Relația resurse umane - logistică

Proiect
9.3/10 (4 voturi)
Domeniu: Economie
Conține 3 fișiere: doc
Pagini : 148 în total
Cuvinte : 54874
Mărime: 240.97KB (arhivat)
Cost: 13 puncte

Cuprins

1. Importanta resurselor umane in organizatii;

1.1. Departamentul de resurse umane

1.2. Planificarea strategică a resurselor umane

1.3. Responsabilităţile departamentului de resurse umane

2. Recrutarea resurelor umane;

3. Selectia resurselor umane – metode si instrumente.Incadrarea personalului

3.1. Semnificatia procesului de selectie si incadrare a personalului pentru managementul organizatiei

3.2 Managementul procesului de selectie a personalului

3.3 Elemente metodologice privind selectia personalului

3.4 Mecanisme de incadrare si integrare a personalului

4. Orientarea resurselor umane

5. Primirea si incadrarea personalului;

6. Formarea si perfectionarea resurselor umane;

6.1 Metodologia proceselor de formare si perfectionare

6.2 Metode si tehnici folosite in programele de formare si perfectionare a resurselor umane

6.3 Formarea si perfectionarea resurselor umane in Romania

7. Politica de salarizare;

8. Sistemul de salarizare;

9. Recompensa;

10. Motivarea resurselor umane

10.1 Consideraţii preliminare

10.2 Formele motivatiei

10.3 Managementul motivarii

10.4 Teorii motivationale

11. Evaluarea performantelor personalului

11.1 Obiective administrative

11.2 Evaluatorii performantelor

11.3 Fazele evaluarii performantelor

11.4 Pregatirea evaluatorilor

11.4 Pregatirea evaluatorilor

12. Cariera si promovarea salariatilor

12.1 Principalele probleme si obiective ale managementului

carierei

12.2 Obiectivele managementului carierei

12.3 Planificarea carierei.Conceptul de planificare a carierei

12.4 Recomandari privind dezvoltarea carierei

12.5 Eficacitatea carierei

13. Dialogul social si rezolvarea problemelor

14. Conflictele sociale Într-o organizaţie şi posibilităţi de rezolvare a acestora

15. Factorul resurse umane in logistica

16. Studii de caz

Extras din document

1. IMPORTANTA RESURSELOR UMANE IN ORGANIZATII

Managementul modern pune in centrul preocupărilor sale omul, ca principal factor al succesului organizaţiei. Din acest motiv, preocuparea pentru calitatea şi dezvoltarea resurselor umane este preocuparea prioritară a conducerii organizatiilor, indiferent de tipul şi dimensiunile lor. Managerul este cel care poartă intreaga răspundere pentru creşterea eficienţei organizatiei, pentru schimbările şi evoluţiile acesteia, pentru folosirea cu maximum randament a competentelor salariatilor şi obtinerea unor performante cât mai inalte. Resursele umane sunt primele resurse strategice ale unei organizatii (societate comercială, instituţie, asociatie etc.), in noua societate informatională capitalul uman inlocuind capitalul financiar ca resursă strategică. "Resursele umane sunt singurele resurse capabile să producă şi să reproducă toate celelalte resurse aflate la dispoziţia unei organizatii”

Resursele umane sunt unice in ceea ce priveşte potentialul lor de creştere şi dezvoltare, capacitatea lor de a-şi cunoaşte şi învinge propriile limite. Succesul unei organizatii şi gradul de competitivitate al acesteia pornesc de la premisa că oamenii sunt bunul cel mai de pret al organizatiei. Resursele umane constituie un potential uman deosebit, care trebuie inteles, motivat şi implicat cât mai deplin in realizarea obiectivelor organizatiei. Pentru aceasta, deciziile manageriale din domeniul resurselor umane trebuie adaptate întotdeauna personalitătii şi trăsăturilor angajatilor.

În teoriile traditionale ale intreprinderii, salariatii erau priviti prin prisma modului in care executau in mod disciplinat anumite operatii prestabilite sau indeplineau anumite activităti. Astfel s-au cristalizat concepte ca forta de muncă şi mână de lucru, definind totalitatea aptitudinilor fizice şi intelectuale utilizate de salariati in procesul muncii. Aceste concepte se utilizau la singular, definind ansamblul, masa angajatilor, fără a face trimitere la salariati ca indivizi cu personalitate, nevoi, comportament, educatie, experientă şi valori specifice.

