Sitemul Public de Pensii din România

Proiect
8/10 (1 vot)
Domeniu: Economie
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 44 în total
Cuvinte : 14031
Mărime: 152.23KB (arhivat)
Puncte necesare: 11
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: S. Lazar
EVOLUTIA SISTEMULUI PUBLIC DE PENSII DIN ROMANIA SI SITUATIA ACTUALA A ACESTUIA

Cuprins

  1. Capitolul 1 Implicaţii ale reformei asupra bugetelor publice 1
  2. 1.1. Evoluţia indicatorilor bugetari privind sistemul public de pensii în România în perioada 1990-2007 1
  3. 1.2. Impactul reformei sistemului public de pensii asupra indicatorilor bugetari 11
  4. Capitolul II Posibilitǎţi de eficientizare a funcţionalităţii sistemului public de pensii în România şi impactul acesteia asupra bugetelor publice 19
  5. 2.1. Previziuni ale evoluţiei indicatorilor bugetari sub impactul reformei sistemului public de pensii 19
  6. 2.2. Soluţii de îmbunătăţire a funcţionalităţii sistemului public de pensii şi impactul lor asupra bugetelor publice 31
  7. Capitolul III Concluzii şi propuneri 37
  8. BIBLIOGRAFIE 43

Extras din proiect

Capitolul 1

Implicaţii ale reformei asupra bugetelor publice

1.1. Evoluţia indicatorilor bugetari privind sistemul public de pensii în România în perioada 1990-2007

Bugetul asigurărilor sociale de stat este o componentă a sistemului bugetului public şi reflectă constituirea şi utilizarea fondurilor băneşti necesare pentru ocrotirea anumitor categorii sociale: pensionari, salariaţi, mame ce au copii în îngrijire, diferite categorii de refugiaţi etc. BASS, cel mai important buget destinat asigurărilor sociale, reprezintă al doilea buget naţional, resursele acestuia fiind puternic afectate de factorii demo-economici, iar execuţia sa vizează activitatea de încasare a veniturilor bugetare şi de efectuare a plăţii cheltuielilor aprobate prin acest buget.

Constituirea veniturilor bugetului asigurărilor sociale de stat se realizează pe baza contribuţiilor pentru asigurări sociale şi a altor vărsăminte prelevate de la persoane fizice şi juridice, ce se încasează conform prevederilor în vigoare, iar execuţia cheltuielilor bugetului asigurărilor sociale de stat reprezintă activitatea de efectuare a cheltuielilor prevăzute şi aprobate prin acest buget.

Trebuie specificat faptul că, având în vedere indicatorii bugetari ai bugetului asigurărilor sociale de stat, atât ponderea veniturilor, cât şi cea a cheltuielilor BASS, în raport cu produsul intern brut, au scăzut în perioada de tranziţie. Dacă în anul 1990 procentul veniturilor raportate la PIB se ridica la 6,21%, iar cel al cheltuielilor la 6,94%, în anul 2007 acestea au înregistrat valorile de 6,14% si respectiv 6,18%. (Figura 1.1.).

Figura 1.1. Evoluţia venituri- cheltuieli BASS (procent din PIB)

Sursa: calcule proprii bazate pe date statistice INS, CNPAS şi MMSSF

Veniturile bugetului asigurărilor sociale de stat au crescut de aproape 600 ori ( vezi Tabelul 2.1.) în perioada 1990-2007, comparativ cu dinamica PIB în aceiaşi perioadă (686 ori), ceea ce demonstrează că procesul de redistribuire macroeconomică a fost în defavoarea acoperirii nevoilor speciale ale populaţiei vârstnice. În ceea ce priveşte ponderea cheltuielilor pentru pensii în PIB, aceasta a evoluat de la nivelul record de 7.2% în 1990, când s-a promovat o politică reparatorie, la 6.5% în 2002, comparativ cu anii 1980 şi 1985, când ponderea pensiilor în PIB se afla la nivelul de 3.8%, respectiv 4.4%, situaţia din anii ’80 fiind generată de politica de austeritate a regimului comunist.

Ponderea cheltuielilor cu pensiile ca procent din PIB, va creşte, conform “Fundamentării BASS 2007-2013” vizate de Administraţia Prezidenţială, de la 5,4% din PIB în 2007 la o valoare medie pentru perioada 2008-2013 de aproximativ 8 % din PIB. Se preconizează că nivelul de creştere al cheltuielilor cu pensiile în primul an va fi de aproximativ 47%, iar creşterea cumulată pe întrega perioadă va fi de 170%, în timp ce veniturile BASS vor înregistra o creştere de 54,6% cumulat pe întreaga perioadă (s-a luat în considerare şi transferul către pilonul II de pensii începând cu anul 2008).

Cheltuielile cu pensiile pentru perioada următoare se fundamentează avându-se în vedere următorii factori :

– evoluţia numărului de pensionari pentru perioada 2007-2013;

– structura acestora pe limite de pensii;

– evoluţia punctului de pensie, respectiv;

– creşterea la 37,5% a ponderii punctului de pensie din salariul mediu brut începând cu 1 ianuarie 2008, 45% începând cu anul 2009 şi menţinerea la acest nivel pentru următoarea perioadă;

– transferul către Pilonul II de pensii administrat privat, începând cu anul 2008;

– Reducerea cu 2% a contribuţiilor de asigurări sociale, conform angajamentului guvernului începând cu 2008.

