Studiu privind Creditarea Societăților Comerciale

Proiect
9.3/10 (4 voturi)
Domeniu: Economie
Conține 13 fișiere: doc
Pagini : 153 în total
Cuvinte : 50238
Mărime: 310.49KB (arhivat)
Publicat de: Laurentiu S.
Cost: 11 puncte
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: George Papari

Cuprins

 1. Introducere 1
 2. Capitolul I. Creditul - conţinut şi forme de manifestare în economia de piaţă 3
 3. 1.1. Creditul – apariţie şi definire; elemente şi trăsături caracteristice;
 4. condiţii şi funcţii în economia de piaţă 3
 5. 1.2. Formele de manifestare ale creditului în economie 13
 6. 1.2.1. Creditul comercial 14
 7. 1.2.2. Creditul obligatar 15
 8. 1.2.3. Creditul bancar 16
 9. 1.2.4. Creditul ipotecar 18
 10. 1.2.5. Creditul de consum 20
 11. 1.2.6. Alte forme ale creditului 21
 12. 1.3. Corelaţia dintre credit şi politica monetară a statului 23
 13. 1.3.1. Politica monetară – componentă a politicii economice a statului 23
 14. 1.3.2. Creditul intern – contrapartidă a masei monetare 24
 15. Capitolul II. Băncile comerciale –obiective şi mod de funcţionare în economia
 16. de piaţă 26
 17. 2.1. Apariţia, definirea şi funcţiile băncilor 26
 18. 2.2. Clasificarea băncilor în context naţional şi internaţional 28
 19. 2.3. Băncile comerciale – caracteristici şi operaţiuni realizate în cadrul economiei 37
 20. 2.3.1. Caracteristicile şi modul de funcţionare al băncilor comerciale 37
 21. 2.3.2. Operaţiuni active şi pasive în cadrul băncilor comerciale 37
 22. 2.3.3. Managementul corelării operaţiunilor active cu operaţiunile pasive 44
 23. 2.3.4. Banca Comercialã Românã – componentă de bază a sistemului
 24. bancar din România 46
 25. Capitolul III. Creditarea societăţilor comerciale – instrument al
 26. restructurării şi dezvoltării economiei 50
 27. 3.1. Reglementarea activităţii de creditare în cadrul BCR 50
 28. 3.1.1. Planificarea creditelor şi a resurselor de acoperire a acestora 52
 29. 3.1.2. Categorii de împrumutaţi 53
 30. 3.1.3. Documentaţia necesară pentru obţinerea creditelor 53
 31. 3.1.4. Aprobarea şi acordarea creditelor 54
 32. 3.1.5. Garanţii solicitate de BCR la acordarea creditelor 59
 33. 3.2. Indicatorii de analiză a bonităţii clienţilor 60
 34. 3.3. Riscul în activitatea de creditare 67
 35. 3.3.1. Determinarea, constituirea şi utilizarea provizioanelor specifice de risc...71
 36. 3.3.2. Noul regulament privind provizioanele 72
 37. 3.4. Tipuri de credite acordate de BCR societăţilor comerciale 74
 38. 3.4.1. Credite pe termen scurt 74
 39. 3.4.2. Credite pe termen mediu şi lung 80
 40. Capitolul IV. Studiu de caz privind creditarea societăţilor comerciale
 41. SC “OPTIROM” SA şi SC “CONFEXIM” SRL 86
 42. Concluzii şi propuneri 122
 43. Bibliografie 128
 44. Anexe 130

Extras din proiect

Capitolul I

Creditul - conţinut şi forme de manifestare în economia de piaţa

1.1. Creditul – definire; elemente şi trăsături caracteristice;

condiţii şi funcţii în economia de piaţă

Apariţia şi definirea creditului

Ca şi moneda, creditul este o categorie economico-financiară creată pentru a servi la rezolvarea unor probleme economice, sociale sau legate de procesul de schimb.

