Studiul de Piata Prinvind Cererea de Contoare de Apa Rece si Calda pentru SC Victoria SA Arad si Intocmirii unui Plan de Afaceri

Imagine preview
(9/10 din 3 voturi)

Acest proiect trateaza Studiul de Piata Prinvind Cererea de Contoare de Apa Rece si Calda pentru SC Victoria SA Arad si Intocmirii unui Plan de Afaceri.
Mai jos poate fi vizualizat cuprinsul si un extras din document (aprox. 2 pagini).

Arhiva contine 1 fisier doc de 92 de pagini .

Profesor indrumator / Prezentat Profesorului: prof.univ.dr. Păcurariu Gheorghe, lect.univ.drd. Sanda Grigorie

Iti recomandam sa te uiti bine pe extras, cuprins si pe imaginile oferite iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, il poti descarca. Ai nevoie de doar 8 puncte.

Domeniu: Economie

Cuprins

1. ABORDAREA PLANULUI DE AFACERI DIN PUNCT DE VEDERE TEORETIC 4
1.1. Necesitatea planificării la nivelul firmei 4
1.1.1. Utilizarea planului de afaceri în relaţiile cu mediul extern şi intern al firmei 5
1.2. Definirea planului de afaceri 6
1.3. Etapele întocmirii propriului plan de afaceri 7
1.4. Cuprinsul planului de afaceri 9
2. ANALIZA MEDIULUI AMBIANT AL FIRMEI ÎN VEDEREA ÎNTOCMIRII PLANULUI DE AFACERI 13
2.1. Firma ca sistem deschis 13
2.2. Factorii de mediu care influenţează activitatea firmei 13
2.2.1. Analiza mediului economic 15
2.2.2. Analiza mediului social 15
2.2.3. Analiza mediului politic 16
2.2.4. Analiza mediului tehnologic 16
2.3. Analiza pieţei resurselor 16
3. ANALIZA ELEMENTELOR COMPONENTE ALE PLANULUI DE AFACERI DIN PUNCT DE VEDERE TEORETIC 18
3.1. Firma, strategia şi managementul firmei 18
3.1.1. Prezentarea firmei din perspectivă istorică: trecut, prezent şi viitor 18
3.1.2. Definirea strategiei de firmă 19
3.1.3. Alcătuirea unei echipe de conducere eficientă 20
3.2. Studierea pieţei în care acţionează firma 21
3.2.1. Identificarea pieţei ţintă 21
3.2.2. Alegerea segmentelor de piaţă 23
3.2.3. Modalităţi de adaptare la piaţa ţintă 23
3.2.4. Metode de poziţionare a produselor 24
3.2.5. Cercetarea calitativă a pieţei 25
3.3. Studierea produselor şi serviciilor firmei 26
3.3.1. Clasificarea produselor 27
3.3.2. Gama şi linia de produse 29
3.3.3. Ciclul de viaţă al produsului 31
3.3.4. Analiza firmei proprii în comparaţie cu concurenţa 33
3.3.5. Calitatea produselor 36
3.4. Mixul de marketing 38
3.4.1. Politica de produs 38
3.4.2. Politica de preţ 42
3.4.3. Politica de distribuţie 45
3.4.4. Politica de promovare 48
3.5. Analiza financiar-contabilă a activităţii firmei 50
3.5.1. Evaluarea programului de investiţii pe termen scurt si mediu al firmei 50
3.5.2. Proiectarea fluxurilor de numerar(cash flow) 51
3.5.3. Bilanţul contabil 52
3.5.4. Analiza indicatorilor economico-financiari 52
4. PLANUL DE AFACERI AL S.C. „VICTORIA” S.A. 54
4.1. Prezentarea societăţii 54
4.1.1. Elemente generale privind societatea 54
4.1.2. Scurt istoric 54
4.1.3. Stadiul actual al afacerilor 56
4.1.4. Structura acţionariatului 56
4.1.5. Managementul firmei 57
4.1.6. Organizarea structurală a societăţii 58
4.1.7. Resursele umane în cadrul societăţii 58
4.2. Analiza pieţei 61
4.2.1. Structura şi capacitatea pieţei 62
4.2.2. Poziţia firmei pe piaţă 63
4.2.3. Clienţii şi cumpărătorii firmei 63
4.2.4. Furnizorii 64
4.2.5. Concurenţa 64
4.2.6. Analiza producţiei fizice şi valorice şi previziunea vânzărilor 65
4.3. Produsele şi serviciile S.C. “VICTORIA” S.A. 66
4.3.1. Produsele 66
4.3.2. Serviciile 67
4.3.3. Tehnologia şi utilaje folosite 67
4.4. Mixul de marketing la S.C. “VICTORIA” S.A. 70
4.4.1. Politica de produs 71
4.4.2. Politica de preţ 71
4.4.3. Politica de distribuţie 73
4.4.4. Politica de promovare 73
4.5. Analiza financiar-contabilă a S.C. “VICTORIA” S.A. Arad 74
4.5.1. Programe de investiţii pe termen scurt şi mediu 74
4.5.2. Determinarea fluxului de lichidităţi (cash flow) al agentului economic S.C. „VICTORIA” S.A. Arad pe anul 2004 75
4.5.3. Analiza indicatorilor economico-financiari 76
5. Studiu de piată asupra contoarelor de apă din judeţul Arad 80
5.1. Scurt istoric 80
5.2. Principiu de functionare 81
5.3. Caracteristici tehnice si metrologice 81
5.4. Analiza răspunsurilor din chestionar 82
5.5. Concluziile studiului de piaţă efectuat 89
6. CONCLUZII 91

Extras din document

CAPITOLUL I

1. ABORDAREA PLANULUI DE AFACERI DIN PUNCT DE VEDERE TEORETIC

1.1. NECESITATEA PLANIFICĂRII LA NIVELUL FIRMEI

Întreprinzătorii sunt tot mai mult solicitaţi să prezinte creditorilor, finanţatorilor, planuri de afaceri scrise. Unii agenţi economici văd în îndeplinirea acestei cerinţe un exerciţiu academic şi ca urmare evită să scrie „Planul de afaceri ”, ceea ce se dovedeşte a fi în detrimentul firmei lor.

