Strategii la SC Petrom SA

Proiect
8.2/10 (4 voturi)
Domeniu: Economie
Conține 6 fișiere: doc
Pagini : 81 în total
Cuvinte : 31202
Mărime: 233.18KB (arhivat)
Cost: 8 puncte
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Bleoju Gianita

Cuprins

CAPITOLUL I

STRATEGIA SI MANAGEMENTUL STRATEGIC AL FIRMEI

I.1. CONCEPTUL DE STRATEGIE SI MANAGEMENT STRATEGIC

AL ORGANIZATIEI

I.2. COMPONENTELE STRATEGIEI

I.2.1. Modelul de diagnosticare strategica SWOT

I.3. FUNDAMENTAREA STRATEGIEI

I.3.1. Formularea Strategiei

I.3.2. Implementarea Strategiei

I.3.3. Controlul procesului strategic

I.4. STRATEGII DE PIATA

I.5. STRATEGIA CALITATII

I.6. STRATEGII DE DEZVOLTARE A PERSONALULUI

I.7. STRATEGII DE CRESTERE

I.7.1. Strategia de concentrare

CAPITOLUL II

PREZENTAREA GENERALA A SOCIETATII

II.1. PREZENTAREA SOCIETATII

II.2. ISTORIC PETROM

II.3. STRUCTURA ACTIONARIATULUI

II.4. CIFRE PETROM (2008)

II.4.1. Bilant

II.4.2. Contul de profit si pierderi

II.5. ORGANIZAREA SI FUNCTIONAREA SOCIETATII

II.5.1. Obiectul de activitate

II.5.2. Organizarea si conducerea

CAPITOLUL III

ANALIZA MEDIULUI INTREPRINDERI S.C. PETROM S.A.

III.1. MEDIUL EXTERN

III.1.1. Micromediul societatii

III.2. MEDIUL EXTERN

III.3. RELATIILE SOCIETATII CU MEDIUL EXTERN

III.3.1. Relatiile de concurenta

III.3.2. Relatiile de parteneriat si cooperare

III.3.3. Relatiile preferentiale

III.4. PIATA SOCIETATII

III.4.1. Piata interna

III.4.2. Piata externa

III.4.3. Piata potentiala

III.4.4. Principalele caracteristici ale ofertei

III.4.5. Analiza caracteristicilor generale ale cererii

III.5. SITUATIA CONCURENTIALA

III.6. ANALIZA SWOT

CAPITOLUL IV

STRATEGII LA S.C. PETROM S.A.

IV.1. OMV-NUMARUL UNU DIN EUROPA CENTRALA SI DE EST

IV.1. Noutati investitori Petrom

IV.2. PERSCPECTIVA 2009

IV.2.1. Rezultate trimestrul I 2009

IV.3. STRATEGIA DE PIATA A INTREPRINDERII S.C. PETROM S.A.

IV.3.1. Principii de baza in activitatea firmei

IV.3.2. Stabilirea avantajului competitive

IV.3.3. Stabilirea obiectivilor strategice

IV.3.4. Dimensionarea resurselor allocate

IV.4. METODE SI TEHNOLOGII MODERNE DE DISTRIBUTIE

IV.5. OBIECTIVE SI STRATEGIIDE PATRUNDERE PE NOI PIETE

IV.5.1. Strategia de internationalizare

IV.6. STRATEGIA DE MARKETING PRIVIND PIATA CU AMANUNTUL

IV.7. STRATEGIA PETROM 2010

Extras din document

CAPITOLUL I

STRATEGIA ŞI MANAGEMENTUL STRATEGIC AL FIRMEI

I.1. CONCEPTELE DE STRATEGIE SI MANAGEMENT STRATEGIC AL ORGANIZATIEI

În conceperea şi fundamentarea activităţilor firmelor un rol esenţial îl au strategiile şi politicile, eliberate de organismele manageriale.

Strategia desemnează ansamblul obiectivelor majore ale firmei pe termen lung, principalele modalităţi de realizare, împreună cu resursele alocate, în vederea obţinerii avantajului competitiv potrivit misiunii organizaţiei.

