Șomajul în rândul tinerilor în Uniunea Europeană

Proiect
7/10 (1 vot)
Domeniu: Economie
Conține 1 fișier: docx
Pagini : 11 în total
Cuvinte : 3050
Mărime: 522.76KB (arhivat)
Cost: 7 puncte
Facultatea de Cibernetica, Statistica si Informatica Economica
Academia de Studii Economice, Bucuresti
Specializare: Informatică Economică

Cuprins

Informatică Economică

PROIECT LA ECONOMIE

ȘOMAJUL ÎN RÂNDUL TINERILOR ÎN UNIUNEA EUROPEANĂ

București,

2017

CUPRINS

Introducere ... 3

Caracteristicile somajului .. 4

Cauzele șomajului. Forme și tipuri de șomaj 4

Șomajul în rândul tinerilor în Uniunea Europeană .. 6

Garanția pentru tineret . 9

Concluzii . 10

Bibliografie ... 11

Extras din document

INTRODUCERE

În “Dicționarul stiinței economice” elaborat de către Allain Cotta, acesta definește șomajul ca fiind “situația individului privat de muncă”, menționând că trebuie făcută distincția între șomajul voluntar și cel involuntar, deoarece ”numai șomajul involuntar trebuie luat în considerare în judecarea situației economice a țării.

Dicționarul complet al economiei de piață defineste somajul ca fiind starea negativă a economiei, concretizată într-un dezechilibru important al pieței muncii, prin care oferta de muncă este mai mare decât cererea de forță de muncă, din partea agenților economici. Fernand Baudhuin, definește șomajul prin “inactivitatea totală sau parțială a unui ansamblu sau a unui individ” iar John Maynard Keynes consideră somajul ca fiind un dezechilibru generat de insuficiența cererilor pentru produse, a capitalului si de existent rigidității forței de muncă.

În ternmenii pieței muncii, somajul reprezintă excedentul ofertei fasă de cererea de muncă. Someri sunt toți cei apți de muncă dar care nu găsesc de lucru, formând suprapopulația relativă deoarece reprezintă un surplus de forsă de muncă în raport cu numărul celor angajați.

Oferta de muncă nu ia în considerare întreaga populație aptă de mucă, ci numai acea parte care este dornică să se angajeze ca forță de muncă salariată.

Potrivit unei definiții adoptate de către Biroul Internațional al Muncii, o persoană este considerată somer dacă a depășit perioada școlarizării obligatorii și întruneste simultan următoarele condiții:

- nu are un loc de muncă,

- caută o muncă salariată.

- este disponibil să lucreze imediat

Caracteristicile somajului

Somajul se poate caracteriza prin mai multe aspecte, dintre care cele mai importante sunt:

Nivelul șomajului, care se poate determina atât relativ cât si absolut.

În mod absolut, nivelul somajului este dat de numărul șomerilor, determinat ca diferență între populația activă si populația ocupată.

Relativ, ea se determină prin rata somajului, calculată ca raport între numărul șomerilor și populația activă disponibilă sau ca raport între numărul șomerilor și populația ocupată.

Rs = Nr. șomeri/ populația ocupată sau

Rs = Nr. someri / populația aptă de muncă.

Populația activă disponibilă se determină scăzând din populația activă persoanele casnice, elevii

si studenții, persoanele care-si satisfac stagiul militar. Populația activă disponibilă reprezintă potențialul de muncă al unei țări.

Populația ocupată se determină scăzând numărul somerilor din populația activă disponibilă.

a) Intensitatea somajului în funcție de care distingem: somaj total, care presupune pierderea locului de muncă si a încetarea totală a activității si somaj parțial, care constă în diminuarea activității depusă de o persoană în special prin reducerea duratei săptămânii de lucru sub cea legală, cu scăderea remunerației.

b) Durata somajului, calculată de la momentul pierderii locului de muncă până la reluarea activității. În timp, aceasta a avut o tendință generală de crestere.

c) Structura șomajului, formată prin clasificarea șomerilor după diferite criterii: nivelul calificării, domeniul în care au lucrat, categoria socio-profesională căreia îi aparțin, ramurile de activitate din care provin, sex, categorii de vârstă, rasă, etc.

