S.N.T.G.N. Transgaz S.A.

Proiect
10/10 (1 vot)
Domeniu: Economie
Conține 1 fișier: docx
Pagini : 92 în total
Cuvinte : 20642
Mărime: 1.40MB (arhivat)
Cost: 11 puncte
Facultatea de Stiinte Economice si Administrarea Afacerilor
Universitatea Transilvania, Brasov
Specializare: Management Financiar Bancar

Cuprins

I.DESCRIEREA OBIECTIVULUI, AFACERII ȘI PROCESUL EVALUARII 4

1.INFORMATII GENERALE 4

1.1. Date de identificare 4

1.2. Obiectul de activitate 4

1.3. Misiunea 5

1.4. Infrastructura 6

1.5. Structura actionariatului 7

2.ACTIVITATE 92.2.1. Activitatea de transport intern al gazelor natural 9

2.2.2. Activitatea de transport intern al gazelor natural 10

2.2.3. Alte activități 12

II.DIAGNOSTIC JURIDIC 13

2.1.Forma de organizare 13

2.2.Sedii detinute 16

2.3.Situatia personalului 16

2.4.Litigii comerciale 17

2.5.Datorii ale companiei 19

2.6.Analiza SWOT 20

III.DIAGNOSTICUL MEDIULUI DE AFACERI 23

3.1. Piața gazelor natural 23

3.2. Propuneri Transgaz 25

3.3. Furnizori și clienți 28

3.4. Politica de distribuție 29

3.5. Modelul lui Michael Porter 29

3.5.1. Analiza rivalităţii între firmele existente 30

3.5.2. Analiza intrărilor de noi competitori 31

3.5.3. Analiza produselor de substituţie 31

3.5.4. Analiza capacităţii de negociere a clienților 32

3.5.5. Analiza capacităţii de negociere a furnizorilor 32

IV.DIAGNOSTICUL MANAGERIAL, DE ORGANIZARE, RESURSE UMANE ȘI MATERIALE 34

4.1. Diagnosticul resurselor umane 38

4.1.1.Analiza dimensiunii și pregătirii 42

4.1.2.Analiza comportamentului personalului 44

4.1.3.Analiza nivelului de salarizare și motivare a personalului 44

4.1.4.Analiza condițiilor de muncă 45

4.1.5. Analiza eficienței resurselor umane 46

4.2. Diagnosticul resurselor material 46

4.2.1.Analiza asigurării și utilizării mijloacelor fixe 47

4.2.2.Analiza asigurarii si utilizarii capitalului circulant 48

V.DIAGNOSTICUL COMERCIAL 49

VI.DIAGNOSTICUL FINANCIAR 56

6.1.Analiza echilibrului funcțional prin indicatori în marime absolută 58

6.2. Analiza echilibrului funcțional prin indicatori în marime relativă 62

VII.METODE DE EVALUARE ALE ÎNTREPRINDERII TRANSGAZ 66

7.1. Bilanț contabil 66

7.2. Analiza situației nete 67

7.3. Fondul de rulment 68

7.3.1. Necesarul fondului de rulment 69

7.4. Trezoreria netă 71

7.5. Indicatori de evaluare și de structură 73

7.6. Analiza capacității de autofinanțare 79

7.7. Ratele rentabilității economice 82

7.8. Ratele rentabilității financiare 83

7.9. Indicatorii de finanțare și de gestiune 85

7.10. Indicatorii de activitate și economico-financiari 88

CONCLUZII 90

BIBLIOGRAFIE 91

Extras din document

1.1. Date de identificare

Societatea Naţională de Transport Gaze Naturale Transgaz S.A., înfiinţată în baza Hotărârii Guvernului nr. 334/28 aprilie 2000, este persoană juridică română având forma juridică de societate comercială pe acţiuni şi îşi desfăşoară activitatea în conformitate cu legile române şi cu statutul său. Codul de inregistrare fiscal fiind RO13068733, compania este operatorul tehnic al sistemului naţional de transport şi răspunde de funcţionarea acestuia în condiţii de calitate, siguranţă, eficienţa economică şi protecţie a mediului înconjurător.

