Surse alternative de finanțare - fondurile structurale și de coeziune ale Uniunii Europene

Proiect
8/10 (1 vot)
Domeniu: Economie
Conține 1 fișier: docx
Pagini : 29 în total
Cuvinte : 6747
Mărime: 82.88KB (arhivat)
Cost: 9 puncte
UNIVERSITATEA BABEŞ-BOLYAI FACULTATEA DE ŞTIINŢE POLITICE, ADMINISTRATIVE ŞI ALE COMUNICĂRII, CLUJ-NAPOCA

Cuprins

1.Fondurile structurale si de coeziune ale Uniunii Europene

1.1. Fondul European de Dezvoltare Regionala(FEDER)

1.2. Fondul Social European(FSE)

1.3. Fondul de Coeziune

1.4. Fondul European pentru agricultura si Dezvoltare Rurala(FEADR)

1.5. Fondul European pentru Pescuit(FEP)

2.Principiile de programare ale fondurilor structural

2.1.Complementaritate

2.2.Parteneriat

2.3.Subsidiaritate

2.4.Aditionalitate

2.5.Compatibilitate

2.6.Multianualitate

2.7.Concentrare

3.Cadrul programatic

3.1.Planul National de Dezvoltare a Romaniei(PND)

3.2.Cadrul Strategic National de Referinta(CSNR) 2007-2013

3.3.Programele Operationale (PO)

3.4.Programul Complement (PC)

4.Gradul de absorbtie a fondurilor europene

5.Studiu de caz: Fondul European pentru Agricultura si Dezvoltare Rurala(FEADR)—programul national de dezvoltare rurala.

CONCLUZII

BIBLIOGRAFIE

Extras din document

1.Fonduri structurale și de coeziune ale Uniunii Europene

Fondurile structurale şi de coeziune sunt instrumente financiare prin care Uniunea Europeană acţionează pentru eliminarea decalajelor economice şi sociale între regiuni, în scopul reducerii diferenţelor dintre zonele bogate şi sărace din ţările membre ale Uniunii Europene. Astfel, cu ajutorul acestor resurse financiare multe regiuni au ieşit din sărăcie.

Pentru programarea 2007-2013 există trei Instrumente Financiare cunoscute ca Fonduri structurale și de coeziune respectiv:

- Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDER)

- Fondul Social European (FSE)

- Fondul de Coeziune (FC)

şi două Acţiuni Complementare, respectiv:

- Fondul European pentru Agricultură şi Dezvoltare Rurală (FEADR)

- Fondul European pentru Pescuit (FEP)

Fondurile Structurale nu constituie o sursă unică de finanţare în cadrul bugetului Uniunii, ci fiecare fond acoperă zona sa tematică specifică. Ele finanţează programe de dezvoltare regională multianuale trasate împreună de regiuni, State Membre şi Comisie, pe baza orientaăii propuse de Comisie pentru întreaga Uniune Europeană.

Domenii de intervenţie a Fondurilor Structurale

Lista categoriilor de domenii de intervenţie ale Fondurilor Structurale se bazează pe Articolul 36 al Regulamentului nr.1260/1999 al Consiliului UE şi are menirea să ajute serviciile Comisiei Europene în sarcinile de raportare asupra activităţilor finanţate din Fondurile Structurale . Clasificarea facilitează de asemenea urmărirea activităţilor şi

monitorizarea, oferind o bază solidă pentru fundamentarea evaluărilor. În elaborarea măsurilor în cadrul programelor finanţate prin Fonduri Structurale, statele-membre pot folosi clasificarea cea mai potrivită pentru situaţia lor naţională şi regională, clasificare ce poate fi bazată, dacă doresc, pe clasificarea Comisiei.

Rata maximă de finanţare a proiectelor prin Fondul European de Dezvoltare Regională – 75% din cheltuiala publică pe proiect. Ce nu finanţează Fondul European de Dezvoltare Regională: TVA; dobânda la credite; achiziţia de terenuri cu o valoare ce depăşeşte 10% din totalul cheltuielilor eligibile pentru proiectul respectiv; construcţia de locuinţe; dezafectarea centralelor nucleare.

1.1 Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDER)

Obiectivul Fondului European de Dezvoltare Regională (FEDR) este de a consolida coeziunea economică şi socială în Uniunea Europeană prin diminuarea dezechilibrelor regionale.

Fondul European de Dezvoltare Regională finanţează:

- ajutoare directe pentru investiţiile în întreprinderi (în special, IMM-uri) în vederea creării de locuri de muncă durabile;

- infrastructuri legate, în special, de cercetare şi inovare, telecomunicaţii, mediu, energie şi transporturi;

- instrumente financiare (fond de capital de risc, fond de dezvoltare regională etc.) destinate să sprijine dezvoltarea regională şi locală şi să favorizeze cooperarea între oraşe şi regiuni;

- măsuri de asistenţă tehnică.

Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDER) acordă o atenţie deosebită caracteristicilor specifice teritoriale.

FEDER a fost creat în 1975 pentru a sprijini financiar dezvoltarea şi adaptarea structurală a economiilor regionale, schimbările economice, competitivitatea, precum şi cooperarea teritorială în UE. Fondul social european (FSE) şi Fondul european de dezvoltare regională (FEDER) constituie fondurile structurale ale UE.

Pentru perioada 2007-2013, FEDER dispune de un buget de peste 200 de miliarde de euro. Fondul european de dezvoltare regională are stabilite o serie de priorităţi din domeniul de aplicare al obiectivelor de convergenţă, competitivitate şi ocupare a forţei de muncă la nivel regional şi de cooperare teritorială în UE.

Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR) este reglementat prin regulamentul nr 1080/2006 al Consiliului Uniunii Europene si al Parlamentului European şi susţine dezvoltarea economică durabilă la nivel regional şi local în domenii precum: cercetare şi dezvoltare tehnologică, inovare şi antreprenoriat; societatea informaţională; IMM-uri; protecţia mediului, turism, energie.

1.2 Fondul Social European (FSE)

Fondul Social European (FSE) este destinat să îmbunătăţească calitatea locurilor de muncă şi posibilităţile de ocupare a forţei de muncă în Uniunea Europeană. Acesta intervine în cadrul obiectivelor „Convergenţă” şi „Competitivitate regională şi ocuparea forţei de muncă”.

Fondul Social European sprijină acţiunile statelor în următoarele domenii:

- adaptarea lucrătorilor şi a întreprinderilor; sisteme de învăţare pe toată durata vieţii, conceperea şi diseminarea unor forme inovatoare de organizare a muncii;

- îmbunătăţirea accesului la un loc de muncă al persoanelor în căutarea unui loc de muncă, a persoanelor inactive, a femeilor şi a emigranţilor;

- integrarea socială a persoanelor defavorizate şi combaterea tuturor formelor de discriminare pe piaţa muncii;

- consolidarea capitalului uman prin aplicarea unor reforme ale sistemelor de învăţământ şi prin activităţile de conectare în reţea a unităţilor de învăţământ.

Fondul Social European (FSE) este reglementat prin Regulamentul nr. 1081/2006 al Consiliului Uniunii Europene şi al Parlamentului European şi contribuie la sporirea adaptabilităţii forţei de muncă şi a întreprinderilor; creşterea accesului pe piaţa forţei de muncă; prevenirea şomajului, prelungirea vieţii active; creşterea gradului de participare pe

piaţa muncii a femeilor şi a imigranţilor; sprijinirea incluziunii sociale a persoanelor dezavantajate şi combaterea discriminării.

Preview document

Surse alternative de finanțare - fondurile structurale și de coeziune ale Uniunii Europene - Pagina 1
Surse alternative de finanțare - fondurile structurale și de coeziune ale Uniunii Europene - Pagina 2
Surse alternative de finanțare - fondurile structurale și de coeziune ale Uniunii Europene - Pagina 3
Surse alternative de finanțare - fondurile structurale și de coeziune ale Uniunii Europene - Pagina 4
Surse alternative de finanțare - fondurile structurale și de coeziune ale Uniunii Europene - Pagina 5
Surse alternative de finanțare - fondurile structurale și de coeziune ale Uniunii Europene - Pagina 6
Surse alternative de finanțare - fondurile structurale și de coeziune ale Uniunii Europene - Pagina 7
Surse alternative de finanțare - fondurile structurale și de coeziune ale Uniunii Europene - Pagina 8
Surse alternative de finanțare - fondurile structurale și de coeziune ale Uniunii Europene - Pagina 9
Surse alternative de finanțare - fondurile structurale și de coeziune ale Uniunii Europene - Pagina 10
Surse alternative de finanțare - fondurile structurale și de coeziune ale Uniunii Europene - Pagina 11
Surse alternative de finanțare - fondurile structurale și de coeziune ale Uniunii Europene - Pagina 12
Surse alternative de finanțare - fondurile structurale și de coeziune ale Uniunii Europene - Pagina 13
Surse alternative de finanțare - fondurile structurale și de coeziune ale Uniunii Europene - Pagina 14
Surse alternative de finanțare - fondurile structurale și de coeziune ale Uniunii Europene - Pagina 15
Surse alternative de finanțare - fondurile structurale și de coeziune ale Uniunii Europene - Pagina 16
Surse alternative de finanțare - fondurile structurale și de coeziune ale Uniunii Europene - Pagina 17
Surse alternative de finanțare - fondurile structurale și de coeziune ale Uniunii Europene - Pagina 18
Surse alternative de finanțare - fondurile structurale și de coeziune ale Uniunii Europene - Pagina 19
Surse alternative de finanțare - fondurile structurale și de coeziune ale Uniunii Europene - Pagina 20
Surse alternative de finanțare - fondurile structurale și de coeziune ale Uniunii Europene - Pagina 21
Surse alternative de finanțare - fondurile structurale și de coeziune ale Uniunii Europene - Pagina 22
Surse alternative de finanțare - fondurile structurale și de coeziune ale Uniunii Europene - Pagina 23
Surse alternative de finanțare - fondurile structurale și de coeziune ale Uniunii Europene - Pagina 24
Surse alternative de finanțare - fondurile structurale și de coeziune ale Uniunii Europene - Pagina 25
Surse alternative de finanțare - fondurile structurale și de coeziune ale Uniunii Europene - Pagina 26
Surse alternative de finanțare - fondurile structurale și de coeziune ale Uniunii Europene - Pagina 27
Surse alternative de finanțare - fondurile structurale și de coeziune ale Uniunii Europene - Pagina 28
Surse alternative de finanțare - fondurile structurale și de coeziune ale Uniunii Europene - Pagina 29

