Studiu Asupra Sistemului de Organizare Procesuala a Productiei Individuale de Serie Mica si Mijlocie

Imagine preview
(9/10 din 1 vot)

Acest proiect trateaza Studiu Asupra Sistemului de Organizare Procesuala a Productiei Individuale de Serie Mica si Mijlocie.
Mai jos poate fi vizualizat cuprinsul si un extras din document (aprox. 2 pagini).

Arhiva contine 4 fisiere doc de 75 de pagini (in total).

Iti recomandam sa te uiti bine pe extras, cuprins si pe imaginile oferite iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, il poti descarca. Ai nevoie de doar 9 puncte.

Domeniu: Economie

Cuprins

Capitolul I Organizarea procesuală structurală a firmei 5
1.1. Definirea organizării firmei 5
1.2 Definirea şi componentele organizării procesuale 8
1.3 Funcţiunile firmei 11
1.3.1. Funcţiunea de cercetare - dezvoltare 11
1.3.2. Funcţiunea comercială 15
1.3.3. Funcţiunea de producţie 19
1.3.4. Funcţiunea financiar-contabilă 25
1.3.5. Funcţiunea de personal 29
Capitolul II. Prezentarea societăţii S.C. VEL PITAR S.A 32
2.1. Scurt istoric 32
2.2. Obiectul de activitate al S.C.VEL PITAR S.A. 34
2.3. Organigrama societăţii S.C. VEL PITAR S.A 38
2.4. Eficienţa economică a organizării producţiei în flux 39
Capitolul III. Sisteme de organizare procesuală a producţiei întreprinderii 42
3.1. Organizarea producţiei în flux - sistem de organizare procesuală a
producţiei de masă şi serie mare 42
3.1.1. Definirea şi trăsăturile organizării producţiei în flux 42
3.1.2. Tipologia organizării producţiei în flux 45
3.1.3. Proiectarea liniilor de producţie în flux 53
3.1.3. 1. Probleme ale proiectării liniilor de producţie în flux 53
3.1.3.2. Elementele de proiectare a unei linii de producţie în flux 54
3.1.3.3. Organizarea spaţială a liniilor de producţie în flux 62
3.2. Sisteme de organizare procesuala a producţiei individuale, de serie mică
şi mijlocie
3.2.1. Organizarea producţiei pe comenzi 64
3.2.2. Sisteme folosite în organizarea procesuală a producţiei individuale,
de serie mică şi mijlocie pentru creşterea eficienţei economice a acesteia 66
3.2.2.1. Acţiuni care se impun în acest scop 66
3.2.2.2. Organizarea producţiei pe baza tehnologiei de grup 68
3.2.2.3. Organizarea celulară a producţiei 69
Capitolul IV. Concluzii şi sugestii 70
Bibliografie 73
Anexa 1 74
Anexa 2 75

Extras din document

ORGANIZAREA PROCESUALĂ STRUCTURALĂ A FIRMEI

Abordarea problematicii propriu-zise a organizării procesuale impune definirea, fie şi succintă, a sferei mai mari din care face parte intrinseca, şi anume organizarea. Pe această baza vom evidenţia mai clar în cele ce urmează raporturile existente între principalele componente ale organizării şi între acestea şi celelalte subdomenii ale managementului firmei.

1.1. Definirea organizării firmei

În literatura de specialitate există numeroase definiri ale organizării, care, în mod firesc, diferă în anumite privinţe. După cum a rezultat din cercetările pe care le-am întreprins, acestea pot fi partajate în principal în doua categorii ce exprima concepţii sensibil diferite asupra organizării.

O primă concepţie, care îşi are originea în lucrările specialiştilor sovietici din perioada antebelică, tratează organizarea ca fiind un mijloc de raţionalizare a activităţilor unităţilor economice, formată în principal din trei domenii: organizarea conducerii, organizarea producţiei şi organizarea muncii. Aceasta abordare este încă predominantă în fostele ţări comuniste.

O a două concepţie, ce predomină în ţările dezvoltate occidentale şi ale cărei filiaţiuni cu teoria lui Fayol sunt evidente, reduce de fapt organizarea la stabilirea organizării de ansamblu a întreprinderilor. Reprezentativă pentru aceasta abordare este definiţia pe care o dau organizării cunoscuţii specialişti americani Harold Koontz şi Cyril O'Donnell.

Pentru celelalte elemente ale organizării - în special cele care în România sunt desemnate, de regulă, prin organizarea producţiei şi organizarea muncii - în ţările occidentale şi, în special, în SUA se foloseşte mai puţin termenul de organizare. În cazul lor accentul se plasează asupra metodelor cu care sunt abordate şi, ca atare, numeroase probleme organizatorice sunt tratate în strânsă legătură cu metodele şi tehnicile cercetării operaţionale, engineeringului, studiului muncii, metodele psihologice, sociologice etc. Aşa se explică de ce în numeroase firme din aceste ţări unele compartimente cu caracter predominant organizatoric poarta denumiri ca “methodes”, “engineering”.

De remarcat ca, în ultimii ani, în condiţiile trecerii la economia de piaţă, această manieră de a defini organizarea este folosită cu o frecvenţă sporită şi în Europa Centrală şi de Est, inclusiv în România.

După opinia noastră, deşi fiecare din aceste abordări conţine elemente valoroase pentru definirea organizării, în ansamblul lor nu ne pot satisface pe deplin datorită, în ¬special, caracterului incomplet şi insuficientei rigurozităţi în delimitarea şi tratarea problematicii implicate.

Cercetările efectuate ne-au dus la concluzia ca, în esenţă, organizarea firmei constă în stabilirea şi delimitarea proceselor de muncă fizică şi intelectuală a componentelor acestora (mişcări, timpi, operaţii, lucrări, sarcini etc.) precum şi gruparea lor pe posturi, formalii de muncă, compartimente etc corespunzător anumitor criterii manageriale, economice, tehnice şi sociale, în vederea realizării în cele mai bune condiţii a obiectivelor previzionate

În cadrul organizării firmelor, atât pe planul teoriei, cat şi al practicii, se pot ¬delimita, în funcţie de sfera de cuprindere, doua subdiviziuni principale:

a) organizarea ansamblului activităţilor unei unităţi;

b) organizarea diferitelor activităţi componente (fabricaţie, aprovizionare, desfacere, marketing ş.a.).

Aceasta abordare a organizării firmelor, pe lângă faptul că elimină inconsecventele şi limitele celor două abordări principale menţionate, prezintă şi alte două avantaje. În primul rând, este puternic orientată spre realizarea obiectivelor raţiunea înfiinţării şi funcţionării firmei. Al doilea avantaj principal constă în aceea că abordând diferenţiat activităţile unităţii, asigură luarea în considerare a specificului fiecăreia şi folosirea unor metode şi tehnici corespunzătoare. Spre exemplu, într-un

Fisiere in arhiva (4):

  • Studiu Asupra Sistemului de Organizare Procesuala a Productiei Individuale de Serie Mica si Mijlocie
    • ANEX2 pag 75.doc
    • anexa 1 pag 74.doc
    • cuprins.doc
    • tot.doc