Rolul Băncii Naționale a Moldovei în asigurarea stabilității financiare

Proiect
8/10 (1 vot)
Domeniu: Economie
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 18 în total
Cuvinte : 5407
Mărime: 32.45KB (arhivat)
Publicat de: Gicu Păun
Puncte necesare: 8
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Vrinceanu Daniela
proiect relateaza rolul Bancii Nationale in asigurarea stabilitatii

Extras din proiect

Stabilitatea sistemului bancar

Banca este o institute financiară autorizată de banca centrală, care activează cu mijloacele băneşti proprii şi atrase de la persoane fizice şi juridice sub formă de depozite şi plăţi, acordă credite din contul acestor mijloace, emite instrumente de plată, face investiţii pe propriul cont şi risc, propunând clienţilor săi un spectru vast de servicii, prevăzut de legislaţie.

Banca este un mecanism complex, de a cărei activitate stabilă depinde eficienţa funcţionării sistemului bancar al unei ţări, care pe lângă alte funcţii importante stipulate în legislaţie exercită managementul riscurilor în sistemul bancar, prin verificarea credibilităţii debitorilor şi monitorizarea calităţii creditelor din numele investitorilor (deponenţilor), astfel asigurând un nivel înalt al calităţii investiţiilor. Banca asigură repartizarea oportună a investiţiilor în proiecte cu o credibilitate înaltă şi expunere minimă la risc. Realizarea eficientă de către bănci a funcţiilor nominalizate permite asigurarea unui sistem bancar stabil şi sigur.

Un sistem bancar stabil, eficient şi viabil care asigură mobilizarea disponibilităţilor monetare ale economiei naţionale, orientându-le spre desfăşurarea activităţilor financiare eficiente, constituie o premisă importantă pentru dezvoltarea economiei naţionale.

Sistemul bancar este unul dintre cei mai importanţi piloni ai economiei unei ţări, reprezentând veriga de legătură dintre ramurile economiei, ale căror activitate influenţează situaţia economică, socială şi politică a unui stat.

Activitatea bancară a oricărei ţări se bazează pe încrederea deponenţilor. Perceperea de publicul larg a slăbiciunilor chiar şi a unei singure bănci din sistem, poate determina reacţii disproporţionale, panică, retragerea depunerilor - evenimente care pot afecta stabilitatea întregului sistem bancar, întrucât este greu de ştiut exact care anume dintre bănci are probleme proprii şi care - problemele „aduse” de băncile slabe din sistem.

Băncile se află într-o strânsă interconexiune (prin piaţa interbancară şi sistemul de plăţi), astfel, problemele unei bănci se pot răsfrânge şi asupra altor instituţii financiare, având ca efect instabilitatea sistemului financiar în ansamblu, fapt care poate majora costurile crizelor financiare. Falimentul unei instituţii bancare nu se tratează de deponenţi ca fiind un fenomen caracteristic economiei de piaţă, ci condiţionează neîncredre în întregul sistem bancar cu consecinţele negative corespunzătoare.

Datorită acestui fapt, modalităţile de asigurare a stabilităţii sistemului bancar se află în centrul atenţiei publicului larg, organelor de conducere ale statului, organismelor internaţionale şi a investitorilor.

Un sistem bancar stabil presupune asigurarea efectuării neîntrerupte a tranzacţiilor de intermediere financiară, menţinerea unui nivel înalt de credibilitate a participanţilor în sistem, precum şi monitorizarea adecvată a riscurilor bancare pentru a evita vulnerabilitatea şi efecte adverse în activitatea desfăşurată de instituţiile financiare, ce se pot transforma în crize bancare.

Un sistem bancar stabil şi sigur trebuie să fie susţinut printr-un mediu macroeconomic stabil, reglementare şi supraveghere prudenţială corespunzătoare, management eficient al riscurilor, precum şi printr-un nivel înalt de transparenţă, etc.

