Sisteme Informatice Aplicate în Industrie și Economie

Proiect
8/10 (1 vot)
Domeniu: Economie
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 16 în total
Cuvinte : 4120
Mărime: 6.60MB (arhivat)
Cost: 8 puncte
Universitatea „Dimitrie Cantemir”din Târgu Mureş

Cuprins

CUPRINSUL 1

1. INTRODUCERE 2

2. SISTEMUL INFORMATIC 3

2.1.SISTEMUL INFORMATIC AL CONDUCERII UNITĂŢILOR SOCIAL – ECONOMICE 3

2.1.1. Definirea sistemului informatic 3

2.1.2.Utilitatea si finalitatea sistemelor informatice 3

2.1.3.Fundamentarea realizării sistemului informatic pe criterii de eficientă 3

2.2.STRUCTURAREA SISTEMULUI INFORMATIC 4

2.2.1.Cerinţe privind structurarea sistemului informatic 4

5

6

FIG 2. RESPONSABILITĂŢI, REZULTATE ŞI SARCINI DE AVIZARE ŞI APROBARE 6

ÎN ETAPELE DE REALIZARE A SISTEMELOR INFORMATICE2.4.TEHNOLOGIA DE REALIZARE A SISTEMELOR INFORMATICE 6

2.4.TEHNOLOGIA DE REALIZARE A SISTEMELOR INFORMATICE 7

2.5.ROLUL ŞI PARTICIPAREA CONDUCERII ÎNTREPRINDERII ÎN REALIZAREA UNUI SIATEM INFORMATIC 7

2.5.1.Necesitatea participării conducerii întreprinderii la realizarea unui sistem informatic 7

2.5.2.Rolul conducerii întreprinderii în etapa premergătoare realizării sistemului informatic 8

2.5.3.Participarea întreprinderii la proiectarea sistemului informatic 8

3. PRINCIPALELE RESURSE NECESARE PENTRU REALIZAREA UNUI SISTEM INFORMATIC EFICIENT 9

3.1.PRINCIPALELE RESURSE NECESARE ÎN PROIECTAREA ŞI REALIZAREA SISTEMELOR INFORMATICE 9

3.1.1.Personalul de specialitate 9

3.1.2.Mijloacele tehnice specifice sistemelor informatice (echipamente) 10

3.1.3.Produsele program-instrumente de utilizare a calculatoarelor electronice 10

3.2.EFECTELE ECONOMICE ALE SISTEMELOR INFORMATICE 11

3.3.EVALUAREA ŞI PERFECŢIONAREA SISTEMELOR INFORMATICE 11

3.3.1.Necesitatea evaluării sistemelor informatice 11

3.3.2.Calculul indicatorului global de evaluare 11

4. CONCLUZII 15

5. BIBLIOGRAFIE .15

Extras din document

1. Introducere

Volumului de date de care dispune, îi

datorează epoca noastră sentimentul

nemeritat de superioritate; dar adevăratul

criteriu este gradul în care omul ştie să

prelucreze şi să stăpânească informaţiile

de care dispune.

Goethe

Condiţia civilizaţiei statului este civilizaţia economică .

A introduce formele unei civilizaţii străine fără

ca să existe corelativul ei economic,

e curat muncă zadarnică .

Eminescu

Caracteristicile proprii ale societăţilor industrializate au condus la problema dificilă de

învăţare a modului de administrare a sistemelor complexe, astfel încât să se evite

construirea de sisteme complexe vulnerabile. În acest fel se impune de la sine aspectul

rolului economic al informaţiei. Tehnologiile informaţiei au devenit adevărate ramuri

ale economiei.

Comerţul a suferit prefaceri istorice deosebit de accentuate. De la hârtie şi

creion, la aparate mecanice de calcul, pentru ca în prezent să fie construite mari

sisteme informatice comerciale care pot fi dirijate numai cu puternice calculatoare

electronice, echipate cu resurse hardware corespunzătoare.

