Societatile Transnationale si Implicatiile lor Asupra Economiei Mondiale - Studiu de Caz - Mcdonald’s Corporation

Proiect
9/10 (4 voturi)
Domeniu: Economie
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 89 în total
Cuvinte : 47939
Mărime: 223.99KB (arhivat)
Cost: 11 puncte
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Adina POPOVICI

Cuprins

Cuprins. 3

Argument. 5

Capitolul 1. Societatea transnaţională. 6

1.1 Societatea transnaţională: determinări, caracteristici. 7

1.2 Corporaţia transnaţională. 9

1.3 Piaţa societăţtii transnaţionale. 11

1.4 Naţionalitatea societăţilor transnaţionale. 14

1.5 Politica financiară. 14

Capitolul 2. Sistemul societăţilor transnaţionale: tipologii. 15

2.1 Apariţia societăţilor transnaţionale. .15

2.2 Evolutia STN-urilor . 17

2.3 Factorii care au favorizat dezvoltarea societăţilor transnaţionale.22

2.4 Cadrul legal şi administrativ al companiilor transnaţionale. 24

2.5 Importanţa alianţelor strategice în dezvoltarea firmei transnaţionale. 26

Capitolul 3. Expansiunea societatilor transnationale.29

3.1 Modalităţi de expansiune -- strategii specifice.32

3.2 Efectele pe plan economic ale expansiunii societăţilor transnaţionale.35

3.2.1 Transferul internaţional de producţie, repartizarea între unităţile componente a sarcinilor de productie şi transplantul de activităţi.36

3.2.2 Manevrarea pârghiilor comercial-fiscale.37

3.2.3. Preţurile de transfer.38

3.2.4. Speculaţii monetare.38

3.3. Consecintele activitatii extrateritoriale a societatilor transnationale.40

3.3.1 Câştiguri .40

3.3.2 Costuri .40

3.4 Castiguri si costuri pentru tara gazda.42

3.4.2 Costuri pentru tara gazda . .42

3.4.3 Câştigurile tarii gazde . .43

3.4.4 Câştigul efectiv obţinut de ţara-gazdă.43

Capitolul 4. Implicaţiile societăţilor transnaţionale în economia mondială .47

4.1 Sistemul economiei mondiale.47

4.2 Economiile naţionale.47

4.3 Ordinea economică internaţională. 48

4.4 Piaţa mondială.50

4.5 Relatiile economice internaţionale.51

4.6 Perspective si tendinte ale procesului de transnationalizare.58

4.6.1 Investitiile directe.58

4.6.2 Creşterea economică .59

4.6.3 Procesul de privatizare .59

4.7 Tendinţa de liberalizare a regimului investiţiilor străine directe.61

4.7.1 Dreptul de stabilire.61

4.7.2 Sistemul de facilităţi investiţionale.62

4.7.3 Categorii de stimulente. .62

4.7.4 Acorduri de cooperare.63

4.8. Comertul intrafirmă. .65

4.9. Internaţionalizarea producţiei. .65

Capitolul 5. Studiu de caz : McDonald's Corporation.69

5.1 Istoricul McDonald’s.69

5.2 Dezvoltarea McDonald’s: trecut,prezent,viitor. 70

5.3 Misiunea şi viziunea McDonald’s România.70

5.3.1 Politica de produs.71

5.3.2 Politica de distribuţie.74

5.3.3 Politica de preţ. .75

5.3.4 Politica de promovare. .76

5.4 Impactul McDonald’s asupra economiei mondiale. .78

Concluzii.84

Bibliografie .87

Extras din document

Argument

La început de secol XXI, corporaţiile transnaţionale reprezintă una din marile forţe ce acţionează în domeniul economic, financiar, ştiinţific şi tehnologic, având un cuvânt greu şi în politica mondială. Companiile de acest tip au ajuns să aibă o asemenea extindere, încât, şi-au pierdut într-un anumit sens, caracterul naţional. Societăţile transnaţionale reprezintă surse principale de capital, tehnologie şi acces pe piaţă pentru aproape fiecare ţară. Activităţile acestora au un impact puternic asupra distribuţiei mondiale a bogăţiei şi activităţii economice, între economiile naţionale. Ele aduc beneficii atât consumatorilor, cât şi economiilor din întreaga lume.

