Sistemul Bancar European

Proiect
8/10 (1 vot)
Domeniu: Economie
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 19 în total
Cuvinte : 5222
Mărime: 44.44KB (arhivat)
Cost: 5 puncte
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Adin Martina

Cuprins

Capitolul 1.Apariţia şi evoluţia sistemului bancar European 2

1.1 Scurt istoric 2

1.2 Evoluţia sistemului bancar pe plan internaţional 3

Capitolul 2. Structura sistemului bancar European 4

2.1 Banca Central Europeanǎ şi Eurosistemul 5

2.1.1 Scurt istoric 5

2.1.2 Principii ale funcţionǎri Bǎncii Centrale Europene 5

2.1.3 Funcţiile BCE şi ale Eurosistemului 6

2.2 Rolul Sistemului European al Bǎncilor Centrale 7

2.2.1 Organizarea SEBC 9

2.2.2 Principalele atribuţii ale SEBC 10

2.3 Banca Europeanǎ de Investiţii 10

2.3.1 Scurt istoric 10

2.3.2 Structura Bǎncii Europene de Investiţii 11

2.3.3 Activitatea Bǎncii Europene de Investiţii 12

2.3.4 Obiectivele BEI in cadrul UE 14

Capitolul 3. Perspective privind piaţa bancarǎ unicǎ europeanǎ 15

3.1 Formarea pieţei bancare europene 15

3.2 Perspectivele pieţei bancare unice 15

Concluzii 17

Bibliografie 18

Extras din document

Capitolul 1

Apariţia şi evoluţia sitemului bancar European

1.1 Scurt istoric

Prǎbuşirea sistemului monetar internaţional de la Bretton Woods (1971-1973) şi cele douǎ şocuri petroliere (1973,1979) se constituie în momente de cotiturǎ,adevǎrate rǎsturnǎri ale ordinii şi principiilor ce guvernau relaţiile financiare internaţionale.Sistemul Bancar European,în plinǎ expansiune îşî va asuma de acum înainte o bunǎ parte din prerogativele instituţiilor oficiale:determinarea cursului de schimb şi finantarea dezechilibrelor balanţelor de plǎţi sau proiectelor de dezvoltare.

În perioada anilor 1870-1914 pe vremea etalonului aur, sistemul bancar deţine un rol împortant în funcţionarea relaţiilor economice şi financiare internaţionale.

Activitaţile bancare presupune din cele mai vechi timpuri o dimensiune internaţionala adeseori marcata de crize sau conflicte.În prezent al treilea val de internaţionalizare bancarǎ este depǎşitǎ. Primul val se caracterizeazǎ prin hegemonia a ceea ce s-a numit “merchant banking”,secondata de bǎncile coloniale britanice şi predominantǎ absolutǎ a centrului financiar Londra.Criza anilor 1930 împiedicǎ aceasta evoluţie.Al treilea val a inceput o data cu restabilirea convertibilitǎţii principalelor monede,în decembrie 1958.

Cele trei decenii de expansiune a activitǎţilor bancare internaţionale pot fi caracterizate:

-anii 1960 şi expansiunea pieţei eurodolarilor: este marcat de politica de expansiune externǎ a bǎncilor americane.Aceastǎ evoluţie este determinatǎ de trei aspecte mai importante:-afirmarea dolarului ca moneda internaţionalǎ; -creşterea investiţiilor firmelor transnaţionale americane în strǎinǎtate şi necesitatea disponibilizǎrii capitalurilor în ţǎrile de implantare;-politica monetarǎ americanǎ.

