Studiu privind Organizarea Trezoreriei la SC Trinity SA

Proiect
8.3/10 (3 voturi)
Domeniu: Economie
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 67 în total
Cuvinte : 18548
Mărime: 676.37KB (arhivat)
Cost: 8 puncte
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Avram Veronel

Cuprins

1. ORGANIZAREA TREZORERIEI LA S.C. TRINITY S.A. . 1

1.1. Organizarea, funcţiile şi sarcinile trezoreriei . 1

1.2. Locul trezoreriei în economia întreprinderii . 4

1.3. Particularităţile activităţii S.C. TRINITY S.A. şi locul trezoreriei în cadrul acesteia .…………………………10

2. GESTIUNEA CURENTA A TREZORERIEI . 13

2.1. Gestiunea valorilor băneşti la nivelul S.C. TRINITY S.A. . 13

2.2. Reflectarea în contabilitate a operaţiilor de trezorerie . 16

2.2.1. Evidenţa operaţiilor privind titlurile de plasament . 17

2.2.2. Evidenţa operaţiilor privind numerarul şi alte valori aflate în casieria întreprinderii . 19

2.2.3. Evidenţa operaţiilor privind avansurile de trezorerie . 21

2.2.4. Evidenţa operaţiilor privind viramentele interne . 21

2.2.5. Evidenţa operaţiilor privind provizioanele pentru deprecierea titlurilor de plasament . 22

2.3. Reflectarea în contabilitate a operaţiilor efectuate prin conturile de la bănci . 23

2.3.1. Evidenţa operaţiilor privind valorile de încasat .24

2.3.2. Evidenţa operaţiilor efectuate prin conturile curente la bănci . 24

2.3.3. Evidenţa operaţiilor privind dobânzile . 27

2.3.4. Evidenţa operaţiilor privind creditele pe termen scurt . 28

3. GESTIUNEA PREVIZIONALĂ A TREZORERIEI . 30

3.1. Principiile generale şi bazele previziuniii trezoreriei . 32

3.2. Necesitatea şi costul previzionării fluxurilor financiare . 33

3.3. Previziunea şi analiza numerarului . 38

3.4. Gestiunea şi dimensionarea trezoreriei . 40

3.5. Bugetul trezoreriei . 42

4. UTILIZAREA INFORMAŢIEI CONTABILE ÎN ANALIZA

FINANCIARA A TREZORERIEI .45

4.1. Analiza echilibrului financiar pe baza tabloului de finanţare . 45

4.2. Elaborarea tabloului de finanţare . 49

4.3. Elaborarea tabloului de trezorerie . 51

4.4. Elaborarea tabloului de sinteză pluri-anual . 52

ANEXE . 55

BIBLIOGRAFIE .

Extras din document

CAPITOLUL 1.

1. ORGANIZAREA TREZORERIEI LA S.C. TRINITY S.A.

1.1 ORGANIZAREA, FUNCŢIILE ŞI SARCINILE TREZORERIEI

Trezoreria reprezintă un ansamblu de activităţi specializate de organizare şi conducere a fluxurilor de intrare şi ieşire de monede , de administrare a lichidităţilor şi a unor credite pe termen scurt.

Notiunea de trezorerie este simplă, în funcţie de caz , ea desemnează:

• un stoc : un volum de lichidităţi disponibil în casă sau o datorie financiară faţă de bănci, dacă ea este negativă;

• un flux : o intrare sau o ieşire de bani în intreprindere. Trezoreria poate fi organizată într-un compartiment distinct al direcţiei financiare, dacă întreprinderea este de proporţii mari. Acest resort are legături importante cu piaţa monetară şi financiară, preocupându-se de asigurarea lichidităţilor întreprinderii şi plasarea cu eficienţă a excedentelor, evaluarea surselor de finanţare, elaborarea şi urmărirea bugetelor şi planurilor de trezorerie, etc.

Asigurarea lichidităţilor este sarcina de bază a trezoreriei deoarece întreprinderea, fiind angajată într-un ritm complex de raporturi economice şi financiare , trebuie să facă faţă tuturor obligaţiunilor băneşti.

