Studiul privind Rolul Managementului în Activitatea Bancară

Proiect
9/10 (1 vot)
Domeniu: Economie
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 111 în total
Cuvinte : 31270
Mărime: 130.47KB (arhivat)
Cost: 11 puncte
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Prof. conf dr. Nistor Costel

Cuprins

Capitolul I. Managementul in activitatea bancară

1.1. Sectorul bancar modern - evoluţie şi factori de influentă

1.2. Managementul bancar - conceptie, teorii şi procese specifice

1.3. Societatea bancară - funcţii şi structură organizatorică

1.4. Obiective prioritare managementului bancar - performantă şi eficienţă

Capitolul II. Managementul operaţiunilor bancare

2.1. Operatiunile pasive ale băncilor comerciale şi managementului pasivelor bancare

2.2. Operatiunile active ale băncilor comerciale şi managementul activelor bancare

- Operatiuni de plasament

- Orientări în managementul activelor

2.3. Servicii bancare şi comportament bancar

2.4. Direcţii de optimizare în managementul activelor în functie de riscuri

2.5. Utilizarea metodelor infomatice în fundamentarea deciziilor de credite

Capitolul III. Riscul bancar - factor primordial de decizie în

managementul bancar

3.1. Riscul insolvabilităţii

3.2. Riscul lipsei de lichidităţi

3.3. Indicatori de apreciere a performanţei bancare

Capitolul IV. Necesitatea managementului strategic în sectorul bancar

4.1. Instrumentele diagnosticului strategic în sectorul bancar

4.2. Elementele analizei portofoliului de activităţi

4.3. Portofoliul de activităţi a1 unei bănci

4.4. Prezentarea strategiilor: de leader, a crednelului, reconversiunii

4.5. Inovaţii în domeniul produse şi servicii bancare

4.6. Perspective strategice

Capitolul V. Studiu de caz: BANCA COMERICALA ROMANA

5.1 Scurt istoric al BCR

5.2 Prezentarea acivitatii BCR

5.3 Activitatea internationala a BCR

5.4 Produse si servicii oferite de BCR

5.5 Rolul privatizarii in managementul BCR

Extras din document

CAPITOLUL I

Managementul in activitatea bancară

1.1. Sectorul bancar modern - evoluţie şi factori de influentă

Originea activităţii bancare se află în urmă cu câteva secole, dar ceea ce astăzi cunoaştem drept industria serviciilor financiare s-a dezvoltat în secolul XX.

Criza din 1929 a implicat, în Europa Occidentală în special, dar şi în America şi Asia, falimentul a numeroase instituţii financiare de dimensiuni reduse, precum şi ruinarea micilor depunători, care nu au putut retrage fonduri în timp util. Guvernanţii au reacţionat prin intermediul singurului instrument la îndemână — controlul activităţilor bancare fundamentale: atragerea de fonduri şi serviciul de creditare, norme şi reglementări prudenţia1e. Cu astfel de normative se pretindea atingerea unei anumite stabilităţi a patrimoniului deponenţi1or şi apărarea împotriva oligopolului în sector.

O tendinţă comună multor tări a fost impunerea unei anumite specializări a instituţiilor din sector, adică separarea băncilor comerciale de celelate societăti bancare sau financiare.

Intervenţia statului în activitatea bancarã a însemnat stabilirea de condiţii restrictive privind ramificaţia în teritoriu: cerinte de intrare în sector, norme de solvabilitate, tipuri de operaiuni.permise etc. Astfel s-a redus gradul de rivalitate şi, ca o consecinţă, s-au stabilit cotele de piaţă, iar pe de altă parte s-a limitat nivelul riscului asumabil şi se proteja marja de intermediere.

Al II-lea Rãzboi Mondial nu a adus mari schimbări în desfăşurarea activităţii bancare; se accentuează politica de orientare a resurselor financiare spre investiţii de reconstrucţie şi refacere a industriei şi infrastructurii, concomitent cu menţinerea unui control al inflatiei prin politici specifice.

Anii ‘60 marchează un avânt economic, în condiţiile în care inflaţia s-a menţinut la cote controlabile. Anii ‘70 aduc criza petrolului, stagnarea creşterii economice şi preţuri galopante. Întreprindenrile au căutat să investească prin plasamente sigure ca măsură de protecţie împotriva instabilităţii economice. Ca răspuns instituţiile financiare au trecut la procese de inovare financiară care au făcut loc unor instrumente şi practici noi pe pieţele financiare internaţionale, în continuă dezvoltare.

Procesul continuu de inovare îşi încetineşte ritmul în anii '80, dar are loc o

consolidare a instrumentelor noi şi o perfecţionare a practicilor pe pieţele care au avut

nevoie de o perioadă de organizare şi adaptare la operaţionalizarea noilor instrumente.

