Sectorul public

Proiect
8/10 (1 vot)
Domeniu: Economie
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 77 în total
Cuvinte : 20731
Mărime: 85.26KB (arhivat)
Cost: 5 puncte

Extras din document

CAP. I. INFORMAȚII GENERALE PRIVIND INSTITUȚIILE

PUBLICE

1.1. Organizarea sistemului instituțiilor publice

1.1.1. Instituțiile publice - unități ale administrației de stat

Societatea omenească este, prin definiție, o organizație, un organism, un sistem de coexistență a mai multor organisme independente, care își desfășoară activitatea împreună, în cadrul unor raporturi ce facilitează această conviețuire prin cooperare . Misiunea organizării funcțiilor legiuitoare, executiv administrative și a funcției judecătorești îi revine Statului, ca organizația cea mai evoluată a societății umane. Prin aceasta se realizează tocmai o bună organizare a misiunilor sale în cadrul unei societăți date, fiindcă Statul există uneori prin raportare continuă la o anumită societate umană, așezată pe un anumit teritoriu, el, Statul neexistând în general, ci în concret, determinat de teritoriu, populație și suveranitate (putere). Modul în care este constituit Statul este dat de organizarea Administrației, adică de organele sale centrale și locale, de cuprinderea tuturor componentelor acțiunii publice necesare îndeplinirii misiunilor statului, păstrându-se unitatea și armonia sistemului.

Secolul XX s-a caracterizat, din punctul de vedere al administrației, printr-o ,,explozie organizațională’’, dezvoltându-se o multitudine de organizații, a luat amploare fenomenul administrativ, s-a extins spațiul administrației, urmărindu-se sporirea eficienței activităților desfășurate de Administrație. S-a ajuns la concluzia că eficiența în Administrație depinde mai mult de modul științific de organizare a muncii decât de existența unor resurse financiare și materiale nelimitate. Activitatea omului, a funcționarului public

desfățurată după reguli științifice într-un climat organizațional rațional formulat poate suplini în mare măsură insuficiența unor mijloace financiare.

Indiferent de perioadele prin care a trecut societatea umană, respectiv Statul - criză politică ori economică, Administrația și-a continuat o curbă ascendentă în ceea ce privește asumarea de responsabilități, de sarcini noi, pe care le aduce la îndeplinire, nu întotdeauna prin intermediul propriilor structuri ci, în destul de multe cazuri prin concesiunea acestor activități particularilor, dar, sub directa sa supraveghere și responsabilitate. Sarcina principală a Administrației se referă la necesitatea răspunderii tuturor nevoilor social-umane, care trebuie să fie cuprinse în cadrul atribuțiilor și competențelor organelor statului. Se observă existența unor sarcini de interes general, național și a altora de interes local, zonal, teritorial, ceea ce presupune nemijlocit ca Administrația publică să se organizeze pe de o parte ca administrație publică centrală și ca administrație publică locală, teritorială, corespunzătoare nivelului de referință al sarcinilor.

Organizarea administrației în Stat poate lua forme diferite, în funcție de interese majore politice ori sociale, de tradiție, de gradul de democratizare al țării. Statul poate proceda la organizarea centralizată a administrației, la descentralizarea administrativă, la desconcentrare, sau la acordarea autorităților locale alese a unei autonomii pronunțate. O simbioză între aceste regimuri de administrare este greu de realizat, fapt sesizat de profesorul Paul Negulescu, care a precizat faptul că ,,regulile de drept, care alcătuiesc ordinea legală, pot să aibă aplicațiune pe întreg teritoriul Statului, astfel cum sunt legile, dar putem găsi norme obligatorii numai într-o regiune sau numai într-o comună’’ .

O centralizare totală în care Statul, autoritățile sale centrale să decidă pentru toate problemele fiecărei colectivități locale nu există și este greu de imaginat în condiții normale. De aceea, este necesară existența unei organizări administrative care să permită colectivităților umane sau serviciilor publice să se administreze singure sub autoritatea Statului, care le conferă personalitate juridică, le permite constituirea unor autorități proprii și le dotează cu resursele necesare.

Bibliografie

1. Criveanu Maria și colectiv: Contabilitate financiară, Editura Universitară Craiova, 2005.

2. Constituția României, art. 102, Monitorul Oficial nr. 767/31 octombrie 2003.

3. Corbeanu Ion, Drept administrativ partea generală, ASE București, centru de Învățământ Economic Deschis la Distanță, pag.136.

4. Dicționarul Explicativ al Limbii Române, Ed. Univers Enciclopedic, București, 1998.

5. Dicționarul Enciclopedic Român, vol.I, Ed. Politică, București, 1962.

Legea nr. 500/2002 privind finanțele publice, art. 2, Monitorul Oficial nr. 597 din 13 august 2002.

6. Legea nr. 215 din 2001 privind administrația publică locală, art. 2, republicată, Monitorul Oficial nr. 123 din 20 februarie 2007 .

7. Legea nr. 3/2000 privind organizarea și desfăsurarea referendumului, Monitorul Oficial nr. 84/24.02.2002.

8. Legea nr. 273 din 29 iunie 2006 privind finanțele publice locale, publicată în Monitorul official nr. 618/18 iulie 2006.

9. Legea nr. 82/1991 privind contabilitatea, completată și modificată, republicată în 2005, art. 19, Monitorul Oficial nr. 48/2005.

