Structura Financiara, Riscul si Optimizarea Procesului de Constituire, Utilizare a Capitalurilor Intreprinderii

Proiect
8/10 (1 vot)
Domeniu: Economie
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 40 în total
Cuvinte : 9271
Mărime: 57.48KB (arhivat)
Cost: 6 puncte
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Scripliuc Eugenia
Universitatea de Stat din Moldova Facultatea „Ştiinţe Economice” Catedra „Finanţe”

Cuprins

Introducere 3

Capitolul 1. Structura financiară a întreprinderii 4

1.1 Conţinutul structurii financiare a întreprinderii 4

1.2 Criterii de alegere a structurii financiare şi constituirea capitalului social al întreprinderii 10

Capitolul 2. Analiza structurii financiare a întreprinderii şi metoda de constituire, utilizare a capitalului întreprinderii 17

2.1 Caracteristica generală a întreprinderii 18

2.2 Analiza situaţiei patrimoniale 18

2.3 Analiza surselor de finanţare 23

2.4 Analiza echilibrului financiar 29

2.5 Analiza lichidităţii şi solvabilităţii 32

2.6 Analiza gestiunii financiare 33

2.7 Analiza rezultatului financiar şi rentabilităţii 34

2.8 Determinarea părţilor forte şi părţilor slabe a activităţii întreprinderii în baza analizei efectuate 37

Capitolul 3. Analiza situaţiei financiare a întreprinderii SRL „Abilitate Agro”

3.1 Diagnosticul şi aprecierea potenţialului financiar a întreprinderii 39

Bibliografie 40

Extras din document

Introducere

Finanţele întreprinderii reprezintă un ansamblu de măsuri şi activităţi al căror abiect este fenomenul financiar. Activitatea financiară se prezintă ca o practică organizaţională, ca un ansamblu de activităţi ce se desfăşoară prin intermediul serviciilor sau direcţiilor financiare şi care se exprimă valoric.

Indiferent cine iniţiază şi coordonează activitatea financiară a întreprinderii, esenţial este faptul că acestă activitate presupune existenţa permanentă a unor fluxuri financiare, pozitive şi negative, organizate şi programate a avea loc în condiţii care să servească interesele întreprinderii. În mod deosebit, finanţele întreprinderii sunt organizate pentru a satisface realizarea obiectului activităţii, în condiţii de rentabilitate. Aceasta înseamnă dimensionarea riguroasă a nevoilor de fonduri pentru exerciţii financiare date şi procurarea la timp şi în cuantimul necesar a resurselor acoperitoare cele mai avantajoase posibil pentru întreprindere.

Dacă dimensionarea nevoilor de finanţat reprezintă o operaţiune cu pronunţat caracter tehnic, în sensul că atît activele imobiliare, cît şi cele circulante ţin, în ultimă instanţă, de cifra de afaceri previzionată, formarea sau procurarea resurselor financiare acoperitoare implică decizia de finanţare şi care nu se poate lua decît corelînd costurile cu rentabilitatea proiectelor avute în vedere.

Procurarea fondurilor se poate realiza fie din surse interne, precum beneficiul propriu, amortizarea activelor imobiliare, fie din surse externe, cum ar fi aportul adus de acţionari, împrumuturi obligatare, credite bancare pe termen mijlociu şi scurt, credite comerciale. Fiecare din aceste două mari categorii de resurse presupune costuri, fapt pentru care în cadrul activităţii financiare este necesară o gestionare judicioasă a fiecărei resurse în parte, selecţionarea lor după criterii economice sau după alte constrîngeri la care este supusă întreprinderea.

Fluxurile pozitive, de formare a fondurilor necesare finanţării proiectelor, sunt urmate, mai curînd sau mai tîrziu, de fluxurile de ieşire, precum dividentele plătite, dobînzi şi rambursări de credite, plata furnizorilor, plăţi în contul impozitelor şi taxelor etc. Analistul din întreprindere va trebui să gestioneze atent şi aceste fluxuri financiare, să le coreleze ca volum şi cronologic cu fluxurile de intrare, pentru a le face compatibile.

Echilibrul dintre nevoi şi resurse acoperitoare este, alături de rentabilitate, obiectivul cel mai important al finanţării întreprinderii. Echilibrul financiar la nivel microeconomic se realizează numai în condiţiile păstrării capacităţii de plată, a lichidităţii financiare şi a solvabilităţii drept caracteristici permanente ale întreprinderii. Lipsa capacităţii de plată sau a lichidităţii financiare, chiar pe un fond de solvabilitate, crează greutăţi financiare foarte mari, care pot merge pînă la faliment. Rolul finanţelor întreprinderii este de a supraveghea şi corecta operativ orice dezechilibru, iniţiind fluxuri corespunzătoare de intrare sau ieşire înainte ca dezechilibrul să ia forme ireparabile.

