Statistica Microeconomica - Petrom

Imagine preview
(8/10 din 1 vot)

Acest proiect trateaza Statistica Microeconomica - Petrom.
Mai jos poate fi vizualizat un extras din document (aprox. 2 pagini).

Arhiva contine 1 fisier docx de 13 pagini .

Profesor indrumator / Prezentat Profesorului: Monica Roman

Iti recomandam sa te uiti bine pe extras si pe imaginile oferite iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, il poti descarca. Ai nevoie de doar 4 puncte.

Domeniu: Economie

Extras din document

Judet : Bucuresti

Nume : OMV PETROM SA

CUI : 1590082

Registrul Comertului : J40/8320/1997

Tip Societate : Societate pe actiuni SA

Stare functiune : 20508

Cod CAEN : 610

Activitate : Extractia petrolului brut (var 2)

Adresa : Str. Coralilor, nr. 22, Sectorul 1, Bucuresti

Bilanț contabil

Denumirea indicatorului Nr.

rd. Sold la:

31.12.2007 31.12.2008

A. ACTIVE IMOBILIZATE

I. IMOBILIZARI NECORPORALE (ct.201+203+205+2071+208+233+234-2075-

-2801-2803-2805-2807-2808-290-293) 01 303,556,285 1,129,715,521

II. IMOBILIZARI CORPORALE (ct.211+212+213+214+231+232-2811-2812-

-2813-2814-291-293) 02 10,564,332,777 13,655,674,197

III. IMOBILIZARI FINANCIARE (ct.261+262+263+264+265+267-296) 03 5,506,940,916 5,021,081,500

ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd.01 la 03) 04 16,374,829,978 19,806,471,218

B. ACTIVE CIRCULANTE

I. STOCURI (ct.301+302+303+/-308+331+332+341+345+346+/-348+351+354+

+356+357+358+361+/-368+371+/-378+381+/-388-391-392-393-394-395-396-397-

-398+4091-4428) 05 1,922,375,343 2,394,434,361

II. CREANTE (ct.4092+411+413+418+425+4282+431+437+4382+441+4424+4428+

+444+445+446+447+4482+451+452+456+4582+461+473+5187-491-495-496) 06 2,015,809,727 1,704,211,989

III. INVESTITII FINANCIARE PE TERMEN SCURT (ct.501+502+503+505+506+508+5113+5114-591-592-593-595-596-598) 07 7,616 724,024,630

IV. CASA SI CONTURI LA BANCI (ct.5112+5121+5124+5125+531+532+541+542) 08 752,634,771 261,438,312

ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd.05 la 08) 09 4,690,827,457 5,084,109,292

C. CHELTUIELI IN AVANS (ct.471) 10 95,376,124 36,865,667

D. DATORII CE TREBUIE PLATITE INTR-O PERIOADA DE

PANA LA UN AN (ct.161+162+166+167+168-169+269+401+403+404+405+408+

+419+421+423+424+426+427+4281+431+437+4381+441+4423+4428+444+446+

+447+4481+451+452+455+456+457+4581+462+473+509+5186+519) 11 2,580,025,427 3,446,027,370

E. ACTIVE CIRCULANTE NETE, RESPECTIV DATORII CURENTE NETE (rd.09+10-11-18) 12 2,042,617,251 1,546,602,219

F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd.04+12-17) 13 18,409,554,851 21,335,160,248

G. DATORII CE TREBUIE PLATITE INTR-O PERIOADA

MAI MARE DE UN AN (ct.161+162+166+167+168-169+269+401+403+404+405+

+408+419+421+423+424+426+427+4281+431+437+4381+441+4423+4428+444+

+446+447+4481+451+452+455+456+457+4581+462+473+509+5186+519) 14 28,982,010 1,504,095,402

H. PROVIZIOANE PENTRU RISCURI SI CHELTUIELI (ct.151) 15

I.VENITURI IN AVANS (rd.17+18), din care: 16 171,453,281 146,258,559

- subventii pentru investitii (ct.131) 17 7,892,378 17,913,189

- venituri inregistrate in avans (ct.472) 18 163,560,903 128,345,370

J. CAPITAL SI REZERVE

I. CAPITAL (rd.20 la 22), din care: 19 5,664,410,834 5,664,410,834

-capital subscris nevarsat (ct.1011) 20

-capital subscris varsat (ct.1012) 21 5,664,410,834 5,664,410,834

-patrimoniul regiei (ct.1015) 22

II. PRIME DE CAPITAL (ct.104) 23

III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct.105)-Sold C 24 57,417,759 50,904,252

-Sold D 25

IV. REZERVE (ct.106) 26 5,792,755,272 6,315,308,717

V. REZULTATUL REPORTAT (ct.117)-Sold C 27 1,521,411 587,632,269

-Sold D 28

VI. REZULTATUL EXERCITIULUI FINANCIAR (ct.121) -Sold C 29 1,778,042,301 1,022,387,463

-Sold D 30

Repartizarea profitului (ct.129) 31 110,028,972 72,045,088

CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd.19+23+24-25+26+27-28+29-30-31) 32 13,184,118,605 13,568,598,447

Patrimoniul public (ct.1016) 33 0

CAPITALURI - TOTAL (rd.32+33) 34 13,184,118,605 13,568,598,447

Contul de profit şi pierdere.

Fisiere in arhiva (1):

  • Statistica Microeconomica - Petrom.docx

Alte informatii

ACADEMIA DE STUDII ECONOMICE DIN BUCUREŞTI FACULTATEA DE CIBERNETICĂ, STATISTICĂ ŞI INFORMATICĂ ECONOMICĂ