Sistem de Asistare a Deciziilor Privind Activitatea de Creditare pe Exemplul BCR SA

Imagine preview
(9/10 din 1 vot)

Acest proiect trateaza Sistem de Asistare a Deciziilor Privind Activitatea de Creditare pe Exemplul BCR SA.
Mai jos poate fi vizualizat cuprinsul si un extras din document (aprox. 2 pagini).

Arhiva contine 2 fisiere doc de 73 de pagini (in total).

Profesor indrumator / Prezentat Profesorului: Marius Herbei

Iti recomandam sa te uiti bine pe extras, cuprins si pe imaginile oferite iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, il poti descarca. Ai nevoie de doar 7 puncte.

Domeniu: Economie

Cuprins

CAP.1. SELECTAREA CLIENTELEI BANCARE ŞI ANALIZA CERERII DE CREDITE . 1
1.1. Scurt istoric al Grupului Banca Comercială Română. 1
1.2. Activitatea de Corporate Banking. 2
1.3. Activitatea de Retail Banking. 4
1.4. Folosirea noilor tehnologii şi dezvoltarea canalelor de distribuţie moderne. 5
1.5. Selectarea clientelei bancare . 7
1.5.1 Criterii generale de selectare a clientelei bancare. 7
1.5.2 Criterii speciale de selectare a clientelei bancare. 7
1.5.3. Restricţii de creditare. 8
1.6. Analiza cererii de credite. 8
1.6.1. Analiza formală. 8
1.6.2. Analiza de fond. 9
1.6.3. Evaluarea creditelor. 9
1.6.4. Analiza managerială. 10
CAP. 2. ANALIZA INDICATORILOR DE BONITATE ÎN VEDEREA ACORDĂRII CREDITELOR ŞI GARANTAREA ACESTORA LA SOCIETĂŢILECOMERCIALE. 12
2.1. Indicatorii economici financiari utilizaţi în analiză. 12
2.2. Garantarea creditelor la societăţile comerciale. 19
2.2.1. Scrisoarea de garanţie bancară. 19
2.2.2. Gajul. 20
2.2.3. Ipoteca. 21
CAP. 3. TEHNOLOGII INFORMATICE UTILIZATE ÎN ACTIVITATEA BANCARĂ 23
3.1. Sisteme informatice bancare. 23
3.1.1 Sisteme informatice bancare bazate pe conectivitate locală. 24
3.1.2. Tehnologia client-server. 24
3.2. TEHNOLOGII DE AVANGARDĂ APLICABILE ÎN SFERA CREDITĂRII BANCARE. 26
3.2.1. Modernizarea activităţii de creditare bancară prin aplicarea noilor tehnologii. 26
3.2.2. Folosirea tehnologiilor informatice în activitatea de creditare bancară. 27
3.3. Sisteme de asistare a deciziilor pentru activitatea bancară. 28
3.3.1. Rolul şi necesitatea sistemelor informatice pentru management (SIM). 28
3.3.2. SSD (Sisteme suport pentru decizii). 29
3.2.3. SIAD (Sisteme interactive de asistare a deciziei). 31
3.3.4. Utilizarea tehnologiei sistemelor expert în asistarea deciziei de creditare bancară. 31
3.4. Studiu de caz privind acordarea unui credit pentru investiţii unei societăţi comerciale. 40
BIBLIOGRAFIE 70

Extras din document

CAP.1.

SELECTAREA CLIENTELEI BANCARE ŞI

ANALIZA CERERII DE CREDITE

1.1. Scurt istoric al Grupului Banca Comercială Română

Fondată la 1 Decembrie 1990, în cadrul procesului de restructurare pe două niveluri a sistemului bancar românesc, Banca Comercială Română a început să funcţioneze prin preluarea portofoliului de credite pentru industrie, gestionat anterior de B.N.R., continuând astfel o tradiţie de peste 50 de ani de activitate comercială. La momentul respectiv, pe piaţa serviciilor financiare pentru persoane juridice acţionau deja trei bănci mari, cu capital de stat, specializate în finanţarea comerţului exterior, agriculturii şi industriei alimentare, investiţiilor. Serviciile financiare pentru populaţie, care se reduceau la fructificarea economiilor acesteia şi acordarea unor credite de consum, reprezentau apanajul Casei de Economii şi Consemnaţiuni.