Este firesc, deoarece a crescut considerabil viteza de circulaţie a mărfurilor şi diversitatea acestora, activitatea comercială transformându-se într-un comerţ internaţional global şi un sistem complex, deosebit de dinamic, care a generat fluxuri uriaşe de diverse

materiale, dar în acelaşi timp şi de date şi informaţii. S-au automatizat serviciile

tehnico-economice, administrative şi de transport.

Un fenomen nou şi tot mai complex îl reprezintă organizaţiile economice mari, care consideră întreprinderile, depozitele, laboratoarele de cercetare, serviciile de mentenanţă etc. ca părţi ale unui sistem unitar ale cărui probleme trebuie rezolvate în mod sistemic.

2. Sistemul informatic

2.1.Sistemul informatic al conducerii unităţilor social – economice

2.1.1. Definirea sistemului informatic

Un sistem informatic poate fi definit ca un ansamblu tehnico-organizatoric de automatizare a culegerii şi prelucrării informaţiilor destinate desfăşurării procesului de conducere, in scopul asigurării unei eficienţe cât mai mari a activităţii economico-sociale respective.

2.1.2.Utilitatea si finalitatea sistemelor informatice

Pentru asigurarea utilităţii şi în acelaşi timp a finalităţii sistemelor informatice în concordanţă cu funcţiunile şi caracteristicile acestora, rezultate din definiţia dată, o importanţă deosebita o are definirea unor obiective şi scopuri cat mai clare şi precise precum şi fundamentarea realizăii sistemelor informatice pe criterii de eficienţă economică. Înainte de a întreprinde orice acţiune este foarte important pentru reuşita acesteia, de a stabili scopurile finale avute in vedere.

Obiectivele unui sistem informatic, din punctul de vedere al laturilor activităţii asupra carora se resfrâng, pot fi grupate în felul următor:

- Obiective finale care vizează rezultatele ce vor fi obţinute prin utilizarea calculatorului electronic, referitoare la sistemul decizional şi reflectate în parametrii de comportare ai sistemului condus;

- Obiective intermediare, care vizează strict parametrii de funcţionare ai procesului informaţional prin care se asigură legăturile între sistemul de conducere şi sistemul condus; evident, că atingerea obiectivelor intermediare va condiţiona indeplinirea obiectivelor finale;

Obiectivele sistemului informatic, finale si intermediare vor servi:

- La stabilirea unei politici clare, atât la momentul respectiv cât şi în perspectiva, în domeniul aplicării metodelor cibernetice şi informatice în întreprinderea respectivă;

- La orientarea conceperii sistemului informatic şi a soluţiilor de proiectare;

- Drept referinţă permanentă pe tot timpul realizării sistemului;

- La eveluarea şi controlul de către conducere a sistemului proiectat;

- La crearea unui climat psihologic în rândul personalului, în special de conducere, favorabil introducerii eficiente a calculatorului electronic.

2.1.3.Fundamentarea realizării sistemului informatic pe criterii de eficientă

Respectând conceptul general al eficinţei economice considerăm că şi cheltuielile reclamate de proiectarea, introducerea şi exploaterea curentă a unui sistem informatic trebuie sa fie, în toate cazurile, fundamentate din punct de vedere economic.

Principalul argument în susţinerea acestei cerinţe îl consideră faptul că un sistem informatic necesită pentru funcţionarea sa o importanta bază tehnica constituită din mijloace fixe cum ar fi:

calculatorul sau calculatoarele electronice, echipamentele de culegere, de transmitere şi pregatire a datelor, diverse echipamente şi instalaţii auxiliare ş.a.

Apreciem că acest argument este valabil indiferent de sursa de finanţare pentru echipamente: achiziţionare din fonduri centralizate (dotare), din fonduri proprii.

Fundamentarea realizării sistemului informatic trebuie să fie asemenea asigurată chiar şi în cazul când pentru achiziţionarea (exploaterea) sistemului intormatic se apelează la serviciile unui alt centru de calcul.

Indiferent despre ce căi este vorba, realizarea unui sistem informatic necesită, atât în etapa de până la darea în exploatare, cât şi dupa aceasta, cheltuieli de muncă vie şi de munca trecută, care trebuie să fie riguros determinate si urmărite, pentru a putea asigura obţinerea unei eficienţe economice.

