Riscurile Financiare ale Intreprinderii - Analiza si Gestiunea Lor

Proiect
8/10 (1 vot)
Domeniu: Economie
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 47 în total
Cuvinte : 10534
Mărime: 89.83KB (arhivat)
Cost: 8 puncte
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Lipii Viorel
a fost prezentata in cadrul Universitatii de stat din R.M

Cuprins

Introducere.3

Cap I Riscurile financiare ale întreprinderii.

1.1 Definirea şi clsificarea riscurilor la nivelul întreprinderii.5

1.2 Tipuri de riscuri financiare.8

1.3 Analiza şi evaluarea riscului financiar.11

1.4 Căi de minimizare a riscurilor.15

Cap II Analiza situaţiei economico- financiară a întreprinderii

2.1 Caracteristica generală a întreprinderii.17

2.2 Analiza activelor întreprinderii.19

2.3 Analiza surselor de finanţare.21

2.4 Analiza echlibrului financiar a întreprinderii.30

2.5 Analiza lichidităţii şi solvabilităţii întreprinderii.31

2.6 Analiza gestiunii financiar.35

2.7 Analiza rezultatelor financiare şi a rentabilităţii întreprinderii.38

2.8 Stabilirea punctelor forte a activităţii întreprinderii în baza rezultatelor obţinute.43

Căi de optimizare a situaţiei economico- financiare a întreprinderii.

Bibliografie.

Extras din document

Introducere

Tranziţia la economia de piaţă împreună cu schimbările din societate au dus la reconsiderarea tuturor aspectelor vieţii economice a întreprinderii. Necesitatea creşterii economice, relansării economiei naţionale a impus o abordare nouă a teoriilor economice existente şi evidenţierea, în primul rând a aspectelor legate de gestiunea anti-criză, evitarea falimentului, restructurarea financiară şi nu în ultimul rând, gestiunea riscurilor.

Activitatea întreprinderilor este mereu supusă riscurilor, cele mai importante fiind legate de pierderea sumei investite şi implicit a afacerii. Orice afacere presupune materializarea unor aşteptări ale investitorului, managerilor care se pot adeveri sau nu. Gradul riscului devine şi mai puternic în economiile în tranziţie, unde este imposibil de a determina şi anticipa schimbările mediului. În condiţii similare managerii iau decizii diferite, unele întreprinderi au profituri, altele suportă pierderi.

Cap I.” Riscurile financiare ale intreprinderii” cuprinde urmatoarele subcapitole:

- Definirea riscului şi clasificarea riscurilor la nivelul întreprinderii.

- Tipuri de riscuri financiare.

- Analiza şi evaluarea riscului financiar.

- Cai de minimizare a riscurilor

În condiţiile economiei de piaţă, riscul devine o componentă esenţială a politicii manageriale a oricărui agent economic, a strategiei elaborate de către acesta, strategie care depinde aproape în totalitate de abilitatea şi capacitatea fiecăruia de a-şi anticipa evoluţia şi de a-şi valorifica şansele, asumându-şi un aşa zis ”risc al eşecului în afaceri”

Cap II. „Analiza situaţiei economico-financiare a întreprinderii ” cuprinde urmatoarele subcapitole:

- Caracteristica generala a întreprinderii.

- Analiza activelor intreprinderii.

- Analiza surselor de finanţare.

- Analiza echilibrului financiar.

- Analiza lichidităţii şi solvabilităţii.

- Analiza gestiunii ginanciare.

- Analiza rezultatului financiar şi rentabilităţii

- Determinarea părţilor forte a activităţii întreprinderii în baza analizei efectuate.

Pentru prevenirea riscurilor financiare la întreprindere se preconizează ca în viitor, pentru a supraveţui şi a fi competitivă firma va trebui să-şi sporească adaptibilitatea privind principalele ei caracteristici: dimensiunea, structura şi funcţionalitatea.

Scopul principal al cursului dat este evaluarea riscului financiar, problemele apărute în procesul de evaluare a riscului şi metodele de acoperire a lui. Deoarece nu există întreprinderi profitabile şi neprofitabile, dar există întreprinderi bine conduse şi prost conduse. Eşecul unor afaceri sau succesul lor depind în ultimă instanţă de capacitatea managerilor da a lua decizii eficiente în termeni optimi, or riscul este un factor important al procesului decizional.

I. RISCURILE FINANCIARE ALE INTREPRINDERII

1.1 Definirea riscului şi clasificarea riscurilor la nivelul întreprinderii.

Notiunea de risc este inseparabil legata de acelea ale rentabilitatii siflexibilitatii. Rezultatul intreprinderii este supus evenimentelor neprevazute care insotesc activitatea sa in toate domeniile. Riscul se traduce prin variabilitatea rezultatului, afectind rentabilitatea activelor si, in consecinta ,a capitalului investit. Aceasta variabilitate poate fi cu atit mai stapinita de intreprinere cu cit aceasta poseda un anumit grad de flexibilitate .