Schimbul în natură (trocul), a fost printre primele operaţiuni cu caracter economic săvârşite de indivizi care au trecut de la o viaţa izolată la forma de viaţă socială. Ca o consecinţă imediată a lui, a apărut creditul, care este tot un schimb, particularitatea lui este că între momentele schimbului se interpune factorul timp. Deci, creditul a existat şi în economiile premonetare (fără monedă) dar în prezent, relaţiile de credit nu pot fi privite izolat de moneda.

Indiferent de modul cum a apărut şi a evoluat activitatea economică a omenirii, creditul a apărut înaintea oricărui sistem şi instrument de schimb.

Etimologic, creditul îşi are originea în cuvântul latin ”creditum- credere” care înseamnă ”a crede”,”a avea încredere”. Această origine pune în evidenţă un element psihologic indispensabil operaţiunii de împrumut şi anume încrederea.

Creditul a reprezentat obiectul unor cercetări ample în literatura de specialitate, constatându-se o diversitate de opinii. Astfel, pentru definirea creditului este necesar să prezentăm trei opinii care s-au distins cu privire la acest termen:

- creditul ca încredere;

- creditul ca forma a relaţiilor de redistribuire;

- creditul ca expresie a relaţiilor de schimb.

Creditul ca încredere este o opţiune care pune la baza relaţiilor de credit, ideea de încredere, de aici decurgând caracterul subiectiv al acestora. În practică, încrederea se manifestă in relaţiile dintre debitor şi creditor, în sensul că debitorul trebuie să prezinte o anumită bonitate pentru a se bucura de încredere din partea creditorului.

Creditul ca formă a relaţiilor de redistribuire este o abordare care îşi are originea in conţinutul specific economic al creditului şi anume transferul unei parţi din produsul social de la unii participanţi la circuitul economic către alţii. Spre deosebire de alte forme ale relaţiilor de redistribuire a veniturilor (impozite, taxe), care au caracter definitiv, creditul este o formă particulară a acestor relaţii, prin transferul temporar din economie.

Creditul ca expresie a relaţiilor de schimb constituie un acord prin care anumite bunuri, servicii sau o anumită sumă de bani sunt cedate in schimbul unei promisiuni de plată viitoare.

Prin luarea în considerare şi corelarea acestor trei abordări obţinem definirea completa a creditului. Astfel, creditul reprezintă o categorie economică, ce exprimă relaţii de repartiţie a unei parţi din PIB sau din venitul naţional, prin care se mobilizează şi se distribuie disponibilităţile din economie şi se creează noi mijloace de plată, în scopul satisfacerii unor nevoi de capital şi al realizării unor obiective ale politicii economice.

În literatura de specialitate găsim mai multe definiţii ale creditului care în esenţă au acelaşi conţinut: schimbul unei valori monetare actuale contra uneia viitoare. Astfel, profesorul W. Sombrat oferă o definiţie sintetică, afirmând: ”creditul este puterea de cumpărare fără a deţine numerar”; profesorul C. Gide defineşte creditul ca fiind ”schimbul unei bogăţii prezente contra unei bogăţii viitoare”; în timp ce profesorul A. Page spune că reprezintă credit ”schimbul unei valori monetare prezente contra unei valori monetare viitoare”. La rândul său, V. Stănescu afirmă: ”este vorba de o operaţiune de credit sau ne găsim în faţa unui fapt economic numit credit, ori de câte ori este vorba de cedarea unei sume de bani, efectuată la un moment dat din partea unui subiect economic către altul, cu obligaţia acestuia din urmă de a restitui mai târziu, la un termen fixat, suma primită plus o sumă de bani care se cheamă interes sau dobândă”.

Elementele şi trăsăturile creditului

Creditul este o relaţie bănească care se stabileşte între o persoană fizică sau juridică, denumită creditor, care acordă un împrumut mai multor persoane fizice sau juridice denumite debitori, pentru o anumită perioadă de timp, în schimbul unui cost numit dobândă. Pentru a evidenţia caracteristicile şi funcţiile creditului trebuie să prezentăm elementele incluse în relaţiile de credit şi anume:

- participanţii la raportul de credit;

- promisiunea de rambursare;

- scadenţa;

- preţul creditului (dobânda).