Din această definiţie a strategiei rezultă trăsăturile sale definitorii, astfel:

a. întotdeauna strategia are în vedere, în mod explicit şi implicit, realizarea

unor scopuri bine precizate, specificate sub forma de misiune şi obiective. Obiectivele reprezintă fundamentul motivaţional şi acţional al strategiei, calitatea lor fiind determinată pentru performanţele viitoare ale organizaţiei.

b. strategia vizează perioade viitoare din viaţa firmei, cel mai adesea 3-5

ani. De aici şi gradul ridicat de risc şi incertitudine ce-i este asociat, cu toată gama consecinţelor în procesul operaţionalizării.

c. conţinutul strategiei se rezumă la elemente esenţiale, concentrându-se

asupra evoluţiilor majore ale firmei, indiferent că acestea reprezintă sau nu schimbări faţă de perioada anterioară. Fireşte, cel mai adesea, prin strategie se prevăd mutaţii tehnologice, financiare, manageriale etc. de natură să asigure supravieţuirea şi dezvoltarea firmei.

d. strategia se bazează pe abordarea corelativă a organizaţiei şi

mediului în care îşi desfăşoară activitatea.

e. la baza abordării strategiei se află principiul echifinalităţii.

Potrivit acestuia, există mai multe modalităţi sau combinaţii de resurse şi acţiuni, prin care se poate asigura atingerea unui anumit obiectiv.

f. strategia este un rezultat al negocierii explicite sau implicite a

stakeholderilor. Se recomandă o negociere distributivă, bazată pe descoperirea de multidimensiuni, care să nu fie complet opuse. Ca urmare, se abandonează negocierea de tip câştig – pierdere, generatoare de conflicte latente sau deschise, şi se trece la negocierea de tip câştig - câştig în care ambele părţi implicate câştigă câte ceva. Pe această bază se facilitează armonizarea intereselor părţilor implicate, favorizând dezvoltarea unei culturi şi a unui sistem relaţional, propice obţinerii de performanţe ridicate pe termen lung.

I.2. COMPONENTELE STRATEGIEI

Componentele majore ale strategiei firmei sunt :

- misiunea;

- obiectivele fundamentale;

- opţiunile strategice;

- resursele;

- avantajul competitiv.

A) Misiunea firmei

Misiunea firmei constă în enunţarea cuprinzătoare a scopurilor fundamentale şi a concepţiei privind evoluţia şi desfăşurarea activităţilor firmei, prin care se diferenţiază de întreprinderile similare şi din care decurge sfera sau domeniul de activitate si piaţa deservită.

B) Obiectivele fundamentale

Prin obiective fundamentale se desemnează acele obiective ce au în vedere orizonturi îndelungate, de regulă 3-5 ani, şi care se referă la ansamblul activităţilor firmei sau la componente majore ale acesteia.

Obiectivele constituie prima componentă operaţională a strategiei care se formulează, pornind de la misiune prin prisma rezultatelor analizei firmei şi mediului, în interacţiunea lor.

Din punct de vedere al conţinutului, obiectivele fundamentale se divizează în două categorii : economice şi sociale. Obiectivele economice sintetizează şi cuantifică scopurile avute în vedere pe termen lung, de proprietar, managementul superior şi alte categorii de stakeholderi majori. Cele mai frecvente obiective economice se referă la :

- câştigul pe acţiune;

- valoarea acţiunii;

- coeficientul de eficienţă a capitalului;

- profitul;

- rata profitului;

- cifra de afaceri;

- cota parte din piaţă;

- productivitatea muncii;

- calitatea produselor şi serviciilor.

C) Opţiunile strategice

Opţiunile strategice definesc abordările majore, cu implicaţii asupra conţinutului unei părţi apreciabile dintre activităţile firmei, pe baza cărora se stabileşte cum este posibilă şi raţională îndeplinirea obiectivelor strategice.

Dintre abordările sau modalităţile strategice, menţionăm: privatizarea, retehnologizarea, reproiectarea sistemului de management, diversificarea producţiei, asimilarea de noi produse, pătrunderea pe noi pieţe, formarea de societăţi mixte cu un partener străin, specializarea în producţie, profilarea şi reprofilarea firmei, combinarea producţiei, modernizarea organizării, informatizarea activităţilor etc.

D) Resursele

În strategii, resursele sunt prevăzute sub forma fondurilor circulante şi a celor pentru investiţii. Prima categorie de fonduri asigură resursele necesare desfăşurării activităţilor curente. Este foarte importantă dimensionarea lor raţională din punct de vedere economic. Două sunt pericolele majore care intervin. Primul şi cel mai frecvent, este subdimensionarea acestora, ceea ce generează absenţa lichidităţilor şi un grad prea ridicat de îndatorare la bănci. Al doilea, supradimensionarea fondurilor circulante, are ca efect o blocare inutilă a unor disponibilităţi, care pot fi utilizate cu o eficacitate sporită, schimbându-le destinaţia.