-anul 1970-de la reciclarea predolarilor la criza datoriei externe a ţarilor în curs de dezvoltare:se caracterizeazǎ prin dublul proces al reciclǎrii excedentelor provenite din exporturile de ţiţei,corelat cu cresterea datoriei extreme a ţǎrilor în curs de dezvoltare;

-anii 1980 şi globalizarea financiarǎ:în acest an apar trei rǎsturnǎri de tendinţe:-bǎncile japoneze se afirmǎ,iar cele europene îşî consolideazǎ poziţiile:-finanţǎrile clasice prin credite bancare sunt puternic concurate de pieţele de titluri financiare:-la începutul deceniului `90 termenul de globalizare este tot mai des invocat pentru a sublinia stadiul actual de dezvoltare a sistemului.

1.2 Evoluţia sistemului bancar pe plan internaţional

Momentul apariţiei bǎncilor nu poate fi precizat cu exactitate,acestea având un trecut foarte îndepǎrtat.Unele teorii leagǎ momentul apariţiei bǎncilor de cel al apariţiei monedei;alta teorie spune cǎ bǎncile au luat fiinţǎ în momentul concentrǎrii disponibilitǎţilor bǎneşti urmat de împrumutarea acestora diferitelor persoane;mai existǎ şi opinia conform cǎreia bǎncile au apǎrut în perioada în care titularul de cont a efectuat plǎţi printr-un ordin de platǎ dat bǎncii sale de a transfera sume din contul sǎu în contul beneficiarului.

Cert este cǎ unele operaţiuni cu caracter bancar erau deja generalizate şi fǎceau parte din viaţa economicǎ a oraşelor-state situate de-a lungu fluviilor Tigru şi Eufrat,fapt dovedit de mii de plǎcuţe de lut,datând de la începutul mileniului al IV-lea,reprezentând chitǎnţi de credit.

Mai târziu egiptenii,asirienii,fenicienii,evreii,etc. se ocupau cu schimbul de monede şi metale preţioase.Astfel au apǎrut primii bancherii.Este de remarcat cǎ pe lângǎ bancherii îşî fac apariţia şi bǎncile publice,începând cu secolul al IV-lea a.Chr.Raţiunea înfiinţǎrii acestora era una economicǎ,urmǎrindu-se combaterea cametei.În afara operaţiunilor de atragere a depozitelor şi de acordare de credite,bǎncile publice mai aveau dreptul de a bate monedǎ,precum şi sarcina de colectare a impozitelor.

Apariţia bǎncilor în accepţiunea modernǎ a avut loc dupǎ anul 1100,atunci când comerţul,schimbul,plǎţile şi creditul au cunoscut o dezvoltare deosebitǎ.Primele bǎnci care deţineau privilegiul de a enite bilete de bancǎ,asa numitele bǎnci de emisiune au apǎrut în secolul al XVII-lea,astfel în 1656 a apǎrut la Stokholm prima bancǎ de circulaţie din lume,unde depozitele reprezentate prin certificate nu comportau nici dobândǎ,nici comision,nici scadenţa fixǎ,iar certificatele erau rǎscumpǎrate de bancǎ la valoare nominalǎ în numerar.

Aceste certificate de depozit au devenit adevǎrate bilete de bancǎ,reprezentând ele însele mijloace de efectuare a plǎţilor,fǎrǎ a mai fi nevoie de rambursarea monedelor la prezentarea bancnotelor.Ulterior în Olanda,Anglia,Statele Unite ale Americii,Franţa aveau sǎ ia fiinţa noi bǎnci de emisiune.

În epoca de formare a capitalismului,bǎncile au jucat un rol deosebit de împortant,colectând şi fructuficând capitalul,concentrând economiile din toate straturile sociale în scopul punerii lor la dispoziţia întreprinzǎtorilor sub formǎ de capital.De asemenea începând cu secolul al XVII-lea bǎncile au început sǎ se împlice din ce în ce mai mult în operaţiuni de bursǎ şi în circulaţia capitalului internaţional.În condiţiile unei atare dezvoltǎri a sistemului bancar,bǎncile au contribuit la procesul de formare şi consolidare a statelor,din perspective economicǎ,politicǎ şi socialǎ.

