Sectorul Asigurarilor in Economia de Piata

Imagine preview
(9/10 din 3 voturi)

Acest proiect trateaza Sectorul Asigurarilor in Economia de Piata.
Mai jos poate fi vizualizat cuprinsul si un extras din document (aprox. 2 pagini).

Arhiva contine 1 fisier doc de 146 de pagini .

Profesor indrumator / Prezentat Profesorului: Olaru Adriana

Iti recomandam sa te uiti bine pe extras, cuprins si pe imaginile oferite iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, il poti descarca. Ai nevoie de doar 7 puncte.

Domeniu: Economie

Cuprins

CUPRINS
CAPITOLUL 1 3
NECESITATEA, CONTINUTUL, EVOLUTIA SI ROLUL 3
ASIGURARILOR ÎN ECONOMIA DE PIATA 3
1.1 Necesitatea si rolul asigurarilor 3
1.2. Importanta asigurarilor pentru economia tarii si pentru asigurati 4
1.3. Evolutia asigurarilor în România 6
1.4. Piata asigurarilor si analiza principalilor indicatori ai activitatii de asigurare 10
1.4.1 Dezvoltari si tendinte în sistemul asigurarilor 10
1.4.2 Capitalul social al societatilor de asigurare 11
1.4.3 Prime brute subscrise 12
1.4.4 Indemnizatii brute platite 22
1.4.5 Asigurarea de raspundere civila pentru pagube produse tertilor prin accidente de autovehicule 24
1.4.6 Rezerve tehnice 33
1.4.7 Activitatea de reasigurare 33
1.5. Intermediarii de asigurari 34
CAPITOLUL 2 37
SECTORUL ASIGURARILOR ÎN UNIUNEA EUROPEANA 37
2.1. Cadrul general 37
2.2. Alinierea României la standardele Uniunii Europene 40
2.3. Piata asigurarilor în Uniunea Europeana 44
2.3.1 Prime brute subscrise 44
2.3.2 Cresterea marcanta a primelor din asigurarile de viata în 2005 45
2.3.3 Cresterea primelor din asigurarile de non-viata ramâne moderata 46
2.3.4 Asigurarile generale în functie de tipul produsului 47
2.3.5 Gradul de penetrare al asigurarilor 48
2.3.6 Densitatea asigurarilor în UE 50
2.3.7 Locul Europei în industria mondiala a asigurarilor 51
CAPITOLUL 3 52
DELIMITARI PRIVIND BAZELE TEHNICE ALE ASIGURARILOR 52
3.1 Elemente tehnice ale asigurarilor facultative de bunuri 52
3. 2 Sisteme de acoperire a pagubelor 57
3.3 Probabilitatea în asigurarea bunurilor 60
3.3.1 Indicele de despagubire. Determinarea indicelui de despagubire 60
3.3.2 Tarifele de prime 61
CAPITOLUL 4 63
STUDIU DE CAZ 63
PREZENTAREA SOCIETATII COMERCIALE ASIGURAREA ROMÂNEASCA  ASIROM S.A. 63
4.1 Prezentare generala 63
4.2 Analiza economico  financiara 67
4.2.1 Situatiile financiare anuale ale S.C. ASIROM S.A. 67
4.2.2 Analiza economico  financiara pe baza bilantului contabil 68
4.2.3 Analiza economico  financiara pe baza contului de rezultate 72
4.2.4 Indicatori de referinta 76
4.2.5 Analiza solvabilitatii si lichiditatii 80
4.3 Asigurarea bunurilor 83
4.3.1 Notiuni generale 83
4.3.3 Principalele forme de asigurare de bunuri practicate de S.C. ASIROM S.A. 90
4.3.4 Asigurarea S.C. UNICOM S.A. de catre S.C. ASIROM S.A. 101
4.4 Monografia principalelor înregistrari contabile specifice activitatii S.C. ASIROM S.A. 104
4.4.1 Organizarea contabilitatii societatilor de asigurari 104
4.4.2 Contabilitatea primelor din asigurarile directe 104
4.4.3 Contabilitatea rezervelor tehnice din asigurari 107
4.4.4 Operatii contabile privind încasarea primelor de asigurare de catre intermediarii în asigurari 115
4.4.5 Coasigurarea 117
4.4.6 Dauna 119
4.4.7 Reasigurarea 123
4.5 Sistem expert: Stabilirea nivelului primei de asigurare în functie de situatia financiara a firmei 128
4.5.1 Identificarea problemei, aspecte generale 128
4.5.2 Achizitia de cunostinte 129
CAPITOLUL 5 139
CONCLUZII SI PROPUNERI 139
BIBLIOGRAFIE 144

Extras din document

CAPITOLUL 1

NECESITATEA, CONTINUTUL, EVOLUTIA SI ROLUL

ASIGURARILOR ÎN ECONOMIA DE PIATA

1.1 Necesitatea si rolul asigurarilor

Asigurarile au aparut în mod firesc din nevoia de protectie a omului împotriva calamitatilor naturii si împotriva consecintelor accidentelor, precum si din nevoile unor mijloace de existenta în cazul limitarii sau pierderii capacitatii de munca ca urmare a îmbolnavirii sau batrânetii.

