Sistemul Vamal

Proiect
8/10 (1 vot)
Domeniu: Economie
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 68 în total
Cuvinte : 22283
Mărime: 150.12KB (arhivat)
Cost: 10 puncte

Cuprins

INTRODUCERE 2

CAPITOLUL I SISTEMUL NAŢIONAL VAMAL 3

1.1. Importanţa sistemului vamal în economiile contemporane 3

1.2. Conceptul de sistem vamal 4

1.3. Istoricul vămii române 5

1.4. Organizarea şi funcţionarea actuală a sistemului vamal român 8

CAPITOLUL II REGIMUL VAMAL ÎN ROMÂNIA 18

2.1. Regimurile vamale definitive în România 18

2.1.1. Importul 19

2.1.2. Exportul 22

2.1.3. Regimul vamal aplicabil călătorilor şi altor persoane fizice 23

2.2. Regimurile vamale suspensive in România 23

2.2.1. Tranzitul vamal 26

2.2.2. Antrepozitul vamal 27

2.2.3. Admiterea temporară 30

2.2.4. Perfecţionarea activă 31

2.2.5. Perfectionarea pasiva 32

2.2.6. Transformarea sub control vamal 32

2.3. Alte destinaţii vamale in România 33

2.3.1. Zonele libere 33

2.3.2. Reexportul mărfurilor străine de pe teritoriul României 35

2.3.3. Mărfurile exportate si returnate in România 35

2.4 Criza economică si taxele vamale 36

CAPITOLUL III STUDIU DE CAZ PRIVIND AUTORITATEA NAŢIONALĂ A VĂMILOR PENTRU ANUL 2009 37

3.1.Prezentaregenerală AUTORITATEA NAŢIONALĂ A VĂMILOR 37

3.2. Statutul vamal al mărfii în România 38

3.3. Procedurile vamale 41

3.3.1. Comisionarii în vamă 42

3.3.2. Etapele vămuirii în România 45

3.4. Procedurile simplificate de vămuire în România 46

3.5. Datoria vamală în România 48

3.6. Combaterea fraudelor de natură vamală 54

3.7. Rezultate obţinute de Autoritatea Naţională a Vămilor în anul 2009 57

3.8. Armonizarea taxelor vamale cu normele europene 66

CONCLUZII 67

BIBLIOGRAFIE 68

Extras din document

INTRODUCERE

Prezenta lucrare abordează tematica vămuirii mărfurilor în România. Ea se concentrează în principal asupra regimurilor vamale şi a procedurilor vamale.

În primul capitol, “Sistemul naţional vamal” este prezentată o scurtă caracterizare a noţiunii de sistem vamal şi importanţa acestuia pentru economiile contemporane. Este descrisă organizarea şi funcţionarea actuală a sistemului vamal român. Am considerat că este necesară şi o scurtă istorie a vămii romane.

Capitolul al doilea se deschide cu prezentarea detaliată a regimurilor vamale: mai întâi cele definitive – importul, exportul şi regimul vamal aplicabil călătorilor; urmează o detaliere a regimurilor vamale suspensive. Capitolul se încheie cu o prezentare a altor destinaţii vamale în România.

Prima parte a capitolului al treilea are în vedere statutul vamal al mărfii, alături de cele trei elemente care îl definesc – valoarea în vama, poziţia tarifară şi originea mărfurilor. În continuare este prezentată o caracterizare a comisionarilor în vamă. Apoi se trece prin toate etapele vămuirii, de la cele prealabile la controlul ulterior. Tot aici sunt caracterizate şi procedurile simplificate de vămuire. Capitolul se incheie cu datoria vamală.

Capitolul al III-lea cuprinde studiu de caz privind Autoritatea Naţională a Vămilor in anul 2010, procedurile vamale, datoria vamală în România, măsuri privind combaterea fraudelor de natură vamală precum si armonizarea taxelor vamale cu normele europene.

CAPITOLUL I

SISTEMUL NAŢIONAL VAMAL

1.1. IMPORTANŢA SISTEMULUI VAMAL ÎN ECONOMIILE CONTEMPORANE

De-a lungul existenţei economiei mondiale s-a demonstrat faptul că progresul economic al unei tări depinde de mobilizarea resurselor proprii, umane, materiale şi financiare. Ţările nu se pot izola de circuitul economic mondial. Participarea la diviziunea internaţională a muncii şi, implicit, la circuitul economic mondial este de natură să potenţeze eforturile proprii ale fiecărui popor şi să accelereze progresul economic al tuturor statelor.

