Strategia și Avantajul Concurențial

Proiect
8.7/10 (3 voturi)
Domeniu: Economie
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 98 în total
Cuvinte : 29802
Mărime: 208.38KB (arhivat)
Cost: 10 puncte
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: ROMAN TEODORA
UNIVERSITATEA „AL. I. CUZA” FACULTATEA DE ECONOMIE ŞI ADMINISTRAREA AFACERILOR CATEDRA DE MANAGEMENT – MARKETING SPECIALIZAREA MANAGEMENTUL FIRMEI PROMOŢIA 2004

Cuprins

CAPITOLUL I – NOŢIUNI GENERALE 4

1.1. CONCURENŢA ŞI CONCEPUL DE STRATEGIE CONCURENŢIALĂ 4

1.1.1. METODA ELABORĂRII STRATEGIEI CONCURENŢIALE 5

1.2. CONCEPTUL DE AVANTAJ CONCURENŢIAL 8

1.3. NECESITATEA IDENTIFICĂRII AVANTAJULUI CONCURENŢIAL 11

CAPITOLUL II – ANALIZA CONCURENŢIALĂ-PERICOLE EXTERNE 13

2.1. INFLUENŢA STATULUI ÎN ÎNTREPRINDERE 13

2.2. ANALIZA MEDIULUI ÎNCONJURĂTOR CONCURENŢIAL– PERICOLE EXTERNE 14

2.2.1. PUTEREA DE NEGOCIERE A CUMPĂRĂTORILOR 16

2.2.2. PUTEREA DE NEGOCIERE A VÂNZĂTORILOR 16

2.2.3 AMENINŢAREA NOILOR CONCURENŢI INTRAŢI PE PIAŢĂ 17

2.2.4. AMENINŢAREA REPREZENTATĂ DE PRODUSELE DE SUBSTITUŢIE 20

2.2.5. NIVELUL RIVALITĂŢII 21

2.3. VALOAREA DOMENIULUI DE ACTIVITATE ŞI POZIŢIA CONCURENŢIALĂ A FIRMEI 21

CAPITOLUL III – STRATEGII CONCURENŢIALE (DE AFACERI) 24

3.1. STRATEGII CONCURENŢIALE GENERALE 24

3.2. STRATEGII CONCURENŢIALE ÎN INDUSTRII 27

3.2.1. STRATEGIA CONCURENŢIALĂ ÎN INDUSTRII EMERGENTE, TINERE 27

3.2.2 STRATEGIA CONCURENŢIALĂ ÎN CURSUL TRANZIŢIEI LA MATURITATEA INDUSTRIEI 29

3.2.3. STRATEGII CONCURENŢIALE ÎN INDUSTRII MATURE SAU ÎN DECLIN 30

3.2.4. STRATEGIA CONCURENŢIALĂ ÎN INDUSTRII FRAGMENTATE 32

3.2.5. STRATEGIA CONCURENŢIALĂ ÎN INDUSTRII GLOBALE 33

CAPITOLUL IV – FORME ALE AVANTAJULUI CONCURENŢIAL 35

4.1. AVANTAJUL DE COST 35

4.1.1. NOŢIUNEA DE AVANTAJ DE COST 35

4.1.2. AVANTAJUL DE COST ŞI LANŢUL VALORII 36

4.1.3. FACTORII CE INFLUENŢEAZĂ COSTUL 37

4.2. DIFERENŢIEREA 45

4.2.1. NOŢIUNEA DE DIFERENŢIERE 45

4.2.2. DIFERENŢIEREA ŞI LANŢUL VALORII 46

4.2.3 FACTORI CE DETERMINĂ UNICITATEA 48

4.2.4 COSTUL DIFERENŢIERII 50

4.3. TEHNOLOGIA ŞI AVANTAJUL CONCURENŢIAL 53

4.3.1. TEHNOLOGIA ŞI LANŢUL VALORII 53

4.3.2. TEHNOLOGIA ŞI AVANTAJUL CONCURENŢIAL 55

4.4. CICLUL DE VIAŢĂ AL PRODUSULUI ŞI POZIŢIA CONCURENŢIALĂ 56

CAPITOLUL V – STUDIU DE CAZ LA „SC FABRICA DE SCULE RÂŞNOV SA” 59

5.1. DIAGNOSTICUL STRATEGIC LA FIRMA SC FSR SA 59

5.1.1 PREZENTAREA FIRMEI 59

5.2 DIAGNOSTICUL POZIŢIEI STRATEGICE 61

5.2.1 SEGMENTAREA STRATEGICĂ 61

5.3. ANALIZA CONCURENŢIALĂ 66

5.4. DIAGNOSTICUL PORTOFOLIULUI DE ACTIVITĂŢI AL SC FSR SA 77

5.4.1. MODELE DE ANALIZĂ A PORTOFOLIULUI STRATEGIC. 77

5.4.2 ELABORAREA ŞI DIAGNOSTICUL PORTOFOLIULUI STRATEGIC ACTUAL AL SC FSR SA 79

5.5. STRATEGIA DE AFACERI A FIRMEI 82

5.6. AVANTAJUL CONCURENŢIAL AL FIRMEI 83

5.6.1. AVANTAJUL DE COST 83

5.6.2. AVANTAJUL DIFERENŢIERII 88

5.6.3. TEHNOLOGIA ŞI AVANTAJUL CONCURENŢIAL 93

CONCLUZII 96

Extras din document

CAPITOLUL I – NOŢIUNI GENERALE

1.1. CONCURENŢA ŞI CONCEPUL DE STRATEGIE CONCURENŢIALĂ

Atât din perspectiva conceptelor şi modelelor teoretice, cât şi din cea a realităţii faptice, concurenţa este asociată sistemului economic de piaţă. Cele două criterii pe baza cărora este apreciată natura unei economii ca fiind de piaţă sunt, pe de-o parte, existenţa concurenţei în economia respectivă, şi, pe de altă parte, formarea preţurilor prin confruntarea cererii cu oferta.