Transportul gazelor naturale reprezintă un serviciu public de interes naţional. SNGN Transgaz este singurul operatorul tehnic al sistemului naţional de transport, care sigură preluarea gazelor naturale extrase din perimetrele de exploatare sau a celor provenite din import, şi livrarea către distribuitori, clienţi direcţi, la înmagazinare şi către beneficiarii din alte ţări. Pachetul majoritar de acţiuni al Transgaz este deținut de statul român prin Ministerul Finanţelor Publice.Transgaz S.A. are ca scop îndeplinirea strategiei naţionale stabilite pentru transportul, tranzitul internaţional, dispecerizarea gazelor naturale şi cercetarea-proiectarea în domeniul transportului de gaze naturale prin efectuarea, cu respectarea legislaţiei române, de acte de comerţ corespunzătoare obiectului de activitate aprobat prin Actul Constitutiv.

Compania poate desfăşura complementar şi alte activităţi conexe pentru susţinerea obiectului principal de activitate, în conformitate cu legislaţia în vigoare şi cu statutul propriu, dar nu poate achiziţiona gaze din producţia internă sau din import.

1.2.Obiectul de activitate

Obiectul de activitate principal al companiei SNT este transportul de gaze naturale, activitate prestata in regim de monopol. Transgaz asigura legatura intre producatorii de gaze (ex. Romgaz, Petrom, gaze din import etc.) si distribuitorii de gaze (ex. GDF SUEZ Energy Romania, E.ON Gaz Romania etc.). Totodata, Transgaz asigura transportul international de gaze care

tranziteaza teritoriul Romaniei

Compania este reprezentata de codul CAEN 4950 “Transporturi prin conducte”, aceasta clasa include: activitatea de transport a gazelor, lichidelor, apei, namolurilor (slamului) si al altor marfuri prin conducte, clasa include de asemenea si activitatea statiilor de pompare. De asemenea compania desfasoara complementar si alte activitati conexe pentru sustinerea obiectului principal de activitate, in conformitate cu legislatia in vigoare si Actul Constitutiv.

Dreptul legal de operare a Sistemului Naţional de Transport (SNT) a fost acordat acestei intreprinderi de ANRM (Agenția Națională de Resurse Minerale) în baza unui acord de concesiune valabil până în 2032, în schimbul unei redevenţe de 10% din veniturile din transport intern şi din tranzit. SNT se află în proprietatea publică a statului, iar la sfârşitul perioadei de concesiune SNTGN Transgaz are obligaţia de a-l returna proprietarului.

1.3.Misiunea

Transgaz este o companie care permanent se aliniază sistemelor de management performant , reprezinta un furnizor de servicii de transport gaze naturale în condiţii de siguranţă deplină şi competitivitate, fiind angajată continuu pentru completarea şi perfecţionarea cadrului legislativ.

Misiunea firmei Transgaz este urmatoarea:

- Implementarea managementului participativ în toate domeniile de acţiune al Transgaz.

- Armonizarea reglementărilor specifice cu legislaţia UE în domeniul gazelor natural.

- Elaborarea unor proiecte de acte normative şi acţiuni de susţinere a acestora tip lobby.

- Reabilitarea, modernizarea şi dezvoltarea SNT pe principalele direcţii de consum.

- Interconectarea SNT cu sistemele de transport ale ţărilor învecinate.

1.4.Infrastructura

Principalele componente ale sistemului naţional de transport gaz sunt (la sfarsitul lui 2013):

- 13 138 km, din care 553 km conducte de tranzit

- 49 stații de comanda vane si/sau noduri tehnologice;

- 1077 stații de reglare masurare si/sau masurare gaz exploatate de operatorul SNT;

- 3 stații de masurare a gazelor din import;

- 6 stații de masurare amplasate pe conductele de tranzit;

- 5 stații de comprimare gaze (SCG) cu o putere totala instalata de 32 MW;

- 1012 stații de protectie catodica (SPC);

- 818 stații de odorizare gaze.

Capacitatea de transport şi tranzit a gazelor naturale este asigurată prin 13 138 km de conducte şi racorduri de alimentare gaz cu diametre cuprinse între 50 mm şi 1200 mm, la presiuni cuprinse intre 6 bar si 35 bar, cu excepţia tranzitului international (54 bar).

Capacitatea de comprimare este asigurata de 5 statii de comprimare gaze, amplasate pe

principalele directii de transport şi dispun de o putere instalată de cca. 65.000 CP, cu o capacitate anuală de comprimare de 5,5 mld mc.

