Strategii de dezvoltare a sectorului agroalimentar al Republicii Moldova în contextul comerțului cu Uniunea Europeană

Proiect
8/10 (1 vot)
Domeniu: Economie
Conține 7 fișiere: doc
Pagini : 79 în total
Cuvinte : 29211
Mărime: 277.00KB (arhivat)
Publicat de: Bebe Marinescu
Puncte necesare: 9
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Dorin Sorin

Extras din proiect

Introducere

Agricultura reprezintă cel mai mare sector al economiei Republicii Moldova, care antrenează aproape jumătate din forţa de muncă, contribuie aproximativ cu 20-25% la PIB şi generează aproape 2/3 din valoarea totală a exporturilor ţării (împreună cu industria alimentară şi a băuturilor).

Comerţul extern pentru orice ţară înseamnă o sursă financiară considerabilă în economia sa. Cu atît mai mult, exportul de produse agroalimentare constituie principala sursă de acumulare a rezervelor valutare în ţară. De gradul lui de dezvoltare depinde starea financiară a ţării, achitarea datoriei externe, ameliorarea stării de criză prin care trece economia naţională

Ca rezultat al reformelor economice, R. Moldova şi-a modificat semnificativ politica de comerţ. În prezent, se poate afirma că pieţele moldoveneşti sunt deschise competitorilor străini într-o măsură mai mare decît majoritatea pieţelor occidentale. Tarifele vamale stabilite la import nu depăşesc nivelul de 15% şi majoritatea barierelor administrative şi regulatorii la importuri au fost eliminate. În consecinţă, Moldova a fost una dintre primele ţări ale fostului imperiu sovietic care a aderat la OMC, оn anul 2001.

Strategia oficial - declarată a ţării noastre este orientată spre Uniunea Europeană, unde barierele comerciale înalte pentru intrarea pe pieţele agricole ale UE şi cerinţele exigente faţă de calitatea produselor importate vor continua să pericliteze, cel puţin în viitorul apropiat, accesul produselor agroalimentare moldoveneşti pe pieţele din Vest. Ţările Europei Centrale şi de Est, de asemenea, vor manifesta tendinţa de aplicare a unei politici protecţioniste sub presiunea membrilor actuali şi viitori ai UE.

Sectorul agricol din mai multe ţări postsocialiste, inclusiv Republica Moldova, se confruntă cu probleme grave de competitivitate. Productivitatea muncii din sectorul primar s-a redus mult în ultimii ani din cauza surplusului forţei de muncă ocupată în acest domeniu, a profesionalismului scăzut, mecanizării limitate şi a unei structuri extrem de fragmentate a exploatărilor agricole. Acest sector are în prezent o competitivitate redusă pe pieţele internaţionale, fapt indicat şi de datele referitoare la comerţul exterior. Aceste probleme se referă în mod accentuat la industria agroalimentară ale cărei performanţe s-au situat, de asemenea, sub potenţialul său.

Dezvoltarea durabilă cu ritmuri înalte a sectorului agroalimentar în Moldova, în perspectivă necesită o cooperare internaţională fructuoasă, aplicarea tehnicii şi tehnologiilor performante, a noilor forme de organizare a producţiei. Considerăm că fără o politică clară, un program şi un mecanism bine întocmit, din punct de vedre a obiectivelor, nu se poate vorbi despre o dezvoltare durabilă a agriculturii ţării.

CAPITOLUL I

CADRUL JURIDIC ŞI INSTITUŢIONAL AL COMERŢULUI REPUBLICII MOLDOVA CU UNIUNEA EUROPEANĂ

1.1.Cadrul juridic bilateral al comerţului Republicii Moldova cu Uniunea Europeană

După obţinerea independenţei, Republica Moldova a suportat cel mai dezastruos şoc al balanţei de plăţi printre republicile fostei Uniuni Sovietice (FUS). Modificarea efectuată în agenda politică naţională a conturat obiective noi pentru politica comerţului exterior cu extinderea sectorului extern al Republicii Moldova. Redirecţionarea geografică a comerţului şi reorientarea acestuia către UE a devenit un eveniment crucial.