În literatura de specialitate s-au propus numeroase moduri de a defini concurenţa, dar, este punerea în evidenţă a următoarelor sale ipostaze:

o concurenţa ca tip de relaţie între agenţii economici;

o concurenţa ca atribut al comportamentului unui agent economic elementar (comportamentul concurenţial);

o concurenţa ca situaţie caracteristică a mediului de afaceri (mediul concurenţial).

Ca tip de relaţie între agenţii economici concreţi, concurenţa prezintă un caracter tensional, de rivalitate; agenţii implicaţi se confruntă pentru a ocupa, menţine sau extinde poziţii de piaţă care, în final, se vor dovedi accesibile numai unora dintre ei. De aceea, analiza strategică la nivel de firmă, metodologia clasică, bazată pe punctele forte, punctele slabe, şanse şi pericole (SWOT), plasează firmele rivale la originea ameninţărilor semnificative pentru succesul oricărei strategii adoptate.

Din punct de vedere al comportamentului de piaţă, concurenţa este aceea care determină pe fiecare agent economic să-şi promoveze exclusiv propriul interes.

Comportamentul concurenţial derivă din natura sistemului economic bazat pe regulile pieţei; considerentele de raţionalitate presupun, din parte fiecărei firme, nu doar urmărirea unui interes propriu abstract şi unilateral, ci a unui interes concret şi continuu redefinit, constând în obţinerea de avantaje concurenţiale în raport cu rivalii, referitoare la: cota de piaţă, avansuri tehnologice, dominaţia prin costuri, fidelizarea unei anumite clientele, reputaţia pentru excelenţa produselor sau serviciilor oferite, etc.

„Strategia concurenţială a unei firme este cea stabilită şi urmată de către aceasta în vederea dobândirii succesului pe piaţă, respectiv a unor avantaje faţă de firmele rivale.”

Strategiile concurenţiale ale firmelor prezintă câteva caracteristici ale orientării şi manifestării afectelor lor pe piaţă şi anume:

- sunt stabilite în funcţie de capacitatea managementului de vârf al firmelor de reprezentare corectă şi de previzionare realistă ş tendinţelor ce se manifestă pe piaţă, de existenţa unor forţe stimulatoare şi a unor restricţii în mediul socio – economic, precum şi rezultatele generale de aplicare strategiilor respective;

- au cele mai mari şanse de succes atunci când se axează pe competenţele distinctive deţinute de firme, ceea ce face că imitarea sau contracararea lor de alte firme să fie simţitor îngreunată şi, în consecinţă, fără prea mari şanse de succes;

- sunt stabile atâta timp cât asigură realizarea unor performanţe economico – financiare bune şi progresive sau cel puţin, menţinerea poziţiei dobândite pe piaţă;

- sunt modificate ori de câte ori forţele competitive de pe piaţă îşi intensifică acţiunea, cu alte cuvinte atunci când unele firme rivale se angajează în noi strategii;

- interferă cu strategiile firmelor rivale şi cu tendinţele manifestate pe piaţă, în sensul că sunt determinate profund de acestea şi, la rândul lor, le influenţează la un nivel comparabil de intensitate;

În consecinţă, strategia fiecărei firme de pe piaţă este, deopotrivă, activă şi reactivă în raport cu piaţa în ansamblu şi cu fiecare dintre firmele rivale în parte.

1.1.1. METODA ELABORĂRII STRATEGIEI CONCURENŢIALE

Elaborarea unei strategii concurenţiale este echivalentă cu găsirea unei formule pentru modul în care firma va concura, îşi va stabili obiectivele şi îşi va formula politicile prin care să-şi îndeplinească obiectivele.

