Sistemele Expert

Proiect
9.2/10 (5 voturi)
Domeniu: Economie
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 99 în total
Cuvinte : 27464
Mărime: 1.46MB (arhivat)
Cost: 9 puncte
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Stefan Nitachi

Cuprins

INTRODUCERE 5

Capitolul I

LOCUL SISTEMELOR EXPERT ÎN CADRUL SISTEMELOR INTELIGENTE

I.1. Sistemele inteligente – alternativă la sistemele clasice 7

I.2. Scurtă prezentare a sistemelor inteligente 11

I.2.1. Reţele neuronale 11

I.2.2. Algoritmi genetici 12

I.2.3. Sisteme fuzzy 13

I.2.4. Sisteme expert 14

I.2.5. Sisteme inteligente hibrid 15

I.3. Locul sistemelor expert în cadrul sistemelor inteligente

I.3.1. Situaţia utilizării sistemelor expert pe plan mondial 17

I.3.2. Tehnologia sistemelor expert 18

Capitolul II

SISTEME EXPERT

II.1. Noţiuni privind sistemele expert 19

II.1.1. Definirea sistemelor expert 19

II.1.2. Caracteristicile sistemelor expert 19

II.1.3. Utilizarea sistemelor expert 22

II.1.4. Tipuri de sisteme expert 24

II.2. Arhitectura unui sistem expert 26

II.3. Ciclul de viaţă al unui sistem expert 28

II.3.1. Analiza preliminară 28

II.3.2. Modelarea conceptuală 30

II.3.3. Achiziţia cunoştinţelor 31

II.3.3.1. Problema achiziţiei cunoştinţelor 31

II.3.3.2. Tehnici de achiziţie a cunoştinţelor 32

II.3.3.3. Metodologia de achiziţie a cunoştinţelor 34

II.3.4. Reprezentarea cunoştinţelor 35

- prin logică 35

- prin cadre şi scenarii 35

- prin reţele semantice 37

- orientată obiect 37

II.3.5. Testarea şi evaluarea 38

- Componentele verificării şi validării 38

II.4. Definirea şi utilizarea facilităţii de explicare 40

II.4.1. Consideraţii asupra procesului de explicare 40

II.4.2. Factori care influenţează procesul de definire a facilităţii de explicare 42

- caracteristicile sarcinii 42

- caracteristicile explicaţiilor 42

- definirea interfeţelor şi a strategiei de furnizare 43

- caracteristicile utilizatorilor 43

II.5. Luarea deciziei de dezvoltare a sistemelor expert în cadrul unei companii 44

II.5.1. Întrebări premergătoare luării deciziei 44

II.5.2. Ce fel de sistem? 45

II.5.2.1. Criterii legate de aplicaţie 46

II.5.2.1. Criterii legate de organizare 46

II.5.2.1. Criterii legate de mijloace 47

II.5.2.1. Criterii legate de utilizatorul final 47

II.5.3. De ce nu un sistem informatic clasic? 47

Capitolul III

UTILIZAREA SISTEMELOR EXPERT ÎN APLICAŢII ECONOMICE ŞI DE AFACERI

III.1. Finanţe şi investiţii 49

III.1.1. Aplicaţii pentru piaţa de capital 49

III.1.2. Aplicaţii privind împrumuturile comerciale 56

III.1.3. Aplicaţii privind investiţiile 60

III.1.4. Predicting Stock Market Behaviour 61

III.1. 5. Probleme de cercetare şi tendinţe 62

III.2. Contabilitate şi audit 64

III.2.1. Aplicaţii 64

- audit 65

- taxe 67

- consulting 69

- sisteme suport 70

III.2.2. Probleme de cercetare şi tendinţe 71

III.3. Alte aplicaţii economice ale sistemelor expert 73

Capitolul IV

APLICAŢIA INFORMATICĂ

IV.1. Prezentarea aplicaţiei informatice 74

IV.2. Arhitectura sistemului 74

IV.3. Proiectarea modulelor 76

IV.4. Proiectarea bazelor de date 81

IV.5. Eficienţa sistemului informatic propus 84

IV.6. Concluzii şi propuneri 87

BIBLIOGRAFIE 89

ANEXE 91

Extras din document

Introducere

Odată cu trecerea timpului, companiile se confruntă cu cantităţi tot mai mari de date. De fiecare dată când o persoană extrage numerar de la un automat, face cumpărături la un supermagazin sau doar dă un telefon, detaliile tranzacţiei sunt înregistrate în bazele de date ale unei companii. Companiile inovatoare tratează aceşti „munţi” de date ca pe nişte potenţiale comori care pot fi utilizate pentru descoperirea unor modele importante şi a unor relaţii care pot transforma activităţile uzuale.