O bună activitate financiară, desfăşurată de organele specializate din întreprindere, ca şi de conducerea întreprinderii influienţează direct nu numai rezultatele economice şi financiare, dar şi menţinerea unor raporturi corespunzătoare cu partenerii de contracte, cu banca, cu acţionarii sau obligatarii, precum şi cu organele fiscale ale statului.

Capitolul I

Structura financiară a întreprinderii

1.1 Conţinutul structurii financiare a întreprinderii

Prin structura financiară a întreprinderii se înţelege raportul existent între finanţările pe termen scurt şi cele pe termen lung. La nivelul întreprinderii, structura financiară reflectă compoziţia capitalurilor acesteia sau totalitatea componentelor de capital.

Aproape în toate cazurile întreprinderile nu se finanţează în proporţie de 100% din fonduri proprii, ci apelează concomitent şi la finanţări externe. Selectarea mijloacelor de finanţare externă şi ponderea acestora în raport cu finanţarea internă reprezintă un aspect principal al politicii financiare a întreprinderii. În acest fel se decide asupra ponderii creditelor de trezorerie faţă de capitalul permanent, dar şi asupra structurii capitalului permanent.

Active imobilizate

Capital propriu

Datorii la termen (lung şi mijlociu)

Active

circulante

Credite comerciale (furnizori)

Credite bancare pe termen scurt

Capital

permanent

Resurse

de trezorerie

Figura numărul 1

După cum se observă din Figura numărul 1, capitalul permanent se compune din capitaluri proprii şi împrumuturi pe termen mediu şi lung.

Preview document

Structura Financiara, Riscul si Optimizarea Procesului de Constituire, Utilizare a Capitalurilor Intreprinderii - Pagina 1
Structura Financiara, Riscul si Optimizarea Procesului de Constituire, Utilizare a Capitalurilor Intreprinderii - Pagina 2
Structura Financiara, Riscul si Optimizarea Procesului de Constituire, Utilizare a Capitalurilor Intreprinderii - Pagina 3
Structura Financiara, Riscul si Optimizarea Procesului de Constituire, Utilizare a Capitalurilor Intreprinderii - Pagina 4
Structura Financiara, Riscul si Optimizarea Procesului de Constituire, Utilizare a Capitalurilor Intreprinderii - Pagina 5
Structura Financiara, Riscul si Optimizarea Procesului de Constituire, Utilizare a Capitalurilor Intreprinderii - Pagina 6
Structura Financiara, Riscul si Optimizarea Procesului de Constituire, Utilizare a Capitalurilor Intreprinderii - Pagina 7
Structura Financiara, Riscul si Optimizarea Procesului de Constituire, Utilizare a Capitalurilor Intreprinderii - Pagina 8
Structura Financiara, Riscul si Optimizarea Procesului de Constituire, Utilizare a Capitalurilor Intreprinderii - Pagina 9
Structura Financiara, Riscul si Optimizarea Procesului de Constituire, Utilizare a Capitalurilor Intreprinderii - Pagina 10
Structura Financiara, Riscul si Optimizarea Procesului de Constituire, Utilizare a Capitalurilor Intreprinderii - Pagina 11
Structura Financiara, Riscul si Optimizarea Procesului de Constituire, Utilizare a Capitalurilor Intreprinderii - Pagina 12
Structura Financiara, Riscul si Optimizarea Procesului de Constituire, Utilizare a Capitalurilor Intreprinderii - Pagina 13
Structura Financiara, Riscul si Optimizarea Procesului de Constituire, Utilizare a Capitalurilor Intreprinderii - Pagina 14
Structura Financiara, Riscul si Optimizarea Procesului de Constituire, Utilizare a Capitalurilor Intreprinderii - Pagina 15
Structura Financiara, Riscul si Optimizarea Procesului de Constituire, Utilizare a Capitalurilor Intreprinderii - Pagina 16
Structura Financiara, Riscul si Optimizarea Procesului de Constituire, Utilizare a Capitalurilor Intreprinderii - Pagina 17
Structura Financiara, Riscul si Optimizarea Procesului de Constituire, Utilizare a Capitalurilor Intreprinderii - Pagina 18
Structura Financiara, Riscul si Optimizarea Procesului de Constituire, Utilizare a Capitalurilor Intreprinderii - Pagina 19
Structura Financiara, Riscul si Optimizarea Procesului de Constituire, Utilizare a Capitalurilor Intreprinderii - Pagina 20
Structura Financiara, Riscul si Optimizarea Procesului de Constituire, Utilizare a Capitalurilor Intreprinderii - Pagina 21
Structura Financiara, Riscul si Optimizarea Procesului de Constituire, Utilizare a Capitalurilor Intreprinderii - Pagina 22
Structura Financiara, Riscul si Optimizarea Procesului de Constituire, Utilizare a Capitalurilor Intreprinderii - Pagina 23
Structura Financiara, Riscul si Optimizarea Procesului de Constituire, Utilizare a Capitalurilor Intreprinderii - Pagina 24
Structura Financiara, Riscul si Optimizarea Procesului de Constituire, Utilizare a Capitalurilor Intreprinderii - Pagina 25
Structura Financiara, Riscul si Optimizarea Procesului de Constituire, Utilizare a Capitalurilor Intreprinderii - Pagina 26
Structura Financiara, Riscul si Optimizarea Procesului de Constituire, Utilizare a Capitalurilor Intreprinderii - Pagina 27
Structura Financiara, Riscul si Optimizarea Procesului de Constituire, Utilizare a Capitalurilor Intreprinderii - Pagina 28
Structura Financiara, Riscul si Optimizarea Procesului de Constituire, Utilizare a Capitalurilor Intreprinderii - Pagina 29
Structura Financiara, Riscul si Optimizarea Procesului de Constituire, Utilizare a Capitalurilor Intreprinderii - Pagina 30
Structura Financiara, Riscul si Optimizarea Procesului de Constituire, Utilizare a Capitalurilor Intreprinderii - Pagina 31
Structura Financiara, Riscul si Optimizarea Procesului de Constituire, Utilizare a Capitalurilor Intreprinderii - Pagina 32
Structura Financiara, Riscul si Optimizarea Procesului de Constituire, Utilizare a Capitalurilor Intreprinderii - Pagina 33
Structura Financiara, Riscul si Optimizarea Procesului de Constituire, Utilizare a Capitalurilor Intreprinderii - Pagina 34
Structura Financiara, Riscul si Optimizarea Procesului de Constituire, Utilizare a Capitalurilor Intreprinderii - Pagina 35
Structura Financiara, Riscul si Optimizarea Procesului de Constituire, Utilizare a Capitalurilor Intreprinderii - Pagina 36
Structura Financiara, Riscul si Optimizarea Procesului de Constituire, Utilizare a Capitalurilor Intreprinderii - Pagina 37
Structura Financiara, Riscul si Optimizarea Procesului de Constituire, Utilizare a Capitalurilor Intreprinderii - Pagina 38
Structura Financiara, Riscul si Optimizarea Procesului de Constituire, Utilizare a Capitalurilor Intreprinderii - Pagina 39
Structura Financiara, Riscul si Optimizarea Procesului de Constituire, Utilizare a Capitalurilor Intreprinderii - Pagina 40