1. Participanţii la raportul de credit, debitorul (cel care se împrumută) şi creditorul (cel care împrumută) sunt denumiţi în literatura de specialitate, ”subiecte ale raportului de credit ”. De regulă intr-o operaţie de credit, un agent economic se poate situa numai într-una din cele doua ipostaze. Analizând subiecţii raportului de credit constatăm o mare diversitate în ceea ce priveşte apartenenţa la structurile social-economice, motivele specifice angajării în raportul de credit şi durata angajării sale. Daca luăm drept criteriu natura participanţilor la relaţia de credit, distingem trei mari categorii de agenţi economici care acţionează în cadrul sistemului financiar: populaţia, întreprinderile şi statul. Dacă avem în vedere modul cum se plasează participanţii la o relaţie de credit, agenţii economici se vor polariza numai în două categorii de subiecţi.

Preview document

Studiu privind Creditarea Societăților Comerciale - Pagina 1
Studiu privind Creditarea Societăților Comerciale - Pagina 2
Studiu privind Creditarea Societăților Comerciale - Pagina 3
Studiu privind Creditarea Societăților Comerciale - Pagina 4
Studiu privind Creditarea Societăților Comerciale - Pagina 5
Studiu privind Creditarea Societăților Comerciale - Pagina 6
Studiu privind Creditarea Societăților Comerciale - Pagina 7
Studiu privind Creditarea Societăților Comerciale - Pagina 8
Studiu privind Creditarea Societăților Comerciale - Pagina 9
Studiu privind Creditarea Societăților Comerciale - Pagina 10
Studiu privind Creditarea Societăților Comerciale - Pagina 11
Studiu privind Creditarea Societăților Comerciale - Pagina 12
Studiu privind Creditarea Societăților Comerciale - Pagina 13
Studiu privind Creditarea Societăților Comerciale - Pagina 14
Studiu privind Creditarea Societăților Comerciale - Pagina 15
Studiu privind Creditarea Societăților Comerciale - Pagina 16
Studiu privind Creditarea Societăților Comerciale - Pagina 17
Studiu privind Creditarea Societăților Comerciale - Pagina 18
Studiu privind Creditarea Societăților Comerciale - Pagina 19
Studiu privind Creditarea Societăților Comerciale - Pagina 20
Studiu privind Creditarea Societăților Comerciale - Pagina 21
Studiu privind Creditarea Societăților Comerciale - Pagina 22
Studiu privind Creditarea Societăților Comerciale - Pagina 23
Studiu privind Creditarea Societăților Comerciale - Pagina 24
Studiu privind Creditarea Societăților Comerciale - Pagina 25
Studiu privind Creditarea Societăților Comerciale - Pagina 26
Studiu privind Creditarea Societăților Comerciale - Pagina 27
Studiu privind Creditarea Societăților Comerciale - Pagina 28
Studiu privind Creditarea Societăților Comerciale - Pagina 29
Studiu privind Creditarea Societăților Comerciale - Pagina 30
Studiu privind Creditarea Societăților Comerciale - Pagina 31
Studiu privind Creditarea Societăților Comerciale - Pagina 32
Studiu privind Creditarea Societăților Comerciale - Pagina 33
Studiu privind Creditarea Societăților Comerciale - Pagina 34
Studiu privind Creditarea Societăților Comerciale - Pagina 35
Studiu privind Creditarea Societăților Comerciale - Pagina 36
Studiu privind Creditarea Societăților Comerciale - Pagina 37
Studiu privind Creditarea Societăților Comerciale - Pagina 38
Studiu privind Creditarea Societăților Comerciale - Pagina 39
Studiu privind Creditarea Societăților Comerciale - Pagina 40
Studiu privind Creditarea Societăților Comerciale - Pagina 41
Studiu privind Creditarea Societăților Comerciale - Pagina 42
