Secțiunea de Analiză

Proiect
8.5/10 (2 voturi)
Domeniu: Economie
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 142 în total
Cuvinte : 38125
Mărime: 871.58KB (arhivat)
Cost: 11 puncte
Facultatea de Economie si Administrarea Afacerilor Universitatea “Alexandru Ioan Cuza” Iasi

Cuprins

Cap. I. Analiza macromediului 5

1. Mediul politic si legislativ 5

1.1. Mediul politic 7

1.2. Mediul legislativ 14

2. Mediul economic 20

2.1. Indicatori macroeconomici 20

2.1.2. Contributia sectoarelor la formarea PIB 22

2.2. Puterea de cumparare 28

2.3. Gradul de ocupare a fortei de munca 42

3. Mediul demografic 49

3.1. Evolutia demografica 49

3.2. Structura populatiei 58

4. Mediul natural 67

4.1. Resurse 67

4.2. Securitatea mediului înconjurator 69

5. Mediul tehnologic 70

5.1. Accelerarea procesului de înnoire 70

5.2. Gradul de înzestrare tehnologica a tarii 73

5.3. Nivelul folosirii tehnologiilor în tara 74

5.4. Abilitatea tarii de a absorbi schimbarile tehnologice 74

5.5. Gradul de înzestrare cu bunuri a populatiei 75

Cap. II. Analiza micromediului 77

1. Analiza ramurii economice 77

1.1. Identifiacrea ramurii 77

1.2. Sectorizarea ramurii 77

1.3. Structura ramurii 84

2. Piata 87

2.1. Structura pietei 87

2.2. Estimarea dimensiunilor pietei 88

2.3. Segmentarea pietei 89

2.4. Categorii de cumparatori 90

2.5. Comportamentul de consum 90

3. Furnizorii 91

4. Analiza concurentiala 92

5. Publicul 94

Cap.III. Analiza interna non-marketing 96

1. Firma 96

1.1. Prezentarea firmei 96

1.2. Obiectivele firmei 96

1.3. Evenimente 96

1.4. Dimensiunea firmei 99

2. Analiza firmei sub aspect juridic 99

2.1. Dreptul comercial 99

2.2. Dreptul de proprietate 99

2.3. Dreptul muncii 99

2.4. Protectia mediului 100

2.5. Dreptul civil 100

3. Managementul general 100

3.1. Organizare interna 100

3.2. Modul de circulare a informatiilor 101

3.3. Sistemul de luare a deciziilor 101

3.4. Cultura organizationala 101

3.5. Alocarea resurselor 102

4. Analiza resurselor umane 102

4.1. Planificarea resurselor umane 102

4.2. Asigurarea resurselor umane 103

4.3. Mentinerea personalului 103

4.4. Sistemul de urmarire si analiza a performantelor angajatilor 103

5. Analiza comerciala 103

5.1. Achizitia de resurse 104

5.2. Receptie – depozitare 104

5.3. Asigurarea transportului 104

6. Analiza financiara 104

6.1. Punctul critic 104

6.2. Analiza pe baza rezultatelor 106

6.3. Analiza pe baza bilantului 107

6.4. Analiza pe baza rentabilitatii 113

6.5. Analiza riscului 114

6.6. Politica de investitii 115

6.7. Elemente de sinteza ale compararii situatiei financiare din perioada 30.06.2004 si 30.06.2005 116

6.8. Evolutia firmei în perioada 2002 – 2004 117

Cifra de afaceri CA 117

Cap.IV. Analiza interna de marketing 118

1. Mixul de marketing 118

1.1. Produsul/ Serviciul 118

1.2. Pretul 127

1.3. Distributia 132

1.4. Promovarea 133

1.5. Implicare umana 135

1.6. Dovezi fizice 136

2. Vânzari 136

Cap.V. Analiza SWOT 137

1. Puncte tari 137

2. Puncte slabe 138

3. Oportunitati 138

4. Amenintari 140

Extras din document

Cap. I. Analiza macromediului

1. Mediul politic si legislativ

România se alfa în perioada în care continua sa îndeplineasca criteriile politice pentru a deveni Stat Membru al Uniunii Europene. România a facut pasi importanti în continuarea reformei sistemului judiciar pentru a-i asigura o mai mare independenta, precum si catre îmbunatatirea situatiei libertatii presei, restituirii proprietatilor, protectiei minoritatilor si a copiilor. Cu toate acestea, mai sunt necesare eforturi semnificative pentru continuarea reformei administratiei publice, punerea efectiva în practica a reformei sistemului judiciar si intensificarea luptei împotriva coruptiei, în special a celei la nivel înalt.

