România și Zona Euro

Proiect
7/10 (1 vot)
Domeniu: Economie
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 17 în total
Cuvinte : 5956
Mărime: 135.74KB (arhivat)
Cost: 7 puncte
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Mihai, Popescu
Universitatea „Ştefan cel Mare” Suceava Facultatea de Ştiinţe Economice şi Administraţie Publică Masterat: Administrarea afacerilor. Program de studiu: Administrarea proiectelor europene

Cuprins

I. Premise. 4

II. Uniunea economică şi monetară. 4

III. Fazele integrării economice şi monetare. 5

III.1 Faza I: perioada 1958-1969. Tratatul de la Roma şi sistemul Bretton Woods. 5

III.2 Faza a II-a: perioada 1969-1979. 6

III.3 Faza a III-a: 1979 până în prezent 6

IV. Convergenţa şi criteriile de convergenţă. 7

IV.1 Criteriile de convergenţă nominală. 7

IV.2 Criteriile de convergenţă reală. 8

V. Ţările membre ale Zonei euro. Îndeplinirea criteriilor de convergenţă de către ţările candidate. 9

V.1 Procedura de admitere în Zona euro. 11

VI. Avantajele şi dezavantajele aderării României la Zona euro. 11

VI. 1 Avantajele aderării României la Zona euro. 11

VI. 2 Dezavantajele aderării României la Zona euro. 11

VII. Extinderea Zonei euro. 12

VII.1 Cinci ţări, în poziţie de expectativă faţă de aderarea la zona euro. 12

VII.2 Posibile cauze ale întârzierii adoptării monedei unice. 12

VIII. Politica monetară a Uniunii Europene 13

VIII.1 Pilonii politicii monetare a Băncii Centrele Europene. 13

IX. Stadiul îndeplinirii criteriilor de la Maastricht de către România. 14

IX.1 Indicatorii de convergenţă nominală. 14

X. Conturarea unui calendar realist al adoptării euro de către România. 15

XI. Concluzii 16

XII. Bibliografie. 16

Extras din document

I. Premise.

Adoptarea de către România a monedei euro constituie un pas crucial pentru economia unui stat membru, deoarece puterea de decizie în domeniul monetar este transferată Băncii Centrale Europene, care acţionează în mod independent, prin intermediul unei politici monetare unice pentru întreaga zonă euro . Potrivit sursei citate, momentul adoptării monedei unice este în strânsă legătură cu gradul de integrare economică cu Zona euro, depinzând de promovarea reformelor bugetare şi structurale, necesare pentru sporirea competitivităţii economiei. Aderarea României la Pactul Euro Plus impune luarea de măsuri menite să conducă la creşterea competitivităţii şi la evitarea dezechilibrelor macroeconomice, autorităţile din România instituind, de mai mult timp, organisme de coordonare a procesului de adoptare a monedei unice. Astfel, începând cu luna mai 2011, coordonarea la nivel naţional a pregătirilor pentru adoptarea euro se realizează de către Comitetul interministerial pentru trecerea la euro, condus de primul-ministru, organism din care mai fac parte guvernatorul Băncii Naţionale a României, ministrul Finanţelor Publice, miniştri şi conducători ai altor instituţii guvernamentale, reprezentanţi ai asociaţiilor patronale şi sindicale. De asemenea, încă de mai înainte, respectiv din februarie 2010, în cadrul BNR funcţionează Comitetul de pregătire a trecerii la euro, care reprezintă un cadru formalizat de dezbatere a problematicilor legate de convergenţa nominală şi convergenţa reală, respectiv de suport al deciziilor băncii centrale în procesul de aderare la Uniunea Economică şi Monetară. Din luna octombrie 2010, acest comitet are, ca invitaţi permanenţi, pe reprezentanţii Ministerului Finanţelor Publice. „Stabilirea coordonatelor procesului de adoptare a euro necesită o evaluare bine fundamentată, iar asumarea publică a procesului de adoptare a monedei euro trebuie să beneficieze de consens naţional, neinfluenţată de diferenţe doctrinare sau de ciclul electoral, astfel încât să se materializeze într-o coordonare a politicilor economice şi strategice”.

I.2 Rezumat, structurarea lucrării.

