Studiul privind imobilizările la SC Mechel SA

Proiect
8/10 (1 vot)
Domeniu: Economie
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 60 în total
Cuvinte : 10862
Mărime: 840.41KB (arhivat)
Cost: 10 puncte

Cuprins

CAPITOLUL I

1 .Particularități privind activitatea si organizarea întreprinderii.

1.1 .Prezentarea generală a firmei

1.2. Mediul extern al întreprinderii

1.2.1.Clienții, dinamica și ponderea lor în afaceri

1.2.2.Principala concurență pe piața internă

1.2.3.Rețeaua proprie de distribuție

1.2.4.Furnizorii întreprinderii

1.2.5.Relația cu băncile

1.3.Capitalul social

1.3.1.Titluri de proprietate asupra terenurilor, bunurilor, brevetelor

1.3.2.Structura organizatorică a societății

1.4.Oferta S.C. MECHEL S.A.

CAPITOLUL al II - lea

2.Prezentarea generală a activelor imobilizate

2.1. Imobilizările necorporale

2.2. Imobilizarile corporale

2.2.1.Active fixe

2.2.1.Active fixe aflate in patrimoniul S.C.MECHEL S.A.

2.2.2 Terenuri

2.2.2.l.Terenuri aflate in patrimoniul S.C. MECHEL S.A.

2.3. Imobilizari in curs

2.4. Imobilizari financiare

CAPITOLUL al III - lea

3.Amortizarea imobilizarilor corporale

3.1.Regimuri de amortizare

CAPITOLUL al IV- lea

4.Contabilitatea sintetica si analitica a imobilizarilor corporate la S.C.

MECHEL S.A.

4.1 . Contabilitatea mijloacelor fixe

A. lntrarea mijloacelor fixe

B. Ieșirea mijloacetor fixe

4.2.Contabilitatea terenurilor

A.Operații privind intrarea terenurilor in gestiune

B.Operații privind iesirea terenurilor din gestiune

4.3.Contabilitatea imobilizarilor corporale in curs

CAPITOLUL al V- lea

6. Concluzii

7. Anexe

8. Catalogul firmei S.C. MECHEL S.A.

9. Bibliografie

Extras din document

Argument

Proiectul a fost realizat în vederea obținerii certificatului de atestare a competențelor profesionale in cadrul Colegiului Economic “Ion Ghica”din Târgoviște.

Lucrarea are ca temă ”imobilizările corporale”iar firma pe baza căreia am realizat acest proiect se numește S.C. MECHEL S.A.

Atestatul a fost realizat pe baza cunoștințelor acumulate pe durata celor 4 ani de studiu si cu ajutorul perioadei de practică efectuată la S.C. MECHEL S.A.

Pe parcursul realizării acestei lucrări de specialitate am acumulat cunoștințe noi,care îmi vor fi folositoare atât până la terminarea studiilor cât și în viitor.

Lucrarea prezintă situația privind imobilizările corporale în operațiunile economico-financiare ce se desfasoară în activitatea societații comerciale S.C.MECHEL.S.A. De asemenea se prezintă activiatea societații in momentul de față, date generale privind imobilizările corporale si contabilitatea acestor imobilizări.

Tema prezintă larg interes, deoarece documentul final prezintă situația finală a conturilor de imobilizări în legatură cu operațiunile întreprinse de societate. Lucrarea este structurată pe cinci capitole si este insoțită de anexe.

Primul capitol este destinat descrierii societății, problemelor organizatorice si tehnice si activității din momentul de față, precum si promovarea produselor MECHEL și formele de promovare prin publicitate.O parte este destinată analizei calității privind produsele si serviciile oferite,oferta de bunuri si servicii si promovarea acestora.

În concluzie, primul capitol aduce in atenție situația societății spre analiza si cunoaștere in vederea operațiilor ce se vor desfășura privind imobilizările corporale,operații strict legate de domeniul de activitate al întreprinderii. Acest prim capitol este structurat la rândul lui in 5 parti : particularitati privind activitatea si organizarea intreprinderii,mediul extern al intreprinderii, capitalul social,functiile intreprinderii si oferta la S.C .MECHEL S.A.

In capitolul al doilea se face o prezentare generală a activelor imobilizate.Tema lucrării se referă la imobilizarile corporale ale întreprinderii si am ales aceasta tema deoarece o consider interesanta, cu aplicabilitate practica.

