Rolul Creditelor de Trezorerie in Asigurarea - Resurselor de Finantare a Activelor Circulante

Imagine preview
(8/10 din 1 vot)

Acest proiect trateaza Rolul Creditelor de Trezorerie in Asigurarea - Resurselor de Finantare a Activelor Circulante.
Mai jos poate fi vizualizat cuprinsul si un extras din document (aprox. 2 pagini).

Arhiva contine 4 fisiere doc de 224 de pagini (in total).

Iti recomandam sa te uiti bine pe extras, cuprins si pe imaginile oferite iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, il poti descarca. Ai nevoie de doar 8 puncte.

Domeniu: Economie

Cuprins

I — Metodologiile si principiile de acordare a creditelor de trezorerie si previziunea de trezorerie.
1.1 Planificarea actiunilor pentru obtinerea creditului
1.2 Garantii la credit
1.3 Pasi in obtinerea creditelor
1.3.1 Selectarea creditului
1.3.2 Contactarea unui bancher
1.3.3 Solicitarea unui credit
1.3.4 Procesul de evoluare
1.3.5 Procesul de analiza
1.3.6 Decizia de creditare
1.3.7 Negocierea contractului de creditare
1.3.8 Refuzul bancii
1.4 Previziunea trezoreriei
1.4.1 Notiunea de trezorerie
1.4.2 Bugetul de trezorerie
1.4.3 Elaborarea bugetului de trezorerie
1.4.4 Functiile, organizarea si sarcinile trezoreriei
1.4.5 Dimensionarea trezoreriei
Capitolul II — Categoriile de credite de trezorerie si metode de stabilire a soldului de trezorerie.
2.1 Creditele pe termen scurt — sursa de acoperire a activelor circulante
2.2 Categorii de credite pe termen scurt
2.2.1 Credite de trezorerie
2.2.2 Credite de mobilizare
2.2.3 Credite de prefinantare
II
2.3 Metode de stabilire a soldului de trezorerie
2.3.1 Metoda “incasari - plati” si metoda “surse —necesar”
2.3.2 Alegerea si negocierea creditelor de trezorerie
Capitolul III — Trezoreria neta. CASH-FLOW-UL actionarilor, costul creditelor de trezorerie.
3.1 Definirea trezoreriei nete
3.2 Fluxul de trezorerie in intreprindere
3.2.1 Analiza diagnostic a situatiei financiare a societatilor comerciale
3.2.2 Analiza diagnostic in intreprindere
3.3 Costul creditelor de trezorerie si modalitati de calcul ale acestora.
3.3.1 Elemente pentru fundamentarea costului creditelor si de clasificare a clientilor bancii
3.3.2 Rata de dobanda proportionala si rata de dobanda echivalenta
3.3.3 Costul creditului de trezorerie si de scont
3.3.4 Optimizarea costului creditelor pe termen scurt Capitolul IV — Bonitatea intreprinderii, capacitatea de plata, solvabilitatea
si lichiditatea financiara.
4.1 Aprecierea bonitatii intreprinderii prin capacitatea de plata, lichiditate si solvabilitate.
4.2 Rate financiare de apreciere a bonitatii intreprinderii privind rentabilitatea si viteza de rotatie a capitolului utilizat.

Extras din document

Avand in vedere denumirea lucrarii, se impune o prezentare a rolului si importantei creditelor de trezorerie, in asigurarea resurselor de finantare ale firmei, astfel incepem definirea acestora, ca find ajutoarele pe termen scurt, cu caracter subiectiv, ce au ca object asigurarea echilibrului

INTRODUCERE

ROLLJL CREDITELOR DE TREZORERIE

IN ASIGLTRAREA SURSELOR DE FINANJARE A ACTIVELOR

CIRCULANTE

Avand in vedere denumirea lucrarii, se impune o prezentare a rolului si importantei creditelor de trezorerie, in asigurarea resurselor de finantare ale firmei, astfel incepem prin definirea acestora, ca find ajutoarele pe termen scurt, Cu caracter subiectiv, cc au ca object asigurarea echilibrului trezoreriei curente a intreprinderii ~i care nu poate fi obtinutä prin mobilizarea creantelor sale comerciale.

Nevoile ce urmeaza a fi acoperite prin creditele de trezorerie, sunt evidentiate prin decalajele existente intreplä~ile ~i incasàrile de exploatare.

Importanta br depinde direct de durata ciclului de fabricatie ~i stocare. Amplitudinea variatiei acestora, este determinata de natura ~i sezonalitatea activitätii, de ritmul mai mult sau mai putin regubat al intràrilor ~i ie~iri1or de fonduri zi de zi, precum ~i de alte fenomene accidentale.

Intreprinderea flu poate, decât in mod exceptional sà echilibreze valoric ~i in timp incasàrile ~i plä~ile sale, trezoreria inregistrând permanent cre~teri sau diminuäri. Analiza previzionalà a mi~càribor fluxuribor, este indispensabilà gestiunii financiare.In aceste situatii, s e impune recurgerea la creditul bancar. El constituie o finantare prioritarà a imobilizàrii conturilor de clienti, care sunt insuficiente pentru toatä scara decalajebor de trezorerie.

Creditul “prin casá” sau in numerar” asigurä realizarea unui avans curent, find foarte simplu de obtinut printr-o tehnicä bancarä operativà.

Creditub “prin casä” este o facilitate cc permite trezoreriei o elasticitate functionalä. El permite intreprinderii sä facä fata decalajebor, pe o duratà foarte scurtà, legate de piata fumizoribor, personaluiui sau regiernentarea impozitelor ~i taxebor.

In anumite situatii intreprinderea inregistreazä o insuficientä de fond de ailment ternporar ~i care este satisfacutä prin creditul bancar structurat pentru ecartul pasager. Este o intentie deliberatà a intreprinderii de a justifica descoperirea lichiditatii sale, frtcând apei la banca sa~

Creditul prin contul de disponibilitàti prezintà pentru intreprindere avantaje ca urrnare a supletei in utiiizare.

Din punct de vedere bancar, acest credit este un risc malt, deoarece este influentat de factori intemi ~i extemi ~s1 anume: cre~terea salariiior, cercetäri infructuoase, vânzári pasagere in pierdere, pierderi de màrfuri insoivabilitatea clientibor etc. Pe de aitä parte ci poate f u~or detumat de ia obiectul sàu.

Dc aceea, atat bancherui cat si banca, acordà o mare atentie utiiizärii creditului amintit.

Fisiere in arhiva (4):

  • Rolul Creditelor de Trezorerie in Asigurarea - Resurselor de Finantare a Activelor Circulante
    • 1.doc
    • 2.doc
    • 3.doc
    • 4.doc