Relații economice internaționale

Proiect
8/10 (1 vot)
Domeniu: Economie
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 144 în total
Cuvinte : 71057
Mărime: 1.15MB (arhivat)
Cost: 10 puncte
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Dodescu Alina

Cuprins

CUPRINS 5

CAPITOLUL 1 9

ECONOMIA MONDIALA ŞI SISTEMUL RELAŢIILOR ECONOMICE INTERNAŢIONALE 9

1.1 SISTEMUL ECONOMIEI MONDIALE 9

1.2 RELAŢIILE ECONOMICE INTERNAŢIONALE ŞI CIRCUITUL ECONOMIC MONDIAL 10

CAPITOLUL 2 15

COMERŢ INTERNAŢIONAL ŞI POLITICI COMERCIALE 15

2.1 POLITICI COMERCIALE CONTEMPORANE 15

2.2 POLITICA COMERCIALĂ TARIFARĂ 21

2.3 POLITICA COMERCIALĂ NETARIFARĂ 32

OBSTACOLE TEHNICE 37

2.4 POLITICA PROMOŢIONALĂ ŞI DE STIMULARE A EXPORTURILOR 39

CAPITOLUL 3 47

MARKETINGUL ŞI CONJUNCTURA PIEŢELOR INTERNAŢIONALE 47

3.1 RISCUL ÎN COMERŢUL INTERNAŢIONAL 47

3.2 MODALITĂŢI DE REALIZARE A OPERAŢIUNILOR DE COMERŢ EXTERIOR 49

3.3 PĂTRUNDEREA PE PIEŢE EXTERNE 52

CAPITOLUL 4 63

NEGOCIEREA ŞI CONTRACTAREA INTERNAŢIONALĂ 63

4.1 NEGOCIEREA ÎN AFACERILE INTERNAŢIONALE 63

4.2 CONTRACTAREA INTERNAŢIONALĂ 68

CAPITOLUL 5 82

DERULAREA OPERAŢIUNILOR DE EXPORT - IMPORT 82

5.1 EXPEDIŢIA INTERNAŢIONALĂ 82

5.2 TRANSPORTURILE INTERNAŢIONALE 84

5.3 ASIGURAREA MĂRFURILOR ÎN TRANSPORTUL INTERNAŢIONAL 94

CAPITOLUL 6 101

MODALITĂŢI ŞI GARANŢII DE PLATĂ INTERNAŢIONALE 101

6.1 MODALITĂŢI DE PLATĂ INTERNAŢIONALE 101

6.2 GARANŢII DE PLATĂ INTERNAŢIONALE 107

CAPITOLUL 7 108

OPERAŢIUNI COMERCIALE COMBINATE 109

7.1 OPERAŢIUNI ÎN CONTRAPARTIDĂ 109

7.2 OPERAŢIUNILE DE REEXPORT, LOHN, SWITCH 119

CAPITOLUL 8 127

TRANSFERUL DE TEHNOLOGIE ŞI COOPERAREA ECONOMICĂ INTERNAŢIONALĂ 127

8.1 TRANSFERUL DE TEHNOLOGIE 127

8.2 COOPERAREA ECONOMICĂ INTERNAŢIONALĂ 131

CAPITOLUL 9 143

FINANŢAREA TRANZACŢIILOR ECONOMICE INTERNAŢIONALE 143

9.1 TEHNICI DE FINANŢARE PE TERMEN SCURT 144

9.2 TEHNICI DE FINANŢARE PE TERMEN MEDIU ŞI LUNG 145

9.3 TEHNICI SPECIALE DE FINANŢARE 145

BIBLIOGRAFIE GENERALĂ 151

Extras din document

CAPITOLUL 1

ECONOMIA MONDIALA ŞI SISTEMUL RELAŢIILOR ECONOMICE INTERNAŢIONALE

INTRODUCERE

Cea mai cuprinzătoare şi cea mai largă categorie economică cu care operează în prezent ştiinţa economică este economia mondială, pe care majoritatea celor care o studiază o caracterizează pornind de la premisa că ea va evolua şi va dura un timp nelimitat. Studiul şi analiza acestei ştiinţe presupune parcurgerea unor trepte de la nivel microeconomic, la nivel macro şi mondoeconomic. Cu toate acestea, trebuie spus că economia mondială are ca obiect studierea legăturilor schimbului reciproc de activităţi la scară mondială, în condiţiile internaţionale ale reproducţiei. Întreaga evoluţie a societăţii omeneşti demonstrează faptul că sistemul economiei mondiale evoluează într-un ritm tot mai alert, ritm impus de schimbările care se manifestă în cadrul componentelor acestuia. În condiţiile în care fenomene ca globalismul sau internaţionalizarea activităţilor nu mai sunt o noutate pentru nimeni, sistemul economiei mondiale cunoaşte un dinamism şi o evoluţie fără precedent

PREZENTAREA TEMEI

1.1 SISTEMUL ECONOMIEI MONDIALE

