Rolul și importanță taxei pe valoarea adăugată în constituirea veniturilor bugetului public TVA

Proiect
9/10 (1 vot)
Domeniu: Economie
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 73 în total
Cuvinte : 22472
Mărime: 113.54KB (arhivat)
Cost: 10 puncte

Cuprins

Capitolul I Conceptul teoretic. Rolul şi importanţa taxei pe valoarea adăugată în cadrul economiei de piaţă.

1.1. Trăsăturile taxei pe valoarea adăugată.Pagina 5

1.2. Cadrul legislativ al introducerii taxei pe valoarea adăugată în economia de piaţă a României.Pagina 7

Capitolul II Baza de impozitare şi cotele de impunere ale taxei pe valoarea adăugată

2.1. Sfera de aplicare a taxei pe valoarea adăugată.Pagina 11

2.1.1 Persoane impozabile. .Pagina 11

2.1.2 Operaţiuni impozabile.Pagina 13

2.1.3. Baza de impozitare şi cote de impozitare.Pagina 18

2.2. Operaţiuni scutite şi regimul deducerilor

taxei pe valoarea adăugată.Pagina 21

Capitolul III Armonizarea legislaţiei româneşti privind taxa pe valoarea adăugată cu legislaţia din Uniunea Europeană

3.1 Noţiuni introductive.Pagina 41

3.2. Adoptarea şi implementarea acquis-ului privind Taxa pe

valoarea adăugată.Pagina 42

3.3.Calendarul de aliniere a operaţiunilor scutite de la plata taxei pe valoarea adăugată.Pagina 46

3.4 Consecinţele armonizării taxei pe valoarea adăugată cu reglementările europene.Pagina 49

3.5. Implicaţii ale procesului de aderare.Pagina 50

Capitolul IV Modul de colectare a taxei pe valoarea adăugată şi

rezultatele prezentate în bugetul public

4.1. Implicaţii la nivel microeconomic şi macroeconomic.Pagina 54

4.2 Sistemul informatic de prelucrare a datelor în domeniul impozitelor indirecte în perspectiva aderării României la UniuneaEuropeană.Pagina 62

4.3. Taxa pe valoarea adăugată în ţările Uniunii Europene şi în lume.Pagina 66

Capitolul V

Concluzii si propuneri .Pagina 69

BIBLIOGRAFIE.Pagina 74

Extras din document

Capitolul 1

Conceptul teoretic. Rolul şi importanţa taxei pe valoarea adăugată în cadrul economiei de piaţă

1.1. Trăsăturile taxei pe valoarea adăugată

Taxa pe valoarea reprezintă un impozit indirect ce se aplică asupra operaţiunilor privind livrările de bunuri, importul de bunuri, prestările de servicii, precum şi asupra operaţiunilor asimilate acestora.

În România, taxa pe valoarea adăugată s-a introdus de la 1 iulie 1993, pe baza prevederilor Ordonanţei Guvernului României nr. 3/1992 privind taxa pe valoarea adăugată. În prezent taxa pe valoarea adăugată este reglementată prin Codul Fiscal

Taxa pe valoarea adăugată constituie un impozit indirect care are un randament mai bun şi capacitatea de a preveni evaziunea fiscală, deoarece în vederea deducerii se solicită documente cu privire la mărfurile achiziţionate.

În calitate de impozit indirect, taxa pe valoarea adăugată combate procesul de suprastocare şi de realizare a producţiei fără desfacere asigurată. Persoanele impozabile sunt interesate să vândă producţia şi să colecteze taxă din care să scadă taxa aferentă bunurilor cumpărate.

Taxa pe valoarea adăugată este denumirea sub care impozitul pe cifra de afaceri netă a fost perfecţionat şi generalizat, în primul rând în ţările membre ale Comunităţii Economice Europene. Denumirea de „taxă pe valoarea adăugată" - deşi consacrată de legislaţiile naţionale în materie şi de documentele organizaţiilor internaţionale - este inadecvată, pornind de la cel puţin două considerente:

- în esenţă suntem în prezenţa unui impozit care are rol şi caracteristici diferite de ceea ce se numeşte în fiscalitate cu termenul „taxe";

O definiţie a acestui impozit o prezintă prof. univ. Gheorghe D. Bistriceanu -„Taxa pe valoarea adăugată este un impozit pe cifra de afaceri netă, un impozit multistadial, colectat asupra vânzărilor în faza de producţie, în comerţ, precum şi asupra importurilor", surprinzând sintetic statutul şi sfera de acţiune a acestui impozit.

