Studiul Privind Activitatea de Aprovizionare Tehnico-Materiala la SC Flanco SRL

Proiect
9.3/10 (3 voturi)
Domeniu: Economie
Conține 4 fișiere: doc
Pagini : 56 în total
Cuvinte : 12624
Mărime: 162.93KB (arhivat)
Cost: 11 puncte

Cuprins

Introducere.1

Capitolul I

1.Aprovizionarea si stocarea marfurilor,materiilor prime si materialelor

1.1.Intreprinderea si mediul ambian.Relatiile cu mediul extern.2

1.2.Aprovizionarea tehnico-materiala-componenta a activitatii comerciale.3

1.3.Rolul si obiectivele aprovizionarii.6

1.4.Stabilirea-politici-de-aprovizionare.7

1.5.Etape ale procesului de aprovizionare.8

1.6.Substructura sectorului de aprovizionare a intreprinderii.9

1.6.1.Structura organizatorică a intreprinderii.9

1.5.Gestiunea stocurilor.11

1.6.Parametrii de baza a normarii stocurilor.14

CAPITOLUL II

2.Prezentare S.C.Flanco.S.R.L.

2.1.Scurt istoric.16

2.2.Despre Grupul Flamingo International.17

2.3.Strategia FLANCO.18

2.4.Valorile FLANCO.19

2.5.Sinteza planului de afaceri al firmei de servicii S.C. FLANCO S.R.L.19

2.6.Prezentarea generala a ofertelor firmei S.C. FLANCO S.R.L.20

2.7.Domeniul de activitate al firmei Flanco.25

2.8.Obiectivele firmei de servicii S.C. FLANCO S.R.L.26

2.9.Piata firmei de servicii S.C. FLANCO S.R.L.28

3.0.Oferta firmei de servicii S.C. FLANCO S.R.L.29

3.1.Furnizorii firmei de servicii S.C. FLANCO S.R.L.30

3.2.Portofoliul de produse Flanco.31

CAPITOLUL III

Aprovizionarea si stocarea marfurilor la S.C. FLANCO.S.R.L.

3.Tehnologia amenajarii depozitului.33

3.1.Elemente de fundamentare a tehnologiei amenajarii depozitului.33

3.2. Tipul de depozit.34

3.3.Amplasarea depozitului de marfuri.35

3.4.Dimensiunile depozitului.36

3.5.Dotarea depozitului cu mobilier si utilaje comerciale .37

3.6.Amenajarea interioara a depozitului.38

3.7.Tehnologia produselor de sortare.42

3.8.Descrierea procesului de aprovizionare şi depozitare a materialelor. Modalităţi de verificare a produsului aprovizionat.43

3.9.Posibilităţi de îmbunătăţire a activităţii de aprovizionare.44

CONCLUZII.46

BIBLIOGRAFIE.49

ANEXE.51

Extras din document

INTRODUCERE

Asigurarea resurselor materiale reprezintă acea latură a marketingului prin care se realizează fluxuri de resurse materiale de la producători la consumatori pe baza cercetării pieţei, în vederea satisfacerii nevoilor tehnice şi economice ale participanţilor la fluxurile de resurse materiale.

În prezenta lucrare, în capitolul 1, voi trata aprovizionarea ca şi componentă a activităţii comerciale cu rolul şi obiectivele sale, politica de aprovizionare condiţionată în mod hotărâtor de regularitatea ieşirilor de produse, prezentarea succintă a etapelor procesului de aprovizionare : decizia de cumpărare, procesul administrativ al cumpărării şi recepţia. Procesul de aprovizionare include atât cumpărarea resurselor materiale cât şi gestiunea stocurilor.

În capitolul 2 voi prezenta S.C. Flanco.RO. istoricul societatii,domeniul de activitate,clienti si furnizorii.Posibilităţi de îmbunătăţire a activităţii cu istoricul ei, clienţi şi furnizori. Acest capitol cuprinde şi organizarea societăţii (conducere, organigramă, structura personalului, atribuţii), sistemul de management al calităţii cu viziunea., politica referitoare la calitate, dar şi obiectivele strategice în domeniul calităţii.

În capitolul 3 al lucrării voi prezenta procesul de aprovizionare la S.C. Flanco.RO.Dotarea depozitului,Amenajarea interioara a depozitului, Tehnologia de sortareDescrierea procesului de aprovizionare şi depozitare a materialelor aprovizionate. Modalităţi de verificare a produsului aprovizionat

Posibilităţi de îmbunătăţire a activităţii conţinând selectarea furnizorilor şi evaluarea furnizorilor, recepţia şi depozitarea materialelor aprovizionate. Tot aici sunt prezentate succint materiile prime şi materialele aprovizionate, utilizate în procesul de producţie şi câteva măsuri de îmbunătăţire a activităţii desfăşurate în prezent.