Mult timp s-a crezut că doar problemele informatice care implică o organizare secvenţială, predefinită şi fixată de operaţii bine determinate, pot fi rezolvate cu ajutorul calculatorului. Aceste programe păreau să nu fie capabile în rezolvarea problemelor în care intervin diferite raţionamente, unde este necesar să se facă faţă unor situaţii multiple, care nu pot fi specificate a priori.

Astfel, s-a crezut că raţionamentul uman în formele sale intuitive n-ar putea să fie încredinţat unui calculator. Această afirmaţie este valabilă numai în lipsa inteligenţei artificiale. Treptat, pe baza acesteia, s-a răspândit ideea că prin utilizarea calculatorului s-ar putea realiza tot ceea ce face omul.

Această idee ar putea părea ambiţioasă, dar acesta este de fapt obiectivul urmărit de către cercetătorii din domeniul inteligenţei artificiale. Desigur că este nevoie de încă multă muncă pentru a se ajunge la performanţa de a se înlocui capacităţile umane cu ajutorul calculatoarelor, dar deja sistemele informatice pot rezolva corect multe probleme din diferite domenii de activitate, fără a fi totuşi capabile de raţionamente universale.

Cercetările în inteligenţa artificială se desfăşoară, pe de o parte, în domeniul sistemelor expert în vederea rezolvării problemelor, a interogării inteligente a bazelor de date şi în elaborarea mediilor de programare inteligente. Pe de altă parte, se depun eforturi pentru recunoaşterea formelor, înţelegerea şi sinteza vorbirii, prelucrarea imaginilor, precum şi reprezentarea cunoştinţelor, sistemele cognitive, învăţarea limbajului natural.

Sistemele expert fac parte dintr-o gamă de instrumente indispensabile pentru realizarea de sisteme automate sau interactive capabile să efectueze sarcini complexe. Raţionamentele calitative şi simbolice care formează baza managementului unei companii pot fi simulate prin sisteme expert. Încă de la început, sistemele expert au avut asociate instrumente de cercetare operaţională, care au facilitat construirea de sisteme de asistare foarte complexe pentru diagnostic financiar, asistarea concepţiei produselor, organizarea producţiei, etc.

Pe plan mondial, aşa cum vom vedea în continuare, există deja o răspândire largă a sistemelor de inteligenţă artificială şi îndeosebi a sistemelor expert. În România, trecerea de la o economie planificată spre o economie descentralizată solicită ca factorii de decizie din domeniul economic să dispună de instrumentele necesare pentru luarea deciziilor şi pentru realizarea gestiunii.

Lucrarea de faţă, Aspecte legate de utilizarea sistemelor expert în aplicaţii economice şi de afaceri, îşi propune să abordeze problema utilizării sistemelor expert în domeniul aplicaţiilor economice şi de afaceri din punct de vedere al unui utilizator potenţial, preocupat de înţelegerea mecanismelor de funcţionare a instrumentului înainte de a-l cumpăra.

Capitolul I trece în revistă principalele tipuri de sisteme inteligente ca alternativă la sistemele informatice clasice, subliniind locul sistemelor expert în cadrul acestora. De asemenea, este prezentată o situaţie a utilizării sistemelor expert pe plan mondial.

Capitolul II trece la tratarea efectivă a sistemelor expert, pornind de la definirea, caracteristicile şi tipurile sistemelor expert şi continuând cu arhitectura şi ciclul de viaţă al acestora. De asemenea, sunt prezentate câteva consideraţii privind luarea deciziei de dezvoltare de sisteme expert în cadrul unei companii.

Capitolul III tratează o serie de aplicaţii de sisteme expert utilizate pe plan mondial în diverse domenii, de la finanţe şi investiţii şi până la contabilitate şi audit, un accent deosebit fiind pus pe problemele de cercetare şi pe tendinţele existente în domeniile respective.

Ultimul capitol, capitolul IV, descrie aplicaţia informatică realizată, Sistem de analize bursiere, din punct de vedere al arhitecturii sistemului, al proiectării modulelor şi a bazelor de date. Eficienţa economică a sistemului realizat, împreună cu concluziile şi propunerile sugerate încheie lucrarea de faţă.