În ce priveste drepturile omului si protectia minoritatilor, sunt necesare eforturi suplimentare pentru îmbunatatirea situatiei persoanelor cu dizabilitati si boli mentale. Privitor la cerintele economice aferente statutului de membru, România continua sa îndeplineasca criteriul unei economii de piata functionale. O punere în practica serioasa a programului propriu de reforme structurale îi va permite sa faca fata presiunilor concurentiale si fortelor de piata din cadrul UE. România si-a mentinut pe ansamblu stabilitatea macro-economica, desi politica în acest domeniu a dus la cresterea dezechilibrelor macro-economice. În plus, sunt necesare progrese si în ce priveste aspectele legale si administrative legate de mediul de afaceri, inclusiv prin aplicarea deciziilor referitoare la faliment.

România a facut progrese substantiale în alinierea legislatiei interne la legislatia Uniunii Europene si va fi capabila sa-si îndeplineasca obligatiile de Stat Membru al Uniunii începând cu momentul preconizat al aderarii (1 ianuarie 2007), daca va accelera pregatirile într-o serie de domenii si se va concentra pe consolidarea capacitatii administrative în ansamblul ei.

În Raportul de tara pentru anul 2004 al UE sunt semnalate îngrijorarile Parlamentului European si ale Comisiei Europene cu privire la aderarea deplina a României în 2007 la UE. Conform Raportului, desi legislatia României în domenii sensibile, cum ar fi lupta împotriva coruptiei, este în conformitate cu standardele UE, în unele cazuri lipseste vointa politica de a implementa aceasta legislatie. În ciuda acestor îngrijorari, Comisia Europeana a acordat României statutul de „economie de piata functionala”, iar acum, atentia se va îndrepta din ce în ce mai mult asupra altor aspecte importante, cum ar fi întarirea sistemului juridic.

De-a lungul a celor 15 ani care au trecut, România a suferit transformari radicale marcate atât de celelalte tranzitii spre democratie si economia de piata, cât si de influenta politicii internationale, adica de circumstantele politice si economice externe.

Dupa caderea sistemului comunist, dezbaterea politica din tara, s-a centrat, în principal, pe problemele interne.

Începând cu anul 1990, primele guverne reformiste au reusit sa slabeasca opozitia si sa devieze atentia publica nationala si internationala de la obstacolele care puneau în pericol transformarile din tara, si care erau formate din grupuri de presiune neinstitutionalizate, persoane care profitau de puterea politica si de patrimoniul statal în beneficiul exclusiv al intereselor personale. Aceste lucruri au generat instabilitate, au întârziat aparitia unui sistem de partide si au provocat tensiuni. Au aparut adaptari ale partidelor comuniste din vechiul regim, ele s-au transformat în forte nationaliste sau sociodemocratice, si în ciuda faptului ca minoritatile interveneau în viata politica, în general au ramas pe pozitii marginale, cum este cazul etniei maghiare. Datorita acestui amalgam de situatii, tara a început sa rataceasca prin labirintul schimbarii, dominat de coruptie, utilizare a puterii statale si proliferare de metode mafioase.

La începutul tranzitiei, tendinta generala a fost reformarea sistemului într-un sens politic care nu implica schimbarea catre sistemul capitalist. Pâna la sfârsitul lui 1996 opozitia nu a reusit sa triumfe, ceea ce a constituit o rezistenta sociala ce venea în calea desfasurarii tranzitiei. România acelor ani nu a beneficiat de o imagine pozitiva din partea mediilor de comunicare internationale, ceea ce a dus la ideea de o tara ce trebuie ocolita, “o tara problema”. PDSR (Partidul Democratic Socialist Român), nu a avut niciodata coordonate ideologice clare si cuprindea un sector important de excomunisti.

