Studiu Monografic BRD

Proiect
9/10 (1 vot)
Domeniu: Economie
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 146 în total
Cuvinte : 48575
Mărime: 4.61MB (arhivat)
Cost: 11 puncte
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Chirlesan Dan

Cuprins

Cap 1. Prezentarea societăţii bancare.Istoric şi evoluţie 1

1.1. Prezentarea Băncii Române pentru Dezvoltare 2

1.2. Grupul Societe Generale 3

1.3. Istoric BRD 4

1.4. Principalele etape şi evoluţia BRD în cadrul sistemului bancar românesc 4

1.5. Forma şi structura capitalului şi a acţionariatului 6

1.6. Principalele funcţii, activităţi şi operaţiuni bancare 9

1.7. Principalele funcţii, activităţi şi operaţiuni bancare 11

1.8. Organisme de control şi reglementare 12

Cap 2. Organizarea societăţii bancare.Sistemul informaţional bancar 18

2.1 Structura organizatorică a băncii 18

2.2. Sistemul informaţional bancar şi automatizarea operaţiunilor bancar 28

Cap 3. Conturi bancare 35

3.1. Principii şi reguli generale 35

3.2. Proceduri pentru deschiderea conturilor bancare 35

3.2.1 Conturile curente 36

3.2.2 Conturile de disponibilităţi 39

3.2.3 Conturile de depozit 41

3.2.4 Conturi de împrumut (de credite) 43

3.3. Operaţiuni curente şi operaţiuni speciale 45

3.4.Operaţiuni prin conturi aferente cecurilor şi cardurilor bancare 47

3.5. Incidente în funcţionarea conturilor bancare 48

3.6. Închiderea conturilor bancare 50

Cap 4. Plasamente bancare şi non-bancare 55

4.1. Plasamente monetare bancare 55

4.2. Plasamente monetare non-bancare 63

4.3. Plasamente financiare 69

Cap 5. Decontarea intra şi interbancară.Operaţiunile cu numerar 71

5.1. Instrumente de plată 72

5.1.1. Ordinul de plată 74

5.1.2. Cecul 78

5.1.3. Cambia şi biletul la ordin 84

5.1.4. Acreditivul 89

5.2. Compensarea multilaterală a plăţilor interbancare 91

5.3 Moneda electronică 102

Cap6Marketingulbancar 113

6.1. Marketingul de produs şi serviciu bancar 115

6.2. Politica de marketing la nivel instituţional 117

Cap 7. Creditarea bancară. Persoane fizice şi agenţi economici 121

7. 1. Creditarea bancară 121

7.2. Creditarea persoanelor fizice 130

7.3. Creditarea persoanelor juridice 133

7.4. Analiza bonităţii clienţilor 135

7.5. Verificarea garanţiei materiale 136

Cap.8.Campanii de binefacere desfăşurate de BRD 138

Bibliografie 143

Extras din document

CAP.1 PREZENTAREA SOCIETAŢII BANCARE

1.1PREZENTAREA BĂNCII ROMȂNE PENTRU DEZVOLTARE

Banca Româna pentru Dezvoltare este una din băncile de prestigiu și cu tradiție din mediul bancar românesc , a doua bancă din România ca valoare a activelor deținute, ce a reușit să se adapteze cerințelor economiei de piată actuale, concomitent cu dezvoltarea sa permanentă sub aspect organizațional, patrimonial și financiar.

Procesul de înființare al Băncii Romane pentru Dezvoltare își are începuturile în anul 1923, atunci când se înființeaza Societatea Națională de Credit Industrial, care avea drept scop finanțarea primelor etape ale dezvoltării sectorului industrial din România. Aceasta își schimba denumirea ulterior, devenind Banca de Credit pentru Investiții iar mai apoi Bancă de Investiții.

În anul 1990 se înființează Banca Română pentru Dezvoltare,prin Hotararea de Guvern nr. 1178 din 2 noiembrie, publicată in Monitorul Oficial nr 132 din 26 noiembrie 1990.

În decembrie 1998 se semnează contractul de vânzare-cumpărare de acțiuni între Société Générale și Fondul Proprietății de Stat, contract prin care SG cumpără un pachet de acțiuni care-i permit să devină proprietară a 51% din capitalul majorat al BRD, devenind astfel prima bancă privatizată din sistemul bancar românesc.În anul 2003 în urma unei campanii de rebranding, Banca Româna pentru Dezvoltare devine BRD- Groupe Société Générale. Noua identitate a băncii cosolideaza astfel poziția sa, făcând mai vizibilă identitatea Grupului – mamă.