În acceptiunea modernă, din perspectiva managementului resurselor umane, oamenii nu sunt angajati doar pentru a ocupa anumite posturi vacante, ci, fiecare în parte, pentru rolul important pe care îl poate avea în cadrul organizatiei.

Acest lucru este cu atât mai evident cu cât, în mediul socioeconomic actual caracterizat prin concurenţă, dinamism şi interdependentă, multe dintre dificultătile sau succesele organizatiilor au la bază resursele umane şi managementul acestora.

Desprinzându-se din managementul general, managementul resurselor umane este un concept relativ recent pentru ceea ce s-a numit traditional "conducerea activitătii de personal" şi presupune o abordare interdisciplinară şi profesională a problematicii personalului din cadrul unei organizatii. Managementul resurselor umane este diferit de celelalte domenii ale managementului general, deoarece trebuie să servească nu numai scopului şi intereselor patronului sau conducătorului organizatiei, ci trebuie să actioneze " şi în interesul angajatilor, al fiintei umane şi prin extensie, în interesul societătii.

1.1 Departamentul de resurse umane

În prezent, nu există o definitie atotcuprinzătoare, unanim acceptată de specialişti, privind managementul resurselor umane. In general, "managementul resurselor umane constă în ansamblul activitătilor orientate către asigurarea, dezvoltarea, motivarea şi mentinerea resurselor umane în cadrul organizatiei, in vederea realizării cu eficientă maximă a obiectivelor acesteia şi a satisfacerii nevoilor angajatilor" (Cornescu, Marinescu, Curteanu, Toma, 2003, p. 219). Având elemente care se completează reciproc, fiecare contribuind la definirea conceptului în ansamblul său, definirea managementului resurselor umane (conform aceloraşi autori) vizează:

• functia care facilitează cea mai eficientă folosire a oamenilor în vederea realizării obiectivelor individuale şi organizationale ;

• ansamblul activitătilor de ordin operational, de planificare, recrutare, mentinere a personalului, precum şi de ordin energetic, cum sunt crearea unui climat organizational corespunzător, care să permită asigurarea organizatiei cu resursele umane necesare;

• un complex de măsuri concepute interdisciplinar, cu privire la recrutarea personalului, selectia, încadrarea şi mentinerea personalului, organizarea ergonomică a muncii, stimularea materială şi morală, motivarea personalului;

• capacitatea organizatiilor de a-şi atinge obiectivele prin obtinerea şi mentinerea unui personal eficient;

• fixarea obiectivelor in raport cu oamenii, realizarea şi controlul acestora Într-o logică a sistemului;

• punerea la dispozitia organizatiei a mecanismelor de functionare armonioasă şi eficientă a ansamblului uman, precum şi de respectare a dorintei de dreptate, securitate şi dezvoltare a carierei fiecărui angajat.

Pornind de la această conceptie, managementul eficient are in centrul preocupărilor asigurarea organizatiei cu personal performant, pregătirea acestuia, integrarea şi motivarea lui prin implicarea, prin diverse modalităti, În realizarea obiectivelor organizatiei. Managementul resurselor umane este constituit din ansamblul actiunilor promovate de conducerea organizatiei, de la toate nivelurile, in scopul utiliizării optime a resurselor umane de care dispune.

În societătile economice moderne, resursele umane ale organizatiei sunt constituite din salariatii care lucrează efectiv şi care, prin activitatea lor, asigură realizarea obiectivelor acesteia, punând în valoare celelalte resurse şi străduindu-se să le utilizeze rational.