Societăţile transnaţionale pot contribui la creşterea competitivităţii exporturilor ţărilor în dezvoltare. De aceea, atragerea acestor firme orientate spre export este ea însăşi o activitate competitivă.

Adevărata dimensiune a complexităţii universului economic în care trăim astăzi o putem mai bine percepe în măsura în care înţelegem că societatea transnaţională este un adevărat agent al globalizării. Globalizarea este, în primul rând o consecinţă a transnaţionalizării activităţii economice.

Realităţile actuale pun în evidenţă existenţa unor fenomene economice şi sociale care determină interactiunea economiilor şi acţiunea statelor la nivel internaţional, printre care avem în vedere: internationalizarea productiei, cresterea substanţială a comerţului international, formarea pieţelor financiare globale, menţinerea subdezvoltării şi sărăciei, polarizarea bogăţiei şi a sărăciei, ratele înalte ale somajului, traficul de droguri, crima transfrontalieră, epuizarea resurselor şi degradarea mediului natural s.a. Toate acestea au precedat şi însotesc globalizarea.

În acest context, în ultimul deceniu al secolului al XX-lea, a avut loc o creştere spectaculoasă a volumului tranzacşiilor financiare şi integrarea pieţelor financiare într-un sistem global. Institutiile financiare internaţionale create dupa cel de-al doilea razboi mondial şi-au afirmat tot mai mult vocatia mondiala, iar corporatiile transnationale si marile banci si-au extins activitatea la scară globala. Aceste procese au fost favorizate de perfectionarile aduse mijloacelor de transport, de realizarile revolutionare din domeniul comunicatiilor, transmiterii si prelucrarii informatiilor. Volume imense de date privind economia, stiinţa, cultura, viaţa socială şi politica sunt culese, prelucrate şi difuzate în timp foarte scurt în toate colturile lumii. Practic are loc o tranziţie de la economia mondială la o economie globală integrală.

Actorii principali ai procesului de globalizare sunt firmele private, dar şi cele publice cu activităţi transnaţionale (numite şi corporaţii transnaţionale), preocupate permanent de maximizarea profiturilor, indiferent de locul unde actionează

Societatea transnaţională este un fenomen economic în plină dinamică: uriaşe imperii care se întind pe tot globul, cu cifre de afaceri anuale echivalente cu PNB-ul multor naţiuni. Teoriile privind societatea transnaţională nu sunt nici pe departe unitare şi urmează caracterul dinamic al obiectului lor de studiu. În fapt, pe plan internaţional, nu s-a conturat un consens nici măcar cu privire la însăşi denumirea fenomenului analizat.

Capitolul 1. Societatea transnaţională

Conform aprecierilor unor economişti şi viitorologi de prestigiu, societăţile transnaţionale sunt în prezent, poate cele mai importante "personaje" pe scena economică mondială.

Marile firme au cele mai mari posibilităţi ca prin diverse strategii să îşi extindă şi întărească poziţia pe piaţa natională şi internaţională. Explicaţia constă în resursele financiare şi materiale mari pe care acestea le au la dispoziţie, creditul şi imaginea favorabilă de care se bucură, posibilităţile de cercetare, inovare şi utilizare a tehnologiilor de vârf, reţelele de comercializare diversificate, o vastă şi eficace activitate de marketing, un management modern, care le permite să deţină avantaje competitive în comparaţie cu alte firme.

Societatea transnaţională este un fenomen economic în plină dinamică: uriaşe imperii care se întind pe tot globul, cu cifre de afaceri anuale echivalente cu PNB-ul multor naţiuni. Teoriile privind societatea transnaţională nu sunt nici pe departe unitare şi urmează caracterul dinamic al obiectului lor de studiu. În fapt, pe plan internaţional, nu s-a conturat un consens nici măcar cu privire la însăşi denumirea fenomenului analizat.

În sensul cel mai cuprinzător, o societate transnaţională este o companie care produce bunuri sau oferă servicii în mai multe ţări. În sensul cel mai restrâns, se referă la o întreprindere care, prin investiţii externe directe (IED), deţine şi administrează filiale într-un număr de ţări, în afara bazei sale interne.

Terminologia utilizată pentru a defini aceste societăţi (corporaţii) este însă foarte variată: societăţi sau companii internaţionale, firme pluri sau multinaţionale, firme transnaţionale.

