Studiu de caz - întreprinderea în mediul competitiv - realizat la SC Edilconst SA Câmpina

Proiect
9/10 (1 vot)
Domeniu: Economie
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 55 în total
Cuvinte : 11956
Mărime: 88.90KB (arhivat)
Cost: 11 puncte
UNIVERSITATEA „PETROL şi GAZE”PLOIEŞTI FACULTATEA DE ŞTIINŢE ECONOMICE SPECIALIZARE: ADMINISTRAREA AFACERII

Cuprins

CAPITOLUL I:PREZENTAREA GENERALA A INTREPRINDERII

I.1-Scurt istoric

I.2-Obiectul de activitate al firmei

I.3-Resursele intreprinderii

I.3.1-Resursele financiare

I.3.2-Resursele umane

I.3.3-Resursele materiale

I.4-Caracterizarea economico-financiara a activitatii intreprinderii

I.4.1-Analiza indicatorilor bazei tehnico-materiale

CAPITOLUL II:IMPLICAREA FACTORILOR DE MEDIU IN ACTIVITATILE INTREPRINDERII

II.1-Macromediul intreprinderii si influenta componentelor factorilor acestuia asupra

activitatii intreprinderii

II.2-Micromediul intreprinderii si influenta componentelor factorilor acestuia asupra

activitatii intreprinderii

II.3-Relatia întreprindere-piata

II.4-Obiectivele economice ale intreprinderii in conditii concurentiale

CAPITOLUL III:STRUCTURA ORGANIZATORICA A INTREPRINDERII

III.1-Prezentarea structurii functionale(de conducere)

III.2-Prezentarea structurii operationale(de productie si conceptie)

III.3-Documente de formalizare a structurii organizatorice (ROF); fisa postului;

organigrama

CAPITOLUL IV:FUNCTIUNILE INTREPRINDERII

IV.1-Functiunile componente ale sistemului organizarii procesuale a intreprinderii

IV.2-Interdependenta functiunilor intreprinderii

CAPITOLUL V:STRATEGII ECONOMICE ALE INTREPRINDERII,PLANUL CA INSTRUMENT DE

CONCRETIZARE SI REALIZARE A LOR

V.1-Importanta strategiei economice pentru activitatile intreprinderii

V.2-Elaborarea strategiei economice a intreprinderii

V.3-Elaborarea planului de afaceri

CAPITOLUL VI:EFICIENTA ECONOMICA A ACTIVITATII INTREPRINDERII

VI.1-Indicatori de exprimare a eficientei economice(prezentarea,calculul si analiza

acestora)

VI.2-Indicatori de eficienta a utilizarii fortei de munca (prezentarea,calculul si analiza

acestora)

VI.3-Indicatorii rentabilitatii (prezentarea,calculul si analiza acestora)

VI.4-Posibilitati de crestere a eficientei economice

Extras din document

CAPITOLUL I:PREZENTAREA GENERALA A INTREPRINDERII

I.1-Scurt istoric al firmei EDILCONST S.A. Cîmpina

DATE GENERALE

Societatea comerciala „EDILCONST” S.A. este o firma cu profil de construcţii,care a fost fondata in anul 1952,filiala a Trustului de Construcţii Montaj Prahova. În anul 1991,odată cu reorganizarea întreprinderilor din Romania, firma a obţinut personalitate juridica totală sub denumirea de mai sus.

Denumirea societaţii este SOCIETATEA COMERCIALA”EDILCONST”S.A. care emană de la societate, denumirea societaţii va fi precedata de cuvintele „societate pe acţiuni”sau iniţialele „S.A.”, de capital social, sediul şi numărul de înmatriculare in Registrul Comerţului.

Firma are sediul in România, strada Bucea, nr.2 Campina, judeţul Prahova.

Capitalul social este de 15.66.062 RON , valoare care la data inregistrarii echivala cu 1.000.000USD.

Sediul societăţii poate fi mutat in altă localitate din Romania, pe baza hotărârii adunării generale a acţionarilor, potrivit legii Societatea poate avea sucursale filiale, situate in alte localităţi din ţară şi străinătate.

Începând din anul 1994 S.C.”EDILCONST”S.A.este o firmă cu capital integral privat,ca urmare a cumpărării intregului pachet de acţiuni de către salariaţi.