In capitolul al treilea se face o prezentare a amortizarii imobilizarilor corporale.Agentii economici isi pot recupera valoarea de intrare a activelor fixe utilizand unul dintre urmatoarele sisteme de amortizare,conform legii 15/1994 :liniara,degresiva,accelerata.

Capitolul al patrulea este structurat in doua parti :prima parte privind contabilitatea sintetica si analitica a imobilizarilor corporale la S.C. MECHEL S.A. precum si reglementari(reguli generale de evaluare)

Capitolul al cincilea cuprinde concluzii,anexe,bibliografie si catalogul firmei S.C. MECHEL S.A.

Lucrarea este menita sa prezinte situatia economico-financiara privind imobilizarile corporale la S.C. MECHEL S.A.,in stransa legatura cu obiectul de activiatate.

Lucrarea a avut la baza structura organizatorica si activitatea soc. com. S.C. MECHEL S.A.,avand ca principal obiect de activitate producerea si comercializarea materialelor de constructii,in principal a produselor metalurgice(electrozi de sudura,otel beton,cuie,etc..)

ADRESA : Șoseaua Găiești, Nr . 145

Târgoviște

TELEFON/FAX: 0245. 211.505

CAPITOLUL I

CONSIDERAȚII GENERALE ASUPRA ACTIVITĂȚII

INTREPRINDERII

1.PARTICULARITĂȚI PRVIND ACTIVITATEA SI ORGANIZAREA INTREPRINDERII

1.1. PREZENTAREA GENERALĂ A FIRMEI

Societatea comercială”SC MECHEL SA “cu sediul in orașul Târgoviște, Șoseaua Găiești, nr.145 inscrisă la Oficiul Registrului Comerțului sub nr. J13/1329/90 la data de 25.03.1990, are ca obiect principal de activitate producerea si comercializarea materialelor de construcții, in principal a produselor metalurgice.

MECHEL este unul dintre primii producatori de oțel beton de diferite sortimente si dimensiuni, oțeluri înalt aliate, electrozi de diferite sortimente si dimensiuni.

Combinatul MECHEL este unul dintre principalii producatori de oțeluri speciale din Rusia. MECHEL poate produce peste 4 milioane de tone de oțel si 3,5 milioane de tone de tabla in fiecare an. Produsele MECHEL sunt folosite in industria de apărare, aeronautică, agricultură sau industria nucleară.

Firma este specializată pe comercializarea materialelor de construcții, produse cunoscute în rândul constructorilor profesioniști, arhitecți si proiectanți.

Firma din localitatea Târgoviște este reprezentant al societății ruso-română MECHEL din anul 2002 cucerind in scurt timp piața internă, numele întreprinderii fiind asociat cu garanția unei înalte calități la un preț foarte bun.

1.2.MEDIUL EXTERN AL ÎNTREPRINDERII

1.2.1. Clienții, dinamica si ponderea lor in afaceri

Firma Mechel S.A. are clienți atât persoane fizice cât si juridice.

Printre persoanele juridice clienți ai societății Mechel se afla firme din cele mai diverse sectoare de activitate:

 șantiere de construcții;

 firme de construcții civile:

Analizând evoluția vânzărilor precum si programele de producție ale societății între anii 2004-2008, se poate constata păstrarea clienților tradiționali pentru anumite produse. În ceea ce privește persoanele fizice, acestea pot achiziționa produsele Mechel direct de la depozitul întreprinderii sau din magazinele proprii de desfacere, magazine deschise in toate marile centre urbane ale țarii.