Conținut arhivă zip

  • Structura Financiara, Riscul si Optimizarea Procesului de Constituire, Utilizare a Capitalurilor Intreprinderii.doc

Alții au mai descărcat și

Riscul în Procesul Decional

INTRODUCERE Incertitudinea şi riscul reprezintă două coordonate ale mediului economic în care agenţii economici îşi desfăşoară activitatea....

Impactul Politicii de Îndatorare asupra Valorii Întreprinderii

Noile oportunitati de cooperare si schimburi internationale, ultimele realizari ale stiintei si tehnologiei, paleta din ce în ce mai larga a...

Diagnosticul Stării Financiare a Întreprinderii - Etape Preliminare a Procesului de Creditare Bancară

INTRODUCERE „Deosebirea efectiva între o banca si toate celelalte afaceri consta în aceea ca o banca nu se înfiinteaza decît daca va obtine si...

Diagnosticul Financiar și Evaluarea la SC Euroconstruct SA

CAP. 1. PREZENTAREA GENERALĂ A SOCIETĂŢII S.C. „EUROCONSTRUCT” S.A. 1.1. ELEMENTE DE IDENTIFICARE S.C. „EUROCONSTRUCT” S.A. este persoană...

Optimizarea Capitalurilor Proprii

INTRODUCERE Punctul de plecare în analiza structurii capitalului este de a cunoaste daca valoarea unei societati rezulta dintr-o alegere...

Leasingul

Prezentarea temei abordate In limbajul cotidian auzim adesea expresiile: „nu sunt bani” sau „ nu există capital suficient”. Problema capitalului...

Conditii de Creditare Bancara a Intreprinderilor din Republica Moldova

INTRODUCERE Actualitatea temei de cercetare. În ultimii ani, recunoaşterea contribuţiei întreprinderilor mici şi mijlocii la creşterea economică a...

Sursele de Finantare a SA Plovdiv

INTRODUCERE Orice întreprindere este obligată să se adapteze mediului în care funcţionează, menţinându-şi în acelaşi timp coeziunea internă şi...

Ai nevoie de altceva?