Toate aceste componente ale S.N.T. asigură preluarea gazelor naturale de la producători/furnizori şi transportarea lor către consumatori/distribuitori sau depozitele de înmagazinare. Compania este în permanență dezvoltare , viziunea acesteia înglobând dorința de atingerea performanței, responsabilitate față de populație, competitivitate și condiții de siguranță.

Bibliografie

1)Dragotă, Victor (coordonator), Evaluarea şi finanţarea investiţiilor directe. Culegere de studii de fezabilitate, Ed. ASE, Bucureşti, 2009

2)Dragotă, V. Și colectivul, 2003, Management financiar-volumul II, Editura Economică, București

3)Ph. Avare, G. Legros, L. Ravary, P. Lemonnier, Gestiune şi analiză financiară, Editura Economică, Bucureşti, 2002

4)H. Cristea, N. Ştefănescu, Finanţele întreprinderii, Editura CECCAR, Bucureşti, 2003

5)M. Grigore, Gestiunea financiară a firmei, Editura Dareco, Bucureşti, 2002

6)P. Halpern, J. F. Weston, E. F. Brigham, Finanţe manageriale, Editura Economică, Bucureşti, 1998

7)N. Hoanţă, Gestiunea finanţelor firmei, Editura Tribuna economică, Bucureşti, 1998

8)M. Niculescu, Diagnostic global strategic, Editura Economică, Bucureşti, 1997

9)D. Pârvu, Eficienţa investiţiilor, Editura Lumina Lex, Bucureşti, 2003

10)I. Românu, I. Vasilescu, Managementul investiţiilor, Editura Mărgăritar, Bucureşti, 1997

11)Stancu, Ion, 2007, Finante-Piete financiare si gestiunea protofoliului. Investitii directe si finantarea lor. Analiza si gestiunea financiara a intreprinderii, Editia a IV-a, Editura Economica, Bucuresti

12)I. Stancu, Finanţe. Teoria pieţelor financiare. Finanţele întreprinderilor. Analiza şi gestiunea financiară, Editura Economică, Bucureşti, 2002

13)D. Tudorache, M. Grigore, I. Duca, Finanţele generale şi finanţele firmei, Editura Sylvi, Bucureşti, 2000

14)I. Vasile, Gestiunea financiară a întreprinderii, Editura Didactică şi Pedagogică, Bucureşti, 1999

15)I. Vasilescu, M. Botezatu (coordonatori), Investiţii. Studii de caz. Teste grilă, Editura Economică, Bucureşti, 1999

16)G. Vintilă, Gestiunea financiară a întreprinderii, Editura Didactică şi Pedagogică, Bucureşti, 2000

17)G. Vintilă, M. Vuţă, Gestiunea financiară a întreprinderii. Lucrări aplicative şi studii de caz, Editura Rolcris, Bucureşti, 2000

