Relațiile Comerciale dintre România și Federația Rusă

Proiect
8/10 (1 vot)
Domeniu: Economie
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 41 în total
Cuvinte : 22593
Mărime: 144.86KB (arhivat)
Cost: 9 puncte
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Duca Ion

Cuprins

INTRODUCERE 2

CAPITOLUL I. Afirmarea economică a României şi Rusiei pe plan internaţional 4

1.1 Analiza economiei României 4

1.1.1 Relaţiile României în cadrul Organizaţiei Mondiale a Comerţului 8

1.1.2 Orientarea geografică a comerţului exterior 9

1.1.3 Balanţa comercială a României 12

1.2 Comerţul exterior al Federaţiei Ruse 13

1.2.1 Regimul comercial (bariere tarifare şi netarifare) 15

1.2.2 Aderarea Rusiei la Organizaţia Mondială a Comerţului 17

CAPITOLUL II. Relaţiile comerciale dintre România şi Federaţia Rusă 19

2.1 Relaţiile economice româno-ruse 19

2.1.1 Cooperarea economică instituţională dintre România şi Federaţia Rusă 19

2.2.2 Cadrul legal al relaţiilor economice bilaterale româno-ruse 21

2.2 Structura inegală a comerţului exterior românesc şi investiţii directe ruseşti realizate în România 23

2.2.1 Volumul schimburilor de mărfuri dintre România şi Rusia 23

2.2.2 Schimburile comerciale în favoarea Rusiei 26

2.3 Acţiuni curente pentru cooperarea româno-rusă 28

CAPITOLUL III. Perspectiva relaţiilor comerciale cu Federaţia Rusă Cooperarea economică cu Rusia în contextul integrării în Uniunea Europeană 30

3.1 Aderarea României la Uniunea Europeană 30

3.2 Tendinţe în cooperarea economică cu Rusia 35

CONCLUZII 38

BIBLIOGRAFIE 40

Extras din document

Actualitatea temei. În condiţiile moderne, lumea fiind împărţită în ţări dezvoltate şi slab dezvoltate, unul din cei mai valoroşi factori ai dezvoltării economice îl constituie eliminarea decalajelor de dezvoltare şi crearea condiţiilor pentru ca fiecare economie naţională să dispună de propriile bogăţii, de programe de dezvoltare care să garanteze forţei de muncă stabilitate şi siguranţă.

Libera circulaţie a mărfurilor, a tehnologiilor, a capitalului, şi fluidizarea întregului circuit economic mondial se pot constitui în factori ai progresului general şi, deci, ai liniştii la scară internaţională.

Punctele forte ale unei ţări reprezintă, de fapt, oportunităţile acesteia pentru înregistrarea unui avantaj competitiv: anume recunoaşterea şi exploatarea acestor puncte forte reprezintă cheia spre creşterea şi dezvoltarea relaţiilor export - import.

Sfârşitul secolului XX şi începutul mileniului trei au determinat modificări importante şi în orientarea geografică a României în comerţul exterior. Ca ţară europeană, România şi-a dezvoltat atât legăturile cu ţările din fostul bloc socialist, cât şi cu celelalte ţări europeane şi neeuropene, dezvoltate şi în curs de dezvoltare.

O mare atenţie a acordat şi continuă să acorde România aşezării pe baze noi a relaţiilor cu ţările din fostul bloc sovietic.

Această atenţie este justificată atât în plan economic, cât şi în plan politic, dat fiind faptul că cel puţin cu o parte din aceste state vor trebui derulate în continuare o serie de convenţii şi acorduri de cooperare în producţie, negociate încă din timpul existenţei CAER. Aceste ţări şi în special Rusia au fost şi vor fi încă importante furnizoare de petrol, gaze naturale, minereuri feroase şi neferoase şi importatoare de produse industriale şi agricole.

Piaţa rusă, reprezintă pentru economia mondială o verigă destul de importantă. Sursa de materii prime şi o imensă piaţă de desfacere, putere economică, politică şi militară, Rusia a devenit în ultimii ani centru de interes pentru întreaga comunitate de afaceri din lume.

Recâştigarea pieţelor de desfacere, a pieţei ruse în mod deosebit, ar reprezenta pentru industria românească o şansă de creştere economică accelerată şi de atragere a investitorilor din toată lumea.

Scopul lucrării constă în cercetarea şi fundamentarea relaţiilor comerciale dintre România şi Federaţia Rusă, cu ajutorul analizelor teoretice şi metodologice adecvate situaţiei curente şi de perspectivă a comerţului extern, prin elucidarea oportunităţilor de perfecţionare şi implementare a strategiilor de cooperare economică între aceste state.