Cea mai cunoscuta definitie data societatii transnationale este cea data de John Dunning, considerat de catre multi specialisti drept "parintele transnationalelor" si care considera transnationala "o firma care se angajeaza in investitii straine directe si care detine si controleaza activitati creatoare de valoare in mai mult de o tara". Natiunile Unite considera societatea transnationala drept acea intreprindere ce detine si controleaza productia in afara tarii in care opereaza, intr-o maniera care ii permite sa valorifice oportunitatile globale pe care le ofera piata mondiala.

Din punct de vedere tehnic, o companie transnaţională este o intreprindere ce are ca obiect fundamental obţinerea de profit şi care acţionează pornind de la două caracteristici fundamentale, şi anume: este implicată în suficient de multe activităţi în afara ţării de origine, astfel încat să depindă din punct de vedere financiar de activitatea din strainatate, iar deciziile manageriale se bazează pe elemente ce ţin de contextul global sau regional în care acţionează.

În literatura anglo – saxonă sunt întâlniţi foarte adesea o serie de termeni specifici universului corporatist.

Societăţile pe acţiuni care sunt amplasate în mai mult de o ţară sunt adesea numite întreprinderi multinaţionale, deşi Naţiunile Unite le desemnează oficial prin corporaţii1 transnaţionale (CTN). ONU defineşte aceste societăţi transnaţionale drept acele întreprinderi care deţin sau controlează unităţi de producţie sau de servicii situate în afara ţării în care se află sediul central. O afacere transnaţională sau multinaţională operează în mai multe ţări, pe când o afacere internă operează într-o singură ţară.

În literatura economică românească şi cea internaţională există numeroase abordări ale problematicii societăţilor transnaţionale. Teoriile privind aceste firme nu sunt nici pe departe unitare şi urmează caracterul dinamic al obiectului lor de studiu. În fapt, pe plan internaţional, nu s-a conturat un consens nici măcar cu privire la însăşi denumirea fenomenului analizat.