Sperăm ca lucrarea de faţă, care tratează o arie foarte interesantă şi modernă în utilizarea calculatoarelor, să ofere cititorilor o iniţiere în lumea fascinantă a sistemelor expert.

Capitolul I

Locul sistemelor expert în cadrul sistemelor inteligente

I.1. Sistemele inteligente – alternativă la sistemele clasice

În cazul multor probleme economice, forma algoritmizată este suficientă şi deseori cea mai potrivită pentru rezolvarea acestor probleme. Teoria matematică a complexităţii a permis să se demonstreze că, dacă pentru dimensiuni şi complexitate scăzute abordarea algoritmică este corespunzătoare, în dominarea complexităţii informaţionale această abordare are limite clare.

Un principiu metodologic util în efortul pentru dominarea complexităţii informaţionale este cel al complementarităţii relevanţei şi preciziei în analiza sistemelor complexe. Conform acestui principiu, în analiza şi rezolvarea unor probleme concrete trebuie asigurat un bun echilibru între relevanţă şi precizie. Doar un anumit raport între relevanţă şi precizie permite o analiză corectă în vederea rezolvării unei probleme complexe.

Preview document

Sistemele Expert - Pagina 1
Sistemele Expert - Pagina 2
Sistemele Expert - Pagina 3
Sistemele Expert - Pagina 4
Sistemele Expert - Pagina 5
Sistemele Expert - Pagina 6
Sistemele Expert - Pagina 7
Sistemele Expert - Pagina 8
Sistemele Expert - Pagina 9
Sistemele Expert - Pagina 10
Sistemele Expert - Pagina 11
Sistemele Expert - Pagina 12
Sistemele Expert - Pagina 13
Sistemele Expert - Pagina 14
Sistemele Expert - Pagina 15
Sistemele Expert - Pagina 16
Sistemele Expert - Pagina 17
Sistemele Expert - Pagina 18
Sistemele Expert - Pagina 19
Sistemele Expert - Pagina 20
Sistemele Expert - Pagina 21
Sistemele Expert - Pagina 22
Sistemele Expert - Pagina 23
Sistemele Expert - Pagina 24
Sistemele Expert - Pagina 25
Sistemele Expert - Pagina 26
Sistemele Expert - Pagina 27
Sistemele Expert - Pagina 28
Sistemele Expert - Pagina 29
Sistemele Expert - Pagina 30
Sistemele Expert - Pagina 31
Sistemele Expert - Pagina 32
Sistemele Expert - Pagina 33
Sistemele Expert - Pagina 34
Sistemele Expert - Pagina 35
Sistemele Expert - Pagina 36
Sistemele Expert - Pagina 37
Sistemele Expert - Pagina 38
Sistemele Expert - Pagina 39
Sistemele Expert - Pagina 40
Sistemele Expert - Pagina 41
Sistemele Expert - Pagina 42
Sistemele Expert - Pagina 43
Sistemele Expert - Pagina 44
Sistemele Expert - Pagina 45
Sistemele Expert - Pagina 46
Sistemele Expert - Pagina 47
Sistemele Expert - Pagina 48
Sistemele Expert - Pagina 49
Sistemele Expert - Pagina 50
Sistemele Expert - Pagina 51
Sistemele Expert - Pagina 52
Sistemele Expert - Pagina 53
Sistemele Expert - Pagina 54
Sistemele Expert - Pagina 55
Sistemele Expert - Pagina 56
Sistemele Expert - Pagina 57
Sistemele Expert - Pagina 58
Sistemele Expert - Pagina 59
Sistemele Expert - Pagina 60
Sistemele Expert - Pagina 61
Sistemele Expert - Pagina 62
Sistemele Expert - Pagina 63
Sistemele Expert - Pagina 64
Sistemele Expert - Pagina 65
Sistemele Expert - Pagina 66
Sistemele Expert - Pagina 67
Sistemele Expert - Pagina 68
Sistemele Expert - Pagina 69
Sistemele Expert - Pagina 70
Sistemele Expert - Pagina 71
Sistemele Expert - Pagina 72
Sistemele Expert - Pagina 73
Sistemele Expert - Pagina 74
Sistemele Expert - Pagina 75
Sistemele Expert - Pagina 76
Sistemele Expert - Pagina 77
Sistemele Expert - Pagina 78
Sistemele Expert - Pagina 79
Sistemele Expert - Pagina 80
Sistemele Expert - Pagina 81
Sistemele Expert - Pagina 82
Sistemele Expert - Pagina 83
Sistemele Expert - Pagina 84
Sistemele Expert - Pagina 85
Sistemele Expert - Pagina 86
Sistemele Expert - Pagina 87
Sistemele Expert - Pagina 88
Sistemele Expert - Pagina 89
Sistemele Expert - Pagina 90
Sistemele Expert - Pagina 91
Sistemele Expert - Pagina 92
Sistemele Expert - Pagina 93
Sistemele Expert - Pagina 94
Sistemele Expert - Pagina 95
Sistemele Expert - Pagina 96
Sistemele Expert - Pagina 97
Sistemele Expert - Pagina 98
Sistemele Expert - Pagina 99