Guvernele au avut şi ele partea lor de influenţă în procesul de inovare prin

continua preocupare de finanţare a deficitelor publice în creştere; astfel s-a creat o

concurentă cu sectorul privat in obţinerea de fonduri pentru necesarul public.

Dacă ceea ce s-a menţionat până acum poate fi considerat istorie, "în actualitate aceste procese se repetă deşi partea inovatoare s-a accentuat şi extins şi în alte aspecte cum ar fi: apariţia de operatori intermediari financiari nebancari, avantajele datorită costurilor operaţionale mai reduse, relativa independenţă faţă de stat în activitate şi capacităţii lor de a răspunde mai adecvat la cerinţele depunătorilor; creşterea gradului de cunoaştere a sectorului de către un număr din ce în ce mai semnificativ de depunători şi investitori.

Ca o consecinţă a procesului de inovare menţionăm creşterea concurenţei în sector, chiar dacă la proces a contribuit şi scăderea continuă a controlului. În pofida globalizării pieţelor financiare, concurenţa a condus la fragmentarea afacerii bancare prin diversificarea activităţilor cu scopul de a facilita vânzarea şi cumpărarea de titluri (active şi pasive) precum şi alcătuirea unui portofoliu de investiţii cu care se pot obţine avantaje comparative.

Fără îndoială trebuie să menţionăm şi aspectul fragilităţii financiare, ca o

consecinţă a concurenţei, degradarea calităţii activelor în bilanţ, deteriorarea conturilor de rezultate şi o mai mare variabilitate a rentabilităţii.

Fenomenul de dezintermediere ia amploare, în condiţiile în care piaţa le acordă o cotă mai mare de încredere, accesul direct şi uşor la fondurile disponibile, prin evitarea participării entităţilor financiare în operaţiuni. Acestea rămin cu clienţii "periculoşi" dar cărora trebuie să le acorde asistenţă pentru a plasa economiile.

Acestor factori trebuie să le adăugăm volatilitatea dobânzilor, ratelor de schimb şi efectul asupra indicilor de rambursare a împrumuturilor.

Evolutia activităţii sectorului bancar se manifestă în zilele noastre în două aspecte fundamentale:

- conjunctura în care se desfăşoară activitatea de intermediere;