CAPITOLUL I

1.APROVIZIONAREA ŞI STOCAREA MĂRFURILOR,

MATERIILOR PRIME ŞI MATERIALELOR

Întreprinderea, ca termen, provine din limba franceză, entreprise, este definită ca o organizaţie ce asigură existenţa şi dezvoltarea prin folosirea şi comercializarea unor produse cu scopul de a obţine profit. Întreprinderea, componenta fundamentală a economiei, presupune existenţa a patru elemente: materie primă, utilaje, muncă şi clienţi şi reprezintă veriga de baza cu cele trei funcţiuni: producţia, vânzarea şi gestiunea. Vânzarea produselor reprezintă activitatea prin care se asigură valorificarea rezultatelor producţiei, ea reprezentând un moment al activităţii de desfacere care finalizează toate acţiunile întreprinderii producătoare şi ale agentului său de vânzări, pentru ca produsul fabricat să fie solicitat şi acceptat de beneficiari.

Prin vânzare se realizează scopul celui care produce şi/sau vinde, anume acela de a-şi recupera cheltuielile de fabricaţie şi pregătire a produsului pentru desfacere, obţinând şi un anume profit. Gestiunea se manifestă ca o artă de a trăi în realitatea cotidiană a proceselor economice. Gestiunea caută să dirijeze organismele într-o manieră optimă astfel încât neajunsurile să fie cât mai mici posibile. Ea propune o cunoaştere orientată spre acţiune, evidenţiind aspectele caracteristice procesului de viaţă.

1.1. Întreprinderea şi mediul ambiant. Relaţiile întreprinderii cu mediul extern

Întreprinderea îşi organizează şi desfăşoară activitatea sub impactul condiţiilor mediului ambiant, ceea ce înseamnă un ansamblu de factori eterogeni de natură economică, socială, politică, ştiinţifico-tehnică, juridică geografică şi demografică ce acţionează pe plan naţional şi internaţional asupra întreprinderii. Componentele mediului ambiant al întreprinderii sunt: micromediul, mezomediul şi macromediul.