Posibilitatea semnării unui Acord de Comerţ Liber (ACL) cu UE a fost iniţial exprimată prin Acordul de Parteneriat şi Cooperare (APC) din anul 1994. Ţinând cont de nivelul de dezvoltare a economiei ţării şi de vulnerabilitatea pieţei interne faţă de importurile din UE, semnarea acordului ACL a fost amânată. Premisele-cheie pentru a semna un acord ACL sunt următoarele: un nivel comparativ de competitivitate a mărfurilor, mediu economic adecvat, eliminarea tuturor impedimentelor (birocraţie, corupţie, incertitudinea situaţiei curente, tergiversarea formalităţilor vamale etc.).

Drept măsură interimară semnării unui acord ACL UE a propus de a acorda Republicii Moldova un regim unilateral comercial asimetric. Iniţiativa în cauză a fost lansată de comunicatul Comisiei Europene din 13 martie 2003 cu privire la noua politică de vecinătate a UE, dar până în prezent nu a fost adoptată nici o decizie în acest sens.

Comerţul extern al Republicii Moldova şi cadrul juridic intern au evoluat substanţial după obţinerea independenţei. Pe perioada anilor 1991- 1999 Republica Moldova a realizat un şir de reforme de bază în susţinerea economiei de piaţă. Ca rezultat, comerţul extern a fost, practic, liberalizat integral, cotele de export fiind eliminate, iar tarifele de import reduse substanţial. Valuta naţională – leul moldovenesc – a devenit pe deplin convertibilă pentru tranzacţiile operate prin conturile curente. Începând cu anul 1999, Republica Moldova a semnat 33 acorduri bilaterale de comerţ şi colaborare economică cu CSI, UE, SUA şi alte state, inclusiv România. Acorduri de comerţ liber au fost semnate cu CSI şi cu unele ţări din Europa Centrală şi de Sud-Est. În luna iulie 2001 Republica Moldova a devenit membru al Organizaţiei Mondiale a Comerţului (OMC). Acest eveniment a marcat un punct de cotitură în dezvoltarea comerţului exterior, fapt ce a condus la actualizarea obligatorie a instrumentelor-cheie de reglementare: sistemul de înregistrare, licenţiere, certificare, acreditare, condiţiile ţării de origine etc. În prezent regimul comercial al Republicii Moldova a fost calificat de Fondul Monetar Internaţional (FMI) „primul” (cel mai liberal) prin aplicarea indicelui de 10 puncte pentru restricţiile impuse de politicile comerţului formal.