În ultimii ani cifra de afaceri a firmei a avut urmatoarea evoluţie:

-2004 76.608.32 lei 3.254.527 EURO

-2005 215.771.65 lei 7.991.000 EURO

-2006 169.403.57 lei 4.851.000 EURO

În aceeaşi perioadă numărul mediu de salariaţi se prezintă astfel:

-2004: -399 -2005: -420 -2006: -388

FORMA JURIDICA A SOCIETATII:

Societatea comerciala”EDILCONST”S.A. Cîmpina este persoană juridică română, având forma juridică de societate pe acţiuni cu capital integral privat.

Societatea îşi desfăşoară activitatea în conformitate cu prevederile Legii 31/1990, cu prevederile prezentului statut şi ale contractului de societate.

Durata societăţii este nelimitată cu începere de la data înmatriculării la Oficiul Registrului Comerţului Prahova.

I.2 -Obiectul de activitate al firmei „EDILCONST”S.A.CAMPINA.

Principalele realizari.

Obiectul principal de activitate îl constituie lucrările de construcţii de locuinţe, construcţii social-culturale şi industriale, inclusiv lucrările de instalaţii.

Aceste lucrari sunt realizate în majoritate in localităţile de pe Valea Prahovei.

Cele mai importante obiective de investiţii construite de firmă sunt:

- Anterior 1990:

-Hotel International Sinaia;

-Hotel Montana Sinaia;

-Hotel Sinaia;

-Hotel Silva Buşteni;

-Magazin General Sinaia;

-Complex Comercial Buşteni;

-Spital cu 400 paturi Cîmpina;

-Apartamente - peste 15.000 in localitatile Cîmpina, Sinaia, Buşteni,Azuga,Breaza,

Băicoi, Floresti, Filipesti şi Plopeni;

-Statii de epurare a apelor menajere

- Dupa 1990:

-Sediul Poliţiei din Cîmpina;

-Baza de Operaţiuni Speciale pentru Sonde Cîmpina;

-Hotel I.C.P.T.Cîmpina;

-Fabrica de Confecţii I.C.P.T.Cîmpina;

-Săli de Conferinţe I.C.P.T.;

-Apartamente - peste 450 in localitatile Cîmpina, Poiana Cîmpina, Băicoi;

- Staţii de distribuire produse petroliere;

-Case de vacanţă;

-Canalizari, drumuri şi alimentări cu apă;

-Şcoală 10 Săli de clasa in comuna Floresti;

-Modernizari sedii de societăţi;

-Consolidări şi modernizări şcoli şi grădiniţe;

-Adăpost câini comunitari Cîmpina;

-Sat pentru creşterea copiilor Fundatia „SPERANTA COPIILOR” Cîmpina;

-Înfiinţare reţea distribuţie gaze în comuna Grindu si Gârbovi;

-Modernizare cămin Moreni;

-Bloc locuinţe cu două scări Cîmpina;

-Rampă ecologică de gunoi Băicoi;

-Rezervor 600 mc Şcoala de Politie Cîmpina;

-Sediul Poliţiei din Comuna Cornu;

-Depozit materiale Fabrica de Confectii Cornu;

-Case de vacanta Predeal, com. Cornu, Breaza;

-Depozit Sud III Moreni;

-Alimentare cu apă Breaza;

-Laboratoare P.C.C.STEROM - CÎMPINA;

-Modernizare şi reamenajare spaţii producţie P.C.C.STEROM-CÎMPINA;

Societatea Comercială „EDILCONST”S.A. va avea ca obiect de activitate urmatoarele:

-Extracţia pietrei pentru construcţii;

-Extracţia pietrişului şi nisipului;

-Extracţia argilei si caolinului;

-Prelucrarea brută a lemnului şi impregnarea lemnului;

-Fabricarea de elemente de dulgherie şi tâmplărie pentru construcţii;

-Fabricarea cărămizilor, ţiglelor şi a altor produse de construcţii;

-Fabricarea elementelor de beton pentru construcţii;

-Fabricarea elementelor de ipsos pentru construcţii;

-Fabricarea betonului;

-Fabricarea mortarului;

-Fabricarea altor elemente din beton, ciment si ipsos;

-Taierea ,fasonarea si finisarea pietrei ;

-Construcţii metalice si părţi componente;

-Structuri si tâmplării metalice;

-Recuperarea deşeurilor şi resturilor metalice şi nemetalice reciclabile netoxice;

-Demolarea construcţiilor, terasamentelor şi organizarea de şantier;

-Lucrări de construcţii, inclusiv lucrări de artă;

-Lucrări de învelitori, şarpante si terase la construcţii.

