Sistemul Cheltuielilor Publice

Proiect
8/10 (1 vot)
Domeniu: Economie
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 72 în total
Cuvinte : 23935
Mărime: 589.88KB (arhivat)
Cost: 7 puncte
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Dan Top

Extras din document

CAPITOLUL 1. SISTEMUL CHELTUIELILOR PUBLICE

1.1.Notiunea de cheltuieli publice

În abordarea şi interpretarea cheltuielilor publice, se remarcă două tendinţe ce se încadrează în viziunea clasică, respectiv în cea modernă a finanţelor.

În accepţiunea clasică, cheltuiala publică era definită şi interpretată ca o consumaţie de resurse şi de produs naţional, identificând cheltuielile publice ca un consum definitive de produs intern brut.

Această interpretare se bazează pe rolul atribuit statului de consumator de resurse naţionale faţă de produs naţional, chiar faţă de societate.

În viziunea modernă, cheltuiala publică este definită prin prisma transferului de valori, considerându-se a fi un proces de redistribuire şi orientare a resurselor spre asigurarea de utilităţi sociale, spre dezvoltare economică şi socială etc.

Noţiunea de cheltuială publică semnifică plăţile legate de funcţionarea instituţiilor, a întreprinderilor publice, vizând, de regulă, satisfacerea necesităţilor unei colectivităţi mare de oameni.

Sistemul cheltuielilor publice cuprinde totalitatea cheltuielilor ce se efectuează de la bugetul statului, din fondurile proprii ale agenţilor economici cu capital de stat, instituţiilor publice, etc. pentru acţiunile social-culturale, dezvoltarea economico-socială, organele statului, apărarea naţională, ordinea publică, înfăptuirea suveranităţii şi independenţei naţionale, private în unitatea şi interdependenţa lor

Cheltuielile publice reprezintă modalităţile de repartizare şi utilizare a fondurilor băneşti a prelevărilor (preluărilor) din veniturile societăţii în vederea satisfacerii nevoilor generale, ale societăţii. Cheltuielile bugetare sunt repartizate pentru satisfacerea nevoilor militare, întreţinerea aparatului de stat, plata datoriei publice, acordarea de subvenţii, dezvoltarea sectorului economic de stat, acoperirea nevoilor social-culturale precum şi a celor de cercetare dezvoltare (enumerarea cheltuielilor nu s-a făcut în ordinea strictă prevăzută de Legea: bugetului anual).

Prin cheltuieli publice, statul acoperă necesităţile publice de bunuri şi servicii considerate prioritare în fiecare perioadă.

Cheltuielile publice se materializează în plăţi efectuate de stat din resursele mobilizate pe diferite căi, pentru achiziţii de bunuri sau prestări de servicii necesare pentru îndeplinirea diferitelor obiective ale politicii statului: servicii publice generale, acţiuni social-culturale, întreţinerea armatei şi a întregii activităţi desfăşurate în domeniul militar, acţiuni economice, etc.

Intr-o viziune tradiţională a finanţelor publice, cheltuiala publică are o situaţie paradoxală: pe de o parte, i se conferă o importanţă hotarâtoare pornind de la ideea că ceea ce primează sunt cheltuielile şi apoi se caută resurse necesare pentru acoperirea lor. Pe de altă parte însă, în viziunea tradiţională asupra finanţelor publice nu se regăsesc preocupări privind natura cheltuielii publice şi influenţa acesteia în viaţa social-economică. În concepţia modernă asupra finanţelor publice, cheltuiala publică este cercetată şi apreciată în primul rând prin prisma naturii sale; ceea ce contează nu este atât mărimea ei, cât mai ales efectele pe care le induce în viaţa social-economică. Finanţele moderne delimitează noţiunea de cheltuială publică de noţiunea de cheltuială privată. Potrivit unei aprecieri pur juridice, diferenţa dintre cheltuiala publică şi cea privată este determinată de calitatea autorului. Astfel, toate cheltuielile pe care le face statul în calitate de stat-autoritate sunt cheltuieli publice. Toate celelalte cheltuieli făcute în baza unui contract reprezintă cheltuieli private ale statului

Cheltuielile publice conţin relaţii social-economice băneşti, care au loc între stat, pe de o parte, şi agenţii economici, instituţii publice şi persoane fizice, pe de altă parte, în procesul repartizării şi utilizării resurselor financiare ale statului, în vederea îndeplinirii atribuţiilor acestora

1.2. Clasificarea cheltuielilor publice

Clasificarea cheltuielilor publice poate fi teoretică sau oficială si legală.

A. Clasificarea teoretica poate avea la baza diferite criterii

După criteriul economic, cheltuielile publice pot fi impărțite în două grupe:

- cheltuieli ce reprezintă un consum de venit național (pentru întreținerea aparatului de stat, învățământ, sănătate, cultură etc.), numite și neproductive;

- cheltuieli ce reprezintă un avans de venit național (cele făcute în domeniul economic), numite și productive.