Riscul activitatii economice nu este decit incapacitatea intreprinderii de a-si adapta continuu costul si de a se adapta la mediu. Riscul poate fi abordat de o maniera diferita din punctul de vedere al intreprinderii sau din punctual de vedere al investitorului sau creditorului. Disocierea intre capitalul economic si capitalul financiar isi manifesta intreaga semnificatie. Organizarea acestei disocieri pe pietele financiare permite un veritabil transfer al

riscului generat de activitatea economica asupra activului finance

Preview document

Riscurile Financiare ale Intreprinderii - Analiza si Gestiunea Lor - Pagina 1
Riscurile Financiare ale Intreprinderii - Analiza si Gestiunea Lor - Pagina 2
Riscurile Financiare ale Intreprinderii - Analiza si Gestiunea Lor - Pagina 3
Riscurile Financiare ale Intreprinderii - Analiza si Gestiunea Lor - Pagina 4
Riscurile Financiare ale Intreprinderii - Analiza si Gestiunea Lor - Pagina 5
Riscurile Financiare ale Intreprinderii - Analiza si Gestiunea Lor - Pagina 6
Riscurile Financiare ale Intreprinderii - Analiza si Gestiunea Lor - Pagina 7
Riscurile Financiare ale Intreprinderii - Analiza si Gestiunea Lor - Pagina 8
Riscurile Financiare ale Intreprinderii - Analiza si Gestiunea Lor - Pagina 9
Riscurile Financiare ale Intreprinderii - Analiza si Gestiunea Lor - Pagina 10
Riscurile Financiare ale Intreprinderii - Analiza si Gestiunea Lor - Pagina 11
Riscurile Financiare ale Intreprinderii - Analiza si Gestiunea Lor - Pagina 12
Riscurile Financiare ale Intreprinderii - Analiza si Gestiunea Lor - Pagina 13
Riscurile Financiare ale Intreprinderii - Analiza si Gestiunea Lor - Pagina 14
Riscurile Financiare ale Intreprinderii - Analiza si Gestiunea Lor - Pagina 15
Riscurile Financiare ale Intreprinderii - Analiza si Gestiunea Lor - Pagina 16
Riscurile Financiare ale Intreprinderii - Analiza si Gestiunea Lor - Pagina 17
Riscurile Financiare ale Intreprinderii - Analiza si Gestiunea Lor - Pagina 18
Riscurile Financiare ale Intreprinderii - Analiza si Gestiunea Lor - Pagina 19
Riscurile Financiare ale Intreprinderii - Analiza si Gestiunea Lor - Pagina 20
Riscurile Financiare ale Intreprinderii - Analiza si Gestiunea Lor - Pagina 21
Riscurile Financiare ale Intreprinderii - Analiza si Gestiunea Lor - Pagina 22
Riscurile Financiare ale Intreprinderii - Analiza si Gestiunea Lor - Pagina 23
Riscurile Financiare ale Intreprinderii - Analiza si Gestiunea Lor - Pagina 24
Riscurile Financiare ale Intreprinderii - Analiza si Gestiunea Lor - Pagina 25
Riscurile Financiare ale Intreprinderii - Analiza si Gestiunea Lor - Pagina 26
Riscurile Financiare ale Intreprinderii - Analiza si Gestiunea Lor - Pagina 27
Riscurile Financiare ale Intreprinderii - Analiza si Gestiunea Lor - Pagina 28
Riscurile Financiare ale Intreprinderii - Analiza si Gestiunea Lor - Pagina 29
Riscurile Financiare ale Intreprinderii - Analiza si Gestiunea Lor - Pagina 30
Riscurile Financiare ale Intreprinderii - Analiza si Gestiunea Lor - Pagina 31
Riscurile Financiare ale Intreprinderii - Analiza si Gestiunea Lor - Pagina 32
Riscurile Financiare ale Intreprinderii - Analiza si Gestiunea Lor - Pagina 33
Riscurile Financiare ale Intreprinderii - Analiza si Gestiunea Lor - Pagina 34
Riscurile Financiare ale Intreprinderii - Analiza si Gestiunea Lor - Pagina 35
Riscurile Financiare ale Intreprinderii - Analiza si Gestiunea Lor - Pagina 36
Riscurile Financiare ale Intreprinderii - Analiza si Gestiunea Lor - Pagina 37
Riscurile Financiare ale Intreprinderii - Analiza si Gestiunea Lor - Pagina 38
Riscurile Financiare ale Intreprinderii - Analiza si Gestiunea Lor - Pagina 39
Riscurile Financiare ale Intreprinderii - Analiza si Gestiunea Lor - Pagina 40
Riscurile Financiare ale Intreprinderii - Analiza si Gestiunea Lor - Pagina 41
Riscurile Financiare ale Intreprinderii - Analiza si Gestiunea Lor - Pagina 42
Riscurile Financiare ale Intreprinderii - Analiza si Gestiunea Lor - Pagina 43
Riscurile Financiare ale Intreprinderii - Analiza si Gestiunea Lor - Pagina 44
Riscurile Financiare ale Intreprinderii - Analiza si Gestiunea Lor - Pagina 45
Riscurile Financiare ale Intreprinderii - Analiza si Gestiunea Lor - Pagina 46
Riscurile Financiare ale Intreprinderii - Analiza si Gestiunea Lor - Pagina 47