Calea de urmat pentru evitarea efectelor pagubitoare ale calamitatilor naturale este solidarizarea prin constituirea pe baza de contributie a unor fonduri care sa fie utilizate pentru refacerea bunurilor distruse, întretinerea persoanelor care si-au pierdut capacitatea de munca, deci calea asigurarii.

Experienta a dovedit ca acoperirea pagubelor se poate realiza pe mai multe cai, dintre care mentionam:

- acoperirea din fondurile de rezerva ale statului (ceea ce nu este posibil in economia de piata), prin sistemul de autoasigurare, care conduce la blocarea acestor rezerve, deoarece necunoscându-se momentul producerii pagubelor, persoanele în cauza nu pot folosi aceste fonduri pentru alte destinatii.

- constituirea unui fond centralizat, prin participarea unui numar mare de persoane, dirijat de o institutie specializata în domeniu, s-a dovedit a fi buna, deoarece necesita un efort financiar mai mic pentru fiecare persoana în parte si utilizarea acestui fond în perioade cât nu sunt obligatii de plata. Aceasta cale este benefica pentru economia tarii deoarece aceste fonduri pot fi folosite temporar pentru alte nevoi ale economiei tarii, prin acordarea de credite pe termen scurt sau mediu.

Asigurarea este bazata pe PRINCIPIUL MUTUALITATII - fiecare contribuie cu câte o suma mica pentru a se crea un fond care sa se repartizeze celor care au suferit prejudicii de pe urma producerii riscului asigurat. Acest principiu sta la baza asigurarii.

Definitie:

,,Asigurarea reprezinta acea operatie economico-financiara ce decurge fie dintr-o obligatie prevazuta de lege, fie dintr-un contract prin care asiguratul se obliga sa plateasca periodic o suma numita prima de asigurare, în schimbul careia asiguratorul îsi asuma obligatia ca la producerea riscului asigurat sa plateasca asiguratului sau beneficiarului, despagubirea de asigurare sau suma asigurata.

Premisele dezvoltarii asigurarii sunt de ordin obiectiv si subiectiv.

Din conditiile subiective am putea arata ca omul sau unitatea economica trebuie sa simta necesitatea de asigurare, sa fie deci interesat în a-si acoperi riscurile respective cauzatoare de pagube. Dezvoltarea simtului si a cerintei de asigurare merge paralel cu dezvolatarea nivelului cultural si a nivelului de trai al omului.

O alta conditie este legata de posibilitatile financiare de plata a primelor de asigurare. Aceasta constituie unul din motivele principale a dezvoltarii asigurarilor în tarile avansate din punct de vedere economic.

Conditiile obiective ale dezvoltarii asigurarii sunt determinate de anumite principii si reguli printre care se pot arata:

- principiul mutualitatii (acoperirea în comun a riscurilor) dupa un principiu bine cunoscut unul pentru toti si toti pentru unul  care sa participe la formarea fondului de asigurare;

- evenimentul asigurat sa fie întâmplator iar realizarea lui sa nu depinda de vointa asiguratului;

- sa existe la baza asigurarii un numar mare de persoane (fizice sau juridice) asigurate, care sa fie egal amenintate de acel risc cuprins în asigurare;

- posibilitatea de ivire a evenimentului producator de pagube sa fie sporadica, dar nici excesiv de rar deoarece în astfel de cazuri nu mai exista interesul asigurat;

- evenimentele producatoare de pagube trebuie sa apara pe un teritoriu cât mai întins si nu numai în anumite locuri;

- evenimentul asigurat trebuie sa fie viitor, ceea ce a trecut este sigur si nu mai poate constitui obiect al asigurarii.

Asigurarile pot fi definite si ca o reuniune de persoane, care amenintate de un eveniment cauzator de pagube pentru ele, contribuie cu sume de bani pentru a permite celor ce sunt loviti de acest eveniment sa faca fata consecintelor sale.

1.2. Importanta asigurarilor pentru economia tarii si pentru asigurati

Pentru acoperirea într-un timp relativ scurt a pagubelor produse asiguratilor se realizeaza desfasurarea neîntrerupta a procesului reproductiei simple si largite.

Fondul este folosit atât pentru reproductia simpla (plata despagubirilor pentru refacerea bunurilor avariate) cât si pentru reproductia largita, ce constau în actiuni de prevenire si combatere a evenimentelor asigurate, creditarea economiei nationale, etc.

Prin intermediul asigurarilor se acorda despagubiri asiguratilor pentru acoperirea pagubelor produse de riscurile cuprinse în asigurare, dând posibilitatea reconstituirii bunurilor distruse, asigurând astfel continuitatea procesului de productie.

Fisiere in arhiva (1):

  • Sectorul Asigurarilor in Economia de Piata.doc

Alte informatii

A fost prezentat in cadrul A.S.E.-ului