-Construcţii de autostrăzi ,drumuri, aerodromuri şi construcţii destinate sportului;

-Alte lucrări de construcţii ingineresti;

-Alte lucrări specifice pentru construcţii;

-Lucrări de instalaţii electrice;

-Lucrări de izolaţii şi protecţie anticorozive;

-Lucrări de instalaţii sanitare şi de încălzire centrală şi de montaj de echipamente şi

utilaje tehnologice la clădiri şi construcţii inginereşti;

-Comerţ cu piese şi accesorii pentru autovehicule;

-Comerţ intermediar cu materii prime, şi cu semiproduse;

-Comert intermediar cu produse alimentare,băuturi şi tutun;

-Alte activităţi de servicii prestate in principal întreprinderilor;

-Alte forme de învăţământ, etc.

Preview document

Studiu de caz - întreprinderea în mediul competitiv - realizat la SC Edilconst SA Câmpina - Pagina 1
Studiu de caz - întreprinderea în mediul competitiv - realizat la SC Edilconst SA Câmpina - Pagina 2
Studiu de caz - întreprinderea în mediul competitiv - realizat la SC Edilconst SA Câmpina - Pagina 3
Studiu de caz - întreprinderea în mediul competitiv - realizat la SC Edilconst SA Câmpina - Pagina 4
Studiu de caz - întreprinderea în mediul competitiv - realizat la SC Edilconst SA Câmpina - Pagina 5
Studiu de caz - întreprinderea în mediul competitiv - realizat la SC Edilconst SA Câmpina - Pagina 6
Studiu de caz - întreprinderea în mediul competitiv - realizat la SC Edilconst SA Câmpina - Pagina 7
Studiu de caz - întreprinderea în mediul competitiv - realizat la SC Edilconst SA Câmpina - Pagina 8
Studiu de caz - întreprinderea în mediul competitiv - realizat la SC Edilconst SA Câmpina - Pagina 9
Studiu de caz - întreprinderea în mediul competitiv - realizat la SC Edilconst SA Câmpina - Pagina 10
Studiu de caz - întreprinderea în mediul competitiv - realizat la SC Edilconst SA Câmpina - Pagina 11
Studiu de caz - întreprinderea în mediul competitiv - realizat la SC Edilconst SA Câmpina - Pagina 12
Studiu de caz - întreprinderea în mediul competitiv - realizat la SC Edilconst SA Câmpina - Pagina 13
Studiu de caz - întreprinderea în mediul competitiv - realizat la SC Edilconst SA Câmpina - Pagina 14
Studiu de caz - întreprinderea în mediul competitiv - realizat la SC Edilconst SA Câmpina - Pagina 15
Studiu de caz - întreprinderea în mediul competitiv - realizat la SC Edilconst SA Câmpina - Pagina 16
Studiu de caz - întreprinderea în mediul competitiv - realizat la SC Edilconst SA Câmpina - Pagina 17
Studiu de caz - întreprinderea în mediul competitiv - realizat la SC Edilconst SA Câmpina - Pagina 18
Studiu de caz - întreprinderea în mediul competitiv - realizat la SC Edilconst SA Câmpina - Pagina 19
Studiu de caz - întreprinderea în mediul competitiv - realizat la SC Edilconst SA Câmpina - Pagina 20
Studiu de caz - întreprinderea în mediul competitiv - realizat la SC Edilconst SA Câmpina - Pagina 21
Studiu de caz - întreprinderea în mediul competitiv - realizat la SC Edilconst SA Câmpina - Pagina 22
Studiu de caz - întreprinderea în mediul competitiv - realizat la SC Edilconst SA Câmpina - Pagina 23
Studiu de caz - întreprinderea în mediul competitiv - realizat la SC Edilconst SA Câmpina - Pagina 24
Studiu de caz - întreprinderea în mediul competitiv - realizat la SC Edilconst SA Câmpina - Pagina 25
Studiu de caz - întreprinderea în mediul competitiv - realizat la SC Edilconst SA Câmpina - Pagina 26
Studiu de caz - întreprinderea în mediul competitiv - realizat la SC Edilconst SA Câmpina - Pagina 27
Studiu de caz - întreprinderea în mediul competitiv - realizat la SC Edilconst SA Câmpina - Pagina 28
Studiu de caz - întreprinderea în mediul competitiv - realizat la SC Edilconst SA Câmpina - Pagina 29
