Sistemul Public de Pensii

Proiect
8/10 (1 vot)
Domeniu: Economie
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 85 în total
Cuvinte : 18835
Mărime: 107.86KB (arhivat)
Publicat de: Sergiu Bejan
Cost: 12 puncte
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Elena Vasile

Cuprins

 1. 1. NECESITATEA ASIGURĂRILOR SOCIALE DE STAT 2
 2. 2. ACTIVITATEA DE PENSIONARE DIN ROMÂNIA – SCURT ISTORIC 9
 3. 3. SISTEMUL PUBLIC DE PENSII DIN ROMÂNIA 13
 4. 3. 1. CATEGORII DE PENSII ACORDATE DE LEGEA NR. 19 DIN 2000 16
 5. 3.1.1. Pensia pentru limită de vârstă 16
 6. 3.1.2. Pensia anticipată 20
 7. 3.1.3. Pensia anticipată parţială 21
 8. 3.1.4. Pensia de invaliditate 23
 9. 3.1.5. Pensia de urmaş 28
 10. 3.2. CALCULUL PENSIILOR ŞI A PUNCTAJULUI MEDIU ANUAL 30
 11. 3.3. STABILIREA ŞI PLATA PENSIILOR 37
 12. 3.4. RECALCULAREA PENSIEI 43
 13. 3.5. GRUPELE DE MUNCĂ. ÎNCADRAREA ÎN GRUPELE I ŞI II DE MUNCĂ ÎN VEDEREA PENSIONĂRII 44
 14. 4. SISTEME NEINTERGRATE SISTEMULUI PUBLIC 51
 15. 5. SISTEME PRIVATE DE PENSII 52
 16. 6. STUDIU DE CAZ 55
 17. 6.1. PENSIA PENTRU MUNCĂ DEPUSĂ ŞI LIMITĂ DE VÂRSTĂ 55
 18. 6.2. PENSIA PENTRU LIMITĂ DE VÂRSTĂ PE BAZA CERTIFICATULUI DE HANDICAP 64
 19. 6.3. REDUCEREA VÂRSTEI STANDARD DE PENSIONARE PE BAZA LEGILOR SPECIALE 70
 20. ANEXA 1 73
 21. ANEXA 2 74
 22. ANEXA 3 75
 23. ANEXA 4 76
 24. ANEXA 5 78
 25. ANEXA 6 81
 26. BIBLIOGRAFIE: 82

Extras din proiect

1. NECESITATEA ASIGURĂRILOR SOCIALE DE STAT

Realităţile din România de după 1990 au făcut ca Guvernele succesive să-şi orienteze preocupările în domeniul social, în special către elaborarea şi implementarea unui cadru legislativ de natură reparatorie şi de asigurare a echilibrelor financiare.

Prin Programele de Guvernare s-a propus un model social care să combine măsurile de protecţie şi de asistenţă socială pentru anumite categorii sau grupuri de persoane, cu acţiuni care vor contribui la asigurarea de locuri de muncă pentru obţinerea de venituri permanente şi în creştere, ca premisă esenţială de îmbunătăţire a condiţiilor de viaţă ale persoanelor active.

În concordanţă cu priorităţile stabilite în cadrul programului de Guvernare, politica socială a Guvernului se fundamentează pe necesitatea unei schimbări radicale în abordarea problematicii sărăciei şi marginalizării.

În domeniul asistenţei sociale Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale considerat familia un elementul central al preocupărilor de natură socială şi în acest context, a subordonat acestui obiectiv toate programele de asistenţă socială ce s-au întreprins.

Experienţa acumulată, crearea cadrului instituţional şi legislativ, au permis sedimentarea unei concepţii sistemice privind reforma economico socială impusă de tranziţia către economia de piaţă, care consideră politica şi protecţia socială drept componente fundamentale ale procesului de reformă, în strânsă interdependenţă cu evoluţiile economice şi politice.

Protecţia socială, sector de importanţă deosebită la nivelul societăţilor democratice, definită ca ansamblul acţiunilor întreprinse de societate pentru prevenirea, diminuarea sau înlăturarea consecinţelor unor evenimente considerate „riscuri sociale” asupra nivelului de trai al populaţiei, se regăseşte între priorităţile strategiei guvernamentale de reformă a sectoarelor sociale.