Preview document

Sistemul Bancar European - Pagina 1
Sistemul Bancar European - Pagina 2
Sistemul Bancar European - Pagina 3
Sistemul Bancar European - Pagina 4
Sistemul Bancar European - Pagina 5
Sistemul Bancar European - Pagina 6
Sistemul Bancar European - Pagina 7
Sistemul Bancar European - Pagina 8
Sistemul Bancar European - Pagina 9
Sistemul Bancar European - Pagina 10
Sistemul Bancar European - Pagina 11
Sistemul Bancar European - Pagina 12
Sistemul Bancar European - Pagina 13
Sistemul Bancar European - Pagina 14
Sistemul Bancar European - Pagina 15
Sistemul Bancar European - Pagina 16
Sistemul Bancar European - Pagina 17
Sistemul Bancar European - Pagina 18
Sistemul Bancar European - Pagina 19

Conținut arhivă zip

  • Sistemul Bancar European.doc

Alții au mai descărcat și

Macroeconomie - Criza Economica

INTRODUCERE Conceptul de guvernanţa întreprinderii vizeazã reguli şi principii pro-mulgate de guvern şi de profesionişti, cu scopul de a restabili...

Băncile Islamice

Introducere Apărut în anii ’70, sistemul financiar islamic a avut ca obiectiv dezvoltarea unor servicii bancare şi produse financiare compatibile...

Mediul Extern al SC Agdesy SRL - Oportunitati si Restrictii

Analiza macro-mediului intreprinderii Studiul macro-mediului intreprinderii permite depasirea orizontului mediului concurential deoarece...

Romania in Ecuatia Integrarii Europene

Reforme institutionale si politice in U.E. inaintea procesului de largire. Actuala forma de organizare ce cuprinde 15 tari membre nu mai...

Sistemul Bancar European în Condițiile Monedei Unice

1. Structura si evolutia sistemului bancar Conform unor opinii exprimate în literatura de specialitate , elementele componente ale sistemului...

Te-ar putea interesa și

Aspectul Stabilizării și Sporirii Siguranței Funcționării Sistemului Bancar al Republicii Moldova în Contextul Integrării în Uniunea Europeană

INTRODUCERE Actualitatea temei de cercetare. Stabilitatea şi siguranţa sistemului bancar reprezintă o importanţă majoră pentru protejarea...

Sistemul Bancar

CAPITOLUL I. SISTEMUL BANCAR EUROPEAN 1.1. Sistemul European al Băncilor Centrale Sistemul European al Băncilor Centrale (S.E.B.C.) este compus...

Restructurarea Sistemului Bancar din România în Contextul Integrării Europene

Capitolul I Aspecte generale privind restructurarea bancară şi fenomenul integrării europene I.1. Caracteristici ale procesului de restructurare...

Sistemul Bancar European

Cap.1 Sistemul bancar european 1.1.Argumentarea integrarii bancare europene Necesitatea si cerintele integrarii bancare europene au fost...

Tendinte si Evolutii ale Sistemului Bancar si Integrare Europeana

Capitolul 1. Noţiuni introductive Existenţa unui stat se bazează pe instituţiile sale fundamentale, între care Biserica, Armata şi şcoala se...

Sistemul bancar european în condițiile monedei unice - perspectivele pieței bancare unice europene

1. Sistemul European al Bancilor Centrale Sistemul European al Băncilor Centrale (SEBC) este format din: • Banca Centrală Europeană (BCE) şi •...

Sistemul Bancar European in Conditiile Monedei Unice - Perspectivele Pietei Bancare Unice Europene

Cap. 1 Sistemul bancar european – cadrul general Sistemul bancar european , inspirat din legea bancara franceza din 1984, asigura promovarea...

Sistemul Bancar European in Conditiile Monedei Unice

1. Principalele argumente ale integrării europene Legat de acest subiect, interesele, poziţiile, conceptele sunt împărţite, existând dispute şi...

Ai nevoie de altceva?