Conținut arhivă zip

  • Surse Alternative de Finantare - Fondurile Structurale si de Coeziune ale Uniunii Europene.docx

Alții au mai descărcat și

Surse de finanțare și creditare a întreprinderii de comerț exterior

Evolutia comertului international demonstreaza existenta a doua componente ale acestuia, relativ distincte. O prima componenta este data de...

PNDR instrument de finanțare al economiei rurale românești

Introducere Sprijinul prevazut prin Axa 3 vizeaza incurajarea diversificarii economiei rurale si imbunatatirea calitatii vietii din spatiul rural....

Programe de Finantare ale Uniunii Europene pentru Tarile Asociate

1.1. Relatiile României cu Uniunea Europeana înainte de 1989 România a aderat la Uniunea Europeana în cel de-al 50-lea an de existenta a...

Politica Regională a Uniunii Europene

1. Prezentarea politicilor comune ale Uniunii Europene 2 2. Politica regională şi obiectivele acesteia 4 2.1. Politica regională 4 2.1.1 Scurt...

Impactul fondurilor europene

Capitolul 1. Cadrul european de implementare a Fondurilor Europene 1.1 Elemente care au contribuit la constituirea Uniunii Europene de azi De-a...

Fonduri și Programe ale Uniunii Europene

Cap 1.Fonduri ale Uniunii Europene 1.1.Fondurile structurale ale Uniunii Europene Fondurile Structurale si de coeziune reprezintă instrumente...

Analiza comparativă SAPARD și PNDR

Capitolul 1 1.1 Politica Agricolă Comună Necesitatea unei politici agricole comune Imediat după Cel de-al Doilea Război Mondial, a fost creat...

Impactul politicii de coeziune în UE. absorbția fondurilor structurale

„Conştientă de patrimoniul său spiritual şi moral, Uniunea Europeană se bazează pe valorile individuale şi universale ale demnităţii umane, ale...

Te-ar putea interesa și

Managementul Fondurilor Structurale

INTRODUCERE Lucrarea de faţă expune experienţa statelor membre ale Uniunii Europene în domeniul managementului fondurilor structurale şi de...

Finantarea prin Indatorare a Cheltuielilor din Bugetele Locale

CAP 1. CADRUL CONCEPTUAL AL FINANŢÃRII PRIN ÎMPRUMUTURI A CHELTUIELILOR DIN BUGETELE LOCALE 1.1. Conţinutul şi specificitatea cheltuielilor...

Fondurile Structurale și de Coeziune

FONDURILE STRUCTURALE ŞI DE COEZIUNE Rezumat Politica de coeziune, adoptata de Uniunea Europeană nu se poate materializa fără exis-tenţa unor...

Rolul administrației locale în aplicarea politicii europene de mediu

INTRODUCERE Polemica referitoare la protecţia mediului a devenit un subiect de interes comunitar şi a prins contur din punct de vedere legislativ...

Fondurile Structurale în România

Cap 1 Consideraţii generale privind fondurile structurale în România 1.1 Introducere Odată cu aderarea României la Uniunea Europeană – 1 ianuarie...

Participarea României la Fondurile și Programele Comunitare Înainte și după Aderarea

Introducere În acest referat am vorbit despre participarea României la fondurile şi programele comunitare înainte şi după aderarea la Uniunea...

Dezvoltatea Spatiului Rural

CAPITOLUL I. Importanţa şi dezvoltarea serviciilor în spaţiul rural 1.1. Conceptul şi particularităţile serviciilor Serviciile sunt definite ca...

Ai nevoie de altceva?