Părerile legate de definirea economiei mondiale au început să se deosebească în ultimii ani printr-o serie de elemente de percepţie a fenomenelor economice, lucru obişnuit în condiţiile în care fenomenul studiat este deosebit de complex şi cunoaşte un ritm de schimbare tot mai rapid. În modul cel mai simplu, economia mondială a fost definită ca “ansamblul economiilor naţionale ale statelor lumii privite în interdependenţa complexă şi contradictorie a legăturilor economice stabilite pe planul comerţului exterior, cooperării în producţie, în ştiinţă şi tehnologie, prestărilor de servicii internaţionale, a relaţiilor externe valutare şi de credit” . O altă definiţie aduce în discuţie conceptul analizat ca: “ansamblul interdependenţelor economice, politice, comerciale şi financiar-valutare dintre economiile naţionale, structurile supranaţionale şi societăţile transnaţionale privite şi analizate în mod dinamic şi evolutiv” . Elementul comun al definiţiilor date este acela că, noţiunea de economie mondială se referă la totalitatea activităţilor economice desfăşurate la scară naţională şi relaţiile de interdependenţă care se stabilesc între acestea şi care ajung să potenţeze efectele de ansamblu.

Trebuie arătat că în prezent se manifestă, la scară mondială, un interes enorm pentru studierea şi cunoaşterea vastei problematici a economiei mondiale. Astfel, acest interes este manifestat de: ONU şi instituţiile sale, instituţii şi organizaţii naţionale şi internaţionale, precum şi de cercetători de prestigiu. Un rol major în cunoaşterea esenţei fenomenelor şi relaţiilor care se manifestă astăzi în economia mondială îl are metodologia acestei ştiinţe, care vizează urmărirea evoluţiei istorice reale sub aspectul trăsăturilor esenţiale, definitorii (printr-o abordare logică şi concretă) şi realizarea unor analize şi sinteze de valoare.

Luând în considerare cele arătate anterior, putem vorbi despre economia mondială ca despre un sistem de elemente interdependente – economii naţionale, diviziunea mondială a muncii, circuitul economic mondial, mecanismele de realizare, cadrul instituţional al relaţiilor economice internaţionale; sau altfel spus un ansamblu de activităţi şi schimburi economice şi condiţiilor de realizare a producţiei la scară globală. Plecând de aici, rezultă caracteristicile de bază ale acestui sistem: dinamismul şi eterogenitatea, reunind state şi firme de dimensiuni diferite, cu o dezvoltare economică diferită, şi care reuşesc prin relaţiile dintre ele să formeze un tot unitar.

Se poate afirma că economia mondială a evoluat şi va evolua cu flux şi reflux în cadrul ciclurilor lungi, medii şi scurte, la anumite intervale aflându-se în stare de criză. Principalele probleme cu care se confruntă economia mondială şi a căror rezolvare necesită un efort din partea comunităţii internaţionale sunt: subdezvoltarea şi lichidarea acesteia, datoria externă şi asistenţa financiară, restructurarea relaţiilor valutare, populaţia şi migraţia internaţională, agricultura şi subalimentaţia, transferul internaţional de tehnologie, energia şi materiile prime, înarmarea şi efectele dezarmării, echilibrul ecologic la scară planetară, etc.