Preview document

Strategii de dezvoltare a sectorului agroalimentar al Republicii Moldova în contextul comerțului cu Uniunea Europeană - Pagina 1
Strategii de dezvoltare a sectorului agroalimentar al Republicii Moldova în contextul comerțului cu Uniunea Europeană - Pagina 2
Strategii de dezvoltare a sectorului agroalimentar al Republicii Moldova în contextul comerțului cu Uniunea Europeană - Pagina 3
Strategii de dezvoltare a sectorului agroalimentar al Republicii Moldova în contextul comerțului cu Uniunea Europeană - Pagina 4
Strategii de dezvoltare a sectorului agroalimentar al Republicii Moldova în contextul comerțului cu Uniunea Europeană - Pagina 5
Strategii de dezvoltare a sectorului agroalimentar al Republicii Moldova în contextul comerțului cu Uniunea Europeană - Pagina 6
Strategii de dezvoltare a sectorului agroalimentar al Republicii Moldova în contextul comerțului cu Uniunea Europeană - Pagina 7
Strategii de dezvoltare a sectorului agroalimentar al Republicii Moldova în contextul comerțului cu Uniunea Europeană - Pagina 8
Strategii de dezvoltare a sectorului agroalimentar al Republicii Moldova în contextul comerțului cu Uniunea Europeană - Pagina 9
Strategii de dezvoltare a sectorului agroalimentar al Republicii Moldova în contextul comerțului cu Uniunea Europeană - Pagina 10
Strategii de dezvoltare a sectorului agroalimentar al Republicii Moldova în contextul comerțului cu Uniunea Europeană - Pagina 11
Strategii de dezvoltare a sectorului agroalimentar al Republicii Moldova în contextul comerțului cu Uniunea Europeană - Pagina 12
Strategii de dezvoltare a sectorului agroalimentar al Republicii Moldova în contextul comerțului cu Uniunea Europeană - Pagina 13
Strategii de dezvoltare a sectorului agroalimentar al Republicii Moldova în contextul comerțului cu Uniunea Europeană - Pagina 14
Strategii de dezvoltare a sectorului agroalimentar al Republicii Moldova în contextul comerțului cu Uniunea Europeană - Pagina 15
Strategii de dezvoltare a sectorului agroalimentar al Republicii Moldova în contextul comerțului cu Uniunea Europeană - Pagina 16
Strategii de dezvoltare a sectorului agroalimentar al Republicii Moldova în contextul comerțului cu Uniunea Europeană - Pagina 17
Strategii de dezvoltare a sectorului agroalimentar al Republicii Moldova în contextul comerțului cu Uniunea Europeană - Pagina 18
Strategii de dezvoltare a sectorului agroalimentar al Republicii Moldova în contextul comerțului cu Uniunea Europeană - Pagina 19
Strategii de dezvoltare a sectorului agroalimentar al Republicii Moldova în contextul comerțului cu Uniunea Europeană - Pagina 20
Strategii de dezvoltare a sectorului agroalimentar al Republicii Moldova în contextul comerțului cu Uniunea Europeană - Pagina 21
Strategii de dezvoltare a sectorului agroalimentar al Republicii Moldova în contextul comerțului cu Uniunea Europeană - Pagina 22
Strategii de dezvoltare a sectorului agroalimentar al Republicii Moldova în contextul comerțului cu Uniunea Europeană - Pagina 23
Strategii de dezvoltare a sectorului agroalimentar al Republicii Moldova în contextul comerțului cu Uniunea Europeană - Pagina 24
Strategii de dezvoltare a sectorului agroalimentar al Republicii Moldova în contextul comerțului cu Uniunea Europeană - Pagina 25
Strategii de dezvoltare a sectorului agroalimentar al Republicii Moldova în contextul comerțului cu Uniunea Europeană - Pagina 26
Strategii de dezvoltare a sectorului agroalimentar al Republicii Moldova în contextul comerțului cu Uniunea Europeană - Pagina 27
Strategii de dezvoltare a sectorului agroalimentar al Republicii Moldova în contextul comerțului cu Uniunea Europeană - Pagina 28
Strategii de dezvoltare a sectorului agroalimentar al Republicii Moldova în contextul comerțului cu Uniunea Europeană - Pagina 29
Strategii de dezvoltare a sectorului agroalimentar al Republicii Moldova în contextul comerțului cu Uniunea Europeană - Pagina 30
Strategii de dezvoltare a sectorului agroalimentar al Republicii Moldova în contextul comerțului cu Uniunea Europeană - Pagina 31
Strategii de dezvoltare a sectorului agroalimentar al Republicii Moldova în contextul comerțului cu Uniunea Europeană - Pagina 32
Strategii de dezvoltare a sectorului agroalimentar al Republicii Moldova în contextul comerțului cu Uniunea Europeană - Pagina 33
Strategii de dezvoltare a sectorului agroalimentar al Republicii Moldova în contextul comerțului cu Uniunea Europeană - Pagina 34
Strategii de dezvoltare a sectorului agroalimentar al Republicii Moldova în contextul comerțului cu Uniunea Europeană - Pagina 35
Strategii de dezvoltare a sectorului agroalimentar al Republicii Moldova în contextul comerțului cu Uniunea Europeană - Pagina 36
Strategii de dezvoltare a sectorului agroalimentar al Republicii Moldova în contextul comerțului cu Uniunea Europeană - Pagina 37
Strategii de dezvoltare a sectorului agroalimentar al Republicii Moldova în contextul comerțului cu Uniunea Europeană - Pagina 38
Strategii de dezvoltare a sectorului agroalimentar al Republicii Moldova în contextul comerțului cu Uniunea Europeană - Pagina 39
Strategii de dezvoltare a sectorului agroalimentar al Republicii Moldova în contextul comerțului cu Uniunea Europeană - Pagina 40
Strategii de dezvoltare a sectorului agroalimentar al Republicii Moldova în contextul comerțului cu Uniunea Europeană - Pagina 41