Încă din primii ani de funcţionare, Banca Comercială Română şi-a propus sa se dezvolte ca o bancă universală, capabilă să satisfacă cerinţele unor segmente cat mai largi de clienţi. În condiţiile concurenţei băncilor de stat cu tradiţie, dar şi a celor cu capital privat autohton şi străin apărute ulterior, Banca Comercială Romană s-a impus treptat pe piaţa internă, prin seriozitate, eficienţă şi oferta diversificată de produse şi servicii. Managementul băncii a urmărit în mod consecvent obţinerea de profit şi creşterea acestuia pe baze conşistente, extinderea portofoliului de afaceri prin angajarea prudentă a resurselor, capitalizarea adecvată în raport cu obiectivele proprii de investiţii şi specificul economic de operare.

La peste un deceniu de activitate, Banca Comercială Română se prezintă astăzi ca lider de piaţă, cu o cotă de circa 30%, atât pentru creditele neguvernamentale, cât şi pentru depozitele atrase în sistem. Banca are peste 2,2 milioane de clienţi, societăţi comerciale şi persoane fizice, şi colaborează cu aproximativ 800 bănci corespondente aflate în principalele centre financiare ale lumii.

De la data înfiinţării şi până la atingerea acestor performanţe, evoluţia băncii nu a fost liniară, fiecare an caracterizându-se prin anumite particularităţi, care corespund de fapt etapelor parcurse într-un process continuu de acumulări şi maturizare.

Abordată retrospectiv, istoria de 16 ani de funcţionare a Băncii Comerciale Române poate fi împărţită în câteva perioade semnificative.

Între anii 1991-1993 s-a derulat perioada de definire şi consolidare a structurilor operaţionale ale băncii, concomitent cu ajustarea activităţilor tradiţionale la noile condiţii de funcţionare. În acest interval, reţeaua de unităţi teritoriale se dublează ca mărime, iar personalul creşte numeric. Baza de clienţi se extinde, fiind reprezentată aproape integral de agenţii economici, majoritatea firme industriale cu capital de stat.

Plasamentele băncii în această perioadă s-au concentrat în zona creditării economiei reale, pentru activitatea de producţie şi investiţii, îndeosebi în industria energetică, de construcţii de maşini, chimie şi petrochimie.

În perioada de început, Banca Comercială Română şi-a asigurat resursele necesare activităţii sale în principal pe seama depozitelor atrase de la agenţii economici şi a împrumuturilor de refinanţare de la B.N.R.. În acelaşi timp însă, s-au manifestat şi primele preocupări privind creşterea bazei de capital a băncii, obiectiv care, de altfel, va reprezenta şi ulterior o constantă a politicii manageriale.

La finele anului 1993, conducerea băncii a apreciat că sunt necesare unele măsuri pentru perfecţionarea activităţii bancare, printre care au fost considerate prioritare:

• completarea şi definitivarea profilului băncii şi abordarea în funcţie de acesta a pieţei şi clientelei;

• majorarea şi consolidarea capitalului şi fondurilor proprii pentru a se asigura un nivel corespunzător de solvabilitate al băncii, în conformitate cu standardele internaţionale şi prevederile normelor B.N.R.;

• creşterea volumului de resurse atrase atât de la persoanele fizice, cât şi de la persoanele juridice, pe seama promovării pe piaţă a certificatelor de depozit şi prin bonificarea de dobânzi stimulative la depozitele constituite;

• îmbunătăţirea structurii şi calităţii portofoliului de credite prin stimularea activităţilor de producţie, orientarea creditului spre sectoare viabile şi profitabile şi agenţi economici cu un standard financiar ridicat, indiferent de forma de proprietate a capitalului social;

• îmbunătăţirea sistemului de decontări, în vederea reducerii duratei de la iniţierea operaţiunilor până la finalizarea acestora prin introducerea unor instrumente financiare specifice economiei de piaţă;

• creşterea calităţii serviciilor oferite de unităţile sale prin perfecţionarea permanentă a pregătirii personalului.