Lucrarea de faţă este structurată pe 10 capitole, primul dintre acestea referindu-se la actualitatea problematicii abordate, importanţa aderării României la Zona euro şi poziţia Băncii Naţionale a României cu privire la demersurile privind adoptarea monedei euro. În capitolul al II-lea este definită Uniunea economică şi monetară, iar în capitolul al III-lea sunt prezentate un scurt istoric şi fazele integrării economice şi monetare. În capitolul IV explicăm noţiunile de convergenţă şi criteriile de convergenţă de la Maastricht, după care în capitolul V sunt prezentate membrele Zonei euro, îndeplinirea criteriilor de convergenţă de către ţările candidate, precum şi procedura de admitere în Euroland. Capitolul VI prezintă atât avantajele, cât şi dezavantajele adoptării monedei unice de către ţara noastră, în capitolul VII de face referire la ţările care urmează a adera la Zona euro, precum şi la cauzele care au dus la nerespectarea calendarului adoptat de către acestea. În capitolul VIII se prezintă, pe scurt, pilonii politicii monetare ale Băncii Centrale Europene, respectiv analiza economică şi analiza monetară, reliefaţi fiind, totodată, şi pilonii strategiei BCE. În capitolul IX este analizat stadiul îndeplinirii criteriilor de la Maastricht de către România, cu prezentarea nivelului acestor indicatori, respectiv ai celor privind convergenţa nominală şi convergenţa reală. Capitolul X avansează un posibil calendar al aderării Românie la Zona euro, după care urmează capitolul XI, cel de concluzii. Ultimul capitol este cel rezervat prezentării resurselor bibliografice.

II. Uniunea economică şi monetară.

Uniunea economică şi monetară este o etapă superioară a integrării multinaţionale care presupune: o politică monetară comună, o strânsă coordonare a politicilor economice, ale statelor membre, o monedă unică, liberalizarea fluxurilor de capital, un sistem instituţional care să coordoneze şi să administreze politica economică. Uniunea economică şi monetară reprezintă cea mai completă formă de integrare economică pusă în practică până în prezent. Aceasta presupune o piaţă unică, caracterizată printr-un oarecare grad de armonizare a politicilor economice naţionale, menită să reducă discriminarea de pe piaţa comună. Uniunea monetară este caracterizată prin cursul valutar relativ stabil şi moneda unică. Funcţionarea uniunii economice şi monetare este condiţionată de existenţa şi aplicarea politicilor fiscale şi monetare armonizate. Integrarea economică se realizează atât prin integrarea pieţelor, cât şi a politicilor economice, esenţa integrării materializându-se în circulaţia liberă a bunurilor, serviciilor, capitalului şi forţei de muncă. Etalonul prin care se măsoară gradul de integrarea economică este gradul de convergenţă a preţurilor, integrarea ducând la dezvoltarea interdependenţei economice dintre statele membre. Integrarea monetară este denumirea sub care este cunoscut procesul de formare a unei zone monetare, a spaţiului în care monedele mai multor ţări sunt legate între ele sau, fiecare dintre ele, de o monedă „ancoră” ori, în cel de al doilea caz, monedele naţionale sunt înlocuite cu o singură monedă, folosită în întreaga zonă. Uniunea monetară ia naştere într-o zonă monetară optimă, respectiv într-un spaţiu în care ţările membre renunţă la politica monetară proprie, în favoarea unei politici monetare şi de curs comune. Potrivit teoriei zonelor monetare optime, integrarea monetară este condiţionată , în primul rând, de convergenţa economiilor. Gradul de convergenţă a economiilor este evaluat în baza unor indicatori economici precum mărimea ratei anuale a inflaţiei; amplitudinea modificării cursurilor valutare; mărimea deficitului bugetar public sau guvernamental; mărimea datoriei publice totale, inclusiv internă, externă, guvernamentală şi locală. Conform teoriei zonelor monetare optime, integrarea monetară trebuie să asigure, totodată, libertatea de mişcare a bunurilor, serviciilor capitalurilor şi persoanelor; diversificarea exporturilor; un grad ridicat de deschiderea a economiilor şi diminuarea rolului băncilor centrale naţionale.

