Strategii de Management in Vanzarea cu Amanuntul

Imagine preview
(9/10 din 1 vot)

Acest proiect trateaza Strategii de Management in Vanzarea cu Amanuntul.
Mai jos poate fi vizualizat cuprinsul si un extras din document (aprox. 2 pagini).

Arhiva contine 1 fisier doc de 91 de pagini .

Profesor indrumator / Prezentat Profesorului: IOAN RUS

Iti recomandam sa te uiti bine pe extras, cuprins si pe imaginile oferite iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, il poti descarca. Ai nevoie de doar 6 puncte.

Domeniu: Economie

Cuprins

Capitolul 1. Considerente generale privind managementul strategic şi
implementarea strategiei pag.3
1.1. Cadrul conceptual al managementului strategic pag.4
1.1.1. Definirea managementului strategic şi modalităţi de identificare pag.5
1.1.2. Fundamentarea managementului strategic pag.8
1.2. Implementarea strategiei pag.13
1.2.1. Pregătirea implementării pag.15
1.2.2. Evaluarea şi controlul strategiei pag.17
1.3. Tipologia strategiilor pag.19
1.3.1. Clasificarea strategiilor pag.20
1.3.2. Determinanţii endogeni şi exogeni ai strategiei în cadrul firmelor de comerţ pag.27
Capitolul 2. Comerţul cu amănuntul şi rolul managerului de vânzări în aplicarea
strategiilor de management pag.32
2.1. Conţinutul activităţii, rolul economic şi funcţiile comerţului cu amănuntul pag.33
2.2. Sectorizarea activităţii de vânzare cu amănuntul şi structura formelor de vânzare
ale acesteia pag.38
2.3. Tipologia tendinţelor conturate cu privire la evoluţia comerţului cu amănuntul pag.46
2.4. Rolul managerului de vânzări în aplicarea strategiilor de management pag.49
Capitolul 3. Strategii de management în vânzarea cu amănuntul pag.54
3.1. Contextul strategic al firmelor de vânzare cu amănuntul pag.55
3.1.1. Importanţa strategiilor de management în vânzarea cu amănuntul pag.56
3.1.2. Gestionarea vânzărilor de mărfuri cu amănuntul pag.58
3.1.3. Tipuri de strategii aplicate în funcţie de dimensiunile şi formele comerţului cu
amănuntul pag.60
3.2. Analiza SWOT – instrument important în aplicarea strategiilor de management pag.62
3.2.1. Modele de analiză tip SWOT pag.65
3.2.2. Particularităţi de utilizare a analizei SWOT în România pag.70
3.2.3. Utilizarea analizei SWOT în comerţul cu amănuntul pag.71
3.3. Previziunea vânzărilor în cadrul comerţului cu amănuntul pag.73
3.3.1. Metode de previziune pag.74
3.3.2. Pârghii economice utilizate în politica de vânzări cu amănuntul pag.79
3.4. Avantajele practicării managementului strategic pag.83
Concluzii şi propuneri pag.88
Bibliografie pag.90

Extras din document

CAPITOLUL 1.

CONSIDERENTE GENERALE PRIVIND MANAGEMENTUL STRATEGIC ŞI IMPLEMENTAREA STRATEGIEI

1.1. Cadrul conceptual al managementului strategic

Dacă pe plan mondial managementul strategic reprezintă o practică a cărei utilitate şi permanenţă este demonstrată de firmele de succes, pentru multe din firmele româneşti, deşi recunoscut ca importanţă, rămâne cantonat în planul teoretic. Explicaţiile unei asemenea stări de lucruri sunt multiple: mediul de afaceri românesc incert, lipsa experienţei în mânuirea instrumentarului specific, şi, de ce să nu recunoaştem, o mentalitate care de multe ori acţionează ca un factor restrictiv.

Începând cu anii ’90, firmele româneşti au fost obligate să acţioneze într-un mediu marcat de mecanisme cvasi-necunoascute. Experienţa acumulată în peste un deceniu de acţiune a demonstrat că managementul trebuie să se implice in proiectarea viitorului firmei pe baza unei viziuni clare, mânuind instrumentele pe care teoria la pune la dispoziţia practicii. Chiar dacă managementul strategic este o disciplină care s-a constituit prin generalizarea unor experienţe aparţinând marilor firme şi corporaţii din ţările dezvoltate, în prima fază firme şi corporaţii americane, teoria deosebit de generoasă oferă instrumente al căror grad de generalitate permite aplicarea lor în funcţie de specificul organizaţiei şi de condiţiile concrete de acţiune.