La nivelul firmelor mici şi mijlocii private, previziunea constituie cea mai dificilă funcţie managerială de îndeplinit, ceea ce explică reticenţa sau neglijenţa cu care conducătorii acestor societăţi tratează problemele planificării. Cauzele cele mai frecvent invocate ale acestor atitudini sunt dificultatea de a stabili obiective clare pentru activitatea viitoare sau lipsa de cunoştinţe în această privinţă, simţământul, ca mediul şi activitatea firmelor mici şi mijlocii sunt atât de dinamice încât fac planificarea inutilă, teama de a anticipa problemele şi deficienţele cu care se confruntă firma, atenţia exclusivă, data activităţii curente, lipsa de timp.

În firmă planificarea este necesară din cel puţin două motive:

- firma dispune de resurse limitate, de cele mai multe ori insuficiente si în consecinţă, procurarea şi utilizarea lor trebuiesc prevăzute riguros;

- firma nu îşi poate permite să înregistreze pierderi provocate de adaptarea activităţii la modificări neprevăzute.

Există multe bariere în planificarea afacerilor firmei, în special în cazul firmelor cu afaceri minuţios ţinute. Dintre acestea se pot aminti:

a) problema este deseori complexă, necesitând informaţii referitoare la climatul politic internaţional şi vizând ultimele noutăţi tehnologice din alte zone geografice;

b) procesul necesită investiţie de timp şi bani, deseori însă resursele la dispoziţia firmei fiind extrem de limitate;

c) gândirea strategică şi planificarea afacerilor necesită o serie de „talente” speciale foarte diferite de cele specifice unei derulări curente a afacerilor;

d) problema cea mai dificilă este nevoia de analize de fezabilitate şi de previziune financiară.

În literatura de specialitate există diferite modalităţi de abordare a problemei privind elaborarea strategiei firmei şi planificarea afacerilor.

1.1.1. Utilizarea planului de afaceri în relaţiile cu mediul extern şi intern al firmei

Planul de afaceri este un valoros instrument de management care poate fi utilizat într-o multitudine de situaţii. În majoritatea firmelor din ţări cu economie de piaţă, planul de afaceri este folosit pentru:

a) fixarea scopurilor şi a obiectivelor firmei;

b) prevederea unei baze pentru evaluarea şi controlul performanţelor firmei;

c) comunicarea unui mesaj lansat de firmă către managerii de la nivelul ierarhic al firmei, către directorii altor companii, către furnizorii şi potenţialii investitori precum şi către băncile finanţatoare.

Acelaşi plan de afaceri se poate utiliza eficient în toate situaţiile menţionate mai sus.

a) Fixarea scopurilor şi obiectivelor firmei. Planul de afaceri pentru o firmă nouă, este în cele mai multe situaţii o primă încercare de planificare strategică. Un întreprinzător ar trebui să folosească planul de afaceri ca un instrument pentru fixarea direcţiilor companiei în următorii ani. Planul de afaceri va fixa etapele de acţiune pentru ghidarea firmei pe perioada respectivă. Mulţi întreprinzători particulari afirmă că problemele presante vizând managementul zilnic al firmei lor le oferă prea puţin timp pentru planificare. Totodată fără planul de afaceri, întreprinzătorii afirmă că nu se adaptează rapid la schimbările intervenite în mediul ambiant al firmei. Bineînţeles că scrierea unui plan de afaceri este o garanţie pentru succesul acelei afaceri. Totuşi, cu un plan de afaceri bine gândit, un manager poate mai bine să anticipeze situaţiile de criză şi să le ţină piept. Planificarea afacerilor este mai importantă pentru supravieţuirea unei firme mici, în creştere decât a unei firme mari sau mature.

b) Evaluarea performanţelor. Un plan de afaceri poate fi folosit pentru dezvoltarea şi pentru documentarea privind momentul cheie în derularea cu succes a afacerilor firmei. În febra problemelor zilnice, este greu de privit obiectiv la performanţele afacerilor în derulare. Un plan de afaceri însă, poate asigura echipei de manageri o bază obiectivă pentru determinarea etapei în care se află derularea afacerii, comparativ cu scopurile şi obiectivele fixate.

c) Comunicaţii interne şi externe. „Povestea firmei” trebuie spusă şi respusă de

nenumărate ori tuturor potenţialilor investitori, noilor angajaţi, consultanţilor externi şi potenţialilor clienţi. Cea mai importantă parte a acestei „poveşti” care trebuie comunicată este cea despre viitor, deci chiar conţinutul planului de afaceri. Planul de afaceri trebuie să prezinte modalitatea de îmbinare armonioasă a tuturor activităţilor firmei pentru a crea imaginea unei organizaţii plină de viaţă, în măsură să realizeze scopurile şi obiectivele propuse. Planul de afaceri trebuie să fie capabil să comunice

competenţa specifică firmei, oricărei persoane cu interes de colaborare cu firma.

Fisiere in arhiva (1):

  • Studiul de Piata Prinvind Cererea de Contoare de Apa Rece si Calda pentru SC Victoria SA Arad si Intocmirii unui Plan de Afaceri.doc

Alte informatii

Planul de afaceri este un valoros instrument de management care poate fi utilizat într-o multitudine de situaţii.