Numerarul sau banii lichizi, în casă şi bancă reprezintă un bun al intreprinderii, având o valoare bine determinată atunci când acoperă desfăşurarea operaţiilor şi activităţii firmei. El devine extrem de costisitor dacă intreprinderea urmează să şi-l procure prin împrumut.

Lipsa de numerar, chiar în condiţiile în care intreprinderea dispune de alte valori materiale poate determina eşecuri şi chiar falimente, astfel că acesta nu trebuie echivalat cu alte bunuri sau risipit. Numerarul nu trebuie confundat nici cu beneficiile înreprinderii, dacă activitatea este rentabilă nu înseamnă că firma poate să-şi achite toate obligaţiile la un moment dat dacă nu dispune de numerar. De aici se degajă concluzia că toate firmele au obligaţia de a-şi gospodări şi prevedea în mod cât mai judicios numerarul.

Creşterea lichidităţii şi chiar a rentabilităţii impune stabilirea surselor şi destinatia numerarului, cunoaşterea evoluţiei numerarului şi a surplusului şi deficitului de numerar, asigurarea la timp a rezervelor de numerar, analiza şi controlul numerarului, spre a lua măsuri operative şi eficiente în funcţie de situaţia trezoreriei.

Securitatea şi gospodărirea raţionala a numerarului implică efectuarea unui control sistematic asupra acestuia.

Controlul numerarului trebuie să vizeze modul de colectare, gestionare şi decontarea banilor lichizi spre a se preveni pierderile din eroare, fraudele sau risipa.

Controlul financiar intern poate fi considerat ca una din cele mai împortante forme de control pentru a preîntâmpina pierderile baneşti. Între cerinţele unui control financiar intern eficient pot fi menţionate următoarele :

• să nu se încredinţeze controlul complet asupra operaţiunilor bănesti ale firmei unei singure persoane;

• să se asigure protecţia fizică a numerarului prin depozitarea lui în spaţii supravegheate şi să se utilizeze dispozitive de siguranţă;

• să se separe atribuţiile de încasare şi distribuire a numerarului de operaţiile contabile de inregistrare şi depozitare ;

• să se ţină evidenţe riguroase şi să se informeze periodic organele competente asupra situaţiei numerarului;

• să se efectueze expertize pentru examinarea periodică a evidenţelor contabile referitoare la numerar;

• să se asigure recuperarea pagubelor prin organizarea unui sistem de garanţii de la salariaţii care gestionează lichidităţi.

Întreprinderea este un sistem care se caracterizează printr-o structură economică, socială şi financiară.

În interiorul şi exteriorul întreprinderii se nasc o mulţime de fluxuri. Între acestea, cele băneşti deţin un rol important. Aceste fluxuri sunt legate de formarea capitalului şi renumerarea acestuia, de sporirea capitalului fie prin creştere a numărului acţiunilor, fie prin finanţare externă, fie prin cotaţie la bursă.

Întreprinderea are nevoie de capital pentru a finanţa :

• cheltuielile sale de investiţii;

• cheltuielile de funcţionare, de trezorerie pe toată durata activităţii sale.

Activitatea de exploatare a unei întreprinderi generează o reţea de fluxuri şi anume:

• fluxuri reale de mărfuri, materiale, servicii;

• fluxuri monetare.

La nivelul fluxurilor monetare, legătura dintre intrări şi ieşiri este asigurată de trezorerie.

Trezoreria este imaginea disponibilităţilor monetare apărute din evoluţia curentă a încasărilor şi plătilor, disponibilităţi care trebuie să facă faţă scadeţelor, în mod continuu.

Pricipalele sarcini ale trezoreriei constau în :

• prevederea şi asigurarea diferitelor fluxuri de intrare şi de ieşire ale trezoreriei;

• asigurarea lichidităţilor întreprinderii;

• evaluarea diferitelor tipuri de plasamente şi plasarea excedentului de trezorerie;

• aprecierea, evaluarea diferitelor surse de finanţare pe termen scurt;

• stabilirea bugetului trezoreriei şi previziunea trezoreriei.