Preview document

Societatile Transnationale si Implicatiile lor Asupra Economiei Mondiale - Studiu de Caz - Mcdonald’s Corporation - Pagina 1
Societatile Transnationale si Implicatiile lor Asupra Economiei Mondiale - Studiu de Caz - Mcdonald’s Corporation - Pagina 2
Societatile Transnationale si Implicatiile lor Asupra Economiei Mondiale - Studiu de Caz - Mcdonald’s Corporation - Pagina 3
Societatile Transnationale si Implicatiile lor Asupra Economiei Mondiale - Studiu de Caz - Mcdonald’s Corporation - Pagina 4
Societatile Transnationale si Implicatiile lor Asupra Economiei Mondiale - Studiu de Caz - Mcdonald’s Corporation - Pagina 5
Societatile Transnationale si Implicatiile lor Asupra Economiei Mondiale - Studiu de Caz - Mcdonald’s Corporation - Pagina 6
Societatile Transnationale si Implicatiile lor Asupra Economiei Mondiale - Studiu de Caz - Mcdonald’s Corporation - Pagina 7
Societatile Transnationale si Implicatiile lor Asupra Economiei Mondiale - Studiu de Caz - Mcdonald’s Corporation - Pagina 8
Societatile Transnationale si Implicatiile lor Asupra Economiei Mondiale - Studiu de Caz - Mcdonald’s Corporation - Pagina 9
Societatile Transnationale si Implicatiile lor Asupra Economiei Mondiale - Studiu de Caz - Mcdonald’s Corporation - Pagina 10
Societatile Transnationale si Implicatiile lor Asupra Economiei Mondiale - Studiu de Caz - Mcdonald’s Corporation - Pagina 11
Societatile Transnationale si Implicatiile lor Asupra Economiei Mondiale - Studiu de Caz - Mcdonald’s Corporation - Pagina 12
Societatile Transnationale si Implicatiile lor Asupra Economiei Mondiale - Studiu de Caz - Mcdonald’s Corporation - Pagina 13
Societatile Transnationale si Implicatiile lor Asupra Economiei Mondiale - Studiu de Caz - Mcdonald’s Corporation - Pagina 14
Societatile Transnationale si Implicatiile lor Asupra Economiei Mondiale - Studiu de Caz - Mcdonald’s Corporation - Pagina 15
Societatile Transnationale si Implicatiile lor Asupra Economiei Mondiale - Studiu de Caz - Mcdonald’s Corporation - Pagina 16
Societatile Transnationale si Implicatiile lor Asupra Economiei Mondiale - Studiu de Caz - Mcdonald’s Corporation - Pagina 17
Societatile Transnationale si Implicatiile lor Asupra Economiei Mondiale - Studiu de Caz - Mcdonald’s Corporation - Pagina 18
Societatile Transnationale si Implicatiile lor Asupra Economiei Mondiale - Studiu de Caz - Mcdonald’s Corporation - Pagina 19
Societatile Transnationale si Implicatiile lor Asupra Economiei Mondiale - Studiu de Caz - Mcdonald’s Corporation - Pagina 20
Societatile Transnationale si Implicatiile lor Asupra Economiei Mondiale - Studiu de Caz - Mcdonald’s Corporation - Pagina 21
Societatile Transnationale si Implicatiile lor Asupra Economiei Mondiale - Studiu de Caz - Mcdonald’s Corporation - Pagina 22
Societatile Transnationale si Implicatiile lor Asupra Economiei Mondiale - Studiu de Caz - Mcdonald’s Corporation - Pagina 23
Societatile Transnationale si Implicatiile lor Asupra Economiei Mondiale - Studiu de Caz - Mcdonald’s Corporation - Pagina 24
Societatile Transnationale si Implicatiile lor Asupra Economiei Mondiale - Studiu de Caz - Mcdonald’s Corporation - Pagina 25
Societatile Transnationale si Implicatiile lor Asupra Economiei Mondiale - Studiu de Caz - Mcdonald’s Corporation - Pagina 26
Societatile Transnationale si Implicatiile lor Asupra Economiei Mondiale - Studiu de Caz - Mcdonald’s Corporation - Pagina 27
Societatile Transnationale si Implicatiile lor Asupra Economiei Mondiale - Studiu de Caz - Mcdonald’s Corporation - Pagina 28
Societatile Transnationale si Implicatiile lor Asupra Economiei Mondiale - Studiu de Caz - Mcdonald’s Corporation - Pagina 29
Societatile Transnationale si Implicatiile lor Asupra Economiei Mondiale - Studiu de Caz - Mcdonald’s Corporation - Pagina 30
Societatile Transnationale si Implicatiile lor Asupra Economiei Mondiale - Studiu de Caz - Mcdonald’s Corporation - Pagina 31
Societatile Transnationale si Implicatiile lor Asupra Economiei Mondiale - Studiu de Caz - Mcdonald’s Corporation - Pagina 32
Societatile Transnationale si Implicatiile lor Asupra Economiei Mondiale - Studiu de Caz - Mcdonald’s Corporation - Pagina 33
Societatile Transnationale si Implicatiile lor Asupra Economiei Mondiale - Studiu de Caz - Mcdonald’s Corporation - Pagina 34
Societatile Transnationale si Implicatiile lor Asupra Economiei Mondiale - Studiu de Caz - Mcdonald’s Corporation - Pagina 35
Societatile Transnationale si Implicatiile lor Asupra Economiei Mondiale - Studiu de Caz - Mcdonald’s Corporation - Pagina 36
Societatile Transnationale si Implicatiile lor Asupra Economiei Mondiale - Studiu de Caz - Mcdonald’s Corporation - Pagina 37
Societatile Transnationale si Implicatiile lor Asupra Economiei Mondiale - Studiu de Caz - Mcdonald’s Corporation - Pagina 38
Societatile Transnationale si Implicatiile lor Asupra Economiei Mondiale - Studiu de Caz - Mcdonald’s Corporation - Pagina 39
Societatile Transnationale si Implicatiile lor Asupra Economiei Mondiale - Studiu de Caz - Mcdonald’s Corporation - Pagina 40
Societatile Transnationale si Implicatiile lor Asupra Economiei Mondiale - Studiu de Caz - Mcdonald’s Corporation - Pagina 41
Societatile Transnationale si Implicatiile lor Asupra Economiei Mondiale - Studiu de Caz - Mcdonald’s Corporation - Pagina 42
Societatile Transnationale si Implicatiile lor Asupra Economiei Mondiale - Studiu de Caz - Mcdonald’s Corporation - Pagina 43
Societatile Transnationale si Implicatiile lor Asupra Economiei Mondiale - Studiu de Caz - Mcdonald’s Corporation - Pagina 44