Studiu de caz - întreprinderea în mediul competitiv - realizat la SC Edilconst SA Câmpina - Pagina 30
Studiu de caz - întreprinderea în mediul competitiv - realizat la SC Edilconst SA Câmpina - Pagina 31
Studiu de caz - întreprinderea în mediul competitiv - realizat la SC Edilconst SA Câmpina - Pagina 32
Studiu de caz - întreprinderea în mediul competitiv - realizat la SC Edilconst SA Câmpina - Pagina 33
Studiu de caz - întreprinderea în mediul competitiv - realizat la SC Edilconst SA Câmpina - Pagina 34
Studiu de caz - întreprinderea în mediul competitiv - realizat la SC Edilconst SA Câmpina - Pagina 35
Studiu de caz - întreprinderea în mediul competitiv - realizat la SC Edilconst SA Câmpina - Pagina 36
Studiu de caz - întreprinderea în mediul competitiv - realizat la SC Edilconst SA Câmpina - Pagina 37
Studiu de caz - întreprinderea în mediul competitiv - realizat la SC Edilconst SA Câmpina - Pagina 38
Studiu de caz - întreprinderea în mediul competitiv - realizat la SC Edilconst SA Câmpina - Pagina 39
Studiu de caz - întreprinderea în mediul competitiv - realizat la SC Edilconst SA Câmpina - Pagina 40
Studiu de caz - întreprinderea în mediul competitiv - realizat la SC Edilconst SA Câmpina - Pagina 41
Studiu de caz - întreprinderea în mediul competitiv - realizat la SC Edilconst SA Câmpina - Pagina 42
Studiu de caz - întreprinderea în mediul competitiv - realizat la SC Edilconst SA Câmpina - Pagina 43
Studiu de caz - întreprinderea în mediul competitiv - realizat la SC Edilconst SA Câmpina - Pagina 44
Studiu de caz - întreprinderea în mediul competitiv - realizat la SC Edilconst SA Câmpina - Pagina 45
Studiu de caz - întreprinderea în mediul competitiv - realizat la SC Edilconst SA Câmpina - Pagina 46
Studiu de caz - întreprinderea în mediul competitiv - realizat la SC Edilconst SA Câmpina - Pagina 47
Studiu de caz - întreprinderea în mediul competitiv - realizat la SC Edilconst SA Câmpina - Pagina 48
Studiu de caz - întreprinderea în mediul competitiv - realizat la SC Edilconst SA Câmpina - Pagina 49
Studiu de caz - întreprinderea în mediul competitiv - realizat la SC Edilconst SA Câmpina - Pagina 50
Studiu de caz - întreprinderea în mediul competitiv - realizat la SC Edilconst SA Câmpina - Pagina 51
Studiu de caz - întreprinderea în mediul competitiv - realizat la SC Edilconst SA Câmpina - Pagina 52
Studiu de caz - întreprinderea în mediul competitiv - realizat la SC Edilconst SA Câmpina - Pagina 53
Studiu de caz - întreprinderea în mediul competitiv - realizat la SC Edilconst SA Câmpina - Pagina 54
Studiu de caz - întreprinderea în mediul competitiv - realizat la SC Edilconst SA Câmpina - Pagina 55

Conținut arhivă zip

  • Studiu de Caz - Intreprinderea in Mediul Competitiv - Realizat la SC Edilconst SA Campina.doc

Alții au mai descărcat și

Business plan - metodă statistică de fundamentare a strategiilor economice

INTRODUCERE În lumea de azi, managerii sunt confruntaţi cu probleme complexe şi situaţii noi.Ei trebuie să asigure folosirea eficientă a...

Strategii Competitive în Mediul Concurențial Actual

Capitolul I. Managementul strategic – sursă de obţinere a avantajului competitiv 1.1. Definirea componentelor strategiei Odată cu trecerea la...

Mediul extern al SC Agdesy SRL - oportunități și restricții

Analiza macro-mediului intreprinderii Studiul macro-mediului intreprinderii permite depasirea orizontului mediului concurential deoarece...

România în ecuația integrării europene

Reforme institutionale si politice in U.E. inaintea procesului de largire. Actuala forma de organizare ce cuprinde 15 tari membre nu mai...

Ai nevoie de altceva?