Rolul deosebit pe care îl detin resursele umane se explică astfel:

• prin activitatea lor, nu numai că asigură atragerea şi folosirea tuturor celorlalti factori de productie, dar permit, in acelaşi timp, ameliorarea, producerea şi reproducerea acestora, asigurând, astfel, conditiile progresului economic şi social;

• ele reprezintă nu numai creatorul, ci şi stimulatorul tehnicii şi tehnologiei. Omul trezeşte Ia viată mijloacele tehnice, le asigură realizarea menirii pentru care au" fost create, le perfectionează, dezvoltă tehnologia, generează noi idei, creează noi conditii de aplicare a lor in practică, este promotorul noului, al progresului in tehnică, tehnologie, management etc. ;

• influentează Într-o măsură decisivă eficacitatea utilizării resurselor materiale, informa¬tionale şi financiare ale organizatiilor, permitând realizarea obiectivelor propuse, obtinerea unor produse şi prestarea de servicii destinate satisfacerii nevoilor de consum manifestate în societate.

O asemenea viziune, în care omul işi asumă conştient şi motivat rolul social şi profesional, face ca şi problematica managementului resurselor umane să fie tot mai complexă. Dacă departamentele de personal din vechea organizare aveau un rol mai mult birocratic, departamentele de resurse umane actuale sunt un element-cheie al managementului organizatiei, sarcinile fiind mult mai diversificate şi mai complexe: determinarea numărului şi calitătii personalului in funcţie de obiectivele organizaţiei, atragerea şi selectarea acelor persoane ce dovedesc competenţele necesare ocupării postului (compe¬tenţe ce includ, pe lângă competentele profesionale, competenţe de comunicare, lucru În echipă etc.), motivarea şi recompensarea, formarea personalului in condiţiile concurenţei şi schimbărilor sociale accelerate, organizarea dialogului sindicat-patronat etc.