Preview document

Strategia și Avantajul Concurențial - Pagina 1
Strategia și Avantajul Concurențial - Pagina 2
Strategia și Avantajul Concurențial - Pagina 3
Strategia și Avantajul Concurențial - Pagina 4
Strategia și Avantajul Concurențial - Pagina 5
Strategia și Avantajul Concurențial - Pagina 6
Strategia și Avantajul Concurențial - Pagina 7
Strategia și Avantajul Concurențial - Pagina 8
Strategia și Avantajul Concurențial - Pagina 9
Strategia și Avantajul Concurențial - Pagina 10
Strategia și Avantajul Concurențial - Pagina 11
Strategia și Avantajul Concurențial - Pagina 12
Strategia și Avantajul Concurențial - Pagina 13
Strategia și Avantajul Concurențial - Pagina 14
Strategia și Avantajul Concurențial - Pagina 15
Strategia și Avantajul Concurențial - Pagina 16
Strategia și Avantajul Concurențial - Pagina 17
Strategia și Avantajul Concurențial - Pagina 18
Strategia și Avantajul Concurențial - Pagina 19
Strategia și Avantajul Concurențial - Pagina 20
Strategia și Avantajul Concurențial - Pagina 21
Strategia și Avantajul Concurențial - Pagina 22
Strategia și Avantajul Concurențial - Pagina 23
Strategia și Avantajul Concurențial - Pagina 24
Strategia și Avantajul Concurențial - Pagina 25
Strategia și Avantajul Concurențial - Pagina 26
Strategia și Avantajul Concurențial - Pagina 27
Strategia și Avantajul Concurențial - Pagina 28
Strategia și Avantajul Concurențial - Pagina 29
Strategia și Avantajul Concurențial - Pagina 30
Strategia și Avantajul Concurențial - Pagina 31
Strategia și Avantajul Concurențial - Pagina 32
Strategia și Avantajul Concurențial - Pagina 33
Strategia și Avantajul Concurențial - Pagina 34
Strategia și Avantajul Concurențial - Pagina 35
Strategia și Avantajul Concurențial - Pagina 36
Strategia și Avantajul Concurențial - Pagina 37
Strategia și Avantajul Concurențial - Pagina 38
Strategia și Avantajul Concurențial - Pagina 39
Strategia și Avantajul Concurențial - Pagina 40
Strategia și Avantajul Concurențial - Pagina 41
Strategia și Avantajul Concurențial - Pagina 42
Strategia și Avantajul Concurențial - Pagina 43
Strategia și Avantajul Concurențial - Pagina 44
Strategia și Avantajul Concurențial - Pagina 45
Strategia și Avantajul Concurențial - Pagina 46
Strategia și Avantajul Concurențial - Pagina 47
Strategia și Avantajul Concurențial - Pagina 48
Strategia și Avantajul Concurențial - Pagina 49
Strategia și Avantajul Concurențial - Pagina 50
Strategia și Avantajul Concurențial - Pagina 51
Strategia și Avantajul Concurențial - Pagina 52
Strategia și Avantajul Concurențial - Pagina 53
Strategia și Avantajul Concurențial - Pagina 54
Strategia și Avantajul Concurențial - Pagina 55
Strategia și Avantajul Concurențial - Pagina 56
Strategia și Avantajul Concurențial - Pagina 57
Strategia și Avantajul Concurențial - Pagina 58
Strategia și Avantajul Concurențial - Pagina 59
Strategia și Avantajul Concurențial - Pagina 60
Strategia și Avantajul Concurențial - Pagina 61
Strategia și Avantajul Concurențial - Pagina 62
Strategia și Avantajul Concurențial - Pagina 63
Strategia și Avantajul Concurențial - Pagina 64
Strategia și Avantajul Concurențial - Pagina 65
Strategia și Avantajul Concurențial - Pagina 66
Strategia și Avantajul Concurențial - Pagina 67
Strategia și Avantajul Concurențial - Pagina 68
Strategia și Avantajul Concurențial - Pagina 69
Strategia și Avantajul Concurențial - Pagina 70
Strategia și Avantajul Concurențial - Pagina 71
Strategia și Avantajul Concurențial - Pagina 72
Strategia și Avantajul Concurențial - Pagina 73
Strategia și Avantajul Concurențial - Pagina 74
Strategia și Avantajul Concurențial - Pagina 75
Strategia și Avantajul Concurențial - Pagina 76
Strategia și Avantajul Concurențial - Pagina 77
Strategia și Avantajul Concurențial - Pagina 78
Strategia și Avantajul Concurențial - Pagina 79
Strategia și Avantajul Concurențial - Pagina 80
Strategia și Avantajul Concurențial - Pagina 81
Strategia și Avantajul Concurențial - Pagina 82
Strategia și Avantajul Concurențial - Pagina 83
Strategia și Avantajul Concurențial - Pagina 84
Strategia și Avantajul Concurențial - Pagina 85
Strategia și Avantajul Concurențial - Pagina 86
Strategia și Avantajul Concurențial - Pagina 87
Strategia și Avantajul Concurențial - Pagina 88
Strategia și Avantajul Concurențial - Pagina 89
Strategia și Avantajul Concurențial - Pagina 90
Strategia și Avantajul Concurențial - Pagina 91
Strategia și Avantajul Concurențial - Pagina 92
Strategia și Avantajul Concurențial - Pagina 93
Strategia și Avantajul Concurențial - Pagina 94
Strategia și Avantajul Concurențial - Pagina 95
Strategia și Avantajul Concurențial - Pagina 96
Strategia și Avantajul Concurențial - Pagina 97
Strategia și Avantajul Concurențial - Pagina 98