Studiu privind Creditarea Societăților Comerciale - Pagina 43
Studiu privind Creditarea Societăților Comerciale - Pagina 44
Studiu privind Creditarea Societăților Comerciale - Pagina 45
Studiu privind Creditarea Societăților Comerciale - Pagina 46
Studiu privind Creditarea Societăților Comerciale - Pagina 47
Studiu privind Creditarea Societăților Comerciale - Pagina 48
Studiu privind Creditarea Societăților Comerciale - Pagina 49
Studiu privind Creditarea Societăților Comerciale - Pagina 50
Studiu privind Creditarea Societăților Comerciale - Pagina 51
Studiu privind Creditarea Societăților Comerciale - Pagina 52
Studiu privind Creditarea Societăților Comerciale - Pagina 53
Studiu privind Creditarea Societăților Comerciale - Pagina 54
Studiu privind Creditarea Societăților Comerciale - Pagina 55
Studiu privind Creditarea Societăților Comerciale - Pagina 56
Studiu privind Creditarea Societăților Comerciale - Pagina 57
Studiu privind Creditarea Societăților Comerciale - Pagina 58
Studiu privind Creditarea Societăților Comerciale - Pagina 59
Studiu privind Creditarea Societăților Comerciale - Pagina 60
Studiu privind Creditarea Societăților Comerciale - Pagina 61
Studiu privind Creditarea Societăților Comerciale - Pagina 62
Studiu privind Creditarea Societăților Comerciale - Pagina 63
Studiu privind Creditarea Societăților Comerciale - Pagina 64
Studiu privind Creditarea Societăților Comerciale - Pagina 65
Studiu privind Creditarea Societăților Comerciale - Pagina 66
Studiu privind Creditarea Societăților Comerciale - Pagina 67
Studiu privind Creditarea Societăților Comerciale - Pagina 68
Studiu privind Creditarea Societăților Comerciale - Pagina 69
Studiu privind Creditarea Societăților Comerciale - Pagina 70
Studiu privind Creditarea Societăților Comerciale - Pagina 71
Studiu privind Creditarea Societăților Comerciale - Pagina 72
Studiu privind Creditarea Societăților Comerciale - Pagina 73
Studiu privind Creditarea Societăților Comerciale - Pagina 74
Studiu privind Creditarea Societăților Comerciale - Pagina 75
Studiu privind Creditarea Societăților Comerciale - Pagina 76
Studiu privind Creditarea Societăților Comerciale - Pagina 77
Studiu privind Creditarea Societăților Comerciale - Pagina 78
Studiu privind Creditarea Societăților Comerciale - Pagina 79
Studiu privind Creditarea Societăților Comerciale - Pagina 80
Studiu privind Creditarea Societăților Comerciale - Pagina 81
Studiu privind Creditarea Societăților Comerciale - Pagina 82
Studiu privind Creditarea Societăților Comerciale - Pagina 83
Studiu privind Creditarea Societăților Comerciale - Pagina 84
Studiu privind Creditarea Societăților Comerciale - Pagina 85
Studiu privind Creditarea Societăților Comerciale - Pagina 86
Studiu privind Creditarea Societăților Comerciale - Pagina 87
Studiu privind Creditarea Societăților Comerciale - Pagina 88
Studiu privind Creditarea Societăților Comerciale - Pagina 89
Studiu privind Creditarea Societăților Comerciale - Pagina 90
Studiu privind Creditarea Societăților Comerciale - Pagina 91
Studiu privind Creditarea Societăților Comerciale - Pagina 92
Studiu privind Creditarea Societăților Comerciale - Pagina 93
Studiu privind Creditarea Societăților Comerciale - Pagina 94
Studiu privind Creditarea Societăților Comerciale - Pagina 95
Studiu privind Creditarea Societăților Comerciale - Pagina 96
Studiu privind Creditarea Societăților Comerciale - Pagina 97
Studiu privind Creditarea Societăților Comerciale - Pagina 98