Structura lucrării. Scopul şi sarcinile investigate au determinat structura tezei, care include: introducerea, trei capitole, concluziile şi bibliografia

Lucrarea dată abordează un aspect extrem de important al dezvoltării comerţului exterior al României cu Rusia, care se manifestă prin eliminarea treptată a barierelor tarifare şi netarifare în relaţiile comerciale în vederea facilitării şi intensificării comerţului intra-regional.

În mod special în prezenta cercetare se tratează cu preponderenţă aspectele promovării şi stimulării comerţului exterior al României spre Est care prezintă un interes sporit, în primul rând, datorită faptului că estul europei, implicit Rusia, realizează o parte considerabilă din economia mondială.

Vom încerca să relatăm pe parcursul acestei lucrări succinta realitate, privind activitatea de comerţ exterior pe care România a desfăşurat-o într-o perioadă marcată de profunde modificări geo-politice, sociale şi economice, făcând referire expresă la relaţiile comerciale cu Federaţia Rusă.

Pe fondul acestor realităţi vom evidenţia evoluţia şi dinamica comerţului exterior al României cu Rusia atât la importuri cât şi la exporturi, precum şi modificările ce au avut loc în orientarea geografică a acestora.

În continuare sunt prezentate o serie de rezultate concrete pe care România le-a obţinut, conform datelor statistice, în schimburile comerciale cu Federaţia Rusă, care rămâne un partener strategic important mai ales în privinţa importurilor energetice de care suntem încă dependenţi, şi care generează deficite comerciale considerabile.

În final, sunt cercetate tendinţele cooperării economice a României ca ţară a Uniunii Europene cu Federaţia Rusă, avându-se în vedere o multitudine de factori favorabili, atât de natură geo-politică, cât şi economică, dintre care mai evidenţiaţi sunt cei de conjunctură a influenţei comerţului internaţional în cadrul UE asupra creşterii economice a României.

Suportul teoretico-ştiinţific al cercetării îl reprezintă cercetările din domeniu, concepţiile fundamentale ale savanţilor cu renume mondial, diverse publicaţii ale specialiştilor autohtoni şi străini, publicaţii periodice, date statistice.

Valoarea aplicativă a lucrării rezidă în faptul că au fost fundamentate esenţa şi structura relaţiilor comerciale româno-ruse; cercetate relaţiile economice bilaterale estice – piloni indispensabili ai unei economii europene; elucidate direcţiile de dezvoltare durabilă a relaţiilor export-import.

Sinteza rezultatelor obţinute, concluziile principale ale cercetărilor efectuate la temă şi recomandările înaintate ar putea contribui, în opinia noastră, la eficientizarea relaţiilor comerciale româno-ruse, la încurajarea activităţilor economice, la creşterea atractivităţii investiţionale a României şi, ca rezultat, la creşterea economică durabilă.

Preview document

Relațiile Comerciale dintre România și Federația Rusă - Pagina 1
Relațiile Comerciale dintre România și Federația Rusă - Pagina 2
Relațiile Comerciale dintre România și Federația Rusă - Pagina 3
Relațiile Comerciale dintre România și Federația Rusă - Pagina 4
Relațiile Comerciale dintre România și Federația Rusă - Pagina 5
Relațiile Comerciale dintre România și Federația Rusă - Pagina 6
Relațiile Comerciale dintre România și Federația Rusă - Pagina 7
Relațiile Comerciale dintre România și Federația Rusă - Pagina 8
Relațiile Comerciale dintre România și Federația Rusă - Pagina 9
Relațiile Comerciale dintre România și Federația Rusă - Pagina 10
Relațiile Comerciale dintre România și Federația Rusă - Pagina 11
Relațiile Comerciale dintre România și Federația Rusă - Pagina 12
Relațiile Comerciale dintre România și Federația Rusă - Pagina 13
Relațiile Comerciale dintre România și Federația Rusă - Pagina 14
Relațiile Comerciale dintre România și Federația Rusă - Pagina 15
Relațiile Comerciale dintre România și Federația Rusă - Pagina 16
Relațiile Comerciale dintre România și Federația Rusă - Pagina 17
Relațiile Comerciale dintre România și Federația Rusă - Pagina 18
Relațiile Comerciale dintre România și Federația Rusă - Pagina 19
Relațiile Comerciale dintre România și Federația Rusă - Pagina 20
Relațiile Comerciale dintre România și Federația Rusă - Pagina 21
Relațiile Comerciale dintre România și Federația Rusă - Pagina 22
Relațiile Comerciale dintre România și Federația Rusă - Pagina 23
Relațiile Comerciale dintre România și Federația Rusă - Pagina 24
Relațiile Comerciale dintre România și Federația Rusă - Pagina 25
Relațiile Comerciale dintre România și Federația Rusă - Pagina 26
Relațiile Comerciale dintre România și Federația Rusă - Pagina 27
Relațiile Comerciale dintre România și Federația Rusă - Pagina 28
Relațiile Comerciale dintre România și Federația Rusă - Pagina 29
Relațiile Comerciale dintre România și Federația Rusă - Pagina 30
Relațiile Comerciale dintre România și Federația Rusă - Pagina 31
Relațiile Comerciale dintre România și Federația Rusă - Pagina 32
Relațiile Comerciale dintre România și Federația Rusă - Pagina 33
Relațiile Comerciale dintre România și Federația Rusă - Pagina 34
Relațiile Comerciale dintre România și Federația Rusă - Pagina 35
Relațiile Comerciale dintre România și Federația Rusă - Pagina 36
Relațiile Comerciale dintre România și Federația Rusă - Pagina 37
Relațiile Comerciale dintre România și Federația Rusă - Pagina 38
Relațiile Comerciale dintre România și Federația Rusă - Pagina 39
Relațiile Comerciale dintre România și Federația Rusă - Pagina 40
Relațiile Comerciale dintre România și Federația Rusă - Pagina 41

