Studiu de caz pentru evaluarea finală la disciplina Analiza situațiilor financiare

Proiect
8/10 (1 vot)
Ă
Domeniu: Economie
Conține 1 fișier: pptx
Pagini : 27 în total
Mărime: 2.32MB (arhivat)
Cost: 4 puncte
Materie: Analiza situatiilor financiare

Cuprins

Statutul întreprinderii de Stat "Calea Ferată din Moldova"

Studii de caz

Extras din document

Statutul întreprinderii de Stat "Calea Ferată din Moldova"

Întreprinderea de Stat "Calea Ferata din Moldova" - denumirea completa. I.S."Calea Ferata din Moldova" - denumirea abreviata. Este succesorul de drepturi al Caii Ferate din Moldova a Ministerului Cailor de Comunicații al URSS, care a trecut sub jurisdicția Republicii Moldova în conformitate cu Hotararea Parlamentului Republicii Moldova nr.638 din 10 iulie 1991 "Cu privire la Irecerea intreprinderilor. Instituțiilor și organizațiilor de subordonare unionala, amplasate pe teritoriul republicii. in jurisdicția Republicii Moldova" și a intrat in sistemul Ministerul Transporturilor al Republicii Moldova conform Hotararii Guvernului Republicii Moldova nr. 212 din 30 martie 1992 "Cu privire la aprobarea listci ministerelor. departamentelor și altor organisme de stat, investite cu funcții de administrare a bunurilor de stat ale intreprinderilor, organizatiilor și instituțiilor, care s-au aflat in subordonarea unionala". Intreprinderea de Stat "Calea Ferata din Moldova" administreaza activitatea de productie și f inancial a subdiviziunilor structurale autonome ce practica transportul pe cale ferata, precum și coordoneaza activitatea altor organizatii și institutii de transport feroviar care asigura functionarea acesteia.

Sediul I.S."Calea Ferata din Moldova" este: Republica Moldova. MD-2012. mun. Chisinau, str. Vlaicu Pircalab. 48.

Fondator al 1.S."Calea Ferata din Moldova" este Ministerul Transporturilor și Infrastructurii Drumurilor al Republicii Moldova. Sediu: M D-2012. mun. Chisinau, bd. Stefan cel Mare. 134.

Studiul de caz 1. Să se aprecieze mărimea și evoluția veniturilor.

Tabelul 1. Analiza mărimii și evoluției veniturilor

Studiul de caz 2. Să se aprecieze structura veniturilor totale după natură în dinamică. Tabelul 2. Analiza structurii veniturilor după natură în dinamică

Studiul de caz 3. De apreciat dinamica și structura profitului (pierderii) până la impozitare. Tabelul 3. Analiza structurii profitului (pieredrii) pînă la impozitare în dinamică

Studiul de caz 4. De calculat influența factorilor asupra modificării profitului (pierderii) din activitatea operațională. Tabelul 4. Calculul influenței factorilor asupra modificării profitului ( pierderii) din activitatea operațională prin metoda balanțieră

Conținut arhivă zip

  • Studiu de caz pentru evaluarea finala la disciplina Analiza situatiilor financiare.pptx

Ai nevoie de altceva?

''