Bibliografie

1. Andrei C., Liviu, Economie europeană, SNSPA, Bucureşti;

2. Bologa, Gabriela, Uniunea economică şi monetară, Editura Universităţii Agora, 2009;

3. Cerna, Silviu, Teoria zonelor monetare optime, Editura Universităţii de Vest, Timişoara, 2006;

4. Economie europeană. Suceava.2012;

5. Năstase, Carmen. Economie europeană. Universitatea „Ştefan cel Mare” Suceava, 2012.

6. Păun, Cristian, Economia integrării europene, Universitatea Hyperion, Bucureşti, 2010;

7. www.bnr.ro. Mugur Isărescu, România şi zona euro. Conferinţa Espera, 11decembrie 2013;

8. www.ecb.europa.eu. Criteriile de convergenţă;

9. www.bnr.ro. Trecerea la euro;

10. www.beta.ier.ro. Uniunea economică şi monetară;

Preview document

România și Zona Euro - Pagina 1
România și Zona Euro - Pagina 2
România și Zona Euro - Pagina 3
România și Zona Euro - Pagina 4
România și Zona Euro - Pagina 5
România și Zona Euro - Pagina 6
România și Zona Euro - Pagina 7
România și Zona Euro - Pagina 8
România și Zona Euro - Pagina 9
România și Zona Euro - Pagina 10
România și Zona Euro - Pagina 11
România și Zona Euro - Pagina 12
România și Zona Euro - Pagina 13
România și Zona Euro - Pagina 14
România și Zona Euro - Pagina 15
România și Zona Euro - Pagina 16
România și Zona Euro - Pagina 17

Conținut arhivă zip

  • Romania si Zona Euro.doc

Alții au mai descărcat și

Moneda Euro în Contextul Integrării Monetare Europene

INTRODUCERE Ideea unei monede a apărut în contextul creşterii economice de la sfârşitul anilor ‘80, o dovedesc şi vestitele şi controversatele...

PNDR instrument de finanțare al economiei rurale românești

Introducere Sprijinul prevazut prin Axa 3 vizeaza incurajarea diversificarii economiei rurale si imbunatatirea calitatii vietii din spatiul rural....

Finantarea prin Leasing

I. NOTIUNI INTRODUCTIVE. DEFINITII. Leasingul este o modalitate de finantare a societatilor comerciale care doresc sa achizitioneze utilaje si...

Avantajele și dezavantajele finanțării prin leasing a unei firme

CAP. I LEASINGUL SURSA DE FINANTARE PENTRU AFACERI Dictionarul Economic definste Leasingul - ca o activitatea financiar economica ce consta in...

România și uniunea economică și monetară

1. UNIUNEA ECONOMICĂ ŞI MONETARĂ 1.1. PREMISELE UNIUNII ECONOMICE SI MONETARE EUROPENE Gândirea promotoare a unei Europe unite este veche şi a...

Uniunea Economică și Monetară Europeană

INTRODUCERE În lucrarea de faţă am încercat prezentarea şi tratarea principalelor probleme monetare cu care se confruntă țările care nu intrat...

Zona Euro

INTRODUCERE Se ştie foarte clar că moneda euro a fost creată pentru a contrabalansa puterea în creştere a dolarului. Înainte de primul război...

Aderarea României la Zona Euro

INTRODUCERE De-a lungul timpului au existat numeroase preocupari pentru o unificarea monetarain Europa, fiecare inregistrand succese sau esecuri....

Te-ar putea interesa și

Premise pentru Aderarea României la Zona Euro

Introducere Aderarea la Uniunea Europeană reprezintă un catalizator al progresului şi un instrument pentru ca România să elimine decalajele care o...

Premise pentru Aderarea Romaniei la Zona Euro

Cap I. Primii pasi ai României spre zona euro Începând cu 1 ianuarie 2007, România a devenit membru al Uniunii Europene. Sarbatorit cu fast în...

Premisele aderării României la zona Euro

Capitolul 1. Criterii generale de aderare la zona euro În ceea ce priveşte criteriile generale de aderare la zona euro, acestea sunt meţinonate în...

Premise pentru aderarea României la zona euro

I. NECESITATEA INTRODUCERII MONEDEI UNICE EUROPENE Euro reprezintă moneda unică europeană, adoptată până în momentul de faţă de către 17 state...

Premise pentru Aderarea României la Zona Euro

Premise pentru aderarea României la zona euro 1. UEM şi condiţiile necesare pentru adoptarea euro Dupa aderarea Romaniei la Uniunea Europeana (1...

Comerț exterior și integrarea României în zona euro

Comerț exterior Noțiuni introductive Efectuarea unor analize macroeconomice, pe baza cărora să se evidențieze tendințele de evoluție pe care le...

Condiții de aderare a României la zona euro

Introducere O etapă importantă în evoluţia procesului integraţionist o constituie semnarea Tratatuluide la Maastricht, cunoscut şi sub denumirea...

Premise pentru Aderarea României la Zona Euro

Capitolul I Criteriile de convergență pentru aderarea la zona euro Romania a devenit Stat Membru al Uniunii Europene, începînd cu data de 1...

Ai nevoie de altceva?