Cauzele șomajului. Forme si tipuri de șomaj

Șomajul poate fi rezultatul mai multor cauze, care pot acționa separat, în timp, sau concomitent. Prin natura lor, aceste cauze derivă din mărimea salariului (nominal sau real), cerera și oferta de bunuri efective sau globale, rigiditatea prețurilor și a salariului, etc.

Șomajul a fost explicat pentru prima dată în a doua jumătate a secolului al XIX-lea. Economiștii neoclasici au plecat în explicarea lui de la faptul că pe piața muncii se confruntă cererea întreprinderilor care angajează salariați atâta timp cât productivitatea marginaă a muncii este egală cu salariul real existent si oferta celor care vor să se angajeze, formată pe baza opțiunii dintre muncă si timp liber. Ofertanții vor opta pentru atât timp cât puterea de cumpărare a salariului este superioară expresiei în bani a efortului pe care trebuie să-l facă în cadrul muncii.

Din perspectivă macroeconomică, somajul are la bază situația caracterizată prin insuficiența ofertei în raport cu cerera,determinată de faptul că prețul efectiv al bunurilor economice pe piață este mai mic decât prețul de echilibru.

Din această perspectivă se disting două forme ale somajului:

1. somajul voluntar sau clasic, generat de faptul că o parte din oferta de muncă nu acceptă să se

angajeze la nivelul salariului care se formează pe piață;

2. somajul tranzitoriu, care se formează în decursul perioadei necesare adaptării ofertei la

nivelul cererii;

3. somajul voluntar, situație în care nu se lucrează din motive subiective, dependente de voința

persoanei în cauză;

4. în perioada anilor 30 ai secolului nostru, Keynes a identificat existența unui alt tip de somaj, numit, după numele economistului britanic, somaj keynesian. Somerii din această categorie nu refuză să se angajeze la un anumit nivel al salariului, ci nu găsesc de muncă pentru că cererea de muncă este insuficientă în raport cu oferta.

Dezechilibrul de pe piața muncii este dat de dezechilibrul de pe piața bunurilor. Firmele

au capacitatea de a angaja noi salariați, dar nu fac acest lucru deoarece cererea agregată (de bunuri si servicii) este prea mică pentru a absorbi excedentul ofertei de muncă. În plus, prețurile nu sunt flexibile si ca urmare oferta de bunuri nu se poate realiza astfel încât producția să se relanseze si să facă necesară angajarea de noi salariați.

Somajul se formează pe baza a două mari procese economico-sociale:

- pierderea lucrilor de muncă de către populația ocupată;

- cresterea ofertei de muncă prin realizarea de către noile generații a vârstei legale pentru a se putea angaja si afirmarea nevoii de a lucra a unor persoane apte de muncă dar inactive în condițiile unei cereri de muncă inferioare acestei cresteri.

Pornind de la cauzele care stau la baza formării lui, somajul poate îmbrăca următoarele forme:

- Șomajul conjunctural sau ciclic;

- Șomajul structural;

- Șomajul fricțional;

- Șomajul tehnologic;

- Șomajul marginal;

- Șomajul deghizat;

- Șomajul sezonier;

- Șomajul intermitent;

- Șomajul de discontinuitate;

Bibliografie

1. Universitatea Babeș-Bolyai din Cluj - Napoca- Economie politică - suport de curs pentru învățământ la distanță, Cluj - Napoca, 2014

2. Diana Mihaela Tîrcă - Piața Muncii si Migrația Forței de Muncă în Context European - Academia de Studii Economice din București, București, 2013

3. Șomajul în rândul tinerilor - au reușit politicile UE să schimbe situația? - Raport special nr.5/2017 - Curtea de Conturi Europeana