În anul 2004 Société Générale cumpără pachetul residual de acțiuni deținut de statul român in capitalul BRD, participația sa crescand astfel de la 51% la 58,32%.

De la înfiinţarea sa, ca societate pe acţiuni, BRD şi-a orientat şi şi-a adaptat activitatea la noile condiţii de piaţǎ, concentrându-se în special pe extinderea afacerilor din sectorul privat şi pe activitǎţi bancare pentru persoane fizice, punând accent în primul rând pe afacerile mici şi mijlocii, dar şi câteva din cele mai mari societǎţi private. BRD şi-a extins reţeaua, şi-a lǎrgit sfera de activitate şi s-a angajat în servicii bancare pentru persoane juridice şi persoane fizice, inclusiv, printre altele, servicii de platǎ, finanţarea comerţului, investment banking, intermediere şi brokeraj, asigurǎri, servicii de factoring şi forfetare. Odatǎ cu achiziţionarea pachetului majoritar de cǎtre Groupe Societe Gennerale, BRD a pus accentul pe serviciile bancare pentru populaţie, fǎrǎ a exclude însǎ dezvoltarea activitǎţilor cu agenţii corporativi.

BRD – Groupe Société Générale este prezentă în toate județele țării printr-o rețea de 930 de agenții.La 31 decembrie 2008 BRD număara 2,6 milioane clienți activi individuali și corporativi și peste 2,3 milioane de carduri.

În prezent sediul central al BRD se află în Bd. Ion Mihalache nr. 1-7, sector 1, București, Turn – BRD.

1.2 GRUPUL SOCIÉTÉ GENERALE

Société Générale a fost înfiinţatǎ în anul 1864 ca societate bancarǎ, fiind înmatriculatǎ în Franţa. Sediul sǎu social se aflǎ în Bulevardul Hausmann nr.29, Paris, Franţa, iar acţiunile sale sunt cotate la Bursa de Valori Paris.

Grupul SG este unul din primele grupuri de servicii financiare din zona euro și una din franceze, după capitalizarea sa bursieră.La finele anului 2008, Grupul, care numără peste 151000 de angajați, a realizat un venit net bancar de 21,8 miliarde de euro si un profit net de 2 miliarde de euro. SG are o prezenţǎ îndelungatǎ şi constantǎ în Europa Centralǎ şi de Est. Astfel, SG are sucursale în Croaţia, Republica Cehǎ, Polonia, România, Rusia, Slovenia, Slovacia şi Ucraina. În plus faţǎ de achiziţionarea BRD, angajamentul SG în regiune a fost demonstrat şi de investiţia reprezentând 97,95 % din acţiunile Expressbank din Bulgaria.

Portofoliul său de activități se axează pe trei mari domenii:

1.Rețeaua de retail și servicii financiare

• prima bancă de retail nemutualizată din Franța, după cifra de afaceri și numărul de agenții

• 27 de milioane de clienți persoane fizice in Franța și în străinătate

• pe plan internațional Banca de retail are 8,8 milioane de clienți in 37 de filiale.

2.Administrarea de active și servicii pentru investitori

• Grupul SG este al patrulea administrator de active din zona euro, cu 435 miliarde de euro in gestiune și peste 2733 miliarde de euro in custodie

• administrarea de active și de servicii pentru investitori cuprinde urmatoarele activitați:Gestiunea mobiliara, Gestiunea privata, Intermedierea tranzacțiilor cu valori mobiliare, Boursorama(tranzacții directe pe piața de capital)

3.Banca de finanțare și investiții

• GSG Corporate and Investment cuprinde activitați bancare de finanțare și de bancă de investiții