Studiu privind Creditarea Societăților Comerciale - Pagina 99
Studiu privind Creditarea Societăților Comerciale - Pagina 100
Studiu privind Creditarea Societăților Comerciale - Pagina 101
Studiu privind Creditarea Societăților Comerciale - Pagina 102
Studiu privind Creditarea Societăților Comerciale - Pagina 103
Studiu privind Creditarea Societăților Comerciale - Pagina 104
Studiu privind Creditarea Societăților Comerciale - Pagina 105
Studiu privind Creditarea Societăților Comerciale - Pagina 106
Studiu privind Creditarea Societăților Comerciale - Pagina 107
Studiu privind Creditarea Societăților Comerciale - Pagina 108
Studiu privind Creditarea Societăților Comerciale - Pagina 109
Studiu privind Creditarea Societăților Comerciale - Pagina 110
Studiu privind Creditarea Societăților Comerciale - Pagina 111
Studiu privind Creditarea Societăților Comerciale - Pagina 112
Studiu privind Creditarea Societăților Comerciale - Pagina 113
Studiu privind Creditarea Societăților Comerciale - Pagina 114
Studiu privind Creditarea Societăților Comerciale - Pagina 115
Studiu privind Creditarea Societăților Comerciale - Pagina 116
Studiu privind Creditarea Societăților Comerciale - Pagina 117
Studiu privind Creditarea Societăților Comerciale - Pagina 118
Studiu privind Creditarea Societăților Comerciale - Pagina 119
Studiu privind Creditarea Societăților Comerciale - Pagina 120
Studiu privind Creditarea Societăților Comerciale - Pagina 121
Studiu privind Creditarea Societăților Comerciale - Pagina 122
Studiu privind Creditarea Societăților Comerciale - Pagina 123
Studiu privind Creditarea Societăților Comerciale - Pagina 124
Studiu privind Creditarea Societăților Comerciale - Pagina 125
Studiu privind Creditarea Societăților Comerciale - Pagina 126
Studiu privind Creditarea Societăților Comerciale - Pagina 127
Studiu privind Creditarea Societăților Comerciale - Pagina 128
Studiu privind Creditarea Societăților Comerciale - Pagina 129
Studiu privind Creditarea Societăților Comerciale - Pagina 130
Studiu privind Creditarea Societăților Comerciale - Pagina 131
Studiu privind Creditarea Societăților Comerciale - Pagina 132
Studiu privind Creditarea Societăților Comerciale - Pagina 133
Studiu privind Creditarea Societăților Comerciale - Pagina 134
Studiu privind Creditarea Societăților Comerciale - Pagina 135
Studiu privind Creditarea Societăților Comerciale - Pagina 136
Studiu privind Creditarea Societăților Comerciale - Pagina 137
Studiu privind Creditarea Societăților Comerciale - Pagina 138
Studiu privind Creditarea Societăților Comerciale - Pagina 139
Studiu privind Creditarea Societăților Comerciale - Pagina 140
Studiu privind Creditarea Societăților Comerciale - Pagina 141
Studiu privind Creditarea Societăților Comerciale - Pagina 142
Studiu privind Creditarea Societăților Comerciale - Pagina 143
Studiu privind Creditarea Societăților Comerciale - Pagina 144
Studiu privind Creditarea Societăților Comerciale - Pagina 145
Studiu privind Creditarea Societăților Comerciale - Pagina 146
Studiu privind Creditarea Societăților Comerciale - Pagina 147
Studiu privind Creditarea Societăților Comerciale - Pagina 148
Studiu privind Creditarea Societăților Comerciale - Pagina 149
Studiu privind Creditarea Societăților Comerciale - Pagina 150
Studiu privind Creditarea Societăților Comerciale - Pagina 151
Studiu privind Creditarea Societăților Comerciale - Pagina 152
Studiu privind Creditarea Societăților Comerciale - Pagina 153