Caracterizarea cea mai sugestivă a economiei mondiale ne este oferită prin faptul că în viaţa economică mondială se realizează “unitatea în diversitate”. Subsistemele economiei mondiale se găsesc, de fiecare dată, într-o anumită dispoziţie, aşezare în cadrul întregului. În aceste condiţii, interacţiunile care se stabilesc nu sunt şi nu pot fi fenomene ideale, ci reprezintă un spaţiu în care se întrepătrund în diferite modalităţi colaborarea, contradicţiile şi confruntarea, întrepătrundere care depinde de o serie de factori economici, politici, sociali, culturali, de conjunctură sau de lungă durată.

1.2 RELAŢIILE ECONOMICE INTERNAŢIONALE ŞI CIRCUITUL ECONOMIC MONDIAL

Necesitatea obiectivă a stabilirii unor raporturi economice între ţările lumii decurge din diviziunea internaţională a muncii, din tendinţa necesară de specializare în producţie a statelor. Adâncirea şi diversificarea diviziunii mondiale a muncii şi implicit a specializării internaţionale determină intensificarea legăturilor şi interdependenţelor care există atât la nivel de state, cât şi la nivel de firme.

Relaţiile economice internaţionale reflectă legăturile şi interdependenţele care apar între economiile naţionale în tot ce înseamnă schimburile de activităţi şi mişcarea de bunuri şi servicii, de valori spirituale, mijloace băneşti care au loc la un anumit moment. Astfel, într-o formulă simplificată putem defini sistemul relaţiilor economice internaţionale ca ansamblul legăturilor dintre economiile naţionale, dintre agenţii economici din diferite ţări, în cadrul cărora au loc schimburi de bunuri şi servicii. Trebuie spus că aceste relaţii se desfăşoară într-un cadru economico-juridic bine determinat, impunându-se intervenţia activă a statului sub forma unor acorduri comerciale, de cooperare, a unor contracte clar stabilite.

În timp ce relaţiile economice internaţionale se referă la legăturile dintre economiile naţionale şi firmele aparţinând acestora, prin flux economic se înţelege mişcarea unor valori materiale, spirituale, băneşti de la o ţară la alta. Atunci când încercăm să caracterizăm un anumit flux economic trebuie să luăm în considerare următoarelor elemente de condiţionare :

a) obiectul schimburilor, în sensul că acesta poate fi reprezentat de bunuri materiale, servicii, mijloace băneşti, etc.

b) orientarea geografică, adică orice flux se desfăşoară între state sau agenţi economici din diferite părţi ale lumii

c) frecvenţa cu care se desfăşoară, adică manifestarea caracterului de continuitate al activităţilor economice.