Societatile Transnationale si Implicatiile lor Asupra Economiei Mondiale - Studiu de Caz - Mcdonald’s Corporation - Pagina 45
Societatile Transnationale si Implicatiile lor Asupra Economiei Mondiale - Studiu de Caz - Mcdonald’s Corporation - Pagina 46
Societatile Transnationale si Implicatiile lor Asupra Economiei Mondiale - Studiu de Caz - Mcdonald’s Corporation - Pagina 47
Societatile Transnationale si Implicatiile lor Asupra Economiei Mondiale - Studiu de Caz - Mcdonald’s Corporation - Pagina 48
Societatile Transnationale si Implicatiile lor Asupra Economiei Mondiale - Studiu de Caz - Mcdonald’s Corporation - Pagina 49
Societatile Transnationale si Implicatiile lor Asupra Economiei Mondiale - Studiu de Caz - Mcdonald’s Corporation - Pagina 50
Societatile Transnationale si Implicatiile lor Asupra Economiei Mondiale - Studiu de Caz - Mcdonald’s Corporation - Pagina 51
Societatile Transnationale si Implicatiile lor Asupra Economiei Mondiale - Studiu de Caz - Mcdonald’s Corporation - Pagina 52
Societatile Transnationale si Implicatiile lor Asupra Economiei Mondiale - Studiu de Caz - Mcdonald’s Corporation - Pagina 53
Societatile Transnationale si Implicatiile lor Asupra Economiei Mondiale - Studiu de Caz - Mcdonald’s Corporation - Pagina 54
Societatile Transnationale si Implicatiile lor Asupra Economiei Mondiale - Studiu de Caz - Mcdonald’s Corporation - Pagina 55
Societatile Transnationale si Implicatiile lor Asupra Economiei Mondiale - Studiu de Caz - Mcdonald’s Corporation - Pagina 56
Societatile Transnationale si Implicatiile lor Asupra Economiei Mondiale - Studiu de Caz - Mcdonald’s Corporation - Pagina 57
Societatile Transnationale si Implicatiile lor Asupra Economiei Mondiale - Studiu de Caz - Mcdonald’s Corporation - Pagina 58
Societatile Transnationale si Implicatiile lor Asupra Economiei Mondiale - Studiu de Caz - Mcdonald’s Corporation - Pagina 59
Societatile Transnationale si Implicatiile lor Asupra Economiei Mondiale - Studiu de Caz - Mcdonald’s Corporation - Pagina 60
Societatile Transnationale si Implicatiile lor Asupra Economiei Mondiale - Studiu de Caz - Mcdonald’s Corporation - Pagina 61
Societatile Transnationale si Implicatiile lor Asupra Economiei Mondiale - Studiu de Caz - Mcdonald’s Corporation - Pagina 62
Societatile Transnationale si Implicatiile lor Asupra Economiei Mondiale - Studiu de Caz - Mcdonald’s Corporation - Pagina 63
Societatile Transnationale si Implicatiile lor Asupra Economiei Mondiale - Studiu de Caz - Mcdonald’s Corporation - Pagina 64
Societatile Transnationale si Implicatiile lor Asupra Economiei Mondiale - Studiu de Caz - Mcdonald’s Corporation - Pagina 65
Societatile Transnationale si Implicatiile lor Asupra Economiei Mondiale - Studiu de Caz - Mcdonald’s Corporation - Pagina 66
Societatile Transnationale si Implicatiile lor Asupra Economiei Mondiale - Studiu de Caz - Mcdonald’s Corporation - Pagina 67
Societatile Transnationale si Implicatiile lor Asupra Economiei Mondiale - Studiu de Caz - Mcdonald’s Corporation - Pagina 68
Societatile Transnationale si Implicatiile lor Asupra Economiei Mondiale - Studiu de Caz - Mcdonald’s Corporation - Pagina 69
Societatile Transnationale si Implicatiile lor Asupra Economiei Mondiale - Studiu de Caz - Mcdonald’s Corporation - Pagina 70
Societatile Transnationale si Implicatiile lor Asupra Economiei Mondiale - Studiu de Caz - Mcdonald’s Corporation - Pagina 71
Societatile Transnationale si Implicatiile lor Asupra Economiei Mondiale - Studiu de Caz - Mcdonald’s Corporation - Pagina 72
Societatile Transnationale si Implicatiile lor Asupra Economiei Mondiale - Studiu de Caz - Mcdonald’s Corporation - Pagina 73
Societatile Transnationale si Implicatiile lor Asupra Economiei Mondiale - Studiu de Caz - Mcdonald’s Corporation - Pagina 74
Societatile Transnationale si Implicatiile lor Asupra Economiei Mondiale - Studiu de Caz - Mcdonald’s Corporation - Pagina 75
Societatile Transnationale si Implicatiile lor Asupra Economiei Mondiale - Studiu de Caz - Mcdonald’s Corporation - Pagina 76
Societatile Transnationale si Implicatiile lor Asupra Economiei Mondiale - Studiu de Caz - Mcdonald’s Corporation - Pagina 77
Societatile Transnationale si Implicatiile lor Asupra Economiei Mondiale - Studiu de Caz - Mcdonald’s Corporation - Pagina 78
Societatile Transnationale si Implicatiile lor Asupra Economiei Mondiale - Studiu de Caz - Mcdonald’s Corporation - Pagina 79
Societatile Transnationale si Implicatiile lor Asupra Economiei Mondiale - Studiu de Caz - Mcdonald’s Corporation - Pagina 80
Societatile Transnationale si Implicatiile lor Asupra Economiei Mondiale - Studiu de Caz - Mcdonald’s Corporation - Pagina 81
Societatile Transnationale si Implicatiile lor Asupra Economiei Mondiale - Studiu de Caz - Mcdonald’s Corporation - Pagina 82
Societatile Transnationale si Implicatiile lor Asupra Economiei Mondiale - Studiu de Caz - Mcdonald’s Corporation - Pagina 83
Societatile Transnationale si Implicatiile lor Asupra Economiei Mondiale - Studiu de Caz - Mcdonald’s Corporation - Pagina 84
Societatile Transnationale si Implicatiile lor Asupra Economiei Mondiale - Studiu de Caz - Mcdonald’s Corporation - Pagina 85
Societatile Transnationale si Implicatiile lor Asupra Economiei Mondiale - Studiu de Caz - Mcdonald’s Corporation - Pagina 86
Societatile Transnationale si Implicatiile lor Asupra Economiei Mondiale - Studiu de Caz - Mcdonald’s Corporation - Pagina 87
Societatile Transnationale si Implicatiile lor Asupra Economiei Mondiale - Studiu de Caz - Mcdonald’s Corporation - Pagina 88
Societatile Transnationale si Implicatiile lor Asupra Economiei Mondiale - Studiu de Caz - Mcdonald’s Corporation - Pagina 89