Preview document

Studiu Monografic BRD - Pagina 1
Studiu Monografic BRD - Pagina 2
Studiu Monografic BRD - Pagina 3
Studiu Monografic BRD - Pagina 4
Studiu Monografic BRD - Pagina 5
Studiu Monografic BRD - Pagina 6
Studiu Monografic BRD - Pagina 7
Studiu Monografic BRD - Pagina 8
Studiu Monografic BRD - Pagina 9
Studiu Monografic BRD - Pagina 10
Studiu Monografic BRD - Pagina 11
Studiu Monografic BRD - Pagina 12
Studiu Monografic BRD - Pagina 13
Studiu Monografic BRD - Pagina 14
Studiu Monografic BRD - Pagina 15
Studiu Monografic BRD - Pagina 16
Studiu Monografic BRD - Pagina 17
Studiu Monografic BRD - Pagina 18
Studiu Monografic BRD - Pagina 19
Studiu Monografic BRD - Pagina 20
Studiu Monografic BRD - Pagina 21
Studiu Monografic BRD - Pagina 22
Studiu Monografic BRD - Pagina 23
Studiu Monografic BRD - Pagina 24
Studiu Monografic BRD - Pagina 25
Studiu Monografic BRD - Pagina 26
Studiu Monografic BRD - Pagina 27
Studiu Monografic BRD - Pagina 28
Studiu Monografic BRD - Pagina 29
Studiu Monografic BRD - Pagina 30
Studiu Monografic BRD - Pagina 31
Studiu Monografic BRD - Pagina 32
Studiu Monografic BRD - Pagina 33
Studiu Monografic BRD - Pagina 34
Studiu Monografic BRD - Pagina 35
Studiu Monografic BRD - Pagina 36
Studiu Monografic BRD - Pagina 37
Studiu Monografic BRD - Pagina 38
Studiu Monografic BRD - Pagina 39
Studiu Monografic BRD - Pagina 40
Studiu Monografic BRD - Pagina 41
Studiu Monografic BRD - Pagina 42
Studiu Monografic BRD - Pagina 43
Studiu Monografic BRD - Pagina 44
Studiu Monografic BRD - Pagina 45
Studiu Monografic BRD - Pagina 46
Studiu Monografic BRD - Pagina 47
Studiu Monografic BRD - Pagina 48
Studiu Monografic BRD - Pagina 49
Studiu Monografic BRD - Pagina 50
Studiu Monografic BRD - Pagina 51
Studiu Monografic BRD - Pagina 52
Studiu Monografic BRD - Pagina 53
Studiu Monografic BRD - Pagina 54
Studiu Monografic BRD - Pagina 55
Studiu Monografic BRD - Pagina 56
Studiu Monografic BRD - Pagina 57
Studiu Monografic BRD - Pagina 58
Studiu Monografic BRD - Pagina 59
Studiu Monografic BRD - Pagina 60
Studiu Monografic BRD - Pagina 61
Studiu Monografic BRD - Pagina 62
Studiu Monografic BRD - Pagina 63
Studiu Monografic BRD - Pagina 64
Studiu Monografic BRD - Pagina 65
Studiu Monografic BRD - Pagina 66
Studiu Monografic BRD - Pagina 67
Studiu Monografic BRD - Pagina 68
Studiu Monografic BRD - Pagina 69
Studiu Monografic BRD - Pagina 70
Studiu Monografic BRD - Pagina 71
Studiu Monografic BRD - Pagina 72
Studiu Monografic BRD - Pagina 73
Studiu Monografic BRD - Pagina 74
Studiu Monografic BRD - Pagina 75
Studiu Monografic BRD - Pagina 76
Studiu Monografic BRD - Pagina 77
Studiu Monografic BRD - Pagina 78
Studiu Monografic BRD - Pagina 79
Studiu Monografic BRD - Pagina 80
Studiu Monografic BRD - Pagina 81
Studiu Monografic BRD - Pagina 82
Studiu Monografic BRD - Pagina 83
Studiu Monografic BRD - Pagina 84
Studiu Monografic BRD - Pagina 85
Studiu Monografic BRD - Pagina 86
Studiu Monografic BRD - Pagina 87
Studiu Monografic BRD - Pagina 88
Studiu Monografic BRD - Pagina 89
Studiu Monografic BRD - Pagina 90
Studiu Monografic BRD - Pagina 91
Studiu Monografic BRD - Pagina 92
Studiu Monografic BRD - Pagina 93
Studiu Monografic BRD - Pagina 94
Studiu Monografic BRD - Pagina 95
Studiu Monografic BRD - Pagina 96
Studiu Monografic BRD - Pagina 97
Studiu Monografic BRD - Pagina 98
Studiu Monografic BRD - Pagina 99
Studiu Monografic BRD - Pagina 100
Studiu Monografic BRD - Pagina 101
Studiu Monografic BRD - Pagina 102
Studiu Monografic BRD - Pagina 103
Studiu Monografic BRD - Pagina 104
Studiu Monografic BRD - Pagina 105
Studiu Monografic BRD - Pagina 106
Studiu Monografic BRD - Pagina 107
Studiu Monografic BRD - Pagina 108
Studiu Monografic BRD - Pagina 109
Studiu Monografic BRD - Pagina 110
Studiu Monografic BRD - Pagina 111
Studiu Monografic BRD - Pagina 112
Studiu Monografic BRD - Pagina 113
Studiu Monografic BRD - Pagina 114
Studiu Monografic BRD - Pagina 115
Studiu Monografic BRD - Pagina 116
Studiu Monografic BRD - Pagina 117
Studiu Monografic BRD - Pagina 118
Studiu Monografic BRD - Pagina 119
Studiu Monografic BRD - Pagina 120
Studiu Monografic BRD - Pagina 121
Studiu Monografic BRD - Pagina 122
Studiu Monografic BRD - Pagina 123
Studiu Monografic BRD - Pagina 124
Studiu Monografic BRD - Pagina 125
Studiu Monografic BRD - Pagina 126
Studiu Monografic BRD - Pagina 127
Studiu Monografic BRD - Pagina 128
Studiu Monografic BRD - Pagina 129
Studiu Monografic BRD - Pagina 130
Studiu Monografic BRD - Pagina 131
Studiu Monografic BRD - Pagina 132
Studiu Monografic BRD - Pagina 133
Studiu Monografic BRD - Pagina 134
Studiu Monografic BRD - Pagina 135
Studiu Monografic BRD - Pagina 136
Studiu Monografic BRD - Pagina 137
Studiu Monografic BRD - Pagina 138
Studiu Monografic BRD - Pagina 139
Studiu Monografic BRD - Pagina 140
Studiu Monografic BRD - Pagina 141
Studiu Monografic BRD - Pagina 142
Studiu Monografic BRD - Pagina 143
Studiu Monografic BRD - Pagina 144
Studiu Monografic BRD - Pagina 145
Studiu Monografic BRD - Pagina 146