Asigurările sociale reprezintă o instituţie obiectiv necesară, chemată să rezolve ocrotirea salariaţilor, a pensionarilor şi a familiilor lor, precum şi a altor categorii sociale, în cazuri de incapacitate temporară sau permanentă de muncă, sarcină şi lăuzie, în caz de bătrâneţe, deces şi alte situaţii prevăzute de lege.

Reglementarea unui sistem public de asigurări sociale este o preocupare importantă, atât a ţărilor dezvoltate, cât şi a celor în curs de dezvoltare, aflate în tranziţie.

Necesitatea realizării unui echilibru financiar durabil şi a respectării principiului echităţii între generaţii şi în interiorul lor, au determinat guvernele acestor ţări să angajeze reforme în momentul în care sistemele de asigurări sociale au fost ameninţate de criză.

Factorii principali care impun reforma şi care se regăsesc într-o formă sau alta în toate ţările sunt:

- îmbătrânirea populaţiei, determinată de scăderea ratei natalităţii după anii 1970 şi, prin urmare, a populaţiei apte de muncă şi creşterea speranţei de viaţă care face ca populaţia de 65 de ani şi peste să fie tot mai numeroasă;

- dezechilibrul financiar – apărut ca urmare a faptului că evoluţia economică corelată cu cea demografică nu mai permit susţinerea prestaţiilor sociale, punând în pericol echitatea între generaţii.

În ţările dezvoltate, o modalitate de echilibrare a acestor fenomene a fost realizată prin creşterea vârstei de pensionare, extinzându-se perioada de contribuţie şi reducerea valorii reale a viitoarelor prestaţii.

În procesul de reformă a sistemelor de asigurări sociale din România se au în vedere:

- creşterea vârstei de pensionare şi a stagiului de cotizare;

- introducerea unui nou mod de calcul al pensiilor;

- crearea de fonduri noi de asigurări sociale separate, care să fie finanţate prin contribuţiile angajatorului şi salariatului.

Preview document

Sistemul Public de Pensii - Pagina 1
Sistemul Public de Pensii - Pagina 2
Sistemul Public de Pensii - Pagina 3
Sistemul Public de Pensii - Pagina 4
Sistemul Public de Pensii - Pagina 5
Sistemul Public de Pensii - Pagina 6
Sistemul Public de Pensii - Pagina 7
Sistemul Public de Pensii - Pagina 8
Sistemul Public de Pensii - Pagina 9
Sistemul Public de Pensii - Pagina 10
Sistemul Public de Pensii - Pagina 11
Sistemul Public de Pensii - Pagina 12
Sistemul Public de Pensii - Pagina 13
Sistemul Public de Pensii - Pagina 14
Sistemul Public de Pensii - Pagina 15
Sistemul Public de Pensii - Pagina 16
Sistemul Public de Pensii - Pagina 17
Sistemul Public de Pensii - Pagina 18
Sistemul Public de Pensii - Pagina 19
Sistemul Public de Pensii - Pagina 20
Sistemul Public de Pensii - Pagina 21
Sistemul Public de Pensii - Pagina 22
Sistemul Public de Pensii - Pagina 23
Sistemul Public de Pensii - Pagina 24
Sistemul Public de Pensii - Pagina 25
Sistemul Public de Pensii - Pagina 26
Sistemul Public de Pensii - Pagina 27
Sistemul Public de Pensii - Pagina 28
Sistemul Public de Pensii - Pagina 29
Sistemul Public de Pensii - Pagina 30
Sistemul Public de Pensii - Pagina 31
Sistemul Public de Pensii - Pagina 32
Sistemul Public de Pensii - Pagina 33
Sistemul Public de Pensii - Pagina 34
Sistemul Public de Pensii - Pagina 35
Sistemul Public de Pensii - Pagina 36
Sistemul Public de Pensii - Pagina 37
Sistemul Public de Pensii - Pagina 38
Sistemul Public de Pensii - Pagina 39
Sistemul Public de Pensii - Pagina 40
Sistemul Public de Pensii - Pagina 41
Sistemul Public de Pensii - Pagina 42
Sistemul Public de Pensii - Pagina 43
Sistemul Public de Pensii - Pagina 44
Sistemul Public de Pensii - Pagina 45
Sistemul Public de Pensii - Pagina 46
Sistemul Public de Pensii - Pagina 47
Sistemul Public de Pensii - Pagina 48
Sistemul Public de Pensii - Pagina 49
Sistemul Public de Pensii - Pagina 50
Sistemul Public de Pensii - Pagina 51
Sistemul Public de Pensii - Pagina 52
Sistemul Public de Pensii - Pagina 53
Sistemul Public de Pensii - Pagina 54
Sistemul Public de Pensii - Pagina 55
Sistemul Public de Pensii - Pagina 56
Sistemul Public de Pensii - Pagina 57
Sistemul Public de Pensii - Pagina 58
Sistemul Public de Pensii - Pagina 59
Sistemul Public de Pensii - Pagina 60
Sistemul Public de Pensii - Pagina 61
Sistemul Public de Pensii - Pagina 62
Sistemul Public de Pensii - Pagina 63
Sistemul Public de Pensii - Pagina 64
Sistemul Public de Pensii - Pagina 65
Sistemul Public de Pensii - Pagina 66
Sistemul Public de Pensii - Pagina 67
Sistemul Public de Pensii - Pagina 68
Sistemul Public de Pensii - Pagina 69
Sistemul Public de Pensii - Pagina 70
Sistemul Public de Pensii - Pagina 71
Sistemul Public de Pensii - Pagina 72
Sistemul Public de Pensii - Pagina 73
Sistemul Public de Pensii - Pagina 74
Sistemul Public de Pensii - Pagina 75
Sistemul Public de Pensii - Pagina 76
Sistemul Public de Pensii - Pagina 77
Sistemul Public de Pensii - Pagina 78
Sistemul Public de Pensii - Pagina 79
Sistemul Public de Pensii - Pagina 80
Sistemul Public de Pensii - Pagina 81
Sistemul Public de Pensii - Pagina 82
Sistemul Public de Pensii - Pagina 83
Sistemul Public de Pensii - Pagina 84
Sistemul Public de Pensii - Pagina 85