1.2. Activitatea de Corporate Banking

Grupul Banca Comercială Română a conceput în permanenţă colaborarea cu clienţii ca pe o condiţie fundamentală a existenţei şi dezvoltării sale, consolidarea poziţiei actuale în domeniul “corporate banking” realizându-se în primul rând, prin adoptarea unei noi atitudini în relaţiile de afaceri, constând în personalizarea acestora.

La finele anului 2001, numărul firmelor care apelau la produse şi servicii bancare a fost de 249.369. Clienţii corporate sunt reprezentaţi de întreprinderi mari “blue chips” care desfăşoară activităţi complexe, cu pondere în comerţul exterior şi cote de piaţă semnificative, precum şi întreprinderi mici şi mijlocii care acţioneazå în sectoare economice cu perspective reale de dezvoltare (aproximativ 99% din clienţii corporate).

Structurarea afacerilor pe produse şi servicii bancare are în vedere, în principal, pachetele de produse şi servicii personalizate pe clienţi, care asigură o mai bună satisfacere a cerinţelor clienţilor şi o acoperire şi dispersie corespunzătoare a riscului, concomitent cu obţinerea de venituri substanţiale.

Creditul continuă să fie produsul de bază pe care îl solicită firmele româneşti, pentru asigurarea capitalului de lucru sau pentru realizarea de investiţii. Oferta de credite a Grupului s-a dezvoltat permanent, concomitent cu serviciile asociate acestora şi cu procedurile interne de lucru, care completează reglementările Băncii Naţionale a României.

Structura portofoliului de credite pe sectoare economice reflectă tendinţa de dispersare a riscului, prin orientarea către toate domeniile de activitate, accentul fiind pus pe susţinerea industriilor cu potenţial ridicat de dezvoltare şi care contribuie la susţinerea exporturilor de bunuri şi servicii.

Fig.1.1.

Grupul Banca Comercială Română acordă clienţilor săi credite de trezorerie, credite pentru export, credite pentru achiziţionarea de echipamente, credite ipotecare etc. Creditele în valută destinate, în principal, finanţării investiţiilor în cadrul proceselor de retehnologizare reprezentau, la sfârşitul anului 2001, 42,1% din total portofoliu de credite acordate clienţilor corporate. Pentru asigurarea fondurilor de acoperire a cererii de credite în valută, resursele interne atrase în valută se completează cu linii de finanţare externă contractate de la băncile de corespondente.

Ca tendinţă evidentă, se remarcă orientarea crescândă a activităţii de creditare spre finanţarea societăţilor comerciale cu capital privat, ponderea acestora ajungând la 73% din volumul total de credite.

Pe lângă produsele de creditare tradiţionale, Grupul Banca Comercială Română oferă clienţilor o gamă largă de servicii, cum ar fi cele de finanţare a comerţului exterior, factoring intern şi extern, leasing, servicii de cash-management, servicii electronice de tip Multicash. Totodată, sunt sprijinite firmele mari în atragerea de resurse de pe piaţa internaţională de capital, prin emişiune de obligaţiuni sau prin credite şindicalizate. Sunt oferite, de asemenea, garanţii bancare în lei şi valută pentru proiectele de investiţii, achiziţionarea de echipament de leasing, pentru creditul cumpărător sau furnizor, precum şi pentru activităţi de producţie.

O etapă superioară în structurarea afacerilor o reprezintă oferta de produse integrate, care cuprinde, pe lângă produsele şi serviciile bancare tradiţionale şi produse din domeniul asigurărilor, leasing-ului, pieţelor de capital, managementului activelor, fapt ce concretizează conceptul ONE STOP BANKING, ONE STOP SHOPPING.

Fisiere in arhiva (2):

  • pag1,2, cup.doc
  • Sistem de Asistare a Deciziilor Privind Activitatea de Creditare pe Exemplul BCR SA.doc

Alte informatii

UNIVERSITATEA DE VEST „VASILE GOLDIŞ”ARAD FACULTATEA: MARKETING, MANAGEMENT, INFORMATICĂ SPECIALIZAREA: CONTABILITATE ŞI INFORMATICĂ DE GESTIUNE