Studiu privind Strategia de Restructurare

Proiect
7/10 (1 vot)
Domeniu: Economie
Conține 2 fișiere: doc
Pagini : 36 în total
Cuvinte : 14426
Mărime: 98.16KB (arhivat)
Cost: 8 puncte

Cuprins

INTRODUCERE 3

1. Conceptul de restructurare 4

2. Restructurarea organizatorică a firmei S.C. IOR S.A. premisă a modernizării şi viabilităţii firmei6

2.1. Trăsături esenţiale ale restructurării organizatorice6

2.2. Prezentarea generalã a societãţii comerciale IOR”-S.A.6

3. Reorganizarea managerială a firmei S.A. IOR S.A.9

4. Sistemul de management al S.C. IOR S.A. 13

4.1. Subsistemul metodologic (sisteme, metode şi tehnici de management)13

4.2. Subsistemul decizional 14

4.3. Subsistemul informaţional14

4.4. Sistemul organizatoric 14

4.5. Reprezentarea principalelor aspecte semnificative ale întreprinderii 15

5. Propuneri şi măsuri privind strategia de restructurare la societatea comercialã “IOR”S.A. 19

5.1. Propuneri de restructurare pentru S.C. IOR S.A.19

5.2. Mãsuri de restructurare la societatea comercialã “IOR”-S.A.20

5.3. Efectele economice ce se pot obţine în urma aplicãrii mãsurilor de restructurare 28

6. Eficienţa economicã a aplicãrii strategiei de restructurare29

CONCLUZII34

BIBLIOGRAFIE37

Extras din document

INTRODUCERE

Schimbarea este termenul care în momentul de faţă penetrează toate sferele activităţilor economico-sociale făcând obiectul de bază al discursurilor politice, dar din fericire a venit în acelaşi timp şi raţiunea de a spera în mai bine a celor mulţi. Pentru aceasta voi prezenta câteva din cele mai importante motivaţii care duc la aplicarea managementului schimbării în firme.

Schimbarea este necesară din următoarele patru motive obiective:

- modificările de comportament ale consumatorilor;

- intensificarea şi diversificarea concurenţei;

- accelerarea evoluţiei tehnologice;

- creşterea complexităţii.

Toate aceste motivaţii concură la creşterea instabilităţii, iar schimbarea devine singura şansă de supravieţuire în acest climat ostil şi fără prea multe alternative. Se constată din ce in ce mai mult că situaţia devine destul de greu de stăpânit din cauza imprevizibilităţii factorilor ce trebuie luaţi în seamă. în contextul actual nimic nu este constant şi previzibil.

Elemente ca evoluţia pieţei, cererea consumatorului, ciclul de viaţă al producţiei, ritmul de evoluţie tehnologică şi natura concurenţei sunt în continuă schimbare şi cheamă managerii să-şi reconsidere poziţia, să înţeleagă nevoia de schimbare şi să aibă curajul de a aplica o strategie inovatoare.

Majoritatea managerilor, pentru a atenua impactul cu noile cerinţe au recurs la reduceri de personal, considerând în mod greşit că acesta este remediul miraculos pentru problemele firmei.

Reducerile de personal îmbunătăţesc performanţele pe termen scurt, dar nu rezolvă problema competitivităţii pe termen lung. Experienţa arată că numai o treime din firmele care au practicat reducerea de personal după 1990 au înregistrat şi o creştere de productivitate. Soluţia pe termen lung este investiţia pentru retermologizarea firmei. Şi dacă s-a obţinut o creştere de productivitate datorită soluţiilor la problemele întâlnite. Aceasta înseamnă mai curând găsirea celui mai bun echilibru între cele patru caracteristici ale diversităţii, decât sporirea lor, facilitarea şi accelerarea procesului schimbării.

Prin conducerea relaţiilor şi interacţiunilor este posibilă coordonarea activităţilor diferitelor părţi ale firmei. Fiecare parte este în strânsă legătură cu celelalte şi pentru că sunt dependente unele de altele în sensul comunicării şi funcţionării, între ele se dezvoltă strânse legături şi interacţiuni. O acţiune care afectează un element sau o componentă (de exemplu, un individ, o traşină sau un sortiment) va afecta de asemenea pe altele, care, ca răspuns, vor reacţiona şi ele asupra altor elemente, adesea incluzând şi elementul afectat iniţial. Deci nu este vorba de o simplă relaţie unidimensională, limitată la relaţia cauză-efect, ci mai mult, un complex de fenomene în legătură cu succesiunea de cauze şi efecte, efecte 1 imitate şi câteodată cu repercusiuni de mari proporţii, care nu pot fi pe deplin prevăzute sau perfect controlate. Tradiţionalul model al piramidei, în care aproape toate mişcările sunt pe verticală, tinde să dea loc modelelor mai puţin centralizatele şi mai mult interactive. Nu mai este o chestiune de conducere a unei firme, ci mai mult de coordonare a ei, de direcţionare şi ghidare. Scriitori ca Warren Bennis şi Bert Nanus au definit în cartea lor "Lideri: Strategii pentru preluarea controlului", prăpastia care există între manageri şi lideri: "Managerii fac lucrurile cum trebuie, liderii fac lucrurile care trebuie".