Preview document

Studiul privind imobilizările la SC Mechel SA - Pagina 1
Studiul privind imobilizările la SC Mechel SA - Pagina 2
Studiul privind imobilizările la SC Mechel SA - Pagina 3
Studiul privind imobilizările la SC Mechel SA - Pagina 4
Studiul privind imobilizările la SC Mechel SA - Pagina 5
Studiul privind imobilizările la SC Mechel SA - Pagina 6
Studiul privind imobilizările la SC Mechel SA - Pagina 7
Studiul privind imobilizările la SC Mechel SA - Pagina 8
Studiul privind imobilizările la SC Mechel SA - Pagina 9
Studiul privind imobilizările la SC Mechel SA - Pagina 10
Studiul privind imobilizările la SC Mechel SA - Pagina 11
Studiul privind imobilizările la SC Mechel SA - Pagina 12
Studiul privind imobilizările la SC Mechel SA - Pagina 13
Studiul privind imobilizările la SC Mechel SA - Pagina 14
Studiul privind imobilizările la SC Mechel SA - Pagina 15
Studiul privind imobilizările la SC Mechel SA - Pagina 16
Studiul privind imobilizările la SC Mechel SA - Pagina 17
Studiul privind imobilizările la SC Mechel SA - Pagina 18
Studiul privind imobilizările la SC Mechel SA - Pagina 19
Studiul privind imobilizările la SC Mechel SA - Pagina 20
Studiul privind imobilizările la SC Mechel SA - Pagina 21
Studiul privind imobilizările la SC Mechel SA - Pagina 22
Studiul privind imobilizările la SC Mechel SA - Pagina 23
Studiul privind imobilizările la SC Mechel SA - Pagina 24
Studiul privind imobilizările la SC Mechel SA - Pagina 25
Studiul privind imobilizările la SC Mechel SA - Pagina 26
Studiul privind imobilizările la SC Mechel SA - Pagina 27
Studiul privind imobilizările la SC Mechel SA - Pagina 28
Studiul privind imobilizările la SC Mechel SA - Pagina 29
Studiul privind imobilizările la SC Mechel SA - Pagina 30
Studiul privind imobilizările la SC Mechel SA - Pagina 31
Studiul privind imobilizările la SC Mechel SA - Pagina 32
Studiul privind imobilizările la SC Mechel SA - Pagina 33
Studiul privind imobilizările la SC Mechel SA - Pagina 34
Studiul privind imobilizările la SC Mechel SA - Pagina 35
Studiul privind imobilizările la SC Mechel SA - Pagina 36
Studiul privind imobilizările la SC Mechel SA - Pagina 37
Studiul privind imobilizările la SC Mechel SA - Pagina 38
Studiul privind imobilizările la SC Mechel SA - Pagina 39
Studiul privind imobilizările la SC Mechel SA - Pagina 40
Studiul privind imobilizările la SC Mechel SA - Pagina 41
Studiul privind imobilizările la SC Mechel SA - Pagina 42
Studiul privind imobilizările la SC Mechel SA - Pagina 43
Studiul privind imobilizările la SC Mechel SA - Pagina 44
Studiul privind imobilizările la SC Mechel SA - Pagina 45
Studiul privind imobilizările la SC Mechel SA - Pagina 46
Studiul privind imobilizările la SC Mechel SA - Pagina 47
Studiul privind imobilizările la SC Mechel SA - Pagina 48
Studiul privind imobilizările la SC Mechel SA - Pagina 49
Studiul privind imobilizările la SC Mechel SA - Pagina 50
Studiul privind imobilizările la SC Mechel SA - Pagina 51
Studiul privind imobilizările la SC Mechel SA - Pagina 52
Studiul privind imobilizările la SC Mechel SA - Pagina 53
Studiul privind imobilizările la SC Mechel SA - Pagina 54
Studiul privind imobilizările la SC Mechel SA - Pagina 55
Studiul privind imobilizările la SC Mechel SA - Pagina 56
Studiul privind imobilizările la SC Mechel SA - Pagina 57
Studiul privind imobilizările la SC Mechel SA - Pagina 58
Studiul privind imobilizările la SC Mechel SA - Pagina 59
Studiul privind imobilizările la SC Mechel SA - Pagina 60

Conținut arhivă zip

  • Studiul Privind Imobilizarile la SC Mechel SA.doc

Alții au mai descărcat și

Contabilitatea si Gestiunea Imobilizarilor Corporale la SC Aurora SA

CAPITOLUL I PREZENTAREA SOCIETATII COMERCIALE Societatea care va fi prezentata în continuare se numeste S.C. AURORA S.A. din Brasov. 1.1....

Mediul Extern al SC Agdesy SRL - Oportunitati si Restrictii

Analiza macro-mediului intreprinderii Studiul macro-mediului intreprinderii permite depasirea orizontului mediului concurential deoarece...

Romania in Ecuatia Integrarii Europene

Reforme institutionale si politice in U.E. inaintea procesului de largire. Actuala forma de organizare ce cuprinde 15 tari membre nu mai...

Ai nevoie de altceva?