Riscul Bancar între Control și Oportunitate

Proiect
8/10 (1 vot)
Domeniu: Economie
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 40 în total
Cuvinte : 13409
Mărime: 96.91KB (arhivat)
Cost: 7 puncte
UNIVERSITATEA „LUCIAN BLAGA” DIN SIBIU FACULTATEA DE ŞTIINŢE ECONOMICE SPECIALIZAREA M7 – FINANŢE BANCI

Cuprins

Introducere 4

Definiţie 4

Riscul de credit 4

Riscul de contrapartidă 5

Riscul de expunere 5

Riscul de recuperare 5

Metode de măsurare 5

Metoda standard 6

Metoda notărilor interne (Internal Ratings Based) 7

Metoda IRB avansată 7

Alegerea metodei de estimare 8

Riscul operaţional 8

Metode de măsurare 9

Metoda indicatorului de baza(BIA: Basic Indicator Approach) 9

Metoda standard (SA: "Standardised Approach") 9

Metoda de măsură avansată(AMA: Advanced Measurement Approache) 10

Riscul de dobândă 11

Măsura de volum: Gap şi impas 12

Metoda de marjă 12

Metoda de valoare: VAN a bilanţului şi sensibilitatea fondurilor proprii 13

Riscul de curs de schimb 16

Metode de măsurare a riscului de curs de schimb 16

Metoda de volum 17

Metoda de valoare 17

Riscurile datorate lipsei de informaţie 18

Metode de gestionare a riscurilor bancare 18

Introducere 18

Riscul de credit 19

Riscul ratei dobânzii 21

Riscul cursului de schimb 24

Riscul operaţional 28

Determinanţi ai riscului bancar 31

Introducere 31

Costul dificultăţii financiare 31

Convexitatea funcţiei de taxe 32

Mărimea firmei 32

Impactul dualităţii poziţiilor de conducere asupra alegerii metodei de gestiune a riscului de către bancă 32

Impactul cotei de reprezentanţi ai statului şi instituţiilor publice asupra riscului bancar 33

Impactul cotei de administratori străini asupra riscului bancar 33

Impactul mărimii consiliului de administratori asupra riscului bancar 33

Impactul procentului deţinut de acţionarul majoritar asupra riscului bancar 34

Concluzie 34

Concluzie 34

Studiu de caz: Information risk management la o societate financiară privată – bancă şi asigurări - 34

Iniţierea evaluării riscului 35

Conducerea şi documentarea evaluarii (assessment) 35

Selecţionarea sistemului şi prepararea evaluării 36

Sedinţe de identificare şi clasificare a gradului de criticalitate, şi de identificare a controalelor existente 36

Comparaţia cu cerinţele opţionale sau obligatorii pentru identificarea expunerilor 37

Recomandările pentru soluţii de reducere a expunerilor 37

Dezvoltarea unei declaraţii de « risk acceptance » pentru expunerile rămase 38

Aprobarea declaratiei de acceptare a riscului 38

Documentarea rezultatelor 38

Bibliografie 39

Extras din document

Introducere

Mediul bancar a devenit foarte instabil şi vulnerabil în faţa diferitelor fluctuaţii din sfera monetara şi faţă de diferitele perturbaţii iar băncile sunt din ce în ce mai ameninţate de o diversitate de riscuri influenţând negativ activitatea lor şi poziţia lor pe piaţa financiară.

Definiţie

Riscul defineşte un pericol bine identificat asociat cu survenirea unui eveniment sau unei serii de evenimente, perfect descriptibile, despre care nu se ştie dacă se vor produce dar se ştie că sunt susceptibile de a se produce într-o situaţie de expunere.

Este uşor de înţeles de ce noţiunea de risc definită în acest fel nu permite descrierea situaţiilor de incertitudine şi cunoaşterea modalităţilor de luare a deciziilor în aceste contexte.

Se ştie ce anume nu se cunoaşte dar numai atât: nu putem da o mai buna definiţie a incertitudinii.

A şti anticipa, a urmări efectele potenţiale, a pune în practică un sistem de supraveghere şi de colectare sistematica a datelor pentru a declanşa alerte imediat ce evenimentele neobişnuite se întâmpla: lista măsurilor de luat este lungă, ceea ce sugerează ca ignoranţa nu e o fatalitate şi ca a gândi în termeni de incertitudine înseamnă deja a găsi metode de a o gestiona.

Fundament teoretic

Fie el de credit, de schimb sau de dobânda, problematica riscului bancar face parte din temele recurente ale actualităţii. Riscul bancar este greşit considerat ca bine identificat. În realitate riscul bancar cunoaşte o explozie “demografică”.