Preview document

Studiu privind Organizarea Trezoreriei la SC Trinity SA - Pagina 1
Studiu privind Organizarea Trezoreriei la SC Trinity SA - Pagina 2
Studiu privind Organizarea Trezoreriei la SC Trinity SA - Pagina 3
Studiu privind Organizarea Trezoreriei la SC Trinity SA - Pagina 4
Studiu privind Organizarea Trezoreriei la SC Trinity SA - Pagina 5
Studiu privind Organizarea Trezoreriei la SC Trinity SA - Pagina 6
Studiu privind Organizarea Trezoreriei la SC Trinity SA - Pagina 7
Studiu privind Organizarea Trezoreriei la SC Trinity SA - Pagina 8
Studiu privind Organizarea Trezoreriei la SC Trinity SA - Pagina 9
Studiu privind Organizarea Trezoreriei la SC Trinity SA - Pagina 10
Studiu privind Organizarea Trezoreriei la SC Trinity SA - Pagina 11
Studiu privind Organizarea Trezoreriei la SC Trinity SA - Pagina 12
Studiu privind Organizarea Trezoreriei la SC Trinity SA - Pagina 13
Studiu privind Organizarea Trezoreriei la SC Trinity SA - Pagina 14
Studiu privind Organizarea Trezoreriei la SC Trinity SA - Pagina 15
Studiu privind Organizarea Trezoreriei la SC Trinity SA - Pagina 16
Studiu privind Organizarea Trezoreriei la SC Trinity SA - Pagina 17
Studiu privind Organizarea Trezoreriei la SC Trinity SA - Pagina 18
Studiu privind Organizarea Trezoreriei la SC Trinity SA - Pagina 19
Studiu privind Organizarea Trezoreriei la SC Trinity SA - Pagina 20
Studiu privind Organizarea Trezoreriei la SC Trinity SA - Pagina 21
Studiu privind Organizarea Trezoreriei la SC Trinity SA - Pagina 22
Studiu privind Organizarea Trezoreriei la SC Trinity SA - Pagina 23
Studiu privind Organizarea Trezoreriei la SC Trinity SA - Pagina 24
Studiu privind Organizarea Trezoreriei la SC Trinity SA - Pagina 25
Studiu privind Organizarea Trezoreriei la SC Trinity SA - Pagina 26
Studiu privind Organizarea Trezoreriei la SC Trinity SA - Pagina 27
Studiu privind Organizarea Trezoreriei la SC Trinity SA - Pagina 28
Studiu privind Organizarea Trezoreriei la SC Trinity SA - Pagina 29
Studiu privind Organizarea Trezoreriei la SC Trinity SA - Pagina 30
Studiu privind Organizarea Trezoreriei la SC Trinity SA - Pagina 31
Studiu privind Organizarea Trezoreriei la SC Trinity SA - Pagina 32
Studiu privind Organizarea Trezoreriei la SC Trinity SA - Pagina 33
Studiu privind Organizarea Trezoreriei la SC Trinity SA - Pagina 34
Studiu privind Organizarea Trezoreriei la SC Trinity SA - Pagina 35
Studiu privind Organizarea Trezoreriei la SC Trinity SA - Pagina 36
Studiu privind Organizarea Trezoreriei la SC Trinity SA - Pagina 37
Studiu privind Organizarea Trezoreriei la SC Trinity SA - Pagina 38
Studiu privind Organizarea Trezoreriei la SC Trinity SA - Pagina 39
Studiu privind Organizarea Trezoreriei la SC Trinity SA - Pagina 40
Studiu privind Organizarea Trezoreriei la SC Trinity SA - Pagina 41
Studiu privind Organizarea Trezoreriei la SC Trinity SA - Pagina 42
Studiu privind Organizarea Trezoreriei la SC Trinity SA - Pagina 43
Studiu privind Organizarea Trezoreriei la SC Trinity SA - Pagina 44
Studiu privind Organizarea Trezoreriei la SC Trinity SA - Pagina 45
Studiu privind Organizarea Trezoreriei la SC Trinity SA - Pagina 46
Studiu privind Organizarea Trezoreriei la SC Trinity SA - Pagina 47
Studiu privind Organizarea Trezoreriei la SC Trinity SA - Pagina 48
Studiu privind Organizarea Trezoreriei la SC Trinity SA - Pagina 49
Studiu privind Organizarea Trezoreriei la SC Trinity SA - Pagina 50
Studiu privind Organizarea Trezoreriei la SC Trinity SA - Pagina 51
Studiu privind Organizarea Trezoreriei la SC Trinity SA - Pagina 52
Studiu privind Organizarea Trezoreriei la SC Trinity SA - Pagina 53
Studiu privind Organizarea Trezoreriei la SC Trinity SA - Pagina 54
Studiu privind Organizarea Trezoreriei la SC Trinity SA - Pagina 55
Studiu privind Organizarea Trezoreriei la SC Trinity SA - Pagina 56
Studiu privind Organizarea Trezoreriei la SC Trinity SA - Pagina 57
Studiu privind Organizarea Trezoreriei la SC Trinity SA - Pagina 58
Studiu privind Organizarea Trezoreriei la SC Trinity SA - Pagina 59
Studiu privind Organizarea Trezoreriei la SC Trinity SA - Pagina 60
Studiu privind Organizarea Trezoreriei la SC Trinity SA - Pagina 61
Studiu privind Organizarea Trezoreriei la SC Trinity SA - Pagina 62
Studiu privind Organizarea Trezoreriei la SC Trinity SA - Pagina 63
Studiu privind Organizarea Trezoreriei la SC Trinity SA - Pagina 64
Studiu privind Organizarea Trezoreriei la SC Trinity SA - Pagina 65
Studiu privind Organizarea Trezoreriei la SC Trinity SA - Pagina 66
Studiu privind Organizarea Trezoreriei la SC Trinity SA - Pagina 67