Conținut arhivă zip

 • 1 ACADEMIA DE STUDII ECONOMICE.doc
 • 10 REFERAT NEPERF.doc
 • 11 CONTR DE CREDIT NEPERF.doc
 • 12 FORMULAR PROVIZIOANE.doc
 • 13 REFERAT EXB. FISA DE CARACT. ce MAI TREBUIE.doc
 • 14 Date bibanl.doc
 • 2 Introducere.doc
 • 3 Proiect diploma.doc
 • 4 REFERAT.doc
 • 5 CREDIT NEPERFORMANT .doc
 • 7 BIBLIOGRAFIE finala.doc
 • 8 RATINGUL DE CREDIT OPTIROM.doc
 • 9 OPTIROM TABELE.doc

Alții au mai descărcat și

Managementul Finanțării IMM în România

CAPITOLUL I LUMEA ÎNTREPRINDERILOR MICI ŞI MIJLOCII Economiile ţărilor considerate fiecare separat sau în interactiunea lor la scara globala...

Creditarea Întreprinderilor Mici și Mijlocii

Cap.I. Creditul bancar 1.1.Creditul – resursă de finanţare a activităţii unei întreprinderi Băncile comerciale constituite în România dupa 1989...

Contractul de Leasing

Introducere Viaţa economică a secolului nostru se caracterizează prin dinamism şi complexitate. Pe lângă caracterul complex al activităţilor ce se...

Leasingul, sursă a capitalurilor

INTRODUCERE Finanţările prin sistem leasing constituie în economia românească o adevărată gură de oxigen pentru agenţii economici pentru care...

Studiu de caz - SC Magic RYZ Construcții SRL

CAPITOLUl 1: FORMALITATI NECESARE INFIINTARII UNEI FIRME 1.1.Alegerea formei de organizare a firmei Societatea comerciala cu raspundere...

Studiu privind activitatea de creditare în practica BT

NECESITATEA ŞI CONŢINUTUL REFORMEI SISTEMULUI BANCAR DIN ROMÂNIA 1.1. Descrierea sistemului bancar în perioada anterioară reformei, sistemul...

Leasing-ul - element de finanțare al firmei

„Bogăţia nu se măsoară prin titlurile de proprietate, ci prin efectiva utilizare a unor bunuri, chiar dacă sunt proprietatea altora.” Aristotel...

Securitatea și Protecția Turiștilor în Calitate de Consumatori

Turismul organizat a apărut odată cu afirmarea turismului ca fenomen de masă. Tour-operatorii şi agenţiile de turism oferă o gamă largă de...

Te-ar putea interesa și

Creditul

ACTIVITATEA BANCARA SI SISTEMUL BANCAR DIN ROMÂNIA 1.1. ASPECTE GENERALE PRIVIND CONCEPTUL DE “BANCA” SI EVOLUTIA LUI ÎN TIMP Originea...

Analiza Resurselor și Plasamentelor la Raiffeisen Bank SA

INTRODUCERE Economia de piaţă presupune în mod necesar existenţa unui sistem bancar care să asigure mobilizarea tuturor disponibilităţilor...

Studiu privind creditarea societăților comerciale de către băncile din România

Capitolul 1. Creditul – obiect de activitate al bancilor comerciale din Romania. 1.1. Creditul bancar – concept, trasaturi, resurse de creditare....

Studiul privind activitatea de creditare la BCR sucursala Drobeta Turnu Severin

CAPITOLUL I. PRINCIPII GENERALE ÎN ACTIVITATEA DE CREDITARE ; ANALIZA ACTIVITĂŢII CLIENŢILOR BĂNCII 1.1. UTILIZAREA NORMELOR ŞI A PRINCIPIILOR DE...

Studiu privind creditarea unei societăți comerciale

CAPITOLUL I 1.1 EVOLUTIA SISTEMULUI DE CREDIT IN ROMANIA Evolutia sistemului de credit in spatiul romanesc s-a infaptuit in contextul specific al...

Analiza bonității clienților pentru activitatea de corporate pe exemplul Băncii Comerciale Române

INTRODUCERE Fenomenele și procesele de credit reprezintă, în economia modernă, unele dintre cele mai importante probleme, rezolvarea lor concretă...

Sistem de Asistare a Deciziilor Privind Activitatea de Creditare pe Exemplul BCR SA

CAP.1. SELECTAREA CLIENTELEI BANCARE ŞI ANALIZA CERERII DE CREDITE 1.1. Scurt istoric al Grupului Banca Comercială Română Fondată la 1...

Aspecte Contabile privind Fuziunea

INTRODUCERE Odată cu trecerea la economia de piaţă, activitatea societăţilor comerciale s-a diversificat foarte mult. În consecinţă, pe lângă...

Ai nevoie de altceva?