Preview document

Studiul privind Rolul Managementului în Activitatea Bancară - Pagina 1
Studiul privind Rolul Managementului în Activitatea Bancară - Pagina 2
Studiul privind Rolul Managementului în Activitatea Bancară - Pagina 3
Studiul privind Rolul Managementului în Activitatea Bancară - Pagina 4
Studiul privind Rolul Managementului în Activitatea Bancară - Pagina 5
Studiul privind Rolul Managementului în Activitatea Bancară - Pagina 6
Studiul privind Rolul Managementului în Activitatea Bancară - Pagina 7
Studiul privind Rolul Managementului în Activitatea Bancară - Pagina 8
Studiul privind Rolul Managementului în Activitatea Bancară - Pagina 9
Studiul privind Rolul Managementului în Activitatea Bancară - Pagina 10
Studiul privind Rolul Managementului în Activitatea Bancară - Pagina 11
Studiul privind Rolul Managementului în Activitatea Bancară - Pagina 12
Studiul privind Rolul Managementului în Activitatea Bancară - Pagina 13
Studiul privind Rolul Managementului în Activitatea Bancară - Pagina 14
Studiul privind Rolul Managementului în Activitatea Bancară - Pagina 15
Studiul privind Rolul Managementului în Activitatea Bancară - Pagina 16
Studiul privind Rolul Managementului în Activitatea Bancară - Pagina 17
Studiul privind Rolul Managementului în Activitatea Bancară - Pagina 18
Studiul privind Rolul Managementului în Activitatea Bancară - Pagina 19
Studiul privind Rolul Managementului în Activitatea Bancară - Pagina 20
Studiul privind Rolul Managementului în Activitatea Bancară - Pagina 21
Studiul privind Rolul Managementului în Activitatea Bancară - Pagina 22
Studiul privind Rolul Managementului în Activitatea Bancară - Pagina 23
Studiul privind Rolul Managementului în Activitatea Bancară - Pagina 24
Studiul privind Rolul Managementului în Activitatea Bancară - Pagina 25
Studiul privind Rolul Managementului în Activitatea Bancară - Pagina 26
Studiul privind Rolul Managementului în Activitatea Bancară - Pagina 27
Studiul privind Rolul Managementului în Activitatea Bancară - Pagina 28
Studiul privind Rolul Managementului în Activitatea Bancară - Pagina 29
Studiul privind Rolul Managementului în Activitatea Bancară - Pagina 30
Studiul privind Rolul Managementului în Activitatea Bancară - Pagina 31
Studiul privind Rolul Managementului în Activitatea Bancară - Pagina 32
Studiul privind Rolul Managementului în Activitatea Bancară - Pagina 33
Studiul privind Rolul Managementului în Activitatea Bancară - Pagina 34
Studiul privind Rolul Managementului în Activitatea Bancară - Pagina 35
Studiul privind Rolul Managementului în Activitatea Bancară - Pagina 36
Studiul privind Rolul Managementului în Activitatea Bancară - Pagina 37
Studiul privind Rolul Managementului în Activitatea Bancară - Pagina 38
Studiul privind Rolul Managementului în Activitatea Bancară - Pagina 39
Studiul privind Rolul Managementului în Activitatea Bancară - Pagina 40
Studiul privind Rolul Managementului în Activitatea Bancară - Pagina 41
Studiul privind Rolul Managementului în Activitatea Bancară - Pagina 42
Studiul privind Rolul Managementului în Activitatea Bancară - Pagina 43
Studiul privind Rolul Managementului în Activitatea Bancară - Pagina 44
Studiul privind Rolul Managementului în Activitatea Bancară - Pagina 45
Studiul privind Rolul Managementului în Activitatea Bancară - Pagina 46
Studiul privind Rolul Managementului în Activitatea Bancară - Pagina 47
Studiul privind Rolul Managementului în Activitatea Bancară - Pagina 48
Studiul privind Rolul Managementului în Activitatea Bancară - Pagina 49
Studiul privind Rolul Managementului în Activitatea Bancară - Pagina 50
Studiul privind Rolul Managementului în Activitatea Bancară - Pagina 51
Studiul privind Rolul Managementului în Activitatea Bancară - Pagina 52
Studiul privind Rolul Managementului în Activitatea Bancară - Pagina 53
Studiul privind Rolul Managementului în Activitatea Bancară - Pagina 54
Studiul privind Rolul Managementului în Activitatea Bancară - Pagina 55
Studiul privind Rolul Managementului în Activitatea Bancară - Pagina 56
Studiul privind Rolul Managementului în Activitatea Bancară - Pagina 57
Studiul privind Rolul Managementului în Activitatea Bancară - Pagina 58
Studiul privind Rolul Managementului în Activitatea Bancară - Pagina 59
Studiul privind Rolul Managementului în Activitatea Bancară - Pagina 60
Studiul privind Rolul Managementului în Activitatea Bancară - Pagina 61
Studiul privind Rolul Managementului în Activitatea Bancară - Pagina 62
Studiul privind Rolul Managementului în Activitatea Bancară - Pagina 63
Studiul privind Rolul Managementului în Activitatea Bancară - Pagina 64
Studiul privind Rolul Managementului în Activitatea Bancară - Pagina 65
Studiul privind Rolul Managementului în Activitatea Bancară - Pagina 66
Studiul privind Rolul Managementului în Activitatea Bancară - Pagina 67
Studiul privind Rolul Managementului în Activitatea Bancară - Pagina 68
Studiul privind Rolul Managementului în Activitatea Bancară - Pagina 69
Studiul privind Rolul Managementului în Activitatea Bancară - Pagina 70
Studiul privind Rolul Managementului în Activitatea Bancară - Pagina 71
Studiul privind Rolul Managementului în Activitatea Bancară - Pagina 72
Studiul privind Rolul Managementului în Activitatea Bancară - Pagina 73
Studiul privind Rolul Managementului în Activitatea Bancară - Pagina 74
Studiul privind Rolul Managementului în Activitatea Bancară - Pagina 75
Studiul privind Rolul Managementului în Activitatea Bancară - Pagina 76
Studiul privind Rolul Managementului în Activitatea Bancară - Pagina 77
Studiul privind Rolul Managementului în Activitatea Bancară - Pagina 78
Studiul privind Rolul Managementului în Activitatea Bancară - Pagina 79
Studiul privind Rolul Managementului în Activitatea Bancară - Pagina 80
Studiul privind Rolul Managementului în Activitatea Bancară - Pagina 81
Studiul privind Rolul Managementului în Activitatea Bancară - Pagina 82
Studiul privind Rolul Managementului în Activitatea Bancară - Pagina 83
Studiul privind Rolul Managementului în Activitatea Bancară - Pagina 84
Studiul privind Rolul Managementului în Activitatea Bancară - Pagina 85
Studiul privind Rolul Managementului în Activitatea Bancară - Pagina 86
Studiul privind Rolul Managementului în Activitatea Bancară - Pagina 87
Studiul privind Rolul Managementului în Activitatea Bancară - Pagina 88
Studiul privind Rolul Managementului în Activitatea Bancară - Pagina 89
Studiul privind Rolul Managementului în Activitatea Bancară - Pagina 90
Studiul privind Rolul Managementului în Activitatea Bancară - Pagina 91
Studiul privind Rolul Managementului în Activitatea Bancară - Pagina 92
Studiul privind Rolul Managementului în Activitatea Bancară - Pagina 93
Studiul privind Rolul Managementului în Activitatea Bancară - Pagina 94
Studiul privind Rolul Managementului în Activitatea Bancară - Pagina 95
Studiul privind Rolul Managementului în Activitatea Bancară - Pagina 96
Studiul privind Rolul Managementului în Activitatea Bancară - Pagina 97
Studiul privind Rolul Managementului în Activitatea Bancară - Pagina 98
Studiul privind Rolul Managementului în Activitatea Bancară - Pagina 99
Studiul privind Rolul Managementului în Activitatea Bancară - Pagina 100
Studiul privind Rolul Managementului în Activitatea Bancară - Pagina 101
Studiul privind Rolul Managementului în Activitatea Bancară - Pagina 102
Studiul privind Rolul Managementului în Activitatea Bancară - Pagina 103
Studiul privind Rolul Managementului în Activitatea Bancară - Pagina 104
Studiul privind Rolul Managementului în Activitatea Bancară - Pagina 105
Studiul privind Rolul Managementului în Activitatea Bancară - Pagina 106
Studiul privind Rolul Managementului în Activitatea Bancară - Pagina 107
Studiul privind Rolul Managementului în Activitatea Bancară - Pagina 108
Studiul privind Rolul Managementului în Activitatea Bancară - Pagina 109
Studiul privind Rolul Managementului în Activitatea Bancară - Pagina 110
Studiul privind Rolul Managementului în Activitatea Bancară - Pagina 111