Conceptul de „management strategic” este promovat spectaculos la începutul anilor ’70 de americanul Igor Ansoff, profesor la Universitatea Vanderbilt din SUA. Nucleul conceptului l-a constituit, iniţial, planificarea strategică, activitate circumscrisă funcţiei de prevedere a managementului. Practicarea manangementului strategic implică întregul personal în fundamentarea şi mai ales în implementarea strategiilor. Combinarea şi adaptarea metodelor şi tehnicilor aparţinând managementului, analizei economice, matematicii, sociologiei şi tehnicilor militare asigură managementului strategic fundamentul ştiinţific al unui mod de gândire şi acţiune complex, aşa cum cer împrejurările actuale ale vieţii economico-sociale.

1.1.1. Definirea managementului strategic şi modalităţi de identificare a strategiei

Managementul strategic este una din formele de conducere moderne, axată pe schimbările şi modificările ce trebuie operate în cadrul organizaţiei şi în interacţiunile acesteia cu mediul în care funcţionează, pentru a evita producerea unor situaţii în care bunuri şi servicii oferite de organizaţie, fabricaţia şi vânzarea acestora, întreaga activitate desfăşurată să devină depăşite, în neconcordanţă cronică în raport cu schimbările produse.

Definiţii ale managementului strategic

C. Russu defineşte managementul strategic ca un proces prin care managementul de vârf al organizaţiei determină evoluţia pe termen lung şi performanţele acesteia, asigurând formularea riguroasă, aplicarea corespunzătoare şi evaluarea continuă a strategiei stabilite.

După R. Daft , managementul strategic reprezintă setul de decizii şi acţiuni folosit pentru formularea şi implementarea strategiilor şi planurilor, set care poate deveni o bună corelaţie din punctul de vedere al competivităţii între organizaţie şi mediul său, care să permită îndeplinirea obiectivelor organizaţiei.

Managementul strategic cuprinde, de asemenea, activităţi asociate deciziilor, precum planificarea, inclusiv stabilirea scopurilor şi a obiectivelor, precum şi eşalonarea în timp a realizării lor. Managementul strategic este procesul folosit în firmele moderne pentru a ajuta managerii să răspundă unor întrebări strategice, precum: Unde se află organizaţia? Încotro trebuie să se îndrepte? Ce schimbări există în mediul ambiant al firmei şi cu ce ritm se produc? Ce curs de acţiune poate ajuta firma în îndeplinirea obiectivelor şi scopurilor sale? Din acest punct de vedere, astăzi complexitatea şi sofisticarea proceselor decizionale din organizaţiile moderne impun existenţa managementului strategic.

De fapt, conducerea variatelor şi multiplelor activităţi interne este o parte din responsabilitatea managementului modern. Mediul extern al firmei impune un alt set de factori provocatori: este vorba de mediul extern imediat format din concurenţi, furnizori, clienţi, ale căror inexplicabile preferinţe trebuie anticipate, sau de agenţii guvernamentale care monitorizează respectarea legislaţiei. La crearea climatului în care există şi se dezvoltă afacerea contribuie şi mediul extern îndepărtat: acesta conţine condiţiile economice, socio-culturale, tehnice şi tehnologice, priorităţi politice, ecologice şi legislative, fiecare dintre acestea fiind necesar să fie anticipate, monitorizate şi încorporate în deciziile managementului superior. Aceste influenţe sunt subordonate unor consideraţii majore care apar în procesul decizional, adică multiplele obiective ale stake-holderilor implicaţi în afacere: proprietari, acţionari, salariaţi, bancheri, sindicate, administraţii.

Fisiere in arhiva (1):

  • Strategii de Management in Vanzarea cu Amanuntul.doc

Alte informatii

Universitatea „Dimitrie Cantemir” Tg-Mureş Facultatea de Ştiinţe Economice Specializarea Economia comerţului, turismului şi serviciilor