Conținut arhivă zip

  • Societatile Transnationale si Implicatiile lor Asupra Economiei Mondiale - Studiu de Caz - Mcdonald's Corporation.doc

Alții au mai descărcat și

Comerțul Mondial cu Produse Petroliere

INTRODUCERE Actualitatea temei investigate. Una dintre cele mai actuale probleme ale economiei mondiale contemporane este problema energetică....

Managementul si Managerii Viitorului - Abordare Comparativa in Conditiile Internationalizarii si Globalizarii Vietii Economice

INTRODUCERE Societatea modernă se află într-un permanent proces de schimbare şi dezvoltare.Întreaga lume se schimbă în direcţia obţinerii unor...

Poziția Uniunii Europene în Economia Mondială

ARGUMENT Lumea, de când există ea, se află într-o continuă transformare şi evoluţie. Omenirea a cunoscut primele conflagraţii mondiale, a asistat...

Rolul OCDE si G8 in Economia Mondiala

Organizatia de Cooperare si Dezvoltare Economica (OCDE) reprezinta o grupare de tari, realizata la Paris, în anul 1961, de catre 19 state europene...

Globalizarea în Confruntările de Idei Contemporane

INTRODUCERE Având origini în scrierile franceze şi americane ale anilor ’60, conceptului de globalizare îi lipseşte o definiţie exactă....

Corporațiile multinaționale - principalul vector al globalizării

Introducere Un factor de influenţă asupra activităţii companiilor după cel de-al Doilea Război Mondial a fost globalizare concurenţei. Scăderea...

Tendințe de Liberalizare în Sectorul Serviciilor

1.Conceptualizarea serviciilor în economia dematerializată Procesul dematerializării economiei, care a determinat transformări calitativ...

Interdependențele Complexe dintre Economiile Naționale în Condițiile Globalizării

INTRODUCERE Globalizarea economică este, în mod cert, unul dintre cele mai puternice si mai vizibile trenduri de dezvoltare în noul context...

Ai nevoie de altceva?