Sistem Informatic pentru Evidenta Mijloacelor Fixe

Imagine preview
(7/10 din 1 vot)

Acest proiect trateaza Sistem Informatic pentru Evidenta Mijloacelor Fixe.
Mai jos poate fi vizualizat cuprinsul si un extras din document (aprox. 2 pagini).

Arhiva contine 1 fisier doc de 21 de pagini .

Profesor indrumator / Prezentat Profesorului: V. Andreescu

Iti recomandam sa te uiti bine pe extras, cuprins si pe imaginile oferite iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, il poti descarca. Ai nevoie de doar 5 puncte.

Domenii: Economie, Calculatoare

Cuprins

1. Introducere .3
2. Esenţa economico-organizatorică a problemei alese .5
3. Cerinţele şi obiectivele viitorului subsistem informatic.5
4. Categoriile de intrări ale subsistemului informatic preconizat.7
5. Categoriile de ieşiri ale subsistemului informatic economic.15
6. Proiectele formularelor de ieşire; Videoformatele de ieşire.13
7. Atributele bazei informaţionale (BI), caracteristicile atributelor BI.18
8. Prelucrările SI. Descrierea instrumentelor utilizate.21

Extras din document

Introducere

Rezultatul final al oricărui sistem informaţional este ridicarea eficacităţii funcţionării procesului de control. Toate sistemele informaţionale conduc la îmbunătăţirea şi automatizarea circulaţiei documentelor, prelucrarea la calculator a masivelor informaţionale mari, alcătuirea diferitor rapoarte şi buletine. Ele au sens doar atunci când în rezultat creşte productivitatea muncii muncitorilor, se îmbunătăţeşte folosirea resurselor de muncă, materialelor şi energiei, creşte cantitatea şi calitatea produselor emise.

Sistemul Informaţional este un sistem om-maşină. Este foarte important de construit un model bun, adecvat obiectului, de creat un algoritm efectiv, de scris şi compilat un program rapid care nu are nevoie de resurse de calcul mari, de organizat colectarea, păstrarea şi căutarea informaţiei. Dar dacă aici nu se va ţine cont de factorul omenesc, interesele utilizatorilor, atunci e greu de presupus expluatarea cu succes a sistemului.

Specificarea Sistemelor Informaţionale stabileşte executarea simultană a lucrărilor târzii şi devremi. În aşa condiţii reglamentarea devine destul de necesară. Importanţa cea mai esenţială o are selectarea etapelor de elaborare pentru sistemele mari, unde e nevoie de selectarea etapelor adăugătoare şi introducerea diferitor metode de decompoziţie ale sistemului pentru proiectarea paralelă şi în legătură reciprocă a părţilor lui componente.

Dezvoltarea Sistemelor Informaţionale a mers pe calea creării sistemelor funcţionale, analoge secţiilor funcţionale a conducerii administrativ-organizatorice. Aceasta determină structura sistemului şi componenţa problemelor rezolvate în sub-sisteme.

Posibilitatea folosirii computerelor la fiecare loc de muncă cu unirea lor în reţea permite crearea unui Sistem Informaţional fiabil.

O însemnătate esenţială o au metodele de protecţie a Sistemelor Informaţionale de la pierderi de informaţii, protejarea lor de la accesul necondiţionat. Cea mai importantă este soluţionarea problemelor de folosire a informaţiei pentru conducere – cui ?, ce volum ?, cu care precizie ? şi cu care nivel de detalizare ? trebuie de dat informaţie pentru luarea deciziilor.

În cazuri responsabile capacitatea de muncă a S.I., nemaivorbind de eficacitatea lui, se determină de faptul cât de atent sânt prelucrate în proiect întrebările introducerii protocoalelor interacţiunii personalului cu Sistemul Informaţional, păstrarea în arhivă a ştirilor destul de detaliate pentru următoare analiză a activităţii nu numai a colaboratorilor în parte ci şi a Sistemului Informaţional ca un tot întreg.

Caracterul asigurării matematice şi programabile a Sistemului Informaţional se schimbă esenţial pe măsura dezvoltării posibilităţilor mijloacelor tehnice. Acum computerele posedă productivitate înaltă, memorie dezvoltată şi posibilitatea unirii în reţele globale şi locale.

Limbajele de programare de nivel înalt se desăvârşesc. Uşurând lucrul utilizatorului aceste limbaje cer o asigurare sistemică programabilă dezvoltată, conţinutul căreia tot mai des devine diferit pentru utilizatori diferiţi şi trebuie să se precizeze în procesul proiectării Sistemului Informaţional concret.

Esenţa economico-organizatorică a problemei alese

elaborat evidenta mijloacelor fixe este in conformitate cu cerintele Standardului de contabilitate national S.N.C.16,,Contabilitatea activelor materiale pe termen lung.

Realizeaza evidenta operativa si calculul lunar al amortizarii Mijloacelor fixe. Tine evidenta acestora pe grupe conturi si gestiuni /gestionari. Genereaza nota contabila lunara si o transmite catre Modulul contabilitate - optional. Trateaza Intrari, Actualizari de valori, Casari, Vanzari si reevaluari de Mijloace fixe.

Fisiere in arhiva (1):

  • Sistem Informatic pentru Evidenta Mijloacelor Fixe.doc