Preview document

Relația resurse umane - logistică - Pagina 1
Relația resurse umane - logistică - Pagina 2
Relația resurse umane - logistică - Pagina 3
Relația resurse umane - logistică - Pagina 4
Relația resurse umane - logistică - Pagina 5
Relația resurse umane - logistică - Pagina 6
Relația resurse umane - logistică - Pagina 7
Relația resurse umane - logistică - Pagina 8
Relația resurse umane - logistică - Pagina 9
Relația resurse umane - logistică - Pagina 10
Relația resurse umane - logistică - Pagina 11
Relația resurse umane - logistică - Pagina 12
Relația resurse umane - logistică - Pagina 13
Relația resurse umane - logistică - Pagina 14
Relația resurse umane - logistică - Pagina 15
Relația resurse umane - logistică - Pagina 16
Relația resurse umane - logistică - Pagina 17
Relația resurse umane - logistică - Pagina 18
Relația resurse umane - logistică - Pagina 19
Relația resurse umane - logistică - Pagina 20
Relația resurse umane - logistică - Pagina 21
Relația resurse umane - logistică - Pagina 22
Relația resurse umane - logistică - Pagina 23
Relația resurse umane - logistică - Pagina 24
Relația resurse umane - logistică - Pagina 25
Relația resurse umane - logistică - Pagina 26
Relația resurse umane - logistică - Pagina 27
Relația resurse umane - logistică - Pagina 28
Relația resurse umane - logistică - Pagina 29
Relația resurse umane - logistică - Pagina 30
Relația resurse umane - logistică - Pagina 31
Relația resurse umane - logistică - Pagina 32
Relația resurse umane - logistică - Pagina 33
Relația resurse umane - logistică - Pagina 34
Relația resurse umane - logistică - Pagina 35
Relația resurse umane - logistică - Pagina 36
Relația resurse umane - logistică - Pagina 37
Relația resurse umane - logistică - Pagina 38
Relația resurse umane - logistică - Pagina 39
Relația resurse umane - logistică - Pagina 40
Relația resurse umane - logistică - Pagina 41
Relația resurse umane - logistică - Pagina 42
Relația resurse umane - logistică - Pagina 43
Relația resurse umane - logistică - Pagina 44
Relația resurse umane - logistică - Pagina 45
Relația resurse umane - logistică - Pagina 46
Relația resurse umane - logistică - Pagina 47
Relația resurse umane - logistică - Pagina 48
Relația resurse umane - logistică - Pagina 49
Relația resurse umane - logistică - Pagina 50
Relația resurse umane - logistică - Pagina 51
Relația resurse umane - logistică - Pagina 52
Relația resurse umane - logistică - Pagina 53
Relația resurse umane - logistică - Pagina 54
Relația resurse umane - logistică - Pagina 55
Relația resurse umane - logistică - Pagina 56
Relația resurse umane - logistică - Pagina 57
Relația resurse umane - logistică - Pagina 58
Relația resurse umane - logistică - Pagina 59
Relația resurse umane - logistică - Pagina 60
Relația resurse umane - logistică - Pagina 61
Relația resurse umane - logistică - Pagina 62
Relația resurse umane - logistică - Pagina 63
Relația resurse umane - logistică - Pagina 64
Relația resurse umane - logistică - Pagina 65
Relația resurse umane - logistică - Pagina 66
Relația resurse umane - logistică - Pagina 67
Relația resurse umane - logistică - Pagina 68
Relația resurse umane - logistică - Pagina 69
Relația resurse umane - logistică - Pagina 70
Relația resurse umane - logistică - Pagina 71
Relația resurse umane - logistică - Pagina 72
Relația resurse umane - logistică - Pagina 73
Relația resurse umane - logistică - Pagina 74
Relația resurse umane - logistică - Pagina 75
Relația resurse umane - logistică - Pagina 76
Relația resurse umane - logistică - Pagina 77
Relația resurse umane - logistică - Pagina 78
Relația resurse umane - logistică - Pagina 79
Relația resurse umane - logistică - Pagina 80
Relația resurse umane - logistică - Pagina 81
Relația resurse umane - logistică - Pagina 82
Relația resurse umane - logistică - Pagina 83
Relația resurse umane - logistică - Pagina 84
Relația resurse umane - logistică - Pagina 85
Relația resurse umane - logistică - Pagina 86
Relația resurse umane - logistică - Pagina 87
Relația resurse umane - logistică - Pagina 88
Relația resurse umane - logistică - Pagina 89
Relația resurse umane - logistică - Pagina 90
Relația resurse umane - logistică - Pagina 91
Relația resurse umane - logistică - Pagina 92
Relația resurse umane - logistică - Pagina 93
Relația resurse umane - logistică - Pagina 94
Relația resurse umane - logistică - Pagina 95
Relația resurse umane - logistică - Pagina 96
Relația resurse umane - logistică - Pagina 97
Relația resurse umane - logistică - Pagina 98
Relația resurse umane - logistică - Pagina 99
Relația resurse umane - logistică - Pagina 100
Relația resurse umane - logistică - Pagina 101
Relația resurse umane - logistică - Pagina 102
Relația resurse umane - logistică - Pagina 103
Relația resurse umane - logistică - Pagina 104
Relația resurse umane - logistică - Pagina 105
Relația resurse umane - logistică - Pagina 106
Relația resurse umane - logistică - Pagina 107
Relația resurse umane - logistică - Pagina 108
Relația resurse umane - logistică - Pagina 109
Relația resurse umane - logistică - Pagina 110
Relația resurse umane - logistică - Pagina 111
Relația resurse umane - logistică - Pagina 112
Relația resurse umane - logistică - Pagina 113
Relația resurse umane - logistică - Pagina 114
Relația resurse umane - logistică - Pagina 115
Relația resurse umane - logistică - Pagina 116
Relația resurse umane - logistică - Pagina 117
Relația resurse umane - logistică - Pagina 118
Relația resurse umane - logistică - Pagina 119
Relația resurse umane - logistică - Pagina 120
Relația resurse umane - logistică - Pagina 121
Relația resurse umane - logistică - Pagina 122
Relația resurse umane - logistică - Pagina 123
Relația resurse umane - logistică - Pagina 124
Relația resurse umane - logistică - Pagina 125
Relația resurse umane - logistică - Pagina 126
Relația resurse umane - logistică - Pagina 127
Relația resurse umane - logistică - Pagina 128
Relația resurse umane - logistică - Pagina 129
Relația resurse umane - logistică - Pagina 130
Relația resurse umane - logistică - Pagina 131
Relația resurse umane - logistică - Pagina 132
Relația resurse umane - logistică - Pagina 133
Relația resurse umane - logistică - Pagina 134
Relația resurse umane - logistică - Pagina 135
Relația resurse umane - logistică - Pagina 136
Relația resurse umane - logistică - Pagina 137
Relația resurse umane - logistică - Pagina 138
Relația resurse umane - logistică - Pagina 139
Relația resurse umane - logistică - Pagina 140
Relația resurse umane - logistică - Pagina 141
Relația resurse umane - logistică - Pagina 142
Relația resurse umane - logistică - Pagina 143
Relația resurse umane - logistică - Pagina 144
Relația resurse umane - logistică - Pagina 145
Relația resurse umane - logistică - Pagina 146
Relația resurse umane - logistică - Pagina 147
Relația resurse umane - logistică - Pagina 148