Preview document

Relații economice internaționale - Pagina 1
Relații economice internaționale - Pagina 2
Relații economice internaționale - Pagina 3
Relații economice internaționale - Pagina 4
Relații economice internaționale - Pagina 5
Relații economice internaționale - Pagina 6
Relații economice internaționale - Pagina 7
Relații economice internaționale - Pagina 8
Relații economice internaționale - Pagina 9
Relații economice internaționale - Pagina 10
Relații economice internaționale - Pagina 11
Relații economice internaționale - Pagina 12
Relații economice internaționale - Pagina 13
Relații economice internaționale - Pagina 14
Relații economice internaționale - Pagina 15
Relații economice internaționale - Pagina 16
Relații economice internaționale - Pagina 17
Relații economice internaționale - Pagina 18
Relații economice internaționale - Pagina 19
Relații economice internaționale - Pagina 20
Relații economice internaționale - Pagina 21
Relații economice internaționale - Pagina 22
Relații economice internaționale - Pagina 23
Relații economice internaționale - Pagina 24
Relații economice internaționale - Pagina 25
Relații economice internaționale - Pagina 26
Relații economice internaționale - Pagina 27
Relații economice internaționale - Pagina 28
Relații economice internaționale - Pagina 29
Relații economice internaționale - Pagina 30
Relații economice internaționale - Pagina 31
Relații economice internaționale - Pagina 32
Relații economice internaționale - Pagina 33
Relații economice internaționale - Pagina 34
Relații economice internaționale - Pagina 35
Relații economice internaționale - Pagina 36
Relații economice internaționale - Pagina 37
Relații economice internaționale - Pagina 38
Relații economice internaționale - Pagina 39
Relații economice internaționale - Pagina 40
Relații economice internaționale - Pagina 41
Relații economice internaționale - Pagina 42
Relații economice internaționale - Pagina 43
Relații economice internaționale - Pagina 44
Relații economice internaționale - Pagina 45
Relații economice internaționale - Pagina 46
Relații economice internaționale - Pagina 47
Relații economice internaționale - Pagina 48
Relații economice internaționale - Pagina 49
Relații economice internaționale - Pagina 50
Relații economice internaționale - Pagina 51
Relații economice internaționale - Pagina 52
Relații economice internaționale - Pagina 53
Relații economice internaționale - Pagina 54
Relații economice internaționale - Pagina 55
Relații economice internaționale - Pagina 56
Relații economice internaționale - Pagina 57
Relații economice internaționale - Pagina 58
Relații economice internaționale - Pagina 59
Relații economice internaționale - Pagina 60
Relații economice internaționale - Pagina 61
Relații economice internaționale - Pagina 62
Relații economice internaționale - Pagina 63
Relații economice internaționale - Pagina 64
Relații economice internaționale - Pagina 65
Relații economice internaționale - Pagina 66
Relații economice internaționale - Pagina 67
Relații economice internaționale - Pagina 68
Relații economice internaționale - Pagina 69
Relații economice internaționale - Pagina 70
Relații economice internaționale - Pagina 71
Relații economice internaționale - Pagina 72
Relații economice internaționale - Pagina 73
Relații economice internaționale - Pagina 74
Relații economice internaționale - Pagina 75
Relații economice internaționale - Pagina 76
Relații economice internaționale - Pagina 77
Relații economice internaționale - Pagina 78
Relații economice internaționale - Pagina 79
Relații economice internaționale - Pagina 80
Relații economice internaționale - Pagina 81
Relații economice internaționale - Pagina 82
Relații economice internaționale - Pagina 83
Relații economice internaționale - Pagina 84
Relații economice internaționale - Pagina 85
Relații economice internaționale - Pagina 86
Relații economice internaționale - Pagina 87
Relații economice internaționale - Pagina 88
Relații economice internaționale - Pagina 89
Relații economice internaționale - Pagina 90
Relații economice internaționale - Pagina 91
Relații economice internaționale - Pagina 92
Relații economice internaționale - Pagina 93
Relații economice internaționale - Pagina 94
Relații economice internaționale - Pagina 95
Relații economice internaționale - Pagina 96
Relații economice internaționale - Pagina 97
Relații economice internaționale - Pagina 98
Relații economice internaționale - Pagina 99
Relații economice internaționale - Pagina 100
Relații economice internaționale - Pagina 101
Relații economice internaționale - Pagina 102
Relații economice internaționale - Pagina 103
Relații economice internaționale - Pagina 104
Relații economice internaționale - Pagina 105
Relații economice internaționale - Pagina 106
Relații economice internaționale - Pagina 107
Relații economice internaționale - Pagina 108
Relații economice internaționale - Pagina 109
Relații economice internaționale - Pagina 110
Relații economice internaționale - Pagina 111
Relații economice internaționale - Pagina 112
Relații economice internaționale - Pagina 113
Relații economice internaționale - Pagina 114
Relații economice internaționale - Pagina 115
Relații economice internaționale - Pagina 116
Relații economice internaționale - Pagina 117
Relații economice internaționale - Pagina 118
Relații economice internaționale - Pagina 119
Relații economice internaționale - Pagina 120
Relații economice internaționale - Pagina 121
Relații economice internaționale - Pagina 122
Relații economice internaționale - Pagina 123
Relații economice internaționale - Pagina 124
Relații economice internaționale - Pagina 125
Relații economice internaționale - Pagina 126
Relații economice internaționale - Pagina 127
Relații economice internaționale - Pagina 128
Relații economice internaționale - Pagina 129
Relații economice internaționale - Pagina 130
Relații economice internaționale - Pagina 131
Relații economice internaționale - Pagina 132
Relații economice internaționale - Pagina 133
Relații economice internaționale - Pagina 134
Relații economice internaționale - Pagina 135
Relații economice internaționale - Pagina 136
Relații economice internaționale - Pagina 137
Relații economice internaționale - Pagina 138
Relații economice internaționale - Pagina 139
Relații economice internaționale - Pagina 140
Relații economice internaționale - Pagina 141
Relații economice internaționale - Pagina 142
Relații economice internaționale - Pagina 143
Relații economice internaționale - Pagina 144