4. Ocuparea forței de muncă și afaceri sociale - Comisia Europeana, Manuscris actualizat în noiembrie 2014.

Preview document

Șomajul în rândul tinerilor în Uniunea Europeană - Pagina 1
Șomajul în rândul tinerilor în Uniunea Europeană - Pagina 2
Șomajul în rândul tinerilor în Uniunea Europeană - Pagina 3
Șomajul în rândul tinerilor în Uniunea Europeană - Pagina 4
Șomajul în rândul tinerilor în Uniunea Europeană - Pagina 5
Șomajul în rândul tinerilor în Uniunea Europeană - Pagina 6
Șomajul în rândul tinerilor în Uniunea Europeană - Pagina 7
Șomajul în rândul tinerilor în Uniunea Europeană - Pagina 8
Șomajul în rândul tinerilor în Uniunea Europeană - Pagina 9
Șomajul în rândul tinerilor în Uniunea Europeană - Pagina 10
Șomajul în rândul tinerilor în Uniunea Europeană - Pagina 11

Conținut arhivă zip

  • Somajul in randul tinerilor in Uniunea Europeana.docx

Alții au mai descărcat și

Șomajul în Actualitatea României

INTRODUCERE Şomajul este astăzi unul din fenomenele cele mai puţin acceptate care afectează economiile tuturor ţărilor. Noţiunea de şomaj provine...

Criza economică - cauze, efecte și răspunsuri

INTRODUCERE Criza economică ce a lovit economia mondială începând cu vara anului 2007, este fără precedent în istoria economică de după război....

Impactul Extinderii Uniunii Europene Asupra Procesului de Integrare Europeană

Cap. 1: Integrare Europeană Integrarea europeană reprezintă un proces gradual de schimbare pentru economia și societatea românească in ansamblu,...

Plan de Afaceri al Unei Firme

Capitolul 1. Noţiuni introductive Se remarcă în ultima perioadă o evoluţie din ce în ce mai accelerată a economiei în ansamblul ei, evoluţie...

Înființarea unei Societăți Comerciale

Introducere Dezvoltarea economiei de piaţă a determinat o continuă extindere a sferei de aplicare a dreptului comercial şi totodată a contribuit...

Șomajul în România

INTRODUCERE Problema ocupării forţei de muncă a reprezentat un domeniu ce necesită o atenţie mărită datorită actualităţii sale. Şomajul este un...

Inflația și Somajul sub Influența Crizei Economice Mondiale din 2009

INFLATIE - Prezentare generală Inflaţia este un dezechilibru major prezent în economia oricărei ţări, reprezentat de o creştere generalizată a...

Somajul, dezechilibru al pieței muncii

1.1 Concept Fenomen si problema a lumiii contemporane , de multe ori chiar dramatica , somajul este deosebit de eterogen , cu acelasi cuvant ,,...

Te-ar putea interesa și

Provocari si Perspective pe Piata Muncii in Uniunea Europeana

Introducere Lucrarea intitulată ,, Piaţa muncii în UE – Provocări şi perspective’’ analizează, pe parcursul a trei capitole, fenomenele ce au loc...

Șomajul în România - cauze și efecte

Introducere În lucrarea de faţă am urmărit evidenţierea celor mai importante probleme legate de şomaj, analizând evoluţia acestuia în România. În...

Șomajul în România

Introducere: Obiectivul lucrarii este acela de a realiza o analiza a fenomenului somajului in Romania, in perioada 2000-2007, in statele Uniunii...

Decalajele economice la nivelul pieței muncii România - Uniunea Europeană

INTRODUCERE Tema lucrării mele de licentă se intitulează „Decalaje economice la nivelul pieţei muncii România – Uniunea Europeană şi este...

Somajul

Orice activitate economica, in conditiile economiei de piata asociaza, in mod obiectiv, factorul de productie capital, cu inca un factor esential,...

Somajul la Nivel European

I . Prezentare generala Somajul este astazi unul din fenomenele cele mai putin acceptate care afecteaza economiile tuturor tarilor. Notiunea de...

Șomajul

INTRODUCERE Această lucrare conține unele dintre cele mai principale procese și tendințe din sfera șomajului și ocupării forței de muncă atât în...

Lansarea unui produs nou pe piață - Cadă cu hidromasaj

Industria bricolajul este o ramură a comerţului ce pune la dispoziţia consumatorilor produse pentru construcţia de locuinţe, amenajare sau...

Ai nevoie de altceva?