Preview document

Sitemul Public de Pensii din România - Pagina 1
Sitemul Public de Pensii din România - Pagina 2
Sitemul Public de Pensii din România - Pagina 3
Sitemul Public de Pensii din România - Pagina 4
Sitemul Public de Pensii din România - Pagina 5
Sitemul Public de Pensii din România - Pagina 6
Sitemul Public de Pensii din România - Pagina 7
Sitemul Public de Pensii din România - Pagina 8
Sitemul Public de Pensii din România - Pagina 9
Sitemul Public de Pensii din România - Pagina 10
Sitemul Public de Pensii din România - Pagina 11
Sitemul Public de Pensii din România - Pagina 12
Sitemul Public de Pensii din România - Pagina 13
Sitemul Public de Pensii din România - Pagina 14
Sitemul Public de Pensii din România - Pagina 15
Sitemul Public de Pensii din România - Pagina 16
Sitemul Public de Pensii din România - Pagina 17
Sitemul Public de Pensii din România - Pagina 18
Sitemul Public de Pensii din România - Pagina 19
Sitemul Public de Pensii din România - Pagina 20
Sitemul Public de Pensii din România - Pagina 21
Sitemul Public de Pensii din România - Pagina 22
Sitemul Public de Pensii din România - Pagina 23
Sitemul Public de Pensii din România - Pagina 24
Sitemul Public de Pensii din România - Pagina 25
Sitemul Public de Pensii din România - Pagina 26
Sitemul Public de Pensii din România - Pagina 27
Sitemul Public de Pensii din România - Pagina 28
Sitemul Public de Pensii din România - Pagina 29
Sitemul Public de Pensii din România - Pagina 30
Sitemul Public de Pensii din România - Pagina 31
Sitemul Public de Pensii din România - Pagina 32
Sitemul Public de Pensii din România - Pagina 33
Sitemul Public de Pensii din România - Pagina 34
Sitemul Public de Pensii din România - Pagina 35
Sitemul Public de Pensii din România - Pagina 36
Sitemul Public de Pensii din România - Pagina 37
Sitemul Public de Pensii din România - Pagina 38
Sitemul Public de Pensii din România - Pagina 39
Sitemul Public de Pensii din România - Pagina 40
Sitemul Public de Pensii din România - Pagina 41
Sitemul Public de Pensii din România - Pagina 42
Sitemul Public de Pensii din România - Pagina 43
Sitemul Public de Pensii din România - Pagina 44

Conținut arhivă zip

  • Sistemul Public de Pensii din Romania.doc

Alții au mai descărcat și

Reforma sistemului de pensii

I. INTRODUCERE Sistemele de pensii traverseaza în întreaga lume o perioada de criza. Multe dintre tarile Uniunii Europene, dar nu numai, au...

Analiza comparativă a structurii portofoliului fondurilor de pensii din România

Introducere Cele mai importante elemente din prospectul schemei de pensii Informatii si date de identificare ale administratorului si ale...

Mediul extern al SC Agdesy SRL - oportunități și restricții

Analiza macro-mediului intreprinderii Studiul macro-mediului intreprinderii permite depasirea orizontului mediului concurential deoarece...

Întreprinderea în era globalizării

In era globalizarii, specialitii in domeniu vorbesc despre “intreprinderea digitala”, “intreprinderea virtuala” sau “intreprinderea mileniului...

România în ecuația integrării europene

Reforme institutionale si politice in U.E. inaintea procesului de largire. Actuala forma de organizare ce cuprinde 15 tari membre nu mai...

Te-ar putea interesa și

Asigurări private de pensii - căi de perfecționare a sistemului de pensii

CAPITOLUL 1 : SISTEMUL PRIVAT DE PENSII 1.1. Introducere în sistemul privat de pensii Sistemul privat de pensii este o apariţie relativ nouă în...

Sistemul de Pensii în România

INTRODUCERE Indiferent de obiectivele financiare pe care oricare dintre noi şi le propune: achiziţionarea unei case sau a unei maşini, întemeierea...

Impactul Integrării României în Spațiul Uniunii Europene în Domeniul Asigurărilor Sociale

INTRODUCERE Cauzele care au stat la baza nevoii de protecţie socială au apărut, ca o necesitate, cu mult înainte de revoluţia industrială, şi s-a...

Sistemul de Pensii Private din România

Introducere Succesul pilonilor privaţi de pensii este indispensabil pentru bunul mers al mediului de afaceri din România, deoarece satisfacţia...

Analiza Comparativă a Sistemelor de Pensii Private din România și Croația

INTRODUCERE În contextul unui fenomen tot mai accentuat de îmbătrânire a populației care pune presiune din ce in ce mai mare asupra mecanismelor...

Asigurări de Viață cu Acumulare de Capital

Cap.1 -Delimitãri ale Asigurãrilor de viaţã. 1.1. Necesitatea şi evoluţia asigurărilor 1.1.1.Riscurile şi nevoia de asigurare Omul, parte...

Studiu comparativ pe piața asigurărilor - ING și Grawe

Capitolul 1. Piaţa asigurărilor de viaţă în România 1.1. Scurt istoric al asigurărilor din România Istoria asigurărilor în România, a început să...

Sistemul de Pensii

1. CONSIDERATII GENERALE PRIVIND SISTEMUL DE PENSII DIN ROMANIA Deşi România a realizat multe reforme necesare şi dificile în domeniul pensiilor...

Ai nevoie de altceva?