18) Raport anual Transgaz 2013, 2012, 2011

19) www.transgaz.ro

20) http://www.transgaz.ro/Downloads/10_ani/brosura_10_ani_transgaz.pdf

http://www.transgaz.ro/Downloads/10_ani/resurse_umane_prezentare_10_ani.pdf

Preview document

S.N.T.G.N. Transgaz S.A. - Pagina 1
S.N.T.G.N. Transgaz S.A. - Pagina 2
S.N.T.G.N. Transgaz S.A. - Pagina 3
S.N.T.G.N. Transgaz S.A. - Pagina 4
S.N.T.G.N. Transgaz S.A. - Pagina 5
S.N.T.G.N. Transgaz S.A. - Pagina 6
S.N.T.G.N. Transgaz S.A. - Pagina 7
S.N.T.G.N. Transgaz S.A. - Pagina 8
S.N.T.G.N. Transgaz S.A. - Pagina 9
S.N.T.G.N. Transgaz S.A. - Pagina 10
S.N.T.G.N. Transgaz S.A. - Pagina 11
S.N.T.G.N. Transgaz S.A. - Pagina 12
S.N.T.G.N. Transgaz S.A. - Pagina 13
S.N.T.G.N. Transgaz S.A. - Pagina 14
S.N.T.G.N. Transgaz S.A. - Pagina 15
S.N.T.G.N. Transgaz S.A. - Pagina 16
S.N.T.G.N. Transgaz S.A. - Pagina 17
S.N.T.G.N. Transgaz S.A. - Pagina 18
S.N.T.G.N. Transgaz S.A. - Pagina 19
S.N.T.G.N. Transgaz S.A. - Pagina 20
S.N.T.G.N. Transgaz S.A. - Pagina 21
S.N.T.G.N. Transgaz S.A. - Pagina 22
S.N.T.G.N. Transgaz S.A. - Pagina 23
S.N.T.G.N. Transgaz S.A. - Pagina 24
S.N.T.G.N. Transgaz S.A. - Pagina 25
S.N.T.G.N. Transgaz S.A. - Pagina 26
S.N.T.G.N. Transgaz S.A. - Pagina 27
S.N.T.G.N. Transgaz S.A. - Pagina 28
S.N.T.G.N. Transgaz S.A. - Pagina 29
S.N.T.G.N. Transgaz S.A. - Pagina 30
S.N.T.G.N. Transgaz S.A. - Pagina 31
S.N.T.G.N. Transgaz S.A. - Pagina 32
S.N.T.G.N. Transgaz S.A. - Pagina 33
S.N.T.G.N. Transgaz S.A. - Pagina 34
S.N.T.G.N. Transgaz S.A. - Pagina 35
S.N.T.G.N. Transgaz S.A. - Pagina 36
S.N.T.G.N. Transgaz S.A. - Pagina 37
S.N.T.G.N. Transgaz S.A. - Pagina 38
S.N.T.G.N. Transgaz S.A. - Pagina 39
S.N.T.G.N. Transgaz S.A. - Pagina 40
S.N.T.G.N. Transgaz S.A. - Pagina 41
S.N.T.G.N. Transgaz S.A. - Pagina 42
S.N.T.G.N. Transgaz S.A. - Pagina 43
S.N.T.G.N. Transgaz S.A. - Pagina 44
S.N.T.G.N. Transgaz S.A. - Pagina 45
S.N.T.G.N. Transgaz S.A. - Pagina 46
S.N.T.G.N. Transgaz S.A. - Pagina 47
S.N.T.G.N. Transgaz S.A. - Pagina 48
S.N.T.G.N. Transgaz S.A. - Pagina 49
S.N.T.G.N. Transgaz S.A. - Pagina 50
S.N.T.G.N. Transgaz S.A. - Pagina 51
S.N.T.G.N. Transgaz S.A. - Pagina 52
S.N.T.G.N. Transgaz S.A. - Pagina 53
S.N.T.G.N. Transgaz S.A. - Pagina 54
S.N.T.G.N. Transgaz S.A. - Pagina 55
S.N.T.G.N. Transgaz S.A. - Pagina 56
S.N.T.G.N. Transgaz S.A. - Pagina 57
S.N.T.G.N. Transgaz S.A. - Pagina 58
S.N.T.G.N. Transgaz S.A. - Pagina 59
S.N.T.G.N. Transgaz S.A. - Pagina 60
S.N.T.G.N. Transgaz S.A. - Pagina 61
S.N.T.G.N. Transgaz S.A. - Pagina 62
S.N.T.G.N. Transgaz S.A. - Pagina 63
S.N.T.G.N. Transgaz S.A. - Pagina 64
S.N.T.G.N. Transgaz S.A. - Pagina 65
S.N.T.G.N. Transgaz S.A. - Pagina 66
S.N.T.G.N. Transgaz S.A. - Pagina 67
S.N.T.G.N. Transgaz S.A. - Pagina 68
S.N.T.G.N. Transgaz S.A. - Pagina 69
S.N.T.G.N. Transgaz S.A. - Pagina 70
S.N.T.G.N. Transgaz S.A. - Pagina 71
S.N.T.G.N. Transgaz S.A. - Pagina 72
S.N.T.G.N. Transgaz S.A. - Pagina 73
S.N.T.G.N. Transgaz S.A. - Pagina 74
S.N.T.G.N. Transgaz S.A. - Pagina 75
S.N.T.G.N. Transgaz S.A. - Pagina 76
S.N.T.G.N. Transgaz S.A. - Pagina 77
S.N.T.G.N. Transgaz S.A. - Pagina 78
S.N.T.G.N. Transgaz S.A. - Pagina 79
S.N.T.G.N. Transgaz S.A. - Pagina 80
S.N.T.G.N. Transgaz S.A. - Pagina 81
S.N.T.G.N. Transgaz S.A. - Pagina 82
S.N.T.G.N. Transgaz S.A. - Pagina 83
S.N.T.G.N. Transgaz S.A. - Pagina 84
S.N.T.G.N. Transgaz S.A. - Pagina 85
S.N.T.G.N. Transgaz S.A. - Pagina 86
S.N.T.G.N. Transgaz S.A. - Pagina 87
S.N.T.G.N. Transgaz S.A. - Pagina 88
S.N.T.G.N. Transgaz S.A. - Pagina 89
S.N.T.G.N. Transgaz S.A. - Pagina 90
S.N.T.G.N. Transgaz S.A. - Pagina 91
S.N.T.G.N. Transgaz S.A. - Pagina 92