Preview document

Studiul Privind Activitatea de Aprovizionare Tehnico-Materiala la SC Flanco SRL - Pagina 1
Studiul Privind Activitatea de Aprovizionare Tehnico-Materiala la SC Flanco SRL - Pagina 2
Studiul Privind Activitatea de Aprovizionare Tehnico-Materiala la SC Flanco SRL - Pagina 3
Studiul Privind Activitatea de Aprovizionare Tehnico-Materiala la SC Flanco SRL - Pagina 4
Studiul Privind Activitatea de Aprovizionare Tehnico-Materiala la SC Flanco SRL - Pagina 5
Studiul Privind Activitatea de Aprovizionare Tehnico-Materiala la SC Flanco SRL - Pagina 6
Studiul Privind Activitatea de Aprovizionare Tehnico-Materiala la SC Flanco SRL - Pagina 7
Studiul Privind Activitatea de Aprovizionare Tehnico-Materiala la SC Flanco SRL - Pagina 8
Studiul Privind Activitatea de Aprovizionare Tehnico-Materiala la SC Flanco SRL - Pagina 9
Studiul Privind Activitatea de Aprovizionare Tehnico-Materiala la SC Flanco SRL - Pagina 10
Studiul Privind Activitatea de Aprovizionare Tehnico-Materiala la SC Flanco SRL - Pagina 11
Studiul Privind Activitatea de Aprovizionare Tehnico-Materiala la SC Flanco SRL - Pagina 12
Studiul Privind Activitatea de Aprovizionare Tehnico-Materiala la SC Flanco SRL - Pagina 13
Studiul Privind Activitatea de Aprovizionare Tehnico-Materiala la SC Flanco SRL - Pagina 14
Studiul Privind Activitatea de Aprovizionare Tehnico-Materiala la SC Flanco SRL - Pagina 15
Studiul Privind Activitatea de Aprovizionare Tehnico-Materiala la SC Flanco SRL - Pagina 16
Studiul Privind Activitatea de Aprovizionare Tehnico-Materiala la SC Flanco SRL - Pagina 17
Studiul Privind Activitatea de Aprovizionare Tehnico-Materiala la SC Flanco SRL - Pagina 18
Studiul Privind Activitatea de Aprovizionare Tehnico-Materiala la SC Flanco SRL - Pagina 19
Studiul Privind Activitatea de Aprovizionare Tehnico-Materiala la SC Flanco SRL - Pagina 20
Studiul Privind Activitatea de Aprovizionare Tehnico-Materiala la SC Flanco SRL - Pagina 21
Studiul Privind Activitatea de Aprovizionare Tehnico-Materiala la SC Flanco SRL - Pagina 22
Studiul Privind Activitatea de Aprovizionare Tehnico-Materiala la SC Flanco SRL - Pagina 23
Studiul Privind Activitatea de Aprovizionare Tehnico-Materiala la SC Flanco SRL - Pagina 24
Studiul Privind Activitatea de Aprovizionare Tehnico-Materiala la SC Flanco SRL - Pagina 25
Studiul Privind Activitatea de Aprovizionare Tehnico-Materiala la SC Flanco SRL - Pagina 26
Studiul Privind Activitatea de Aprovizionare Tehnico-Materiala la SC Flanco SRL - Pagina 27
Studiul Privind Activitatea de Aprovizionare Tehnico-Materiala la SC Flanco SRL - Pagina 28
Studiul Privind Activitatea de Aprovizionare Tehnico-Materiala la SC Flanco SRL - Pagina 29
Studiul Privind Activitatea de Aprovizionare Tehnico-Materiala la SC Flanco SRL - Pagina 30
Studiul Privind Activitatea de Aprovizionare Tehnico-Materiala la SC Flanco SRL - Pagina 31
Studiul Privind Activitatea de Aprovizionare Tehnico-Materiala la SC Flanco SRL - Pagina 32
Studiul Privind Activitatea de Aprovizionare Tehnico-Materiala la SC Flanco SRL - Pagina 33
Studiul Privind Activitatea de Aprovizionare Tehnico-Materiala la SC Flanco SRL - Pagina 34
Studiul Privind Activitatea de Aprovizionare Tehnico-Materiala la SC Flanco SRL - Pagina 35
Studiul Privind Activitatea de Aprovizionare Tehnico-Materiala la SC Flanco SRL - Pagina 36
Studiul Privind Activitatea de Aprovizionare Tehnico-Materiala la SC Flanco SRL - Pagina 37
Studiul Privind Activitatea de Aprovizionare Tehnico-Materiala la SC Flanco SRL - Pagina 38
Studiul Privind Activitatea de Aprovizionare Tehnico-Materiala la SC Flanco SRL - Pagina 39
Studiul Privind Activitatea de Aprovizionare Tehnico-Materiala la SC Flanco SRL - Pagina 40
Studiul Privind Activitatea de Aprovizionare Tehnico-Materiala la SC Flanco SRL - Pagina 41
Studiul Privind Activitatea de Aprovizionare Tehnico-Materiala la SC Flanco SRL - Pagina 42
Studiul Privind Activitatea de Aprovizionare Tehnico-Materiala la SC Flanco SRL - Pagina 43
Studiul Privind Activitatea de Aprovizionare Tehnico-Materiala la SC Flanco SRL - Pagina 44
Studiul Privind Activitatea de Aprovizionare Tehnico-Materiala la SC Flanco SRL - Pagina 45
Studiul Privind Activitatea de Aprovizionare Tehnico-Materiala la SC Flanco SRL - Pagina 46
Studiul Privind Activitatea de Aprovizionare Tehnico-Materiala la SC Flanco SRL - Pagina 47
Studiul Privind Activitatea de Aprovizionare Tehnico-Materiala la SC Flanco SRL - Pagina 48
Studiul Privind Activitatea de Aprovizionare Tehnico-Materiala la SC Flanco SRL - Pagina 49
Studiul Privind Activitatea de Aprovizionare Tehnico-Materiala la SC Flanco SRL - Pagina 50
Studiul Privind Activitatea de Aprovizionare Tehnico-Materiala la SC Flanco SRL - Pagina 51
Studiul Privind Activitatea de Aprovizionare Tehnico-Materiala la SC Flanco SRL - Pagina 52
Studiul Privind Activitatea de Aprovizionare Tehnico-Materiala la SC Flanco SRL - Pagina 53
Studiul Privind Activitatea de Aprovizionare Tehnico-Materiala la SC Flanco SRL - Pagina 54
Studiul Privind Activitatea de Aprovizionare Tehnico-Materiala la SC Flanco SRL - Pagina 55
Studiul Privind Activitatea de Aprovizionare Tehnico-Materiala la SC Flanco SRL - Pagina 56

Conținut arhivă zip

  • andreica modificat 2.doc
  • ANEXE.doc
  • coperta.doc
  • CUPRINS ANDREICA.doc

Alții au mai descărcat și

Proiect achiziții - bile de paintball

Motivatie Paintball-ul este un sport dinamic in care conditia sociala sau profesia nu conteaza. Este un sport unde barbatii si femeile concureaza...

Structura unui sistem logistic - studiu de caz

Introducere Am ales pentru proiectul de evaluare finală să dezbat tema ,,Structura unui sistem logistic” deoarece consider că un sistem logistic...

Organizare și Planificarea Managementului de Aprovizionare

Introducere Scopul principal al antreprenorilor este , de a obţine profit pentru a-şi asigura existenţa sa şi a familiei, a-şi satisface diversele...

Procesul de aprovizionare în cadrul SC Nova Group SRL

Capitolul 1: Argument Activitatea de aprovizionare în prezent are ca problemă principală asigurarea de noi forme si modalităţi prin care,...

Mediul extern al SC Agdesy SRL - oportunități și restricții

Analiza macro-mediului intreprinderii Studiul macro-mediului intreprinderii permite depasirea orizontului mediului concurential deoarece...

Evaluare Furnizori

Introducere O reflecţie de moment ne arată pur şi simplu faptul că într-o lume a vitezei ne aflăm în faţa problemei că nu ştim ce să alegem:...

România în ecuația integrării europene

Reforme institutionale si politice in U.E. inaintea procesului de largire. Actuala forma de organizare ce cuprinde 15 tari membre nu mai...

Ai nevoie de altceva?