Conținut arhivă zip

  • Sistemele Expert.doc

Alții au mai descărcat și

Realizarea sistemelor de sprijinire a deciziilor

Resursele necesare funcţionării oricărei organizaţii se clasifică în resurse vizibile (resurse materiale, financiare şi umane) şi resurse...

Raport de evaluare clădire și teren

1. ELEMENTE LE INTRODUCTIVE SI SINTEZA LUCRARII SC SRL , inmatriculata la ORC Iasi sub nr J22/2327/2008 si avand CUI RO 24256732, reprezentata...

Sisteme Informatice de Asistare a Activității unui Cabinet Veterinar

1. Decizie, decidenţi 1.1. Concepte de bază Domeniul teoriei deciziei se caracterizează prin existenţa mai multor concepte de bază. În continuare...

Sistem de Asistare a Deciziilor Privind Activitatea de Creditare pe Exemplul BCR SA

CAP.1. SELECTAREA CLIENTELEI BANCARE ŞI ANALIZA CERERII DE CREDITE 1.1. Scurt istoric al Grupului Banca Comercială Română Fondată la 1...

Evaluare economică și financiară a afacerii

CAPITOLUL I – EVALUAREA FIRMEI – PREZENTARE Evaluarea unei întreprinderi reprezintă o preocupare centrală pentru specialiştii români din diverse...

Model de aplicație informatică pentru gestiunea clienților

Introducere Clienţii - veriga principală a unei societăţi Procesul de vânzare este un proces complex. Sunt multe dezbateri despre cel mai...

Utilizarea Sistemelor Informatice Colaborative în Domeniul Sănătății

INTRODUCERE În această lucrare mi-am propus să fac un studiu asupra unui subiect actual şi de o importanţă majoră pentru domeniul sănătăţii şi...

Sisteme Expert

1. Inteligenţa artificială – consideraţii generale Inteligenţa artificială reprezintă un domeniu important din punct de vedere economic, prin...

Te-ar putea interesa și

Rolul informației contabile în managementul modern

Introducere Economia actuala este globală, deschisă şi imediată. Succesul firmei moderne depinde în directă măsură de capacitatea managerilor şi a...

Sistem Inteligent de Gestiune a Datelor

Preambul Înţelegerea mecanismelor vieţii şi în special ale inteligenţei umane a constituit o preocupare permanentă a multor categorii de...

Prototip privind Posibilitatea de a Utiliza Sistemele Expert în Analiza economico-financiară a Întreprinderii

I. Recenzie. Business Intelligence Roadmap The Complete Project Lifecycle for Decision-Support Applications Larissa T. Moss, Shaku Atre,...

Sistem Expert pentru Îndrumarea Persoanelor Fizice în Domeniul Investițiilor

Sisteme expert. Definiții Sistemele expert sunt produse ale inteligenţei artificiale, ramură a ştiinţei calculatoarelor ce urmăreşte dezvoltarea...

Sisteme Expert de Asistare a Deciziei

1. Sisteme expert – definiţii. Comparaţii între expertul uman şi sistemul expert Elementul central al prelucrării inteligente îl constituie...

Sisteme Expert

1. Inteligenţa artificială – consideraţii generale Inteligenţa artificială reprezintă un domeniu important din punct de vedere economic, prin...

Sisteme Expert în Contabilitate

1. Recenzia Artificial Intelligence and Soft Computing: Behavioral and Cognitive Modeling of the Human Brain, by Konar, Amit Te book was...

Analiza Sistemelor Expert din Activitatea Bancară

Introducere Un sistem expert (SE) este un program care urmăreşte un grup de cunoştinţe pentru obţinerea în acelaşi mod ca şi experţii umani a...

Ai nevoie de altceva?