Conținut arhivă zip

  • Studiul privind Rolul Managementului in Activitatea Bancara.doc

Alții au mai descărcat și

Managementul Riscurilor Bancare

INTRODUCERE În ultimele două decenii ale secolului XX, studiul băncilor şi activităţii bancare a constituit, pentru cercetători, unul dintre cele...

Managementul organizării și desfășurării activității de creditare la nivelul unei bănci

I N T R O D U C E R E Evoluţia actuală a României obligă la o atentă politică de măsurare a riscurilor provenite din activitatea de creditare,...

De la Societatea Informationala la Societatea Cunoasterii

INTRODUCERE In civilizatia globala noile economii care se bazeaza pe inovatii au drept componenta prioritara dezvoltarea tehnologica care conduce...

CEC - Casa de Economii si Consemnatiuni

1. Istoric Originile Casei de Economii si Consemnatiuni se regasesc in eforturile elitelor politice si economice din timpul domnitorului Alexandru...

Mediul Extern al SC Agdesy SRL - Oportunitati si Restrictii

Analiza macro-mediului intreprinderii Studiul macro-mediului intreprinderii permite depasirea orizontului mediului concurential deoarece...

Romania in Ecuatia Integrarii Europene

Reforme institutionale si politice in U.E. inaintea procesului de largire. Actuala forma de organizare ce cuprinde 15 tari membre nu mai...

Te-ar putea interesa și

Rentabilitatea financiară a băncilor în Republica Moldova

INTRODUCERE Actualitatea temei de cercetare. Datorită rolului crucial pe care băncile îl deţin în cadrul sectorului financiar, această teză se...

Managementul Riscurilor Bancare

INTRODUCERE În ultimele două decenii ale secolului XX, studiul băncilor şi activităţii bancare a constituit, pentru cercetători, unul dintre cele...

Auditul intern al activității de creditare în contextul crizei economice

În prezent, sistemul bancar este în plină schimbare. Principalul motiv al acestui proces îl reprezintă criza economică actuală, însă există și o...

Marketing și Profitabilitate - Obiectiv și Scop în Managementul Bancar

INTRODUCERE Lucrarea are menirea să prezinte principiile de bază ale managementului bancar adecvate momentului prezent dar care în acelaşi timp să...

Crizele Financiare Contemporane

CAPITOLUL 1 Introducere Criza financiară şi economică actuală pare să fie fără precedent în ultima jumătate de secol. Recesiunea economică se...

Influența operațiunilor de pasiv asupra profitabilității bancare

Capitolul I Managementul operațiunilor bancare 1.1 Rolul băncilor comerciale în cadrul sistemelor bancare Băncile comerciale sau băncile de...

Tehnici și operațiuni bancare

PARTEA I OPERAŢIUNI BANCARE Capitolul I Operaţiuni de trezorerie 1. Operaţiuni de casă În cadrul unei societăţi bancare, numerarul are o...

Definirea și Cuantificarea Riscului de Credit

Cap.1 Definirea şi gestiunea riscului de credit Riscul de credit (denumit şi risc de insolvabilitate a debitorului sau risc de nerambursare)...

Ai nevoie de altceva?