Conținut arhivă zip

  • Relatiile Comerciale dintre Romania si Federatia Rusa.doc

Alții au mai descărcat și

Relatiile Comerciale ale Romaniei cu Tarile Europei Rasaritene - Realitati si Perspective

Introducere Având in vedere titlul lucrării, am încercat sa relatez pe parcursul acesteia succinte realităti, privind activitatea de comerţ...

Impactul Aderararii Romaniei la UE asupra IMM

Introducere Obiectivul României a fost de a obţine statutul de membru al Uniunii Europene cu drepturi depline in anul 2007. La summit-ul de la...

Relațiile SUA-China în contextul noilor evoluții ale economiei mondiale

Introducere Astăzi Statele Unite ale Americii și China constituie două cele mai mari economii a lumii. Relațiile bilaterale dintre acestea au un...

De la uniunea economică și monetară, la cea politică

Introducere ProcesuL integrării economice şi poLitice europene ȋnceput după sfârşituL ceLui de-aL doiLea război mondiaL, este unuL dintre...

Uniunea Economică și Monetară Europeană

INTRODUCERE În lucrarea de faţă am încercat prezentarea şi tratarea principalelor probleme monetare cu care se confruntă țările care nu intrat...

Romania - Turcia - Relatii Bilaterale

Introducere Ţări cu o istorie comună, aparţinând aceluiaşi spaţiu geografic , impărtăşind valori culturale comune , România şi Turcia au relaţii...

Gazprom - Noua Arma a Rusiei

1. Introducere “Gazpromul reprezintă obiectul unor temeri atât de mari, Gazpromul este atât de admirat, încât pare ca nici nu mai ramâne timp...

Relațiile dintre România și Rusia

Introducere Lucrarea de faţă prezintă, pe scurt, evoluţia relaţiilor dintre două state relativ vecine, România, un stat european şi Rusia, un...

Te-ar putea interesa și

Relatiile Comerciale ale Romaniei cu Tarile Europei Rasaritene - Realitati si Perspective

Introducere Având in vedere titlul lucrării, am încercat sa relatez pe parcursul acesteia succinte realităti, privind activitatea de comerţ...

Surse de finanțare și creditare a întreprinderii de comerț exterior

Evolutia comertului international demonstreaza existenta a doua componente ale acestuia, relativ distincte. O prima componenta este data de...

Regimul juridic vamal la exportul în UE

INTRODUCERE Importanța și actualitatea temei cercetate. La etapa actuală care este marcată de schimbări profunde la capitolul lege, o mare...

Strategia Relatiilor Economice Externe ale Romaniei in Conditiile Aderarii la U.E.

INTRODUCERE Colapsul regimurilor comuniste din Europa Centrala si de Est si optiunea ferma a acestor state de a adopta modelul economiei libere a...

Studiu de Caz - Internationalizarea Firmei SC Farmec SA

CAP.1. Descrierea companiei, a identitatii ei si a situatiei strategice 1.1.Domeniul de activitate, scurt istoric al firmei si pozitia ei actuala...

Farmec SA

1.DESCOPERIREA COMPANIEI, A IDENTITATII EI SI A SITUATIEI STRATEGICE 1.1.DOMENIUL DE ACTIVITATE, SCURT ISTORIC AL FIRMEI SI POZITIA EI ACTUALA PE...

Internationalizarea Firmei

REZUMAT: Firma ABELHA SRL a fost infiinţată în 1992, avand că obiect de activitate bine definit: producerea, îmbutelierea şi comercializarea...

Sectorul Agricol in Contextul Integrarii in UE - Implicatii asupra Agricultorilor

INTRODUCERE Prezentare generala a sectorului agricol si forestier Agricultura este una din ramurile cheie ale economiei româneşti. Contribuţia...

Ai nevoie de altceva?