Preview document

Sisteme Informatice Aplicate în Industrie și Economie - Pagina 1
Sisteme Informatice Aplicate în Industrie și Economie - Pagina 2
Sisteme Informatice Aplicate în Industrie și Economie - Pagina 3
Sisteme Informatice Aplicate în Industrie și Economie - Pagina 4
Sisteme Informatice Aplicate în Industrie și Economie - Pagina 5
Sisteme Informatice Aplicate în Industrie și Economie - Pagina 6
Sisteme Informatice Aplicate în Industrie și Economie - Pagina 7
Sisteme Informatice Aplicate în Industrie și Economie - Pagina 8
Sisteme Informatice Aplicate în Industrie și Economie - Pagina 9
Sisteme Informatice Aplicate în Industrie și Economie - Pagina 10
Sisteme Informatice Aplicate în Industrie și Economie - Pagina 11
Sisteme Informatice Aplicate în Industrie și Economie - Pagina 12
Sisteme Informatice Aplicate în Industrie și Economie - Pagina 13
Sisteme Informatice Aplicate în Industrie și Economie - Pagina 14
Sisteme Informatice Aplicate în Industrie și Economie - Pagina 15
Sisteme Informatice Aplicate în Industrie și Economie - Pagina 16

Conținut arhivă zip

  • Sisteme Informatice Aplicate in Industrie si Economie.doc

Alții au mai descărcat și

Sisteme Informatice Integrate

Cuprins Schimbarile tot mai rapide in mediul de afaceri si cresterea complexitatii activitatilor din cadrul unei firme necesita o adaptare...

Mediul extern al SC Agdesy SRL - oportunități și restricții

Analiza macro-mediului intreprinderii Studiul macro-mediului intreprinderii permite depasirea orizontului mediului concurential deoarece...

Întreprinderea în era globalizării

In era globalizarii, specialitii in domeniu vorbesc despre “intreprinderea digitala”, “intreprinderea virtuala” sau “intreprinderea mileniului...

România în ecuația integrării europene

Reforme institutionale si politice in U.E. inaintea procesului de largire. Actuala forma de organizare ce cuprinde 15 tari membre nu mai...

Te-ar putea interesa și

Elaborare unui web-site și a unui program de administrare, utilizând PHP, Delphi, Mysql

INTRODUCERE Tehnologiile şi aplicaţiile de pe Internet se extind extraordinar de rapid, capătând o atenţie deosebită, deoarece Internetul...

Consultanță Internațională

INTRODUCERE Actualitatea şi importanţa temei cercetate. Piaţa serviciilor de consultanţă acoperă o arie largă de procese şi relaţii economice de o...

Contabilitatea Calculației Costului Efectiv al Produselor Finite

Introducere ”Contabilitatea este una dintre cele mai sublime creaţii ale spiritului omenesc pe care fiecare gospodar ar trebui să o folosească în...

Provocări globale de securitate cibernetică în logistică

Introducere Datorită evoluției tehnologiei informațiilor și telecomunicațiilor, astăzi, trăim într-o lume din ce în ce mai interdependentă. În...

Piața virtuală - implicații și tendințe

INTRODUCERE Lucrarea de fațǎ vizeazǎ o analizǎ a situației industriei textile românești trecute și actuale, precum și a metodelor de dezvoltare pe...

Sisteme Informatice Aplicate în Industrie și Economie - Sisteme ERP

1. Introducere Economia este strâns legată de tipul de societate în care se desfăşoară. Dacă în era agricolă majoritatea lucrătorilor erau...

Asigurarea Creditului Ipotecar

CAPITOLUL 1 NOŢIUNI TEORETICE ÎN ASIGURĂRI 1.1 Definiţia şi elementele tehnice ale asigurărilor. În literatura de specialitate noţiunea de...

Tehnici Comparative ale Site-urilor

INTRODUCERE Contabilitatea este stiinta si arta stăpânirii afacerilor, care se ocupă cu „măsurarea, evaluarea, cunoasterea, gestiunea si controlul...

Ai nevoie de altceva?