Conținut arhivă zip

  • Studiu Monografic BRD.doc

Alții au mai descărcat și

Mediul Extern al SC Agdesy SRL - Oportunitati si Restrictii

Analiza macro-mediului intreprinderii Studiul macro-mediului intreprinderii permite depasirea orizontului mediului concurential deoarece...

Intreprinderea in Era Globalizarii

In era globalizarii, specialitii in domeniu vorbesc despre “intreprinderea digitala”, “intreprinderea virtuala” sau “intreprinderea mileniului...

Romania in Ecuatia Integrarii Europene

Reforme institutionale si politice in U.E. inaintea procesului de largire. Actuala forma de organizare ce cuprinde 15 tari membre nu mai...

Te-ar putea interesa și

Studiu Monografic - Brd Groupe Societe Generale

Cap. 1 Prezentarea societăţii bancare. Istoric şi evoluţie. 1.1 Momentul istoric al înfiinţării, principalele etape şi evoluţia sa în sistemul...

Studiu monografic - tehnica și evidența operațiunilor bancare în cadrul BRD-GSG

I. PREZENTAREA SOCIETĂŢII BANCARE. ISTORIC ŞI EVOLUŢIE - MOMENTUL ISTORIC AL ÎNFIINŢĂRII Pe data de 1 decembrie 1990 se înfiinţează Banca Română...

Studiu Monografic la BRD

Cap1. Sistemul informational bancar si informatizarea operatiunilor bancare Conform strategiei adoptate în vederea implementarii sistemului...

Studiu Monografic în Cadrul BRD

Cap1.Prezentarea Societății Bancare.Istoric și evoluție 1.1Prezentarea Socității bancare Banca Română pentru Dezvoltare a fost înfiinţată ca...

Studiu monografic BRD

Introducere 1. Caracteristicile economice ale pieței persoanelor fizice și a firmelor Pentru o bancă, clienții sunt sursa vitală pentru a putea...

Studiu Monografic - BRD Groupe Societe Generale

CAP I. PREZENTAREA SOCIETĂŢII BANCARE BRD GSG ISTORIC ŞI EVOLUTIE 1.1 Momentul istoric al înfiinţării În anul 1923, odată cu crearea Societăţii...

Studiu monografic BRD

1. Caracteristicile economice ale pieței persoanelor fizice și a firmelor În piață sunt prezenți clienții și cumpărătorii. În sectorul bancar...

Studiu Monografic BRD

Capitolul 1 Prezentarea societăţii bancare. Istoric şi evoluţie BRD - Groupe Société Générale este a doua bancă românească, după activele...

Ai nevoie de altceva?