Situația absorbției fondurilor europene în România

Proiect
9.3/10 (3 voturi)
Domeniu: Economie
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 47 în total
Cuvinte : 15687
Mărime: 435.04KB (arhivat)
Cost: 11 puncte
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Prof. Dr. Susanu M.
Universitatea Dunărea de Jos Facultatea de Economie şi Administrarea Afacerilor Management Financiar şi Bancar

Cuprins

INRODUCERE 3

CAPITOLUL 1. Politica de Dezvoltare Regională a UE

1.1. Politica de dezvoltare regională. Scurt istoric

1.2. Cadrul legal al politicii de dezvoltare regională a UE

1.3. Instrumentele de solidaritate

1.3.1. Fondul de solidaritate al UE

1.3.2. Fondul de coeziune

1.3.3. Fondurile structurale

CAPITOLUL 2. Fondurile şi Programele Europene înainte de

aderarea la UE

2.1. Programul PHARE

2.1.1. Notiuni generale

2.1.2. Absorbţia fondurilor PHARE în România

2.2. Programul IPSA

2.2.1. Noţiuni generale

2.2.2. Absorbţia fondurilor IPSA în România

2.3. Programul SAPARD

2.3.1. Notiuni generale

2.3.2. Absorbţia fondurilor SAPARD în România

CAPITOLUL 3. Fondurile şi Programele Europene în România după

aderarea la UE

3.1. Programul Operaţional Regional (POR)

3.2. Programul Operaţional Sectorial – Creşterea Competitivităţii Economice

3.3. Programul Operaţional Sectorial de Mediu (POS Mediu)

3.4. Programul Operaţional Sectorial – Transport (POS T)

3.5. Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane (POS DRU).

3.6. Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurală (FEADR)

3.7. Programul Operaţional Asistenţă Tehnică (POAT)

3.8. Programul Operaţional Sectorial- Dezvoltarea Capacităţii Administrative

3.9. Fondul European pentru Pescuit (FEP)

CAPITOLUL 4. Privire de Ansambu asupra Situaţiei Absorbţiei Fondurilor

Europene în România

CONCLUZII

REFERINŢE

Extras din document

INTRODUCERE

Prezenta lucrare tratează subiectul fondurilor europene accesate de către autorităţile române în contextul pre-aderării şi, ulterior, al aderării României la Uniunea Europeană.

Lucrarea este structurată în 4 capitole, care abordează noţiuni precum Politica de Dezvoltare Regională a UE, Fondurile şi Programele Europene în România înainte şi după aderarea la UE şi situaţia reală a absobţiei Fondurilor Eropene în România.

Primul capitol sintetizează aspectele teoretice privitoare la Politica de Dezvoltare Regională a UE, oferindu-i cititorului o privire de ansamblu asupra accepţiunilor termenului, asupra cadrului legal al politicii de dezvoltare regională a UE şi a instrumentelor de solidaritate, precum şi un scurt istoric al acesteia.

Al doilea şi al treilea capitol conţin atât o prezentare teoretică a tipurilor de fonduri şi programe Europene în România înainte şi după aderarea la UE, cât şi o scurtă analiză a gradului de absorbţie a acestora în ultimii ani, pe baza rapoartelor emise de Ministerele în cauză.

Nu în ultimul rând, al patrulea capitol se axează pe interpretarea unor comunicate, studii şi articole de specialitate, lansate de personaje cu oarecare competenţă în domeniul economic, sau chiar de Guvernul României, în încercarea de a oferi o persectivă generală asupra situaţiei reale a accesării şi absorbţiei fondurilor europene în România în acest moment.

În cele din urmă, concluziile întregii lucrări încearcă să sintetizeze, cât mai succint cu putinţă, ceea ce am încercat să demonstrăm în acest studiu: că aceste fonduri au început să fie acordate României într-un moment în care nivelul de pregătire era, desigur, foarte scăzut, nefiind vorba doar despre pregătirea resurselor umane, ci şi de o serie de probleme ce priveau lipsa de armonizare între sistemul naţional de raportare financiară şi contabilă şi cel european şi că fondurile structurale de care beneficiem în perioada 2007-2013, în valoare de circa 28-30 de miliarde de euro, din partea Uniunii Europene, trebuie gestionate eficient şi trebuie să ajungă acolo unde este nevoie pentru dezvoltare, în caz contrar, există pericolul pierderii lor. Din păcate, la început de 2011, ne aflam în faţa unui grad de absorbţie de nici 9%, totalul sumelor virate către beneficiari ajungând la doar 7.4 miliarde de lei (aproximativ 1,74 mld.euro).