Preview document

Secțiunea de Analiză - Pagina 1
Secțiunea de Analiză - Pagina 2
Secțiunea de Analiză - Pagina 3
Secțiunea de Analiză - Pagina 4
Secțiunea de Analiză - Pagina 5
Secțiunea de Analiză - Pagina 6
Secțiunea de Analiză - Pagina 7
Secțiunea de Analiză - Pagina 8
Secțiunea de Analiză - Pagina 9
Secțiunea de Analiză - Pagina 10
Secțiunea de Analiză - Pagina 11
Secțiunea de Analiză - Pagina 12
Secțiunea de Analiză - Pagina 13
Secțiunea de Analiză - Pagina 14
Secțiunea de Analiză - Pagina 15
Secțiunea de Analiză - Pagina 16
Secțiunea de Analiză - Pagina 17
Secțiunea de Analiză - Pagina 18
Secțiunea de Analiză - Pagina 19
Secțiunea de Analiză - Pagina 20
Secțiunea de Analiză - Pagina 21
Secțiunea de Analiză - Pagina 22
Secțiunea de Analiză - Pagina 23
Secțiunea de Analiză - Pagina 24
Secțiunea de Analiză - Pagina 25
Secțiunea de Analiză - Pagina 26
Secțiunea de Analiză - Pagina 27
Secțiunea de Analiză - Pagina 28
Secțiunea de Analiză - Pagina 29
Secțiunea de Analiză - Pagina 30
Secțiunea de Analiză - Pagina 31
Secțiunea de Analiză - Pagina 32
Secțiunea de Analiză - Pagina 33
Secțiunea de Analiză - Pagina 34
Secțiunea de Analiză - Pagina 35
Secțiunea de Analiză - Pagina 36
Secțiunea de Analiză - Pagina 37
Secțiunea de Analiză - Pagina 38
Secțiunea de Analiză - Pagina 39
Secțiunea de Analiză - Pagina 40
Secțiunea de Analiză - Pagina 41
Secțiunea de Analiză - Pagina 42
Secțiunea de Analiză - Pagina 43
Secțiunea de Analiză - Pagina 44
Secțiunea de Analiză - Pagina 45
Secțiunea de Analiză - Pagina 46
Secțiunea de Analiză - Pagina 47
Secțiunea de Analiză - Pagina 48
Secțiunea de Analiză - Pagina 49
Secțiunea de Analiză - Pagina 50
Secțiunea de Analiză - Pagina 51
Secțiunea de Analiză - Pagina 52
Secțiunea de Analiză - Pagina 53
Secțiunea de Analiză - Pagina 54
Secțiunea de Analiză - Pagina 55
Secțiunea de Analiză - Pagina 56
Secțiunea de Analiză - Pagina 57
Secțiunea de Analiză - Pagina 58
Secțiunea de Analiză - Pagina 59
Secțiunea de Analiză - Pagina 60
Secțiunea de Analiză - Pagina 61
Secțiunea de Analiză - Pagina 62
Secțiunea de Analiză - Pagina 63
Secțiunea de Analiză - Pagina 64
Secțiunea de Analiză - Pagina 65
Secțiunea de Analiză - Pagina 66
Secțiunea de Analiză - Pagina 67
Secțiunea de Analiză - Pagina 68
Secțiunea de Analiză - Pagina 69
Secțiunea de Analiză - Pagina 70
Secțiunea de Analiză - Pagina 71
Secțiunea de Analiză - Pagina 72
Secțiunea de Analiză - Pagina 73
Secțiunea de Analiză - Pagina 74
Secțiunea de Analiză - Pagina 75
Secțiunea de Analiză - Pagina 76
Secțiunea de Analiză - Pagina 77
Secțiunea de Analiză - Pagina 78
Secțiunea de Analiză - Pagina 79
Secțiunea de Analiză - Pagina 80
Secțiunea de Analiză - Pagina 81
Secțiunea de Analiză - Pagina 82
Secțiunea de Analiză - Pagina 83
Secțiunea de Analiză - Pagina 84
Secțiunea de Analiză - Pagina 85
Secțiunea de Analiză - Pagina 86
Secțiunea de Analiză - Pagina 87
Secțiunea de Analiză - Pagina 88
Secțiunea de Analiză - Pagina 89
Secțiunea de Analiză - Pagina 90
Secțiunea de Analiză - Pagina 91
Secțiunea de Analiză - Pagina 92
Secțiunea de Analiză - Pagina 93
Secțiunea de Analiză - Pagina 94
Secțiunea de Analiză - Pagina 95
Secțiunea de Analiză - Pagina 96
Secțiunea de Analiză - Pagina 97
Secțiunea de Analiză - Pagina 98
Secțiunea de Analiză - Pagina 99
Secțiunea de Analiză - Pagina 100
Secțiunea de Analiză - Pagina 101
Secțiunea de Analiză - Pagina 102
Secțiunea de Analiză - Pagina 103
Secțiunea de Analiză - Pagina 104
Secțiunea de Analiză - Pagina 105
Secțiunea de Analiză - Pagina 106
Secțiunea de Analiză - Pagina 107
Secțiunea de Analiză - Pagina 108
Secțiunea de Analiză - Pagina 109
Secțiunea de Analiză - Pagina 110
Secțiunea de Analiză - Pagina 111
Secțiunea de Analiză - Pagina 112
Secțiunea de Analiză - Pagina 113
Secțiunea de Analiză - Pagina 114
Secțiunea de Analiză - Pagina 115
Secțiunea de Analiză - Pagina 116
Secțiunea de Analiză - Pagina 117
Secțiunea de Analiză - Pagina 118
Secțiunea de Analiză - Pagina 119
Secțiunea de Analiză - Pagina 120
Secțiunea de Analiză - Pagina 121
Secțiunea de Analiză - Pagina 122
Secțiunea de Analiză - Pagina 123
Secțiunea de Analiză - Pagina 124
Secțiunea de Analiză - Pagina 125
Secțiunea de Analiză - Pagina 126
Secțiunea de Analiză - Pagina 127
Secțiunea de Analiză - Pagina 128
Secțiunea de Analiză - Pagina 129
Secțiunea de Analiză - Pagina 130
Secțiunea de Analiză - Pagina 131
Secțiunea de Analiză - Pagina 132
Secțiunea de Analiză - Pagina 133
Secțiunea de Analiză - Pagina 134
Secțiunea de Analiză - Pagina 135
Secțiunea de Analiză - Pagina 136
Secțiunea de Analiză - Pagina 137
Secțiunea de Analiză - Pagina 138
Secțiunea de Analiză - Pagina 139
Secțiunea de Analiză - Pagina 140
Secțiunea de Analiză - Pagina 141
Secțiunea de Analiză - Pagina 142