Una din clasificările riscului poate fi compusa din 8 componente: riscul comercial, riscul informatic, riscul de operaţii, riscul juridic şi fiscal, riscul politic, riscul de concurenţă, riscul de mediu şi riscul de resurse.

În faţa aceste nomenclaturi explozive cultura bancara tradiţională e gâtuita. Pentru a-i face faţă instituţiile bancare ierarhizează riscurile, pun în practică o metoda de control al fiecărui risc şi clarifică responsabilităţile. Esenţialul este evoluţia necesară şi delicată a unei culturi a riscului.

Riscul de credit

Definiţie

Riscul de credit este definit ca fiind riscul de pierdere la care banca este expusă în cazul deteriorării sau default-ului contrapartidei. El rezultă din combinaţia a trei factori: riscul de contrapartidă, riscul de expunere şi riscul de recuperare.

Riscul de contrapartidă

Acest risc este caracterizat de probabilitatea ca clientul să nu poată să plătească creditul. Este compus din doi factori: calitatea debitorului (clasa de risc sau notaţia) şi maturitatea creditului.

Riscul de expunere

Riscul de expunere este reprezentat de suma angajată la momentul imposibilităţii plătirii creditului. Aceasta suma depinde de tipul de facilitate acordată (facilitate de casă, împrumut pe termen mediu sau lung, cauţiune, operaţii pe piaţă), de nivelul confirmat sau nu, de durata facilităţii/serviciului şi de metoda de amortizare (lineară, degresivă, etc.)

Riscul de recuperare

Acesta este reprezentat, după costul de recuperare şi de partaj, de valoarea estimată a realizării garanţiilor (reale şi personale) şi de lichidarea activelor ne-girate ale contrapartidei.

Recuperarea/ valoarea garanţiilor deţinute se deduce din expunere. Ea este funcţie de valoarea iniţială a bunului, de caracterul necesar sau nu al continuării activităţii, de durata ei de viata, de piaţă şi de valoarea recuperată în cazul vânzării forţate.

Metode de măsurare

În noul acord Basel II, fiecare instituţie are alegerea între trei metode:

• Metoda standard (notaţie externă)

• Metoda IRB Foundation (notaţie internă simplă)

• Metoda IRB avansata (notaţie internă complexă)

Ideea de la baza existenţei mai multor metode de evaluare a riscului de credit este stimularea practicilor mai bune în materie de măsurare şi control al riscului de credit pentru calcularea optimă a cheltuielilor din fondurile proprii.

Metodele de măsură a riscului de credit trebuie luate în considerare ţinând cont de o dimensiune evolutivă; de fapt acordul Basel a apărut pentru ca numeroase bănci să treacă de la metoda standard la metoda IRB simplă şi apoi avansată.

De fapt, instituţiile de credit vor avea în mod general două mari opţiuni: fie să lase responsabilitatea notării portofoliului lor organismelor de notare externe, fie să caute să elaboreze în intern sisteme de gestiune a riscului de contrapartidă total adaptate la natura activităţii lor.

Metoda standard

Aceasta metodă, intrând în vigoare la 1 ianuarie 2007 este fondată pe o clasificare a riscurilor obţinută plecând de la notaţii externe (agenţii de notare, companii de asigurare de credit)

7 categorii de debitori sunt definite pentru grilele de ponderare: suverani, entităţi ale sectorului public non guvernamental, bănci, întreprinderi, retail, credite ipotecare garantate prin bunuri imobile, credite garantate printr-o ipoteca comerciala.

Preview document

Riscul Bancar între Control și Oportunitate - Pagina 1
Riscul Bancar între Control și Oportunitate - Pagina 2
Riscul Bancar între Control și Oportunitate - Pagina 3
Riscul Bancar între Control și Oportunitate - Pagina 4
Riscul Bancar între Control și Oportunitate - Pagina 5
Riscul Bancar între Control și Oportunitate - Pagina 6
Riscul Bancar între Control și Oportunitate - Pagina 7
Riscul Bancar între Control și Oportunitate - Pagina 8
Riscul Bancar între Control și Oportunitate - Pagina 9
Riscul Bancar între Control și Oportunitate - Pagina 10
Riscul Bancar între Control și Oportunitate - Pagina 11
Riscul Bancar între Control și Oportunitate - Pagina 12
Riscul Bancar între Control și Oportunitate - Pagina 13
Riscul Bancar între Control și Oportunitate - Pagina 14
Riscul Bancar între Control și Oportunitate - Pagina 15
Riscul Bancar între Control și Oportunitate - Pagina 16
Riscul Bancar între Control și Oportunitate - Pagina 17
Riscul Bancar între Control și Oportunitate - Pagina 18
Riscul Bancar între Control și Oportunitate - Pagina 19
Riscul Bancar între Control și Oportunitate - Pagina 20
Riscul Bancar între Control și Oportunitate - Pagina 21
Riscul Bancar între Control și Oportunitate - Pagina 22
Riscul Bancar între Control și Oportunitate - Pagina 23
Riscul Bancar între Control și Oportunitate - Pagina 24
Riscul Bancar între Control și Oportunitate - Pagina 25
Riscul Bancar între Control și Oportunitate - Pagina 26
Riscul Bancar între Control și Oportunitate - Pagina 27
Riscul Bancar între Control și Oportunitate - Pagina 28
Riscul Bancar între Control și Oportunitate - Pagina 29
Riscul Bancar între Control și Oportunitate - Pagina 30
Riscul Bancar între Control și Oportunitate - Pagina 31
Riscul Bancar între Control și Oportunitate - Pagina 32
Riscul Bancar între Control și Oportunitate - Pagina 33
Riscul Bancar între Control și Oportunitate - Pagina 34
Riscul Bancar între Control și Oportunitate - Pagina 35
Riscul Bancar între Control și Oportunitate - Pagina 36
Riscul Bancar între Control și Oportunitate - Pagina 37
Riscul Bancar între Control și Oportunitate - Pagina 38
Riscul Bancar între Control și Oportunitate - Pagina 39
Riscul Bancar între Control și Oportunitate - Pagina 40