CAPITOLUL 1.

Politica de Dezvoltare Regională a Uniunii Europene

1.1. Politica de dezvoltare regională. Scurt istoric

Politica de dezvoltare regională este una din politicile cele mai importante şi cele mai complexe ale Uniunii Europene, statut ce decurge din faptul că, prin obiectivul său de reducere a disparităţilor economice şi sociale existente între diversele regiuni ale Europei, acţionează asupra unor domenii semnificative pentru dezvoltare, precum creşterea economică şi sectorul IMM, transporturile, agricultura, dezvoltarea urbană, protecţia mediului, ocuparea şi formarea profesională, educaţia, egalitatea de gen etc. Concepută ca o politică a solidarităţii la nivel european, politica regională se bazează în principal pe solidaritate financiară, adică pe redistribuirea unei părţi din bugetul comunitar realizat prin contribuţia statelor membre către regiunile şi grupurile sociale mai puţin prospere.

Principiile unei politici de dezvoltare regională au fost avute în vedere la nivel European încă din 1957, odată cu semnarea Tratatului de la Roma, când cele 6 ţări semnatare (Belgia, Franţa, Germania, Italia, Luxemburg, Olanda) au căzut de acord asupra nevoii reducerii diferenţelor existente între diferitele regiuni şi sprijinirii celor mai puţin favorizate, în scopul realizării unei economii europene solide şi unitare.

Această nevoie a fost concretizată în 1958 , prin înfiinţarea Fondului Social European (FSE) ca principal instrument al politicii sociale europene, fiind centrat pe îmbunătăţirea modului în care funcţionează piaţa muncii în diferite ţări şi pe re-integrarea şomerilor pe piaţa muncii.

În 1962 a fost înfiinţat Fondul European pentru Orientare şi Garantare Agricolă (FEOGA), în scopul finanţării politicii agricole comune şi pentru sprijinirea dezvoltării regiunilor rurale şi îmbunătăţirea structurilor agricole.

Anul 1975 aduce crearea unui al treilea fond – Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR), cu scopul de a redistribui o parte a contribuţiilor bugetare ale Statelor Membre către regiunile cele mai sărace ale comunităţii, în vederea sprijinirii dezvoltării lor economice. Astfel, FEDR redistribuie bugetul comunitar în investiţii productive (pentru crearea şi menţinerea unor locuri de muncă durabile) şi în investiţii în infrastructură.

Preview document

Situația absorbției fondurilor europene în România - Pagina 1
Situația absorbției fondurilor europene în România - Pagina 2
Situația absorbției fondurilor europene în România - Pagina 3
Situația absorbției fondurilor europene în România - Pagina 4
Situația absorbției fondurilor europene în România - Pagina 5
Situația absorbției fondurilor europene în România - Pagina 6
Situația absorbției fondurilor europene în România - Pagina 7
Situația absorbției fondurilor europene în România - Pagina 8
Situația absorbției fondurilor europene în România - Pagina 9
Situația absorbției fondurilor europene în România - Pagina 10
Situația absorbției fondurilor europene în România - Pagina 11
Situația absorbției fondurilor europene în România - Pagina 12
Situația absorbției fondurilor europene în România - Pagina 13
Situația absorbției fondurilor europene în România - Pagina 14
Situația absorbției fondurilor europene în România - Pagina 15
Situația absorbției fondurilor europene în România - Pagina 16
Situația absorbției fondurilor europene în România - Pagina 17
Situația absorbției fondurilor europene în România - Pagina 18
Situația absorbției fondurilor europene în România - Pagina 19
Situația absorbției fondurilor europene în România - Pagina 20
Situația absorbției fondurilor europene în România - Pagina 21
Situația absorbției fondurilor europene în România - Pagina 22
Situația absorbției fondurilor europene în România - Pagina 23
Situația absorbției fondurilor europene în România - Pagina 24
Situația absorbției fondurilor europene în România - Pagina 25
Situația absorbției fondurilor europene în România - Pagina 26
Situația absorbției fondurilor europene în România - Pagina 27
Situația absorbției fondurilor europene în România - Pagina 28
Situația absorbției fondurilor europene în România - Pagina 29
Situația absorbției fondurilor europene în România - Pagina 30
Situația absorbției fondurilor europene în România - Pagina 31
Situația absorbției fondurilor europene în România - Pagina 32
Situația absorbției fondurilor europene în România - Pagina 33
Situația absorbției fondurilor europene în România - Pagina 34
Situația absorbției fondurilor europene în România - Pagina 35
Situația absorbției fondurilor europene în România - Pagina 36
Situația absorbției fondurilor europene în România - Pagina 37
Situația absorbției fondurilor europene în România - Pagina 38
Situația absorbției fondurilor europene în România - Pagina 39
Situația absorbției fondurilor europene în România - Pagina 40
Situația absorbției fondurilor europene în România - Pagina 41
Situația absorbției fondurilor europene în România - Pagina 42
Situația absorbției fondurilor europene în România - Pagina 43
Situația absorbției fondurilor europene în România - Pagina 44
Situația absorbției fondurilor europene în România - Pagina 45
Situația absorbției fondurilor europene în România - Pagina 46
Situația absorbției fondurilor europene în România - Pagina 47