Conținut arhivă zip

  • Sectiunea de Analiza.doc

Alții au mai descărcat și

Recrutarea, Selectia si Angajarea in Resurse Umane

INTRODUCERE În centrul tuturor afacerilor stă omul. Toate celelalte resurse, terenuri, clădiri, mecanisme, utilaje autovehicule sau bani sunt doar...

Considerente privind Populația și Piața Muncii

Capitolul 1. Considerente privind populaţia şi piaţa muncii 1.1. Populaţia, oferta şi cererea de forţă de muncă Resursele umane, prin...

Resursele și factorii de producție

CAPITOLUL 1 RESURSELE ECONOMICE Resursele reprezintă potenţialul material, natural, financiar şi uman de care dispune o ţară, o societate la un...

Mediul Tehnologic al Uniunii Europene

Abordarea sistemică a tehnologiei este esenţială pentru înţelegerea acesteia din perspectivă economică. Ansamblul tehnologiilor dintr-o anumită...

Costuri și Beneficii ale Creșterii Economice

I. Politicile economice. Scurtă descriere. Politica economică este un ansamblu de obiective şi instrumente prin care statul acţionează asupra...

Investiții Străine Directe în România

Cap. 1 Investițiile străine în România 1.1 Aspecte metodologice privind investițiile străine Identificarea potențialului investițional al țărilor...

Factorul Uman in Cresterea Economica

Introducere Creşterea economică exprimă acele modificări ce au loc într-un anumit orizont de timp şi într-un anumit spaţiu, în sporirea...

Mediul Extern al SC Agdesy SRL - Oportunitati si Restrictii

Analiza macro-mediului intreprinderii Studiul macro-mediului intreprinderii permite depasirea orizontului mediului concurential deoarece...

Te-ar putea interesa și

Studiu de doctrină și practică privind infracțiunea de loviri sau vătămări cauzatoare de moarte

Bunul cel mai de pret al omului, din toate timpurile, este viata. Ea ne este daruita o singura data si trebuie traita in asa fel incat, spre...

Influența diversității culturale asupra strategiei și mixului de marketing

Sectiunea 1: Mediul socio-cultural Afacerile internationale au fost intotdeauna recunoscute ca o activitate care implica decizii de investitii sau...

Drepturile omului și mecanismele europene de protecție a drepturilor omului

CAPITOLUL 1 CONSIDERATII GENERALE SECTIUNEA 1.1. Definirea drepturilor si libertatilor fundamentale ale omului, evolutia si importanta acestora...

Examinarea tehnică a armelor de foc atipice

CAPITOLUL I -SCURT ISTORIC PRIVIND APARIŢIA ŞI EVOLUŢIA ARMELOR DE FOC ŞI A MUNIŢIEI Preocupări pentru perfecţionarea armelor au existat din cele...

Raport de Evaluare SC Contor Group SRL Arad

TITLUL I. SINTEZA EVALUARII 1. OBIECTUL EVALUARII – partile sociale ale SC Contor Group SRL Arad 2. SCOPUL EVALUARII - estimarea valorii de piata...

Plan de Marketing - Sectiunea de Analiza - Casa Lebada

Societate cu capital integral privat infiintata in anul 1993, In toamna anului 1993, in incinta unui mic atelier a fost elaborata prima sarja de...

Libera Circulatie a Persoanelor

Termenii de Referinta pentru Studiul 1 (al caror text integral este inclus în Anexa 10) necesita o prezentare generala a principiilor liberei...

Practică de specialitate în administrația publică - Primăria Municipiului București

I. Prezentarea institutiei publice in care se desfasoara practica 1.1. Denumirea institutiei, profil, obiect de activitate profesionala Denumirea...

Ai nevoie de altceva?