Schimbarea de succes implică punerea totului în mişcare în direcţia cerută prin exploatarea bogatei diversităţi a elementelor constituente. Un control absolut şi o anticipare perfectă sunt imposibile, procesul schimbării trebuie să îmbrăţişeze diversitatea nu să încerce să o suprime sau restricţioneze prin limitarea artificială a domeniului schimbării. Managerii trebuie să anticipeze posibilele efecte chiar dacă nu ştiu exact ce formă vor lua acestea sau unde vor apărea ele. Ei trebuie să identifice aceste efecte cât de rapid posibil pentru a le putea evita sau măcar preîntâmpina.

Reducerii de personal acesta nu va putea fi menţinută decât prin retehnologizare, deci prin investiţie. Ceea ce trebuie să facem in continuare este propunerea unui cadru de gândire pentru a formula soluţii coerente, pentru a avea un suport pentru acţiunile de retehnologizare necesare. De asemenea trebuie ţinut cont de faptul că în procesul schimbării se întâmpină în mod firesc o rezistenţă motivată fie de frica de necunoscut sau de a pierde ceea ce posedă deja, fie de motive economice (incertitudini asociate schimbării şi referitoare la siguranţa locului de muncă, securitatea economică şi bunăstarea oamenilor). Ceea ce contează în orice rezistenţă la schimbare este percepţia pe care o are omul despre efectele vizibile ale schimbării preconizate.

Pentru punerea sub control a rezistenţei la schimbare se impune mai întâi studierea şi înţelegerea tuturor jocurilor de putere şi a mizelor acestora în cadrul situaţiei date. Mijloace ca educaţia şi comunicarea, participarea şi implicarea, responsabilizarea, sprijinul şi facilitarea, negocierea şi acordul apreciate cu discernământ oportun pot avea puterea şi influenţa necesară pentru ca omul să admită schimbarea.

STRATEGIA RESTRUCTURĂRII SOCIETĂŢILOR COMERCIALE

1. Conceptul de restructurare

Restructurarea economiei reprezintă un concept tot mai frecvent utilizat în literatura de specialitate şi în practică.

Ca şi alte noţiuni, restructurarea nu este apreciată univoc. Din multitudinea de opinii existente, de cele mai multe ori divergente, privind conţinutul conceptului de restructurare, nu este uşor să alegi pe cea care reflectă cel mai fidel procesul real.

Din examinarea literaturii de specialitate, se constată preocuparea pentru definirea cat mai riguroasă şi mai sintetică a noţiunii de restructurare.

Intr-una din primele lucrări româneşti care abordează această temă, restructurarea economiei este definită ca " un proces cuprinzător şi de durată, de modificare a structurilor fundamentale ale vieţii economice, de schimbare a relaţiilor dintre ele în concordanţă cu exigenţele tehnico-ştiinţifice ţi prin mecanisme care să dezvolte iniţiativa agenţilor economiei, în condiţiile utilizării pârghiilor economice (preţ, profit, dobândă, salarii etc.), în vederea creşterii eficienţei economice şi a stimulării progresului social "

Intr-o altă lucrare, restructurarea este considerată " o cotitură hotărâtoare spre ştiinţă, o conlucrare între practică şi ştiinţă, în scopul obţinerii de rezultate finale superioare; soluţionarea unor probleme cardinale privind viaţa societăţii, în paralel cu dezvoltarea sferei sociale, reflectată în realizarea unui nivel decent de trai al populaţiei, în condiţiile unei protecţii sociale a categoriilor şi păturilor dezavantajate; reconstrucţia în profunzime a economiei naţionale, pe baza progresului tehnico-ştiinţific realizat pe plan social".