Astfel, băncile comerciale nu reprezintă instituţii separate, ci constituie un sistem care în activitatea lor se conformează unor reguli comune de activitate, stabilite de banca centrală, şi pentru asigurarea activităţii continue şi stabile a întregului sistem bancar trebuie să fie într-o interacţiune oportună cu alte elemente ale sistemului bancar, respectând exigenţele prudenţiale în desfășurarea activităţii.

Banca Națională a Moldovei. Asigurarea stabilității financiare

Activitatea bancară este supusă unor riscuri ce pot afecta stabilitatea sectorului financiar şi nu există măsuri, remedii, standarde pentru preîntîmpinarea acestora. Activitatea bancară evoluează continuu, fapt ce condiţionează apariţia noilor situaţii de risc, care şi determină necesitatea unui control corespunzător.

Referindu-ne la premisele stabilităţii sistemului bancar, menţionăm că, mediul macroeconomic stabil şi sigur reprezintă o premisă importantă pentru stabilitatea financiară şi creşterea economică durabilă continuă. Instabilităţile macroeconomice pot cauza apariţia unei eventuale crize şi înrăutăţirea calităţii activelor.

Prin urmare, băncilor centrale le revine un rol important în asigurarea stabilităţii financiare şi creşterii economice pe termen lung, fapt ce presupune promovarea stabilităţii preţurilor, preîntâmpinarea potenţialelor instabilităţi atât de origine internă cât şi externă, depistarea şi „tratarea” acestora.

Obligaţiunile şi competenţele băncii centrale în acest domeniu sunt, de regulă, fixate în legea despre banca centrală, precum şi în statutul băncii centrale. Cuantificarea obiectivului de stabilitate a preţurilor (rata admisibilă a indicelui preţurilor de consum) este stabilită în actele de bază care determină politica monetară în viitor. Cu toate acestea, stabilitatea monetară – nu este singurul scop, în activitatea bancilor centrale. Activitatea băncilor centrale totodată este orientată şi către menţinerea stabilităţii financiare (macrofinanciare) a economiei.

Examinarea stabilităţii financiare prin prisma funcţiilor băncii centrale arată că activitatea bancii centrale este indisolubil legată de stabilitatea financiară. Unii economişti, chiar consideră că apariţia şi dezvoltarea instituţiei băncii centrale are tangenţe cu îndeplinirea aceastei funcţii. Astfel, fostul vicepreşedinte al consiliului de administraţie al FRS P. Ferguson a afirmat că stabilitatea financiară a fost şi întotdeauna va fi un obiectiv fundamental al băncilor centrale, iar multe bănci centrale din întreaga lume, inclusiv Federal Riserve System, au fost înfiinţate în mare parte pentru a servi ca un bastion împotriva episoadelor cronice de instabilitate financiară. El considera că anume, îngrijorarea legată de stabilitatea financiară a şi stat la baza elaborării legii despre Federal Riserve System adoptată în 1913.

Preview document

Rolul Băncii Naționale a Moldovei în asigurarea stabilității financiare - Pagina 1
Rolul Băncii Naționale a Moldovei în asigurarea stabilității financiare - Pagina 2
Rolul Băncii Naționale a Moldovei în asigurarea stabilității financiare - Pagina 3
Rolul Băncii Naționale a Moldovei în asigurarea stabilității financiare - Pagina 4
Rolul Băncii Naționale a Moldovei în asigurarea stabilității financiare - Pagina 5
Rolul Băncii Naționale a Moldovei în asigurarea stabilității financiare - Pagina 6
Rolul Băncii Naționale a Moldovei în asigurarea stabilității financiare - Pagina 7
Rolul Băncii Naționale a Moldovei în asigurarea stabilității financiare - Pagina 8
Rolul Băncii Naționale a Moldovei în asigurarea stabilității financiare - Pagina 9
Rolul Băncii Naționale a Moldovei în asigurarea stabilității financiare - Pagina 10
Rolul Băncii Naționale a Moldovei în asigurarea stabilității financiare - Pagina 11
Rolul Băncii Naționale a Moldovei în asigurarea stabilității financiare - Pagina 12
Rolul Băncii Naționale a Moldovei în asigurarea stabilității financiare - Pagina 13
Rolul Băncii Naționale a Moldovei în asigurarea stabilității financiare - Pagina 14
Rolul Băncii Naționale a Moldovei în asigurarea stabilității financiare - Pagina 15
Rolul Băncii Naționale a Moldovei în asigurarea stabilității financiare - Pagina 16
Rolul Băncii Naționale a Moldovei în asigurarea stabilității financiare - Pagina 17
Rolul Băncii Naționale a Moldovei în asigurarea stabilității financiare - Pagina 18

