Rezervele obligatorii si rolul lor pe piata monetara

Imagine preview
(8/10 din 1 vot)

Acest proiect trateaza Rezervele obligatorii si rolul lor pe piata monetara.
Mai jos poate fi vizualizat cuprinsul si un extras din document (aprox. 2 pagini).

Arhiva contine 1 fisier docx de 17 pagini .

Iti recomandam sa te uiti bine pe extras, cuprins si pe imaginile oferite iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, il poti descarca. Ai nevoie de doar 5 puncte.

Domeniu: Economie

Cuprins

INTRODUCERE 4
CAPITOLUL I. POLITICA MONETARĂ 6
1.1. Instrumentele de politică monetară 6
1.1.1. Operațiunile de piață monetară (open market) 6
1.1.2. Facilitățile permanente acordate instituțiilor de credit 8
CAPITOLUL II. BANCA NAȚIONALĂ A ROMÂNIEI 10
2.1. Obiectivul și rolul BNR 10
2.2. Principalele atribuții ale BNR 10
2.3. Conducerea și organizarea BNR 11
2.4. Scurt istoric 11
CAPITOLUL III. REZERVELE MINIME OBLIGATORII 12
3.1. Principalele caracteristici ale rezervelor minime obligatorii 12
3.2. Accepțiuni privind rezervele minime obligatorii 13
3.3. Ratele rezervelor minime obligatorii (RMO) 14
3.4. Ratele dobânzii bonificate la RMO 15
3.5. Ratele dobânzilor penalizatoare pentru deficitele de RMO 15
3.6. Rolul rezervelor minime obligatorii 15
3.6.1. Avantaje 16
3.6.2. Dezavantaje 16
CONCLUZII 18
BIBLIOGRAFIE 19

Extras din document

INTRODUCERE

În referatul de față abordăm tema “Rezervele obligatorii și rolul lor pe piața monetară”. Acesta este structurat în trei capitole. În primul capitol este vorba despre politica monetară și despre două dintre cele mai importante instrumente prin care banca centrală implementează politica monetară în vederea atingerii obiectivului său fundamental și anume operațiunile de piață monetară și facilitățile permanente acordate instituțiilor de credit.

Al doilea capitol prezintă Banca Națională a României, o instituție publică independentă, cu sediul central în municipiul București, al cărei obiectiv fundamental îl reprezintă asigurarea și menținerea stabilității prețurilor. Acest capitol este împărțit în patru subcapitole și anume obiectivul și rolul BNR, principalele atribuții ale BNR, conducerea și organizarea BNR și un scurt istoric din care aflăm că Banca Națională a României a luat ființă la 17 aprilie 1880, și că este, din perspectivă cronologică, cea de-a 16-a bancă centrală din lume.

Al treilea capitol, și cel mai cuprinzător punctează amănunțit noțiunea de rezerve minime obligatorii. Capitolul prezintă principalele caracteristici ale rezervelor minime obligatorii, ratele rezervelor minime obligatorii (RMO), ratele dobânzii bonificate la RMO, ratele dobânzilor penalizatoare pentru deficitele de RMO dar și rolul rezervelor minime obligatorii cu accent pe avantajele și dezavantajele acestor rezerve.

În final, ca urmare a realizării proiectului, am formulat câteva concluzii privind rezervele minime obligatorii.

CAPITOLUL I. POLITICA MONETARĂ

Potrivit statutului său, Banca Națională a României are ca obiectiv fundamental asigurarea și menținerea stabilității prețurilor. Totodată, Banca Națională a României sprijină politica economică generală a statului, fără prejudicierea îndeplinirii obiectivului său fundamental.

Conform art. 2 din Legea nr. 312/2004, o atribuție principală a Băncii Naționale a României o constituie elaborarea și aplicarea politicii monetare și a politicii de curs de schimb. Totodată, în vederea atingerii obiectivului său fundamental, banca centrală stabilește strategia de politică monetară și decide asupra instrumentelor și a procedurilor pe care le utilizează pentru implementarea politicii monetare.

1.1. Instrumentele de politică monetară

Setul de instrumente și proceduri prin care banca centrală implementează politica monetară în vederea atingerii obiectivului său fundamental formează cadrul operațional al politicii monetare.

Două dintre principalele instrumente de politică monetară pe care BNR le are la dispoziție conform reglementărilor în vigoare sunt:

- operațiunile de piață monetară;

- facilitățile permanente acordate instituțiilor de credit.

1.1.1. Operațiunile de piață monetară (open market)

Operațiunile de piață monetară (operațiuni open market) reprezintă cel mai important instrument de politică monetară al BNR. Acestea se realizează la inițiativa băncii centrale, având următoarele funcții: ghidarea ratelor de dobândă, gestionarea condițiilor lichidității de pe piața monetară și semnalizarea orientării politicii monetare.

Potrivit reglementărilor în vigoare, principalele categorii de operațiuni de piață monetară aflate la dispoziția BNR sunt:

- operațiuni repo - tranzacții reversibile, destinate injectării de lichiditate, în cadrul cărora BNR cumpără de la instituțiile de credit active eligibile pentru tranzacționare, cu angajamentul acestora de a răscumpăra activele respective la o dată ulterioară și la un preț stabilit la data tranzacției;

- atragere de depozite - tranzacții cu scadența prestabilită, destinate absorbției de lichiditate, în cadrul cărora BNR atrage depozite de la instituțiile de credit;

- emitere de certificate de depozit - tranzacții destinate absorbției de lichiditate, în cadrul cărora BNR vinde instituțiilor de credit certificate de depozit;

- operațiuni reverse repo - tranzacții reversibile, destinate absorbției de lichiditate, în cadrul cărora BNR vinde instituțiilor de credit active eligibile pentru tranzacționare, angajându-se să răscumpere activele respective la o dată ulterioară și la un preț stabilit la data tranzacției;

- acordare de credite colateralizate cu active eligibile pentru garantare - tranzacții reversibile destinate injectării de lichiditate, în cadrul cărora BNR acordă credite instituțiilor de credit, acestea păstrând proprietatea asupra activelor eligibile aduse în garanție;

- vânzări/cumpărări de active eligibile pentru tranzacționare - tranzacții destinate absorbției/injectării de lichiditate, în cadrul cărora BNR vinde/cumpără active eligibile pentru tranzacționare, transferul proprietății asupra acestora de la vânzător la cumpărător fiind realizat prin mecanismul "livrare contra plată";

- swap valutar - constă în două tranzacții simultane, încheiate cu aceeași contrapartidă, prin care BNR:

- injectează lichiditate cumpărând la vedere valută convertibilă contra lei și vânzând la o dată ulterioară aceeași sumă în valută convertibilă contra lei;

- absoarbe lichiditate vânzând la vedere valută convertibilă contra lei și cumpărând la o dată ulterioară aceeași sumă în valută convertibilă contra lei.

Fisiere in arhiva (1):

  • Rezervele obligatorii si rolul lor pe piata monetara.docx

Bibliografie

- Legea nr.312/2004 privind Statutul BNR
- REGULAMENT nr.6 din 24 iulie 2002 privind regimul rezervelor minime obligatorii
- Regulamentul nr. 1/2000 privind operațiunile de piață monetară efectuate de Banca Națională a României și facilitățile permanente acordate de aceasta participanților eligibili
Resurse web
- https://www.bnr.ro/
- https://www.financialmarket.ro/terms/rezerve-minime-obligatorii/
- file:///C:/Users/40751/Downloads/56271396-Rezerva-Minima-Obligatorie-Si-Rolul-Ei-in-Activitatea-Bancara.pdf