Rolul Zonelor Economice Libere în Atragerea Investițiilor

Proiect
8/10 (1 vot)
Domeniu: Economie
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 99 în total
Cuvinte : 8959
Mărime: 413.44KB (arhivat)
Cost: 8 puncte
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Vasile Hincu
MINISTERUL EDUCAŢIEI ŞI TINERETULUI AL REPUBLICII MOLDOVA ACADEMIA DE STUDII ECONOMICE DIN MOLDOVA FACULTATEA FINANŢE CATEDRA INVESTIŢII ŞI PIEŢE DE CAPITAL

Cuprins

INTRODUCERE 4

Capitolul 1. Caracteristica Zonelor Economice Libere (ZEL) 6

1.1. Conceptul privind ZEL 6

1.2. Principalele caracteristici ale ZEL : obiective, avantaje, dezavantaje 8

Capitolul 2. ZEL–INSTRUMENT DE ATRAGERE A INVESTIŢIILOR ÎN REPUBLICA MOLDOVA 15

2.1. Politica statului în vederea atragerii investiţiilor străine 15

2.2. Cadrul legal privind ZEL în Republica Moldova 21

2.3. Dezvoltarea ZEL în vederea atragerii investiţiilor în Republica Moldova 24

CONCLUZII 30

BIBLIOGRAFIE 33

Extras din document

INTRODUCERE

Importanţa proiectului

În prezent, conform criteriilor economiei de piaţă, zonele economice libere (ZEL) sunt nişte structuri teritorial-economice destul de progresive, dispunînd de un potenţial enorm al antreprenoriatului ce asigură creşterea nivelului de dezvoltare a regiunilor unde sunt amplasate, creşterea nivelului de ocupare şi a veniturilor populaţiei, soluţionarea problemelor prioritare de ordin economic şi social.

Rolul activ pe care îl joacă ZEL în procesul de asigurare a dezvoltării economice a ţărilor, unde se crează şi funcţionează, a fost determinat de poziţionarea lor pe post de „locomotivă” a întregii economii naţionale, oferind soluţionarea problemelor principale: orientarea spre export a ţării; implementarea proceselor de producţie înalt tehnologizate; crearea unei infrastructuri de piaţă modernă bazată pe industrie şi, nu în ultimul rînd - atragerea investiţiilor străine.

În ultimele decenii, atrgerea investiţiilor a devenit unul din obiectivele de bază atît a ţărilor în curs de dezvoltare, cît şi a celor dezvoltate, investiţiile reprezentînd un instrument indispensabil în progresul economic al statelor.

Un rol deosebit în procesul de atragere a investiţiilor îl joacă zonele economice libere. Astfel, pornind de la ideea că zonele economice libere sunt nişte structuri economico-organizatorice, care în mod cert influentează şi măresc volumul investiţiilor străine, lucrarea dată plasează accentul pe studiul diferitor forme de zone economice libere şi impactul lor asupra dezvoltării social – economice a ţării cu ajutorul investiţiilor atrase.

Scopul cercetării constă în estimarea impactului zonelor economice libere asupra procesului de atragere a investiţiilor, utilizîndu- se în calitate de referinţă analiza experienţei naţionale la acest capitol.

Obiectul investigat este ZEL ca instrument de atragere a investiţiilor, atît pe plan naţional, cît şi internaţional.

Obiectivele lucrării rezidă în:

analiza formelor şi tipurilor de ZEL prin efectuarea unui studiu al definirilor şi clasificărilor specialiştilor ce au studiat tipologia lor;

determinarea avantajelor şi dezavantajelor zonelor economice libere pentru a putea deduce importanţa lor în dezvoltarea economică a ţărilor unde se crează;

analiza poziţiei statului în domeniul atragerii investiţiilor şi a politicilor promovate de acesta în privinţa majorării volumului de investiţii străine;

estimarea impactului ZEL asupra dezvoltării economiei, pe baza analizei experienţei naţionale de funcţionare şi creare a lor;

demostrarea legăturilor directe între procesul de constituire a zonelor economice libere şi procesul de atragere a investiţiilor

identificarea punctelor slabe a climatului investiţional din Republica Moldova şi direcţiilor posibile de modificare a acestuia.

Studiul este structurat în două capitole. Capitolul 1. – “Caracteristica Zonelor Economice Libere” – expune viziunile specialiştilor în privinţa definirii ZEL, precum şi particularităţile acestora. Acest capitol cuprinde şi analiza avantajelor şi dezavantajelor ZEL, pentru a putea stabili necesitatea creării lor şi rolul lor asupra dezvoltării economice.

Analiza detaliată a politicilor guvernamentale naţionale şi depistarea cauzelor performanţei atît de reduse în domeniul investiţiilor străine sunt prezentate în

Capitolul 2. - “ZEL - instrument de atragere a investiţiilor în Republica Moldova“.

În acest capitol se studiază şi situaţia ZEL din RM, impactul lor asupra investiţiilor străine, precum şi problemele majore şi direcţiile de intervenţie a statului în vederea perfecţionării ZEL pentru crearea climatului investiţional favorabil. Studiul se incheie cu o serie de concluzii şi recomandări.