Strategii de dezvoltare a sectorului agroalimentar al Republicii Moldova în contextul comerțului cu Uniunea Europeană - Pagina 42
Strategii de dezvoltare a sectorului agroalimentar al Republicii Moldova în contextul comerțului cu Uniunea Europeană - Pagina 43
Strategii de dezvoltare a sectorului agroalimentar al Republicii Moldova în contextul comerțului cu Uniunea Europeană - Pagina 44
Strategii de dezvoltare a sectorului agroalimentar al Republicii Moldova în contextul comerțului cu Uniunea Europeană - Pagina 45
Strategii de dezvoltare a sectorului agroalimentar al Republicii Moldova în contextul comerțului cu Uniunea Europeană - Pagina 46
Strategii de dezvoltare a sectorului agroalimentar al Republicii Moldova în contextul comerțului cu Uniunea Europeană - Pagina 47
Strategii de dezvoltare a sectorului agroalimentar al Republicii Moldova în contextul comerțului cu Uniunea Europeană - Pagina 48
Strategii de dezvoltare a sectorului agroalimentar al Republicii Moldova în contextul comerțului cu Uniunea Europeană - Pagina 49
Strategii de dezvoltare a sectorului agroalimentar al Republicii Moldova în contextul comerțului cu Uniunea Europeană - Pagina 50
Strategii de dezvoltare a sectorului agroalimentar al Republicii Moldova în contextul comerțului cu Uniunea Europeană - Pagina 51
Strategii de dezvoltare a sectorului agroalimentar al Republicii Moldova în contextul comerțului cu Uniunea Europeană - Pagina 52
Strategii de dezvoltare a sectorului agroalimentar al Republicii Moldova în contextul comerțului cu Uniunea Europeană - Pagina 53
Strategii de dezvoltare a sectorului agroalimentar al Republicii Moldova în contextul comerțului cu Uniunea Europeană - Pagina 54
Strategii de dezvoltare a sectorului agroalimentar al Republicii Moldova în contextul comerțului cu Uniunea Europeană - Pagina 55
Strategii de dezvoltare a sectorului agroalimentar al Republicii Moldova în contextul comerțului cu Uniunea Europeană - Pagina 56
Strategii de dezvoltare a sectorului agroalimentar al Republicii Moldova în contextul comerțului cu Uniunea Europeană - Pagina 57
Strategii de dezvoltare a sectorului agroalimentar al Republicii Moldova în contextul comerțului cu Uniunea Europeană - Pagina 58
Strategii de dezvoltare a sectorului agroalimentar al Republicii Moldova în contextul comerțului cu Uniunea Europeană - Pagina 59
Strategii de dezvoltare a sectorului agroalimentar al Republicii Moldova în contextul comerțului cu Uniunea Europeană - Pagina 60
Strategii de dezvoltare a sectorului agroalimentar al Republicii Moldova în contextul comerțului cu Uniunea Europeană - Pagina 61
Strategii de dezvoltare a sectorului agroalimentar al Republicii Moldova în contextul comerțului cu Uniunea Europeană - Pagina 62
Strategii de dezvoltare a sectorului agroalimentar al Republicii Moldova în contextul comerțului cu Uniunea Europeană - Pagina 63
Strategii de dezvoltare a sectorului agroalimentar al Republicii Moldova în contextul comerțului cu Uniunea Europeană - Pagina 64
Strategii de dezvoltare a sectorului agroalimentar al Republicii Moldova în contextul comerțului cu Uniunea Europeană - Pagina 65
Strategii de dezvoltare a sectorului agroalimentar al Republicii Moldova în contextul comerțului cu Uniunea Europeană - Pagina 66
Strategii de dezvoltare a sectorului agroalimentar al Republicii Moldova în contextul comerțului cu Uniunea Europeană - Pagina 67
Strategii de dezvoltare a sectorului agroalimentar al Republicii Moldova în contextul comerțului cu Uniunea Europeană - Pagina 68
Strategii de dezvoltare a sectorului agroalimentar al Republicii Moldova în contextul comerțului cu Uniunea Europeană - Pagina 69
Strategii de dezvoltare a sectorului agroalimentar al Republicii Moldova în contextul comerțului cu Uniunea Europeană - Pagina 70
Strategii de dezvoltare a sectorului agroalimentar al Republicii Moldova în contextul comerțului cu Uniunea Europeană - Pagina 71
Strategii de dezvoltare a sectorului agroalimentar al Republicii Moldova în contextul comerțului cu Uniunea Europeană - Pagina 72
Strategii de dezvoltare a sectorului agroalimentar al Republicii Moldova în contextul comerțului cu Uniunea Europeană - Pagina 73
Strategii de dezvoltare a sectorului agroalimentar al Republicii Moldova în contextul comerțului cu Uniunea Europeană - Pagina 74
Strategii de dezvoltare a sectorului agroalimentar al Republicii Moldova în contextul comerțului cu Uniunea Europeană - Pagina 75
Strategii de dezvoltare a sectorului agroalimentar al Republicii Moldova în contextul comerțului cu Uniunea Europeană - Pagina 76
Strategii de dezvoltare a sectorului agroalimentar al Republicii Moldova în contextul comerțului cu Uniunea Europeană - Pagina 77
Strategii de dezvoltare a sectorului agroalimentar al Republicii Moldova în contextul comerțului cu Uniunea Europeană - Pagina 78
Strategii de dezvoltare a sectorului agroalimentar al Republicii Moldova în contextul comerțului cu Uniunea Europeană - Pagina 79
Strategii de dezvoltare a sectorului agroalimentar al Republicii Moldova în contextul comerțului cu Uniunea Europeană - Pagina 80
Strategii de dezvoltare a sectorului agroalimentar al Republicii Moldova în contextul comerțului cu Uniunea Europeană - Pagina 81
Strategii de dezvoltare a sectorului agroalimentar al Republicii Moldova în contextul comerțului cu Uniunea Europeană - Pagina 82