E) Avantajul competitiv

Prin avantaj competitiv desemnăm realizarea, de către o firmă, a unor produse sau servicii superioare dintr-un punct de vedere semnificativ pentru consumatori, comparativ cu ofertele de articole similare ale majorităţii concurenţilor.

Preview document

Strategii la SC Petrom SA - Pagina 1
Strategii la SC Petrom SA - Pagina 2
Strategii la SC Petrom SA - Pagina 3
Strategii la SC Petrom SA - Pagina 4
Strategii la SC Petrom SA - Pagina 5
Strategii la SC Petrom SA - Pagina 6
Strategii la SC Petrom SA - Pagina 7
Strategii la SC Petrom SA - Pagina 8
Strategii la SC Petrom SA - Pagina 9
Strategii la SC Petrom SA - Pagina 10
Strategii la SC Petrom SA - Pagina 11
Strategii la SC Petrom SA - Pagina 12
Strategii la SC Petrom SA - Pagina 13
Strategii la SC Petrom SA - Pagina 14
Strategii la SC Petrom SA - Pagina 15
Strategii la SC Petrom SA - Pagina 16
Strategii la SC Petrom SA - Pagina 17
Strategii la SC Petrom SA - Pagina 18
Strategii la SC Petrom SA - Pagina 19
Strategii la SC Petrom SA - Pagina 20
Strategii la SC Petrom SA - Pagina 21
Strategii la SC Petrom SA - Pagina 22
Strategii la SC Petrom SA - Pagina 23
Strategii la SC Petrom SA - Pagina 24
Strategii la SC Petrom SA - Pagina 25
Strategii la SC Petrom SA - Pagina 26
Strategii la SC Petrom SA - Pagina 27
Strategii la SC Petrom SA - Pagina 28
Strategii la SC Petrom SA - Pagina 29
Strategii la SC Petrom SA - Pagina 30
Strategii la SC Petrom SA - Pagina 31
Strategii la SC Petrom SA - Pagina 32
Strategii la SC Petrom SA - Pagina 33
Strategii la SC Petrom SA - Pagina 34
Strategii la SC Petrom SA - Pagina 35
Strategii la SC Petrom SA - Pagina 36
Strategii la SC Petrom SA - Pagina 37
Strategii la SC Petrom SA - Pagina 38
Strategii la SC Petrom SA - Pagina 39
Strategii la SC Petrom SA - Pagina 40
Strategii la SC Petrom SA - Pagina 41
Strategii la SC Petrom SA - Pagina 42
Strategii la SC Petrom SA - Pagina 43
Strategii la SC Petrom SA - Pagina 44
Strategii la SC Petrom SA - Pagina 45
Strategii la SC Petrom SA - Pagina 46
Strategii la SC Petrom SA - Pagina 47
Strategii la SC Petrom SA - Pagina 48
Strategii la SC Petrom SA - Pagina 49
Strategii la SC Petrom SA - Pagina 50
Strategii la SC Petrom SA - Pagina 51
Strategii la SC Petrom SA - Pagina 52
Strategii la SC Petrom SA - Pagina 53
Strategii la SC Petrom SA - Pagina 54
Strategii la SC Petrom SA - Pagina 55
Strategii la SC Petrom SA - Pagina 56
Strategii la SC Petrom SA - Pagina 57
Strategii la SC Petrom SA - Pagina 58
Strategii la SC Petrom SA - Pagina 59
Strategii la SC Petrom SA - Pagina 60
Strategii la SC Petrom SA - Pagina 61
Strategii la SC Petrom SA - Pagina 62
Strategii la SC Petrom SA - Pagina 63
Strategii la SC Petrom SA - Pagina 64
Strategii la SC Petrom SA - Pagina 65
Strategii la SC Petrom SA - Pagina 66
Strategii la SC Petrom SA - Pagina 67
Strategii la SC Petrom SA - Pagina 68
Strategii la SC Petrom SA - Pagina 69
Strategii la SC Petrom SA - Pagina 70
Strategii la SC Petrom SA - Pagina 71
Strategii la SC Petrom SA - Pagina 72
Strategii la SC Petrom SA - Pagina 73
Strategii la SC Petrom SA - Pagina 74
Strategii la SC Petrom SA - Pagina 75
Strategii la SC Petrom SA - Pagina 76
Strategii la SC Petrom SA - Pagina 77
Strategii la SC Petrom SA - Pagina 78
Strategii la SC Petrom SA - Pagina 79
Strategii la SC Petrom SA - Pagina 80
Strategii la SC Petrom SA - Pagina 81