Conținut arhivă zip

  • Strategia si Avantajul Concurential.doc

Alții au mai descărcat și

Managementul Riscurilor Bancare

INTRODUCERE În ultimele două decenii ale secolului XX, studiul băncilor şi activităţii bancare a constituit, pentru cercetători, unul dintre cele...

Comportamentul corporațiilor transnaționale în calitate de principal investitor la nivel mondial

Aşa cum se întâmplă cu toate fenomenele existente în lume, şi corporatiile transnaţionale (CTN) în iureşul lor de nestăvilit, de către unii sunt...

Analiza Concurenței prin Prețuri

INTRODUCERE Mediul economic este, în prezent, în majoritatea ţărilor un mediu prin excelenţă dinamic şi puternic concurenţial, iar tendinţa...

Diagnosticul Financiar și Evaluarea la SC Euroconstruct SA

CAP. 1. PREZENTAREA GENERALĂ A SOCIETĂŢII S.C. „EUROCONSTRUCT” S.A. 1.1. ELEMENTE DE IDENTIFICARE S.C. „EUROCONSTRUCT” S.A. este persoană...

Analiza și Cercetarea Concurențiilor Întreprinderii Elko pe Piața IT

Concurenta reprezinta un fenomen deosebit de important pentru sanatatea unei economii, intrucat ea genereaza motive pentru ca actorii unei piete sa...

Diagnosticul Strategic al Firmei

1.1.Abordari conceptuale privind strategia financiara a firmei. Numeroase lucrări consacrate subiectului managementului strategic financiar...

Asigurarea Creditelor

Introducere Activitatea de asigurări este foarte importantă în economiile moderne prin contribuţiile acesteia la stabilitatea financiară, la...

Evaluarea Intreprinderii prin Prisma Metodelor Financiare pe Exemplul SC Textila SA Focsani

INTRODUCERE Evaluarea reprezintă o parte integrantă a analizei economice şi este practic legată de formarea unei opinii asupra valorii pachetului...

Te-ar putea interesa și

Analiza Contextului Concurențial în Cadrul Companiei Office 1

INTRODUCERE Am ales compania Office 1 pentru realizarea acestei lucrări deoarece este una din principalele companii din ţara noastră care...

Economie și Marketing

PLANIFICAREA STRATEGICA Satisfactia clientului presupune un efort total din partea tuturor compartimentelor firmei (si nu numai din partea...

Strategii de Marketing în Mediul Concurențial

Introducere Competitia reprezinta un factor motor pentru dezvoltarea societatii economice. În acelasi timp, nu poate fi neglijata importanta...

Conceptul de Strategie Concurențială

CAPITOLUL I – NOŢIUNI GENERALE 1.1.Definirea conceptului de concurenţă Orice întreprindere îşi desfăşoară activitatea într-un mediu determinat,...

Rolul concurenței în economia de piață

INTRODUCERE Succesul organizaţiilor contemporane, indiferent de natura şi mărimea lor, îşi are sorginta în calitatea strategiilor pe care le...

Comerțul electronic - prezent și perspective

CAPITOLUL I COMERŢUL ELECTRONIC.PREZENT ŞI PERSPECTIVE Comerţul electronic (E - Commerce), în concepţia Organizaţiei Economice de Cooperare şi...

Strategii Concurențiale

INTRODUCERE Marketingul reprezinta „procesul managerial si social prin care indivizii si grupurile obtin ceea ce au nevoie prin crearea si...

Reproiectarea managerială a SC Arpechim SA

CAPITOLUL I DIAGNOSTICAREA VIABILITATII ECONOMICE SI MANAGERIALE 1.1.DOCUMENTAREA PRELIMINARA 1.1.1.Caracteristici tipologice ale firmei...

Ai nevoie de altceva?