Conținut arhivă zip

 • Strategii de Dezvoltare a Sectorului Agroalimentar al Republicii Moldova in Contextul Comertului cu Uniunea Europeana
  • bibliografie.doc
  • capitolul 1.doc
  • capitolul 2.doc
  • capitolul 3.doc
  • capitolul 4.doc
  • capitolul 5.doc
  • Introducere.doc

Alții au mai descărcat și

Fundamentarea politicii de preț la SC Agricola Internațional SA

Capitolul 1: CARACTERIZAREA SECTORULUI AGROALIMENTAR DIN ROMANIA IN PERSPECTIVA INTEGRARII IN U.E. Economia agroalimentara se contureaza ca...

Managementul integrării agriculturii românești în comunitatea europeană

INTRODUCERE Actualitatea temei. Trecerea de la economia centralizată la economia de piață se face greoi, datorită vidului de idei în găsirea de...

Evoluția Relațiilor Comerciale ale Republicii Moldova cu Uniunea Europeană

INTRODUCERE “Evoluţia relaţiilor comerciale ale Republicii Moldova cu Uniunea Europeană”, are ca obiect construirea unui suport teoretic necesar...

Mediul extern al SC Agdesy SRL - oportunități și restricții

Analiza macro-mediului intreprinderii Studiul macro-mediului intreprinderii permite depasirea orizontului mediului concurential deoarece...

Întreprinderea în era globalizării

In era globalizarii, specialitii in domeniu vorbesc despre “intreprinderea digitala”, “intreprinderea virtuala” sau “intreprinderea mileniului...

România în ecuația integrării europene

Reforme institutionale si politice in U.E. inaintea procesului de largire. Actuala forma de organizare ce cuprinde 15 tari membre nu mai...

Te-ar putea interesa și

Aspecte legislative, instituționale și practice cu privire la producerea, comercializarea și siguranța produselor alimentare

Înainte de toate ar trebui să răspund la o serie de întrebări: “Pentru ce o analiză a unei activităţi de producţie industrială din perspectiva...

Studiu de caz - modificarea strategiilor de transnaționalizare a întreprinderii la începutul secolului al XXI-lea

INTRODUCERE Tema prezentei teze de licenţă este: Modificarea strategiilor de transnaţionalizare a întreprinderii la începutul secolului al...

Risipa alimentară și implicații asupra mediului

INTRODUCERE Actualitatea temei investigate. Securitatea alimentară constituie un factor de importanţă majoră în stabilitatea economică, socială,...

Ai nevoie de altceva?