Conținut arhivă zip

  • capitolul I.doc
  • capitolul II.doc
  • capitolul III.doc
  • capitolul IV.doc
  • CONCLUZII SI PROPUNERI.doc
  • CUPRINS.doc

Alții au mai descărcat și

Intreprinderea in Mediul Competitiv

CAPITOLUL I PREZENTAREA GENERALA A INTREPRINDERII I.1 Scurt istoric I.2 Obiectul de activitate I.3 Resursele intreprinderii-financiare,umane,...

Analiza Situației Financiare la o Societate Comercială

INTRODUCERE Analiza situaţiei financiare şi a rentabilităţii utilizează toate sursele de informaţii de natură să reliefeze toate catacteristicile...

Analiza și prognoza indicatoriilor economici - indicatorii de echilibru financiar

I N T R O D U C E R E Analiza reprezintă o metodă de cercetare care constă în descompunerea sau desfacerea unui întreg în elemente componente...

Analiza Economico-Financiara SNP Petrom

Prezentare generală Detalii societate Nume : PETROM S.A. Cod Fiscal (CUI) : 1590082 Cod Registrul Comerţului : J 40/8302/1997 Cod CAEN : 0610...

Lukoil

1.Prezentarea societăţii Denumirea societatii este S.C. LUKOIL ROMANIA S.R.L. Lukoil Romania este persoana juridica romana, avand forma juridica...

Diagnosticul si Evaluarea Intreprinderii

Cap. I. Diagnosticul întreprinderii I.1. Diagnosticul întreprinderii – notiuni generale În practica administrarii si conducerii societatilor...

Analiza Comportamentului Economic al Populatiei din Judetul Sibiu in Comparatie cu Judetele Brasov, Cluj, Dolj si Timis

Luna octombrie a fost o luna de schimbari profunde pe piata financiara din tara noastra. Sub influenta resimtita puternic a crizei financiare...

Functiunile Întreprinderii

Functiunea întreprinderii este o componenta a organizarii procesuale, un ansamblu de activitati omogene si/sau complementare, desfasurate de...

Te-ar putea interesa și

Politica de Distributie - SNP Petrom SA

STRATEGIA DE DISTRIBUIRE 1.1 DEFINIREA CONCEPTULUI DE DISTRIBUTIE CA SERVICIU Definirea notiunii de distributie ca serviciu trebuie facuta prin...

Cercetari de Marketing - Aplicatie la SC Petrom SA Bucureti - Membru OMV Group

1.PREZENTAREA S.C. PETROM S.A. 1.1.SUMARUL CONDUCERII In prezent, compania are strategii clare de dezvoltare vizand extinderea activitatilor la...

Managemetul Distributiei Produselor Petroliere Studiu de Caz - Statia de Distributie Petrom Moinesti

Introducere SNP Petrom este una dintre companiile care au o pondere importantă în economia României. În acelaşi timp, SNP Petrom tinde să devină...

Promovare Petrom

1. Prezentare generala 1.1. Prezentarea generala a companiei S.C. PETROM S.A. Petrom este cea mai mare companie românească de petrol şi gaze, cu...

Analiza performanțelor economico-financiare la OMV Petrom SA

Cap. 1 Raportul OMV PETROM S.A. Rezultatele se înscriu în estimãrile companiei, în pofida impactului mixt al mediului macroeconomic volatil, al...

Mix-ul de Marketing și Rolul Acestuia în Atingerea Obiectivelor Majore ale Unei Organizații

INTRODUCERE Marketingul poate fi privit ca un proces managerial de identificare, anticipare şi satisfacere a cerinţelor consumatorilor, într-un...

Management strategic Petrom

Capitolul I Evaluarea mediului extern de afaceri Introducere Înainte de toate, pentru a putea desfăşura o activitate eficientă orice firmă...

Managementul Strategic - Studiu de Caz - Analiza Strategiei de Marketing a Companiei Petrom

Înainte de toate, pentru a putea desfăşura o activitate eficientă orice firmă trebuie să-şi organizeze activitatea. Organizarea activităţii firmei...

Ai nevoie de altceva?