Pe de altă parte, taxa pe valoarea adăugată are un randament ridicat, fiind relativ simplu de gestionat şi compatibil cu integrarea internaţională în creştere. În această perioadă, marcată de accentuarea integrării internaţionale şi creşterea mobilităţii factorilor, taxa pe valoarea adăugată prezintă avantaje cum sunt:

• faptul că este mai puţin supusă fenomenelor legate de mobilitatea asietei şi de concurenţa fiscală între state, cum este cazul impozitelor pe venit şi pe capital;

• are acelaşi impact asupra preţurilor produselor importate şi produselor naţionale, spre deosebire de impozitele asupra factorilor de producţie folosiţi în producţia naţională;

• aşezarea asupra consumului, atât a persoanelor rezidente, cât şi a nerezidenţilor, impozitarea consumului persoanelor nerezidente avantajând ţările cu un potenţial turistic important.

Taxa pe valoarea adăugată este în esenţă un sistem de restituire operând într-un sistem de credit, prin care comercianţii sunt obligaţi să plătească taxa pe bunurile şi serviciile cumpărate şi să o perceapă asupra bunurilor vândute.

Comercianţii sunt obligaţi să convingă administraţia fiscală de justeţea cererilor lor privind creditele sau restituirile de taxă. Statul nu încasează taxa aferentă unei tranzacţii până ce nu se face o vânzare către o persoană care nu primeşte credit pentru taxa plătită (cum este consumatorul final).

Mecanismul T. V.A. obligă agenţii economici să ţină evidenţa, atât a intrărilor, cât şi a ieşirilor, pentru a putea recupera taxa aferentă intrărilor.

Taxa pe valoarea adăugată este un impozit mai avantajos în ceea ce priveşte neutralitatea. Reglementarea taxei pe valoarea adăugată în România este marcată de necesitatea de a asigura armonizarea legislaţiei româneşti în materie cu cea comunitară în perspectiva angajamentelor asumate de România începând cu Acordul de asociere la Comunitatea Europeană, semnat la 1 februarie 1993.

Examinarea legislaţiei româneşti în materie de T.V.A. de către Comisia Comunităţii Europene în 1997, cuprinsă în „Agenda 2000 - Puncte de vedere ale Comisiei în legătură cu solicitarea României de aderare la Uniunea Europeană" constată:

preluarea principiilor esenţiale ale legislaţiei comunitare privind taxa pe

valoarea adăugată în legea română, dar şi aplicarea destul de generală şi inconsecventă;

faptul că scutirile de taxă pe valoarea adăugată sunt mai numeroase decât

cele permise de directivele comunitare;

absenţa reglementărilor care să permită rambursarea taxei pe valoarea adăugată către persoanele străine neînregistrate;

necesitatea unei adaptări substanţiale a legislaţiei româneşti pentru a o

aduce în acord cu cerinţele acquis-ului comunitar.