Conținut arhivă zip

  • Rolul Bancii Nationale a Moldovei in Asigurarea Stabilitatii Financiare.doc

Alții au mai descărcat și

Racordarea economiei românești la circuitul comercial internațional

Introducere În condițiile unei lupte continue și asidue pentru supremație și recunoaștere internațională, economiile contemporane se află în...

Cursul valutar și realizarea balanței de plăți externe a Republicii Moldova

Introducere Actualitatea temei.În condiţiile statului, economia căruia se găseşte în stare de criză şi mai cu seamă , care are în faţă problema...

Instituțiile financiare bancare internaționale și influențele exercitate asupra economiilor naționale

Introducere România urmează o strategie ce vizează, pe de o parte, menţinerea stabilităţii macroeconomice şi stabilirea unei creşteri economice...

Comerțul Exterior al Republicii Moldova prin Prisma Sancțiunilor Economice

Termeni-cheie: comerţ extern, embargou, costuri, beneficii, riscuri, Acordul de Liber Schimb cu UE, dezechilibrul balanţei de plăţi, CSI, presiune...

Globalizarea și impactul ei asupra fluxurilor valutar-financiare internaționale

Capitolul 1. Globalizarea, cauzele și motoarele acesteia 1.1. Caracteristicile procesului de globalizare Globalizarea sau mondializarea (aşa cum...

International economic cooperation and its role in the development of national economies

Introduction Economic theory says that any country trying to find the " magic formula " economic policy , which could simultaneously achieve...

Bursa de valori din Moldova

Introducere Scurt istoric al Bursei de Valori din Moldova În orice ţară dezvoltată rolul de indicator al pietei valorilor mobiliare aparţine...

Investiții străine în Moldova

După 1990, Moldova a intrat într-un puternic declin economic, din care nu și-a revenit decât în anul 2000. Ponderea cea mai importantă în economie...

Te-ar putea interesa și

Analiza Sistemului Monetar al Republicii Moldova și a Sistemului Monetar al UE

Introducere Sistemul monetar poate fi definit ca un anumit mod de organizare şi reglementare a circulaţiei monetare dintr-o ţară, pe baza unor...

Piața monetară din Republica Moldova

Introducere Actualitatea temei. Piaţa monetară este o componentă esenţială a pieţei capitalurilor şi are un rol deosebit de important în derularea...

Strategii politice monetare a Băncii Naționale a Moldovei

Introducere ACTUALITATEA TEMEI: Acest referat este destinat pentru a demonstra prezența influienței financiare asupra vieții economice.Această...

Teoria și practica elaborării și utilizării politicii monetar-creditare

INTRODUCERE Analiza sistemelor bancare contemporane evidenţiază că acestea sunt structurate pe două nivele, respectiv Banca centrală şi băncile de...

Politica Creditar-Monetară

Întroducere Scurt istoric: Evoluția politicii monetare este determinată de evoluția sistemului monetar și de evoluția gândirii economice. Pe...

Sistemul bancar în Republica Moldova

Sistemul bancar este un ansamblu coerent de instituții bancare, ce funcionează într-o țară, răspunzând necesităților unei etape de dezvoltare...

Etică Profesională în Sistemul Bancar

Introducere Din punct de vedere etimologic, "etica" provine de la cuvintele greceşti: ETHOS (Homer) = primordial, patrie, locuinţă, loc de...

Politica Monetară

INTRODUCERE Actualitatea temei. Dezvoltarea economică constituie o problemă extreme de importantă pentru toate statele lumii. În procesul de...

Ai nevoie de altceva?