10. Manolescu Gheorghe - “Buget-abordare economică și financiară”, Editura Didactica si Pedagogică, București, 2003.

11. Negulescu Paul, Tratat de drept administrativ, vol I ,,Principii generale’’, Editura E. Marvan, Ediția a IV-a, București, 1934, pag. 609 - 610.

12. Oroveanu T. Mihai, Tratat de drept administrativ, Universitatea Creștină ,,Dimitrie Cantemir’’, București, 1994.

13. Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 1917/12 decembrie 2005 pentru aprobarea Normelor metodologice privind organizarea și conducerea contabilității instituțiilor publice, Planul de conturi pentru instituțiile publice și instrucțiunile de aplicare a acestuia, Monitorul Oficial nr. 1186/29.12.2005.

Preview document

Sectorul public - Pagina 1
Sectorul public - Pagina 2
Sectorul public - Pagina 3
Sectorul public - Pagina 4
Sectorul public - Pagina 5
Sectorul public - Pagina 6
Sectorul public - Pagina 7
Sectorul public - Pagina 8
Sectorul public - Pagina 9
Sectorul public - Pagina 10
Sectorul public - Pagina 11
Sectorul public - Pagina 12
Sectorul public - Pagina 13
Sectorul public - Pagina 14
Sectorul public - Pagina 15
Sectorul public - Pagina 16
Sectorul public - Pagina 17
Sectorul public - Pagina 18
Sectorul public - Pagina 19
Sectorul public - Pagina 20
Sectorul public - Pagina 21
Sectorul public - Pagina 22
Sectorul public - Pagina 23
Sectorul public - Pagina 24
Sectorul public - Pagina 25
Sectorul public - Pagina 26
Sectorul public - Pagina 27
Sectorul public - Pagina 28
Sectorul public - Pagina 29
Sectorul public - Pagina 30
Sectorul public - Pagina 31
Sectorul public - Pagina 32
Sectorul public - Pagina 33
Sectorul public - Pagina 34
Sectorul public - Pagina 35
Sectorul public - Pagina 36
Sectorul public - Pagina 37
Sectorul public - Pagina 38
Sectorul public - Pagina 39
Sectorul public - Pagina 40
Sectorul public - Pagina 41
Sectorul public - Pagina 42
Sectorul public - Pagina 43
Sectorul public - Pagina 44
Sectorul public - Pagina 45
Sectorul public - Pagina 46
Sectorul public - Pagina 47
Sectorul public - Pagina 48
Sectorul public - Pagina 49
Sectorul public - Pagina 50
Sectorul public - Pagina 51
Sectorul public - Pagina 52
Sectorul public - Pagina 53
Sectorul public - Pagina 54
Sectorul public - Pagina 55
Sectorul public - Pagina 56
Sectorul public - Pagina 57
Sectorul public - Pagina 58
Sectorul public - Pagina 59
Sectorul public - Pagina 60
Sectorul public - Pagina 61
Sectorul public - Pagina 62
Sectorul public - Pagina 63
Sectorul public - Pagina 64
Sectorul public - Pagina 65
Sectorul public - Pagina 66
Sectorul public - Pagina 67
Sectorul public - Pagina 68
Sectorul public - Pagina 69
Sectorul public - Pagina 70
Sectorul public - Pagina 71
Sectorul public - Pagina 72
Sectorul public - Pagina 73
Sectorul public - Pagina 74
Sectorul public - Pagina 75
Sectorul public - Pagina 76
Sectorul public - Pagina 77

Conținut arhivă zip

  • Sectorul public.doc

Te-ar putea interesa și

Bunurile publice și private - Evoluția sectorului public

Termenul de bun semnifică orice element al realităţii care este apt să satisfacă o nevoie umană de consum personal sau de consum productiv. Dar, nu...

Sector public și sector privat în România

Introducere Realitatea ultimilor ani ne prezintă fenomenul orientării teoretice și practice spre privatizare. Aceasta s-a propus și s-a realizat...

Sectorul Public și Sectorul Privat

Sectorul public si necesitatea studierii lui Sectorul public este prezent în viata economicã în mai multe modalitãti. Nu existã economie de...

Aplicarea Succesiva a Modalităților de Executare Silită în Vederea Recuperării Arieratelor Bugetare

INTRODUCERE Am ales aceasta tema de proiect deoarece, eu lucrez in cadrul Administratiei Financiare si mi-a fost usor sa vorbesc despre teme deja...

Implicarea Statului in Mecanismul de Piata

1. Introducere Viata economicã cunoaste o multitudine de procese si fenomene, de comportamente si strategii ale agentilor economici, de reactii si...

Reforma Sectorului Public din România

1. Introducere. Evolutia statului român în anii '90 a născut paradoxuri si a fost marcată de acestea. Pe de o parte, statul a trebuit să asigure...

Salarizarea resursei umane din sectorul public 2

Introducere Salarizarea resursei umane este un domeniu de mare actualitate cu influențe puternice atât asupra sectorului public, cât și asupra...

Sectorul Public și Rolul Statului în Economie

Argument Orice proiect care se realizeză şi care necesită un anumit studiu are o motivaţie, totul se realizeză pentru un scop şi cu un anumit grad...

Ai nevoie de altceva?