Conținut arhivă zip

  • cuprins+prima pag la proiect RU.doc
  • proiec_final_RU.doc
  • STUDII COMENTATE.doc

Alții au mai descărcat și

Finanțarea activității economice și costurile de capital

CAPITOLUL I GENERALITATI PRIVIND FINANTAREA UNEI SOCIETATI 1.1 Consideratii generale Finantarea reprezinta procesul de asigurare a unor fonduri...

Clauza de hardship sau de impreviziune în contract

“Orice domeniu de activitate – inclusive comertul international – este compatibil cu imprevizibilul si deci orice profesionist ,indifferent de...

Relația cost-profit. metode și tehnici ale analizei economice financiare

CAPITOLUL Ι Consideraţiuni generale privind COSTURILE 1.1 Constituirea şi evoluţia studiului costurilor Problematica costurilor apare o datã...

Impactul Managementului Resurselor Umane asupra Performanțelor Economice ale Firmei

SCOPUL ŞI OBIECTIVELE LUCRĂRII Lucrarea de faţă este structurată în două părţi , care conţin în total 10 capitole. Prima parte oferă definiţiile...

Perfecționarea Privind Departamentul de Resurse Umane

Cap.1. Recrutarea şi selecţia resurselor umane 1.1. Caracteristicile principale ale departamentului de resurse umane Succesul, performanţa şi...

Agresivitatea în Etica Actului Economic

I N T R O D U C E R E În această lume în continuă mişcare şi dezvoltare, persoanele se îndreaptă tot mai mult în căutarea noutăţilor din care unii...

Inteprinderea în Mediu Competitiv

Capitolul I Prezentarea generala a firmei I.1. Scurt istoric Tip inteprindere: societate comerciala Fondata in 1996 sub denumirea de SC Eka...

Morala și etica în afaceri - corupția în spațiul românesc

„A fi moral nu este doar modul CORECT de a trăi, ci este şi modul cel mai practic de a trăi. Adevăraţii profesionişti din afaceri nu doar...

Te-ar putea interesa și

Credite Acordate Persoanelor Fizice

I 1. Scurt istoric al Bancii Comerciale Romane Banca Comerciala Romana isi inscrie numele pe lista bancilor comerciale nou create si reorganizate...

Relația dintre logistică și resursele umane

I – Continutul si importanta functiunii de resurse umane pentru activitatea unei organizatii 1. Resursele umane - introducere 1.1. Rolul...

Tehnică bancară - practică BCR sucursala Turda

I. Organizarea BCR Banca Comerciala Romana este parte componenta din Grupul Financiar BCR, ce ofera clientilor servicii financiare integrate...

Relația dintra logistică și resurse umane

Continutul si importanta Resurselor Umane pentru activitatea unei organizatii Scurt istoric Importanta fiintei umane in conducerea cu succes a...

Perspective ale contabilității digitale

Capitolul 1. Prezentarea Sistemului Informational al S.C. Moldoplast S.A. 1.1. Istoric Societate S.C. Moldoplast S.A. este succesoarea de...

Lucrare de practică la Banca Comercială Română SA - sucursala Libertății, București

Mesajul Presedintelui Banca Comerciala Romana încheie anul 2003 cu rezultate financiare pozitive, care ne multumesc si care confirma strategia si...

Proiect practică BRD

1. Instrumente de plata 1.1. Ordinul de plata Este o dispozitie neconditionata si irevocabila data de catre emitentul acesteia(platitorul), unei...

Plan logistic la firma SC Romtrans SA

Capitolul I Teorie 1.1 Logistica Logistica - este definita oficial ca fiind procesul de planificare, implementare si controlare eficienta a...

Ai nevoie de altceva?