Conținut arhivă zip

  • Relatii Economice Internationale.doc

Alții au mai descărcat și

Mediul Extern al SC Agdesy SRL - Oportunitati si Restrictii

Analiza macro-mediului intreprinderii Studiul macro-mediului intreprinderii permite depasirea orizontului mediului concurential deoarece...

Tranzacții Internaționale

Cel mai larg şi cuprinzător dintre conceptele cu care operează ştiinţa economică îl reprezintă conceptul de economie mondială. Economia mondială...

Romania in Ecuatia Integrarii Europene

Reforme institutionale si politice in U.E. inaintea procesului de largire. Actuala forma de organizare ce cuprinde 15 tari membre nu mai...

Te-ar putea interesa și

Rolul Diplomației în Relațiile Economice Internaționale

CAPITOLUL I – DIPLOMAŢIA 1. Conceptul de diplomaţie Semnificaţia semantică a conceptului de diplomaţie s-a modificat de-a lungul timpului....

Teoriile Relatiilor Economice Internationale

INTRODUCERE Actualitatea temei. În condiţiile moderne, lumea fiind împărţită în ţări dezvoltate şi slab dezvoltate, unul din cei mai valoroşi...

Relatiile Economice Internationale ale Republicii Moldova

Introducere Economia mondiala este un sistem format din ansamblul relatiilor economice dintre entitati private si publice, nationale si...

Politici Paternaliste și Cooperarea Țărilor Emergente în Cadrul Relațiilor Economice Internaționale

CAPITOLUL I ASPECTE SOCIO-ECONOMICE ALE DEZVOLTĂRII ECONOMIEI MONDIALE LA ÎNCEPUT DE MILENIU Schimbările din societate au condus şi la modificări...

Forme ale Taxelor Vamale și Impactul lor Asupra Relațiilor Economice Internaționale

Cap.1 Taxe vamale 1. 1 Definiţie şi caracterizare Taxe vamale- sunt sumele de lei ce se încasează de organele vamale pentru importul, exportul...

Taxele vamale și impactul lor asupra relațiilor economice internaționale

Cap I. Concepte privind taxele vamale și evoluția acestora I.1.Definiția, clasificarea și funcțiile taxelor vamale în economia de piață Taxele...

Previzionarea relațiilor economice internaționale

CAP. I PREVIZIONAREA RELATIILOR ECONOMICE INTERNATIONALE. 1.1. Interdependenţele economice internationale Creşterea şi dezvoltarea economică,...

Relațiile Economice Internaționale

Relaţiile economice internaţionale reprezintă legăturile dintre economiile naţionale, dintre agenţii economici de pe glob, legături care se...

Ai nevoie de altceva?