Cooperarea economică şi tehnico-ştiinţifică internaţională constituie, fără îndoială, unul dintre factorii cei mai importanţi ai dezvoltării economice. La extinderea relaţiilor economice internaţionale contribuie numeroşi factori cum ar fi: producţia de bunuri şi servicii, transporturile internaţionale, informatizarea, formele noi de realizare a tranzacţiilor, îmbunătaţirea cadrului juridic menit să faciliteze această cooperare, măsurile moderne de asigurare împotriva riscurilor, dezvoltarea şi generalizarea asigurărilor de bunuri şi de persoane precum şi modernizarea şi informatizarea operaţiunilor bancare etc.

Toţi aceşti factori sunt cuprinşi în diverse sisteme care compun economiile contemporane ale statelor, între care există relaţii de interdependenţă, desfăşurate atât în cadrul bilateral cât şi multilateral, conform unor reguli stabilite pe seama acordului de voinţă între state.

Participarea economiilor naţionale contemporane la diviziunea internaţională a muncii presupune însă şi o protejare a acestora de către stat, deci o instituţie de drept public, prin folosirea diverselor mijloace si tehnici. Una din formele care participă ca element de protecţie este reprezentată de SISTEMUL VAMAL.

1.2. CONCEPTUL DE SISTEM VAMAL

Acest tip de sistem diferă de la un stat la altul în funcţie de structura organizatorică, politica şi comercială pe care o practica. El este inclus în cadrul general al sistemului economic al statelor participante la schimbul internaţional de mărfuri.

Ca obiective principale, la nivel de economie natională, pe care acest sistem le are în vedere, sunt:

- apărarea intereselor economice ale statului;

- întocmirea de statistici în activitatea de comerţ exterior;

- aplicarea unei părţi a politicii fiscale a statului;

Preview document

Sistemul Vamal - Pagina 1
Sistemul Vamal - Pagina 2
Sistemul Vamal - Pagina 3
Sistemul Vamal - Pagina 4
Sistemul Vamal - Pagina 5
Sistemul Vamal - Pagina 6
Sistemul Vamal - Pagina 7
Sistemul Vamal - Pagina 8
Sistemul Vamal - Pagina 9
Sistemul Vamal - Pagina 10
Sistemul Vamal - Pagina 11
Sistemul Vamal - Pagina 12
Sistemul Vamal - Pagina 13
Sistemul Vamal - Pagina 14
Sistemul Vamal - Pagina 15
Sistemul Vamal - Pagina 16
Sistemul Vamal - Pagina 17
Sistemul Vamal - Pagina 18
Sistemul Vamal - Pagina 19
Sistemul Vamal - Pagina 20
Sistemul Vamal - Pagina 21
Sistemul Vamal - Pagina 22
Sistemul Vamal - Pagina 23
Sistemul Vamal - Pagina 24
Sistemul Vamal - Pagina 25
Sistemul Vamal - Pagina 26
Sistemul Vamal - Pagina 27
Sistemul Vamal - Pagina 28
Sistemul Vamal - Pagina 29
Sistemul Vamal - Pagina 30
Sistemul Vamal - Pagina 31
Sistemul Vamal - Pagina 32
Sistemul Vamal - Pagina 33
Sistemul Vamal - Pagina 34
Sistemul Vamal - Pagina 35
Sistemul Vamal - Pagina 36
Sistemul Vamal - Pagina 37
Sistemul Vamal - Pagina 38
Sistemul Vamal - Pagina 39
Sistemul Vamal - Pagina 40
Sistemul Vamal - Pagina 41
Sistemul Vamal - Pagina 42
Sistemul Vamal - Pagina 43
Sistemul Vamal - Pagina 44
Sistemul Vamal - Pagina 45
Sistemul Vamal - Pagina 46
Sistemul Vamal - Pagina 47
Sistemul Vamal - Pagina 48
Sistemul Vamal - Pagina 49
Sistemul Vamal - Pagina 50
Sistemul Vamal - Pagina 51
Sistemul Vamal - Pagina 52
Sistemul Vamal - Pagina 53
Sistemul Vamal - Pagina 54
Sistemul Vamal - Pagina 55
Sistemul Vamal - Pagina 56
Sistemul Vamal - Pagina 57
Sistemul Vamal - Pagina 58
Sistemul Vamal - Pagina 59
Sistemul Vamal - Pagina 60
Sistemul Vamal - Pagina 61
Sistemul Vamal - Pagina 62
Sistemul Vamal - Pagina 63
Sistemul Vamal - Pagina 64
Sistemul Vamal - Pagina 65
Sistemul Vamal - Pagina 66
Sistemul Vamal - Pagina 67
Sistemul Vamal - Pagina 68