Conținut arhivă zip

  • S.N.T.G.N. Transgaz S.A..docx

Alții au mai descărcat și

Analiza și prognoza indicatoriilor economici - studiu de caz indicatorii de cash-flow

INTRODUCERE Am ales şi tratat cu multă plăcere şi cu mult interes această temă cu dorinţa de a aduce un plus de cunoaştere în acest domeniu....

Evaluarea unui proiect de investiții la Transgaz SA

Transgaz S.A. Prezentarea generală a societăţii Societatea Naţională de Transport Gaze Naturale “TRANSGAZ” S.A. a fost înființată în aprilie...

Studiu de Caz Fartec SA

CAPITOLUL I PREZENTAREA GENERALĂ A ÎNTREPRINDERII 1.1 SCURT ISTORIC Termenul de întreprindere provine din cuvântul francez “entreprise”, şi...

Studiul structurii financiare a societăților cotate la BVB București

1. Selectarea entităților cotate la BVB București din domenii de activitate diferite Entitățile cotate la BVB București selectate pentru studiul...

Mediul Extern al SC Agdesy SRL - Oportunitati si Restrictii

Analiza macro-mediului intreprinderii Studiul macro-mediului intreprinderii permite depasirea orizontului mediului concurential deoarece...

Analiza Rezultatelor Economice

CAPITOLUL I CONCEPTUL, TIPOLOGIA ŞI ROLUL REZULTATELOR FIRMEI 1.1. ANALIZA CONCEPTULUI DE REZULTAT În dicţionarul explicativ al limbii române...

Romania in Ecuatia Integrarii Europene

Reforme institutionale si politice in U.E. inaintea procesului de largire. Actuala forma de organizare ce cuprinde 15 tari membre nu mai...

Te-ar putea interesa și

Contabilitatea Veniturilor si Cheltuielilor, Inchiderea Exercitiululi Financiar si Repartizarea Profitului in Cadrul SMTGN Transgaz SA Medias

CAPITOLUL 1 CONTABILITATEA VENITURILOR ŞI CHELTUIELILOR 1.1 Contabilitatea cheltuielilor 1.1.1 Delimitarea şi structurarea cheltuielilor...

Raport Evaluare TransGaz SA

INTRODUCERE 1.1 PREZENTAREA SOCIETĂȚII Societatea Naţională de Transport Gaze Naturale “TRANSGAZ” S.A., înfiinţată în baza Hotărârii Guvernului...

SNTGN Transgaz SA

INFORMATII GENERALE TRANSGAZ SA Societatea Națională de Transport Gaze Naturale - SNTGN Transgaz SA („Societatea”) are ca activitate principală...

Analiza performanțelor economice și a riscului la Transgaz

INTRODUCERE Tema proiectului este intitulată Analiza performanței economice și a riscului la S.N.T.G.N TRANSGAZ S.A care se reflectă prin Contul...

Drepturi de Alocare Transgaz SA

INTRODUCERE „Bursele sunt instituţii publice create în scopul de a reuni pe comercianţi, industriaşi, producători, armatori şi asiguratori în...

Evaluarea unui proiect de investiții la Transgaz SA

Transgaz S.A. Prezentarea generală a societăţii Societatea Naţională de Transport Gaze Naturale “TRANSGAZ” S.A. a fost înființată în aprilie...

Analiza fundamentală a societății Transgaz Mediaș

1.INFORMATII GENERALE Obiectul de activitate Societatea Naţională de Transport Gaze Naturale “TRANSGAZ” S.A., înfiinţată în baza Hotărârii...

Plan de Afaceri Transgaz

I. PREZENTAREA TRANSGAZ S.A. 1. Istoric În România, gazul metan a fost descoperit în anul 1909, în zona Sărmăşel, judeţul Mureş. Prima...

Ai nevoie de altceva?