Conținut arhivă zip

  • Riscul Bancar intre Control si Oportunitate.doc

Alții au mai descărcat și

Comerțul electronic în România din perspectiva integrării în UE

CAPITOLUL 1. COMERTUL ELECTRONIC. CONCEPTE SI DEFINITII 1.1. Definirea activitatii de comert „Comertul reprezinta schimbul de produse prin...

Activitate bancară. servicii bancare. legislație bancară

PARTEA I Armonizarea legislatiei financiare romanesti in vederea competitiei Europene Capitolul I Prezentarea principalelor aspecte legate de...

Infracțiune și securitate în domeniul informatic

Introducere Fiecare perioada importanta a fost marcata de catre un eveniment semnificativ pentru acea epoca, incepand de la descoperirea focului...

Protecția și securitatea informațiilor - plan de securitate

1. Descrierea sistemului informatic În tratarea sistemului informaţional, accentul este pus pe sistemul informatic integrat implementat în cadrul...

Servicii Bancare Electronice

1. Introducere Serviciile bancare la distanţă (Remote Banking), realizate pe cale electronică (ebanking), au început să se dezvolte începând cu...

Supraveghere Bancară în Uniune Europeana

Capitolul I Supraveghere bancara 1.1Conceptul de supraveghere bancară in Uniunea Europeana Pozitia economica a unei tari si imobilitatea...

Mediul extern al SC Agdesy SRL - oportunități și restricții

Analiza macro-mediului intreprinderii Studiul macro-mediului intreprinderii permite depasirea orizontului mediului concurential deoarece...

România în ecuația integrării europene

Reforme institutionale si politice in U.E. inaintea procesului de largire. Actuala forma de organizare ce cuprinde 15 tari membre nu mai...

Te-ar putea interesa și

Managementul Riscurilor Bancare

INTRODUCERE În ultimele două decenii ale secolului XX, studiul băncilor şi activităţii bancare a constituit, pentru cercetători, unul dintre cele...

Fundamentarea Strategiei la Banca Comercială Română

Conceptul de strategie. Strategia reprezintă stiinţa şi arta de a stabili obiectivele generale ale organizaţiei pe termen mediu şi lung şi de a...

Raport de practică BC Moldova Agroindbank SA

Introducere Banca Comercială “Moldova Agroindbank” S.A. MAIB este lider al sectorului bancar din Moldova. MAIB este o bancă universală şi dispune...

Utilizarea produselor financiare derivate în cadrul activității bancare

INTRODUCERE Dezvoltările actuale pe piețele financiare naționale, cât și la nivelul pieței internaționale, marchează o perioadă de mari schimbări....

Managementul Riscului de Creditare la ING Bank

Introducere Analiza managementului riscurilor în domeniul bancar este o problemă mereu actuală şi extrem de importantă. Inovaţiile apărute pe...

Internet Banking

Am ales această tema deoarece mi-i s-a părut că este una foarte interesantă, având în vedere faptul că internetul a devenit o necesitate în viața...

Noi Abordări ale Riscului Bancar - Cerințele Acordului Basel II

Introducere Scopul managementului bancar este acela de a urmări obţinerea de profit, adică o performanţă bancară superioară. Instrumentele de...

Managementul riscului de credit - Unicredit Țiriac Bank

INTRODUCERE Analiza şi managementul riscurilor în domeniul bancar sunt două probleme mereu actuale şi extrem de importante. Inovaţiile apărute pe...

Ai nevoie de altceva?