Conținut arhivă zip

  • Situatia Absorbtiei Fondurilor Europene in Romania.doc

Alții au mai descărcat și

Relațiile urban-rural în cadrul politicilor regionale europene

INTRODUCERE Politica regională europeană a devenit de-a lungul timpului una dintre cele mai importante politici de dezvoltare, întrucât acţiunile...

Absorbția Fondurilor Europene

CAPITOLUL 1 ABSORBŢIA FONDURILOR EUROPENE O PROBLEMA PENTRU UE SI NOII SĂI MEMBRI O perspectiva foarte interesanta în ceea ce priveste Uniunea...

Asistența financiară europeană - analiza capacității de absorbție a fondurilor comunitare în România

INTRODUCERE Structurată în patru capitole, lucrarea de faţă prezintă informaţii privind fondurile puse la dispoziţie de către Uniunea Europeană...

Uniunea Europeană - Origine, evoluție și perspective

Scurt istoric privind apariția Uniunii Europene Uniunea Europeana- UE este dezvoltată în Europa, compusă din 28 de state, fiind o uniune ecomonică...

Intreprinderile Private Mici si Mijlocii Baza Relansarii Economiei Romanesti

Argument Întreprinderea reprezintă orice formă de organizare a unei activităţi economice, autonomă patrimonial şi autorizată potrivit legilor în...

Absorbția fondurilor europene

1. Noţiuni generale • Ce sunt fondurile europene ? Fondurile europene sunt acele instrumente financiare elaborate de Uniunea Europeana pentru...

Fondurile europene pre și post aderare

1.Avantaje ale fondurilor europene în România Pe langă alte funcții pe care le deține, Uniunea Europeană oferă tărilor sale memebre sprijin în...

Fondurile Europene

1. Prezentare generală Uniunea Europeana este una dintre regiunile cele mai prospere din lume. De la data largirii acesteia cu inca noi 10 membri,...

Te-ar putea interesa și

Analiza capacității de absorbție a fondurilor europene

Introducere Uniunea Europeană reprezintă marele proiect politic pe care politicienii celor mai dezvoltate state ale bătrânului continent l-au...

Dezvoltarea Regională și Întreprinderile Mici și Mijlocii

INTRODUCERE De la începuturile ei în anul 1957 şi până astăzi, Politica Regională a Uniunii Europene vine în sprijinul regiunilor şi statelor...

Studiu de Caz - Fondurile Europene în România

Introducere Politica de dezvoltare regională este una din politicile cele mai importante şi cele mai complexeale Uniunii Europene, statut ce...

Fundamentarea Deciziei de Finanțare a Întreprinderilor Mici și Mijlocii prin Fonduri Structurale

CAPITOLUL I 1.1. Fondurile Structurale - caracteristici principale. UE urmăreşte realizarea a trei obiective pentru reducerea diferenţelor dintre...

Instrumente de finanțare ale IMM-urilor

Instrumentele de finantare ale IMM-urilor din Romania, Franta si Germania Prezentul studiu de caz prezinta intrumentele de finantare ale...

Analiza Deficitului Bugetar

Definirea si prezentarea conceptului risc de tara Introducere Gestionarea unui portofoliu de active financiare în cadrul unei societati...

Asistența financiară europeană - analiza capacității de absorbție a fondurilor comunitare în România

INTRODUCERE Structurată în patru capitole, lucrarea de faţă prezintă informaţii privind fondurile puse la dispoziţie de către Uniunea Europeană...

Bulgaria

1. Descrierea Tarii Capitala: Sofia Suprafața: 111 002 km² Total: 110 910 〖km〗^2 Apa (%): 0,3 Populația: 7 245 677 (2014) Recensamant 2011:...

Ai nevoie de altceva?