Preview document

Studiu privind Strategia de Restructurare - Pagina 1
Studiu privind Strategia de Restructurare - Pagina 2
Studiu privind Strategia de Restructurare - Pagina 3
Studiu privind Strategia de Restructurare - Pagina 4
Studiu privind Strategia de Restructurare - Pagina 5
Studiu privind Strategia de Restructurare - Pagina 6
Studiu privind Strategia de Restructurare - Pagina 7
Studiu privind Strategia de Restructurare - Pagina 8
Studiu privind Strategia de Restructurare - Pagina 9
Studiu privind Strategia de Restructurare - Pagina 10
Studiu privind Strategia de Restructurare - Pagina 11
Studiu privind Strategia de Restructurare - Pagina 12
Studiu privind Strategia de Restructurare - Pagina 13
Studiu privind Strategia de Restructurare - Pagina 14
Studiu privind Strategia de Restructurare - Pagina 15
Studiu privind Strategia de Restructurare - Pagina 16
Studiu privind Strategia de Restructurare - Pagina 17
Studiu privind Strategia de Restructurare - Pagina 18
Studiu privind Strategia de Restructurare - Pagina 19
Studiu privind Strategia de Restructurare - Pagina 20
Studiu privind Strategia de Restructurare - Pagina 21
Studiu privind Strategia de Restructurare - Pagina 22
Studiu privind Strategia de Restructurare - Pagina 23
Studiu privind Strategia de Restructurare - Pagina 24
Studiu privind Strategia de Restructurare - Pagina 25
Studiu privind Strategia de Restructurare - Pagina 26
Studiu privind Strategia de Restructurare - Pagina 27
Studiu privind Strategia de Restructurare - Pagina 28
Studiu privind Strategia de Restructurare - Pagina 29
Studiu privind Strategia de Restructurare - Pagina 30
Studiu privind Strategia de Restructurare - Pagina 31
Studiu privind Strategia de Restructurare - Pagina 32
Studiu privind Strategia de Restructurare - Pagina 33
Studiu privind Strategia de Restructurare - Pagina 34
Studiu privind Strategia de Restructurare - Pagina 35
Studiu privind Strategia de Restructurare - Pagina 36

Conținut arhivă zip

  • cuprins.doc
  • Studiu privind Strategia de Restructurare.doc

Alții au mai descărcat și

Creșterea eficienței economice la IOR SA prin restructurare

CAPITOLUL I 1. IMPORTANÞA ªI NECESITATEA ADOPTÃRII UNOR STRATEGII DE RESTRUCTURARE ªI MODERNIZARE Întreprinderile industriale sunt confruntate...

Informatizarea Activității Trezoreriei Statului

CAPITOLUL I: TREZORERIA STATULUI IN ROMANIA Masurile întreprinse, dupa anul 1989, pentru trecerea la economia de piata, au determinat in primul...

Traiectorii de succes în strategia firmei IOR SA prin aplicarea managementului schimbării

INTRODUCERE Schimbarea este termenul care în momentul de faţă penetrează toate sferele activităţilor economico-sociale făcând obiectul de bază al...

Schimbări în managementul relațiilor organizaționale în ipoteza internaționalizării firmei

Introducere Internationalizarea este un proces obiectiv,care se realizeaza in mod gradual. Realitatea istorica arata faptul ca, pe masura...

Mediul extern al SC Agdesy SRL - oportunități și restricții

Analiza macro-mediului intreprinderii Studiul macro-mediului intreprinderii permite depasirea orizontului mediului concurential deoarece...

Insolvabilitatea întreprinzătorului - Procedură de restructurare

Introducere Restructurarea este o procedură de insolvabilitate ce se aplică debitorului în vederea achitării datoriilor lui, care prevede...

România în ecuația integrării europene

Reforme institutionale si politice in U.E. inaintea procesului de largire. Actuala forma de organizare ce cuprinde 15 tari membre nu mai...

Te-ar putea interesa și

Restructurarea industriei carbonifere din Valea Jiului - Impactul social

În sfera geografiei studiile au vizat atât elementele cadrului natural cât şi cele privind aspecte de geografie umană. Lucrările geografiilor...

Rentabilitatea Firmei de Turism

Rentabilitatea firmei de turism 7 CAPITOLUL I ACTIVITATEA TURISTICA. ORGANIZAREA SI REGLEMENTAREA ACTIVITATII TURISTICE Turismul reprezinta un...

Studiu de Fezabilitate

Introducere În literatura de specialitate, au apărut multe lucrări referitoare la studiile de fezabilitate, care oferă însă o prezentare...

Strategia de modernizare a stațiilor de distribuție carburanți

INTRODUCERE IMPORTANTA ADOPTARII UNEI STRATEGII DE MODERNIZARE A STATIILOR DE DISTRIBUTIE CARBURANTI PENTRU CRESTEREA PERFORMANTELOR...

Importanța Studiului de Fezabilitate în Luarea Deciziei de Investiții

CAPITOLUL 1 INVESTIŢIA 1.1 Conceptul de investiţii. Definiţie și consideraţii generale Noţiunea de investiţie reprezintă o categorie financiară...

Schimb de Tehnologie

CAPITOLUL 1 Managementul cercetării-dezvoltării (C & D) 1.1 Inventarul tehnologiilor întreprinderilor 1.2 Estimarea potenţialului de...

Creditarea Bancară pe Termen Lung

INTRODUCERE Acordarea de împrumuturi bancare este aproape generală pentru firme întrucât de cele mai multe ori este mai bine ca firmele să lucreze...

Studiu de caz al combinatului chimic Oltchim Râmnicu Vâlcea

CAPITOLUL 1. PARTICULARITAŢI FIZICO-GEOGRAFICE 1.1 Poziiţia geografică şi limitele Combinatul Chimic Oltchim Râmnicu Vâlcea este una dintre cele...

Ai nevoie de altceva?