Preview document

Sistemul Cheltuielilor Publice - Pagina 1
Sistemul Cheltuielilor Publice - Pagina 2
Sistemul Cheltuielilor Publice - Pagina 3
Sistemul Cheltuielilor Publice - Pagina 4
Sistemul Cheltuielilor Publice - Pagina 5
Sistemul Cheltuielilor Publice - Pagina 6
Sistemul Cheltuielilor Publice - Pagina 7
Sistemul Cheltuielilor Publice - Pagina 8
Sistemul Cheltuielilor Publice - Pagina 9
Sistemul Cheltuielilor Publice - Pagina 10
Sistemul Cheltuielilor Publice - Pagina 11
Sistemul Cheltuielilor Publice - Pagina 12
Sistemul Cheltuielilor Publice - Pagina 13
Sistemul Cheltuielilor Publice - Pagina 14
Sistemul Cheltuielilor Publice - Pagina 15
Sistemul Cheltuielilor Publice - Pagina 16
Sistemul Cheltuielilor Publice - Pagina 17
Sistemul Cheltuielilor Publice - Pagina 18
Sistemul Cheltuielilor Publice - Pagina 19
Sistemul Cheltuielilor Publice - Pagina 20
Sistemul Cheltuielilor Publice - Pagina 21
Sistemul Cheltuielilor Publice - Pagina 22
Sistemul Cheltuielilor Publice - Pagina 23
Sistemul Cheltuielilor Publice - Pagina 24
Sistemul Cheltuielilor Publice - Pagina 25
Sistemul Cheltuielilor Publice - Pagina 26
Sistemul Cheltuielilor Publice - Pagina 27
Sistemul Cheltuielilor Publice - Pagina 28
Sistemul Cheltuielilor Publice - Pagina 29
Sistemul Cheltuielilor Publice - Pagina 30
Sistemul Cheltuielilor Publice - Pagina 31
Sistemul Cheltuielilor Publice - Pagina 32
Sistemul Cheltuielilor Publice - Pagina 33
Sistemul Cheltuielilor Publice - Pagina 34
Sistemul Cheltuielilor Publice - Pagina 35
Sistemul Cheltuielilor Publice - Pagina 36
Sistemul Cheltuielilor Publice - Pagina 37
Sistemul Cheltuielilor Publice - Pagina 38
Sistemul Cheltuielilor Publice - Pagina 39
Sistemul Cheltuielilor Publice - Pagina 40
Sistemul Cheltuielilor Publice - Pagina 41
Sistemul Cheltuielilor Publice - Pagina 42
Sistemul Cheltuielilor Publice - Pagina 43
Sistemul Cheltuielilor Publice - Pagina 44
Sistemul Cheltuielilor Publice - Pagina 45
Sistemul Cheltuielilor Publice - Pagina 46
Sistemul Cheltuielilor Publice - Pagina 47
Sistemul Cheltuielilor Publice - Pagina 48
Sistemul Cheltuielilor Publice - Pagina 49
Sistemul Cheltuielilor Publice - Pagina 50
Sistemul Cheltuielilor Publice - Pagina 51
Sistemul Cheltuielilor Publice - Pagina 52
Sistemul Cheltuielilor Publice - Pagina 53
Sistemul Cheltuielilor Publice - Pagina 54
Sistemul Cheltuielilor Publice - Pagina 55
Sistemul Cheltuielilor Publice - Pagina 56
Sistemul Cheltuielilor Publice - Pagina 57
Sistemul Cheltuielilor Publice - Pagina 58
Sistemul Cheltuielilor Publice - Pagina 59
Sistemul Cheltuielilor Publice - Pagina 60
Sistemul Cheltuielilor Publice - Pagina 61
Sistemul Cheltuielilor Publice - Pagina 62
Sistemul Cheltuielilor Publice - Pagina 63
Sistemul Cheltuielilor Publice - Pagina 64
Sistemul Cheltuielilor Publice - Pagina 65
Sistemul Cheltuielilor Publice - Pagina 66
Sistemul Cheltuielilor Publice - Pagina 67
Sistemul Cheltuielilor Publice - Pagina 68
Sistemul Cheltuielilor Publice - Pagina 69
Sistemul Cheltuielilor Publice - Pagina 70
Sistemul Cheltuielilor Publice - Pagina 71
Sistemul Cheltuielilor Publice - Pagina 72

Conținut arhivă zip

  • Sistemul Cheltuielilor Publice.doc

Te-ar putea interesa și

Cheltuieli Publice pentru Cercetare Stiintifică și Dezvoltare Tehnologică și Impactul Lor

1. Caracterizarea generală a cheltuielilor pentru cercetare stiintifică si dezvoltare tehnologică 1.1 Conceptul de cheltuieli publice şi...

Sistemul Cheltuielilor Publice

CAPITOLUL I Notiunea, rolul si clasificarea cheltuielilor publice 1. Notiunea de cheltuieli publice Cheltuielile publice reprezinta...

Sistemul Cheltuielilor Publice

Sistemul cheltuielilor publice Conţinutul cheltuielilor publice. Componentă a funcţiei de repartiţie a finanţelor publice, cheltuielile publice...

Sistemul Cheltuielilor Publice și Impactul Acestora Aspupra Proceselor Social Economice

1.CONŢINUTUL ECONOMIC AL CHELTUIELILOR PUBLICE În procesul îndeplinirii funcţiilor şi sarcinilor sale, statul asigură acoperirea necesităţilor...

Sistemul bugetar în România

Partea I Conceptul de sistem bugetar 1.1. Noţiuni introductive Odată cu apariţia unei forţe publice - adică a statului - au apărut şi primele...

Raport scris de investigație - Studierea structurii sistemului cheltuielilor publice în RM

Cheltuielile publice exprimă relații economico-sociale în formă bănească ce se manifestă între stat pe de o parte, și persoane fizice și juridice,...

Sistemul cheltuielilor publice în România și în țările UE

I. Conceptul și caracterizarea generală a cheltuielilor publice Conceptul de cheltuială publică este utilizată cu mai multe semnificaţii, având...

Sistemul Cheltuielilor Publice

I. Notiuni teoretice 1. CONŢINUTUL ŞI CLASIFICAREA CHELTUIELILOR PUBLICE Cheltuielile publice exprimă relaţii economico-sociale în formă...

Ai nevoie de altceva?