Preview document

Rolul și importanță taxei pe valoarea adăugată în constituirea veniturilor bugetului public TVA - Pagina 1
Rolul și importanță taxei pe valoarea adăugată în constituirea veniturilor bugetului public TVA - Pagina 2
Rolul și importanță taxei pe valoarea adăugată în constituirea veniturilor bugetului public TVA - Pagina 3
Rolul și importanță taxei pe valoarea adăugată în constituirea veniturilor bugetului public TVA - Pagina 4
Rolul și importanță taxei pe valoarea adăugată în constituirea veniturilor bugetului public TVA - Pagina 5
Rolul și importanță taxei pe valoarea adăugată în constituirea veniturilor bugetului public TVA - Pagina 6
Rolul și importanță taxei pe valoarea adăugată în constituirea veniturilor bugetului public TVA - Pagina 7
Rolul și importanță taxei pe valoarea adăugată în constituirea veniturilor bugetului public TVA - Pagina 8
Rolul și importanță taxei pe valoarea adăugată în constituirea veniturilor bugetului public TVA - Pagina 9
Rolul și importanță taxei pe valoarea adăugată în constituirea veniturilor bugetului public TVA - Pagina 10
Rolul și importanță taxei pe valoarea adăugată în constituirea veniturilor bugetului public TVA - Pagina 11
Rolul și importanță taxei pe valoarea adăugată în constituirea veniturilor bugetului public TVA - Pagina 12
Rolul și importanță taxei pe valoarea adăugată în constituirea veniturilor bugetului public TVA - Pagina 13
Rolul și importanță taxei pe valoarea adăugată în constituirea veniturilor bugetului public TVA - Pagina 14
Rolul și importanță taxei pe valoarea adăugată în constituirea veniturilor bugetului public TVA - Pagina 15
Rolul și importanță taxei pe valoarea adăugată în constituirea veniturilor bugetului public TVA - Pagina 16
Rolul și importanță taxei pe valoarea adăugată în constituirea veniturilor bugetului public TVA - Pagina 17
Rolul și importanță taxei pe valoarea adăugată în constituirea veniturilor bugetului public TVA - Pagina 18
Rolul și importanță taxei pe valoarea adăugată în constituirea veniturilor bugetului public TVA - Pagina 19
Rolul și importanță taxei pe valoarea adăugată în constituirea veniturilor bugetului public TVA - Pagina 20
Rolul și importanță taxei pe valoarea adăugată în constituirea veniturilor bugetului public TVA - Pagina 21
Rolul și importanță taxei pe valoarea adăugată în constituirea veniturilor bugetului public TVA - Pagina 22
Rolul și importanță taxei pe valoarea adăugată în constituirea veniturilor bugetului public TVA - Pagina 23
Rolul și importanță taxei pe valoarea adăugată în constituirea veniturilor bugetului public TVA - Pagina 24
Rolul și importanță taxei pe valoarea adăugată în constituirea veniturilor bugetului public TVA - Pagina 25
Rolul și importanță taxei pe valoarea adăugată în constituirea veniturilor bugetului public TVA - Pagina 26
Rolul și importanță taxei pe valoarea adăugată în constituirea veniturilor bugetului public TVA - Pagina 27
Rolul și importanță taxei pe valoarea adăugată în constituirea veniturilor bugetului public TVA - Pagina 28
Rolul și importanță taxei pe valoarea adăugată în constituirea veniturilor bugetului public TVA - Pagina 29
Rolul și importanță taxei pe valoarea adăugată în constituirea veniturilor bugetului public TVA - Pagina 30
Rolul și importanță taxei pe valoarea adăugată în constituirea veniturilor bugetului public TVA - Pagina 31
Rolul și importanță taxei pe valoarea adăugată în constituirea veniturilor bugetului public TVA - Pagina 32
Rolul și importanță taxei pe valoarea adăugată în constituirea veniturilor bugetului public TVA - Pagina 33
Rolul și importanță taxei pe valoarea adăugată în constituirea veniturilor bugetului public TVA - Pagina 34
Rolul și importanță taxei pe valoarea adăugată în constituirea veniturilor bugetului public TVA - Pagina 35
Rolul și importanță taxei pe valoarea adăugată în constituirea veniturilor bugetului public TVA - Pagina 36
Rolul și importanță taxei pe valoarea adăugată în constituirea veniturilor bugetului public TVA - Pagina 37
Rolul și importanță taxei pe valoarea adăugată în constituirea veniturilor bugetului public TVA - Pagina 38
Rolul și importanță taxei pe valoarea adăugată în constituirea veniturilor bugetului public TVA - Pagina 39
Rolul și importanță taxei pe valoarea adăugată în constituirea veniturilor bugetului public TVA - Pagina 40
Rolul și importanță taxei pe valoarea adăugată în constituirea veniturilor bugetului public TVA - Pagina 41
Rolul și importanță taxei pe valoarea adăugată în constituirea veniturilor bugetului public TVA - Pagina 42
Rolul și importanță taxei pe valoarea adăugată în constituirea veniturilor bugetului public TVA - Pagina 43
Rolul și importanță taxei pe valoarea adăugată în constituirea veniturilor bugetului public TVA - Pagina 44
Rolul și importanță taxei pe valoarea adăugată în constituirea veniturilor bugetului public TVA - Pagina 45
Rolul și importanță taxei pe valoarea adăugată în constituirea veniturilor bugetului public TVA - Pagina 46
Rolul și importanță taxei pe valoarea adăugată în constituirea veniturilor bugetului public TVA - Pagina 47
Rolul și importanță taxei pe valoarea adăugată în constituirea veniturilor bugetului public TVA - Pagina 48
Rolul și importanță taxei pe valoarea adăugată în constituirea veniturilor bugetului public TVA - Pagina 49
Rolul și importanță taxei pe valoarea adăugată în constituirea veniturilor bugetului public TVA - Pagina 50
Rolul și importanță taxei pe valoarea adăugată în constituirea veniturilor bugetului public TVA - Pagina 51
Rolul și importanță taxei pe valoarea adăugată în constituirea veniturilor bugetului public TVA - Pagina 52
Rolul și importanță taxei pe valoarea adăugată în constituirea veniturilor bugetului public TVA - Pagina 53
Rolul și importanță taxei pe valoarea adăugată în constituirea veniturilor bugetului public TVA - Pagina 54
Rolul și importanță taxei pe valoarea adăugată în constituirea veniturilor bugetului public TVA - Pagina 55
Rolul și importanță taxei pe valoarea adăugată în constituirea veniturilor bugetului public TVA - Pagina 56
Rolul și importanță taxei pe valoarea adăugată în constituirea veniturilor bugetului public TVA - Pagina 57
Rolul și importanță taxei pe valoarea adăugată în constituirea veniturilor bugetului public TVA - Pagina 58
Rolul și importanță taxei pe valoarea adăugată în constituirea veniturilor bugetului public TVA - Pagina 59
Rolul și importanță taxei pe valoarea adăugată în constituirea veniturilor bugetului public TVA - Pagina 60
Rolul și importanță taxei pe valoarea adăugată în constituirea veniturilor bugetului public TVA - Pagina 61
Rolul și importanță taxei pe valoarea adăugată în constituirea veniturilor bugetului public TVA - Pagina 62
Rolul și importanță taxei pe valoarea adăugată în constituirea veniturilor bugetului public TVA - Pagina 63
Rolul și importanță taxei pe valoarea adăugată în constituirea veniturilor bugetului public TVA - Pagina 64
Rolul și importanță taxei pe valoarea adăugată în constituirea veniturilor bugetului public TVA - Pagina 65
Rolul și importanță taxei pe valoarea adăugată în constituirea veniturilor bugetului public TVA - Pagina 66
Rolul și importanță taxei pe valoarea adăugată în constituirea veniturilor bugetului public TVA - Pagina 67
Rolul și importanță taxei pe valoarea adăugată în constituirea veniturilor bugetului public TVA - Pagina 68
Rolul și importanță taxei pe valoarea adăugată în constituirea veniturilor bugetului public TVA - Pagina 69
Rolul și importanță taxei pe valoarea adăugată în constituirea veniturilor bugetului public TVA - Pagina 70
Rolul și importanță taxei pe valoarea adăugată în constituirea veniturilor bugetului public TVA - Pagina 71
Rolul și importanță taxei pe valoarea adăugată în constituirea veniturilor bugetului public TVA - Pagina 72
Rolul și importanță taxei pe valoarea adăugată în constituirea veniturilor bugetului public TVA - Pagina 73