Conținut arhivă zip

 • Sistemul Public de Pensii.doc

Alții au mai descărcat și

Mediul extern al SC Agdesy SRL - oportunități și restricții

Analiza macro-mediului intreprinderii Studiul macro-mediului intreprinderii permite depasirea orizontului mediului concurential deoarece...

Întreprinderea în era globalizării

In era globalizarii, specialitii in domeniu vorbesc despre “intreprinderea digitala”, “intreprinderea virtuala” sau “intreprinderea mileniului...

România în ecuația integrării europene

Reforme institutionale si politice in U.E. inaintea procesului de largire. Actuala forma de organizare ce cuprinde 15 tari membre nu mai...

Te-ar putea interesa și

Sistemul Public de Pensii

REZUMATUL LUCRĂRII Reforma în domeniul pensiilor în România era nu numai necesară, dar şi urgentă întrucât numai astfel puteau fi înlăturate...

Sistemul Public de Pensii din România

I. PREZENTAREA SISTEMULUI DE PENSII Sistemul de pensii se bazeaza pe 3 piloni. Primul este sistemul public de pensii care are in vedere dictonul...

Sitemul Public de Pensii din România

Capitolul 1 Implicaţii ale reformei asupra bugetelor publice 1.1. Evoluţia indicatorilor bugetari privind sistemul public de pensii în România în...

Impactul cheltuielilor publice pentru asigurările sociale - pensii asupra activității economico-sociale

Impactul cheltuielilor publice pentru asigurarile sociale( pensii) asupra activitatii economico-sociale Capitolul 1. Cheltuielile publice pentru...

Analiza comparativă a sistemului privat obligatoriu cu sistemul public de pensii

1. Introducere Sistemul de pensii reprezintă mai mult decât o componentă importantă a sistemului de protecţie socială, el reprezintă şi o oglindă...

Sistemul public de pensii și alte drepturi de asigurări sociale

Cap 1. Notiuni generale privind sistemul de asigurari sociale de stat Cadrul legislativ care circumscrie domeniul este instituit prin Legea nr....

Sistemul Public și Sistemul Alternativ de Pensii

I. REFORMA SISTEMULUI DE PENSII ÎN ROMÂNIA Evoluţia sistemului de pensii în România În România sistemul de pensii are la bază principiul...

Sustenabilitatea Sistemului Public de Pensii

Atât în România cât şi în alte ţări, sistemul de pensii trebuie să asigure beneficiarilor un venit adecvat şi sigur, dar care să nu afecteze...

Ai nevoie de altceva?