Preview document

Rolul Zonelor Economice Libere în Atragerea Investițiilor - Pagina 1
Rolul Zonelor Economice Libere în Atragerea Investițiilor - Pagina 2
Rolul Zonelor Economice Libere în Atragerea Investițiilor - Pagina 3
Rolul Zonelor Economice Libere în Atragerea Investițiilor - Pagina 4
Rolul Zonelor Economice Libere în Atragerea Investițiilor - Pagina 5
Rolul Zonelor Economice Libere în Atragerea Investițiilor - Pagina 6
Rolul Zonelor Economice Libere în Atragerea Investițiilor - Pagina 7
Rolul Zonelor Economice Libere în Atragerea Investițiilor - Pagina 8
Rolul Zonelor Economice Libere în Atragerea Investițiilor - Pagina 9
Rolul Zonelor Economice Libere în Atragerea Investițiilor - Pagina 10
Rolul Zonelor Economice Libere în Atragerea Investițiilor - Pagina 11
Rolul Zonelor Economice Libere în Atragerea Investițiilor - Pagina 12
Rolul Zonelor Economice Libere în Atragerea Investițiilor - Pagina 13
Rolul Zonelor Economice Libere în Atragerea Investițiilor - Pagina 14
Rolul Zonelor Economice Libere în Atragerea Investițiilor - Pagina 15
Rolul Zonelor Economice Libere în Atragerea Investițiilor - Pagina 16
Rolul Zonelor Economice Libere în Atragerea Investițiilor - Pagina 17
Rolul Zonelor Economice Libere în Atragerea Investițiilor - Pagina 18
Rolul Zonelor Economice Libere în Atragerea Investițiilor - Pagina 19
Rolul Zonelor Economice Libere în Atragerea Investițiilor - Pagina 20
Rolul Zonelor Economice Libere în Atragerea Investițiilor - Pagina 21
Rolul Zonelor Economice Libere în Atragerea Investițiilor - Pagina 22
Rolul Zonelor Economice Libere în Atragerea Investițiilor - Pagina 23
Rolul Zonelor Economice Libere în Atragerea Investițiilor - Pagina 24
Rolul Zonelor Economice Libere în Atragerea Investițiilor - Pagina 25
Rolul Zonelor Economice Libere în Atragerea Investițiilor - Pagina 26
Rolul Zonelor Economice Libere în Atragerea Investițiilor - Pagina 27
Rolul Zonelor Economice Libere în Atragerea Investițiilor - Pagina 28
Rolul Zonelor Economice Libere în Atragerea Investițiilor - Pagina 29
Rolul Zonelor Economice Libere în Atragerea Investițiilor - Pagina 30
Rolul Zonelor Economice Libere în Atragerea Investițiilor - Pagina 31
Rolul Zonelor Economice Libere în Atragerea Investițiilor - Pagina 32
Rolul Zonelor Economice Libere în Atragerea Investițiilor - Pagina 33
Rolul Zonelor Economice Libere în Atragerea Investițiilor - Pagina 34
Rolul Zonelor Economice Libere în Atragerea Investițiilor - Pagina 35
Rolul Zonelor Economice Libere în Atragerea Investițiilor - Pagina 36

Conținut arhivă zip

  • Rolul Zonelor Economice Libere in Atragerea Investitiilor.doc

Alții au mai descărcat și

Zonele Libere - Instrumente Importante de Promovare a Comerțului Exterior

Cap.I PREZENTAREA ZONELOR ECONOMICE LIBERE (ZEL) O zona de liber schimb este un ansamblu geografic si economic în care nu exista nici un obstacol...

Mecanismele Economice de Atragere a Investițiilor Străine

INTRODUCERE Actualitatea cercetării. Constituirea unui stat de drept cu o economie prosperă de piaţăşi social orientată este de neconceput fără...

Mediul Extern al SC Agdesy SRL - Oportunitati si Restrictii

Analiza macro-mediului intreprinderii Studiul macro-mediului intreprinderii permite depasirea orizontului mediului concurential deoarece...

Romania in Ecuatia Integrarii Europene

Reforme institutionale si politice in U.E. inaintea procesului de largire. Actuala forma de organizare ce cuprinde 15 tari membre nu mai...

Te-ar putea interesa și

Investiții străine directe în Republica Moldova - Studiu de caz

INTRODUCERE Lucrarea „Investiții străine directe în Republica Moldova - Studiu de caz” are rolul de a identifica evoluția și sursele investițiilor...

China - Putere Mondiala

Capitoulul 1 CHINA ÎN ECONOMIA GLOBALĂ 1.1 Începuturile erei Chinei. Economiştii şi editorialiştii deseori descriu ascensiunea Chinei ca pe un...

Mecanismele Economice de Atragere a Investițiilor Străine

INTRODUCERE Actualitatea cercetării. Constituirea unui stat de drept cu o economie prosperă de piaţăşi social orientată este de neconceput fără...

Integrarea Economică Internațională și Formele ei de Manifestare

Introducere Actualitatea temei de cercetare. Fenomenele globalizării vieţii economico-politice şi sociale contemporane, creşterea gradului de...

Strategia de Dezvoltare Durabila a Turismului in Republica Moldova in anii 2003-2015

Capitolul 1 Impactul dezvoltarii durabile a turismului 1.1. Preambul Strategia de dezvoltare durabila a turismului in Republica Moldova (in...

NAFTA - Asociația Nord-Americană a Comerțului Liber

1.INTRODUCERE Extinderea procesului de regionalizare la scară planetară prin aparitia unor noi grupări de cooperare şi integrare economică, a...

Grupari Regionale din America de Nord

Capitolul 1: Acordurile comerciale SUA-Canada 1.1. Autopact Considerat drept un model pentru un acord sectorial de comerţ liber, Autopact...

Extinderea cu Polonia

CAP.1. Incheierea Acordului de asociere la Uniunea Europeana – termeni si date calendaristice Ideea acordurilor de asociere , denumite apoi...

Ai nevoie de altceva?