Sinteza Prevederilor Legale privind Asigurarile si Elementele Legate de Asigurari

Imagine preview
(8/10 din 1 vot)

Acest proiect trateaza Sinteza Prevederilor Legale privind Asigurarile si Elementele Legate de Asigurari.
Mai jos poate fi vizualizat cuprinsul si un extras din document (aprox. 2 pagini).

Arhiva contine 1 fisier doc de 34 de pagini .

Profesor indrumator / Prezentat Profesorului: LUNGU NICOLAE

Iti recomandam sa te uiti bine pe extras, cuprins si pe imaginile oferite iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, il poti descarca. Ai nevoie de doar 5 puncte.

Domenii: Economie, Asigurari

Cuprins

INTRODUCERE 4
1 COMISIA DE SUPRAVEGHERE A ASIGURĂRILOR 6
1 1 Aspecte generale privind Comisia de supraveghere a asigurărilor 6
1 2 Atribuţiile Comisiei de supraveghere a asigurărilor 10
2 AUTORIZAREA ASIGURĂTORILOR 15
2 1 Aspecte generale privind autorizarea asigurătorilor 15
2 2 Condiţiile de acordare a autorizaţiei de asigurare 16
2 3 Actuarul în activitatea de asigurare 18
3 ACTIVITATEA DE ASIGURARE DE VIAŢĂ 22
3 1 Aspecte generale privind activitatea de asigurare de viaţă 22
3 2 Obligaţiile asigurătorilor cu activitate compozită 23
3 3 Obligaţiile asigurătorilor care exercită activitatea de asigurare de viaţă 24
4 REDRESAREA, REORGANIZAREA ŞI LICHIDAREA ASIGURĂTORILOR 25
4 1 Aspecte generale privind redresarea şi reorganizarea asigurătorilor 25
4 2 Aspecte generale privind lichidarea asigurătorilor 27
5 INTERMEDIARII DIN ASIGURĂRI 28
5 1 Aspecte generale privind intermediarii din asigurări 28
5 2 Obligaţiile intermediarilor din asigurări 28
5 3 Brokerii de asigurare 30
CONCLUZII 32
BIBLIOGRAFIE 34

Extras din document

INTRODUCERE

Activitatea de asigurare reprezintă activitatea exercitată în sau din România, care desemnează, în principal, oferirea, intermedierea, negocierea, încheierea de contracte de asigurare şi reasigurare, încasarea de prime, lichidarea de daune, activitatea de regres şi de recuperare, precum şi investirea sau fructificarea fondurilor proprii şi atrase prin activitatea desfăşurată

Asigurarea este operaţiunea prin care un asigurător constituie, pe principiul mutualităţii, un fond de asigurare, prin contribuţia unui număr de asiguraţi, expuşi la producerea anumitor riscuri, şi îi indemnizează pe cei care suferă un prejudiciu pe seama fondului alcătuit din primele încasate, precum şi pe seama celorlalte venituri rezultate ca urmare a activităţii desfăşurate

Asiguratul reprezintă persoana care are un contract de asigurare încheiat cu asigurătorul

Asigurătorul este acea persoană juridică română sau străină ori societatea mutuală autorizată în condiţiile prezentei legi să exercite activităţi de asigurare

Tot asigurător numim însă şi sucursala sau filiala unui asigurător dintr-un stat terţ, precum şi sucursala unei societăţi de asigurare sau a unei societăţi mutuale dintr-un stat membru, care a primit o autorizaţie de la autoritatea competentă a statului membru de origine

Reasigurarea reprezintă operaţiunea de asigurare a unui asigurător de către alt asigurător, primul fiind reasigurat, iar al doilea, reasigurător; Activitatea de asigurare se desfăşoară şi în ţara noastră, ca în oricare alta ţară, conform unor reglementări bine definite, propuse de specialiştii din domeniu şi aprobate de organele competente specifice

Intermediari în asigurări reprezintă persoanele fizice sau juridice care desfăşoară activitate de intermediere în asigurări în schimbul unui/unei comision/remuneraţii, autorizat sau înregistrat în condiţiile stabilite de lege şi de normele emise în aplicarea acesteia, precum şi intermediarii din statele membre care desfăşoară pe teritoriul României activitate de intermediere în asigurări, conform dreptului de stabilire şi libertăţii de a presta servicii, după caz

Legislaţia privind asigurările din România reglementează majoritatea domeniilor de interes în ceea ce priveşte asigurările Cele mai importante dintre aceste aspecte sunt:

- organizarea şi funcţionarea societăţilor comerciale de asigurare;

- organizarea şi funcţionarea societăţilor comerciale de asigurare-reasigurare;

- organizarea şi funcţionarea societăţilor comerciale de reasigurare;

- organizarea şi funcţionarea societăţilor mutuale;

- organizarea şi funcţionarea intermediarilor în asigurări;

- organizarea şi funcţionarea Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor;

- activitatea asigurărilor de viaţă;

- tipuri de activităţi de asigurare;

- reorganizarea, redresarea şi lichidarea asigurătorilor;

- supravegherea asigurătorilor şi reasigurătorilor care desfăşoară activitatea în sau din România;

- supravegherea activităţii intermediarilor în asigurări şi reasigurări;

- supravegherea altor activităţi ce ţin de domeniul asigurărilor

CAP I COMISIA DE SUPRAVEGHERE A ASIGURĂRILOR

1 1 ASPECTE GENERALE PRIVIND COMISIA DE SUPRAVEGHERE A ASIGURĂRILOR

(scop, conducere, caracteristici, membri)

Comisia de supraveghere a asigurărilor din ţara noastră este organul suprem, o autoritate administrativă supremă de specialitate care are drept scop apărarea drepturilor asiguraţilor şi promovarea stabilităţii activităţii de asigurare în România

FIG 1 COMISIA DE SUPRAVEGHERE A ASIGURĂRILOR - caracteristici

Nevoile Comisiei autofinanţate , ale reprezentanţelor sale pe care aceasta le înfiinţează, cum ar fi imobilele necesare, sunt acoperite din domeniul public de interes naţional sau local, cu aprobarea Guvernului

Fisiere in arhiva (1):

  • Sinteza Prevederilor Legale privind Asigurarile si Elementele Legate de Asigurari.doc

Alte informatii

Sinteza celor mai importante elemente legislative din asigurari, in cadrul FEAA,