Conținut arhivă zip

  • Riscurile Financiare ale Intreprinderii - Analiza si Gestiunea Lor.doc

Alții au mai descărcat și

Creditarea Întreprinderilor Mici și Mijlocii

Cap.I. Creditul bancar 1.1.Creditul – resursă de finanţare a activităţii unei întreprinderi Băncile comerciale constituite în România dupa 1989...

Initierea Micilor Afaceri - SC Moldavia SA

Cap 1. Descrierea generala a afacerii Descrierea afacerii în care se doreste sa se intre S.C. Moldavia S.A. , înfiintata în anul 2005, este o...

Control Fiscal

CAPITOLUL 1 CONSIDERATII GENERALE PRIVIND ACTIVITATEA DE CONTROL FISCAL 1.1 Conceptul de control financiar si control fiscal Indiferent de forma...

Riscurile Financiare ale Intreprinderii - Analiza si Gestiunea Lor

INTRODUCERE În prezent tara noastra e pe cale spre economia de piata. Orientarea economiei spre o directie de dezvoltare noua, calea economiei de...

Raportul de Audit cu Privire la Situatiile Financiare pentru Exercitiul Incheiat la 31 Decembrie 2005

5.1. Auditul stocurilor Obiectivele de audit s-au bazat pe: - Exhaustivitate: sa ne asiguram ca toate stocurile detinute de societate au fost...

Așezarea și Perceperea Impozitelor și Impactul Acestora asupra Echității Fiscale

CAP I. Fundamente teoretice si practice privind aşezarea şi perceperea impozitelor 1.1. Consideratii generale Relatiile financiare au existat in...

Analiza Economico-Financiara a Unei Intreprinderi. Caz de Studiu - Sursal SA

Capitolul 1 Prezentarea întreprinderii : SURSAL S.A 1.1. Scurt istoric Compania Sursal SA a fost inființată în anul 1908 și este cotată la Bursa...

Decizii in Conditii de Risc

Capitolul 1. Consideraţii generale privind analiza riscului întreprinderii Orice activitate economică se desfăşoară în condiţii de risc, aceste...

Te-ar putea interesa și

Optimizarea Poziției Financiare și a Performanțelor Întreprinderilor între Strategiile de Conservatorism și de Optimism Contabil

CAPITOLUL 1 Abordari în clasificarile contabile internationale si influenta lor asupra evaluarii si proiectarii strategiilor de dezvoltare...

Teoria și Practica Riscului în Banca Comercială

ÎNTRODUCERE Actualitatea temei de cercetare şi gradul de studiere a acesteia Actualitatea temei de cercetare În anii 90 ai secolului trecut, în...

Riscurile Financiare ale Intreprinderii - Analiza si Gestiunea Lor

INTRODUCERE În prezent tara noastra e pe cale spre economia de piata. Orientarea economiei spre o directie de dezvoltare noua, calea economiei de...

Aspecte Privind Analiza economico-financiară

Diagnosticul financiar consta într-un ansamblu de instrumente si metode care permit aprecierea situatiei financiare si a performantelor unei...

Analiza Economico-Financiară a Întreprinderii

Capitolul I. Abordări conceptuale şi contabile privind rentabilitatea I.1.Conceptul de rentabilitate şi suportul ei informaţional Încă de acum o...

Societatea SC European Drinks SA Rieni-Bihor si Relatiile Comerciale din Cadrul Acesteia

CAPITOLUL I. PREZENTAREA GENERALĂ A SOCIETĂŢII S.C. EUROPEAN DRINKS S.A ŞI A RELAŢIILOR COMERCIALE DIN CADRUL ACESTEIA 1.1 PREZENTAREA...

Contabilitatea Decontarilor cu Furnizorii si Clientii la SC Siemens VDO Romania SRL

CAPITOLUL I PREZENTAREA GENERALA A SOCIETATII 1.1. SIEMENS VDO – ISTORIE SI PROGRES Infiintata in Germania in 1847, la inceput intr-un magazin...

Gestiunea riscului de rată a dobânzii în bănci

INTRODUCERE Actualitatea temei. O caracteristică esențială a lumii contemporane este riscul,incertitudinea. Mediul economic, monetar, financiar-...

Ai nevoie de altceva?