Conținut arhivă zip

  • Sistemul Vamal.doc

Alții au mai descărcat și

Bugetul de stat - trecut, prezent și perspective

INTRODUCERE Bugetul de stat constituie componenta centrala a sistemului financiar-bancar, care cuprinde o parte a relatiilor social-economice...

Rolul și Eficiența Controlului Fiscal Exercitat de Ministerul Economiei și Finanțelor

Introducere Începuturile şi necesitatea sistemului de control fiscal. Primele mărturii ale existenţei structurilor de control ale statului, în...

FMI și BIRD

Introducere In procesul de elaborare a politicilor monetare un rol important il au organismele financiare internationale : • Fondul Monetar...

Regimuri Vamale

Introducere Bunurile se introduc sau se scot din țara numai prin birourile vamale.Aceste mărfuri sunt supuse operațiuni de vamuire și rămân sub...

Regimuri Vamale Definitive

CAPITOLUL I REGLEMENTARI PRIVIND ACTIVITATEA VAMALA IN ROMANIA 1.1 Principii de baza pentru aplicarea reglementarilor vamale. Bunurile se...

Politici Vamale

In organizarea statului, vama este o institutie complexa care, pe langa rolul ei primordial, fiscal, indeplineste functia de instrument de...

Mediul extern al SC Agdesy SRL - oportunități și restricții

Analiza macro-mediului intreprinderii Studiul macro-mediului intreprinderii permite depasirea orizontului mediului concurential deoarece...

Regimurile vamale și procedurile de vămuire

REGIMURILE VAMALE ŞI PROCEDURILE DE VĂMUIRE PREZENTAREA REGIMURILOR VAMALE Regimul vamal cuprinde totalitatea normelor ce se aplica in cadrul...

Te-ar putea interesa și

Vămuirea mărfurilor - regimul vamal și procedura vamală în România

INTRODUCERE Prezenta lucrare abordeaza tematica vamuirii marfurilor in Romania. Ea se concentreaza in principal asupra regimurilor vamale si a...

Politica vamală, componentă complexă a politicilor economice

CAPITOLUL 1 REDEFINIRI ALE POLITICII COMERCIALE ROMANESTI IN CONTEXTUL GLOBALIZARII 1.1 ROLUL SI OBIECTIVELE POLITICII COMERCIALE IN...

Politica Comercială a României în Contextul Aderării la Uniunea Europeană

CAPITOLUL I: DEFINIREA CONCEPTULUI DE POLITICĂ COMERCIALĂ, A OBIECTIVELOR, FUNCŢIILOR ŞI INSTRUMENTELOR SALE. Subcapitolul 1.1. Politica...

Sistemul vamal al Uniunii Europene

Introducere Lucrarea de față reprezintă o soluție a problematicii vamale ce tratează sistemul vamal românesc în raport cu experiența europeană din...

Analiza Diagnostic a Sistemului Vamal din România și a Managementului Acestuia la Nivelul Unitaților Vamale

În organizarea statului ,vama este o instituţie complexa care, pe lângă rolul ei primordial ,fiscal ,îndeplineşte funcţia de instrument de...

RCS comisionar vamal - practică comerț exterior

1.Prezentarea generala a firmei de comisionar vamal Într-o lume care se îndreapta spre globalizare, schimbul de marfuri devine ratiunea de a...

Regimuri vamale în Uniunea Europeană

Formarea Uniunii Europene Gândirea promotoare a unei Europe unite este veche şi a fost exprimată prin diverse idei. În secolul trecut, marele...

Proiect de practică - SC VEF SA Focșani

Capitolul 1 Prezentarea generala a firmei 1.1 Scurt istoric al activitatii Societatea comerciala VEF S.A. Focsani este o firma cunoscuta în...

Ai nevoie de altceva?