Conținut arhivă zip

  • Studiu privind Organizarea Trezoreriei la SC Trinity SA.doc

Alții au mai descărcat și

Analiza Costurilor de Productie si Caile lor de Reducere la SC Stiro SA - Slatina

CAPITOLUL I: PREZENTAREA GENERALĂ A SOCIETĂŢII COMERCIALE STIRO S.A. SLATINA 1.1. Scurt istoric. Denumirea societăţii este S.C. STIRO S.A. -...

Diagnosticul și Echilibrul Financiar SC 1 Iunie SA

CAPITOLUL I CONSIDERAŢII TEORETICE PRIVIND DIAGNOSTICUL FIRMEI Pentru conducerea oricărei firme este esenţial să cunoască în permanenţă situaţia...

Asigurarile de Viata

CAPITOLUL I PIATA ASIGURARILOR DE VIATA IN PERIOADA 2001-2007 1.1 Introducere in asigurarile de viata Inca din antichitate, oamenii s-au...

Analiza Cifrei de Afaceri si a Valorii Adaugate la SC Olfarm SA

INTRODUCERE Economiştii contemporani fixează ca primă prioritate a teoriei economice cunoaşterea legilor şi legităţilor economiei de piaţă,...

Monografie Contabila la SC Vero Porte Servicii SRL

INTRODUCERE Factorii sociali, economici şi juridici au determinat diferenţe, privind situaţiile financiare, de la o ţară la alta. Aceşti factori...

Situația Fluxurilor de Trezorerie - Instrument de Apreciere a Performanței Firmei

Capitolul 1 Definirea fluxurilor de trezorerie Tabloul fluxurilor de numerar (statement of cash flows) s-a impus ca un instrument de apreciere a...

Analiza Echilibrului Financiar al Intreprinderii pe Baza Fluxurilor

Capitolul 1. Aspecte generale privind trezoreria intreprinderii În teoria economica, notinea de echilibru financiar are semnificatii multiple....

Șomajul în România

Introducere: Obiectivul lucrarii este acela de a realiza o analiza a fenomenului somajului in Romania, in perioada 2000-2007, in statele Uniunii...

Ai nevoie de altceva?