Conținut arhivă zip

  • Rolul si Importanta Taxei pe Valoarea Adaugata in Constituirea Veniturilor Bugetului Public TVA.doc

Alții au mai descărcat și

TVA-ul ca sursă de finanțare a bugetului de stat

INTRODUCERE În ascensiunea finanţelor publice, bugetul a apărut şi s-a dezvoltat de-a lungul ultimelor decenii, ca instrument principal de...

Mediul extern al SC Agdesy SRL - oportunități și restricții

Analiza macro-mediului intreprinderii Studiul macro-mediului intreprinderii permite depasirea orizontului mediului concurential deoarece...

România în ecuația integrării europene

Reforme institutionale si politice in U.E. inaintea procesului de largire. Actuala forma de organizare ce cuprinde 15 tari membre nu mai...

Te-ar putea interesa și

TVA-ul ca sursă de finanțare a bugetului de stat

INTRODUCERE În ascensiunea finanţelor publice, bugetul a apărut şi s-a dezvoltat de-a lungul ultimelor decenii, ca instrument principal de...

Sistemul de impozitare și evoluția lui

INTRODUCERE Tema lucrării mele de licenţă se intitulează:”Contabilitatea impozitelor directe si indirecte in tara noastra”. Am ales această temă...

Taxa pe valoare adăugată

CAPITOLUL I: ASPECTE TEORETICE 1.1 Politicile fiscale Integrarea fiscalității în procesul de decizie al entității economice are o importanță...

Bugetul comunitar și particularitățile sale. proces bugetar comunitar

1. Structura și particularitățile aferente 1.1. Structura bugetului comunitar Bugetul Uniunii Europene este actul ce autorizează, în fiecare an,...

Contabilitatea Taxei pe Valoarea Adăugată

ARGUMENT Fundamentul introducerii taxei pe valoarea adăugată şi-a găsit motivaţia în substituirea diverselor taxe practicate asupra cifrei de...

Taxa pe valoarea adăugată

Abstract: Value added tax is a tax that covers all phases of the economic cycle, production, services and distribution to sales to final consumers,...

Impozitele indirecte și orientările de reformare a acestora în susținerea activității întreprinderilor

Abstract: În orice formaţiune economică, principala componentă a politicii financiare o constituie relaţiile fiscale, ce depind de obiectivele...

Ai nevoie de altceva?