Sursele de finanțare a proiectelor investiționale la nivelul unităților economice

Proiect
8/10 (1 vot)
Domeniu: Economie
Conține 2 fișiere: doc
Pagini : 51 în total
Cuvinte : 13563
Mărime: 812.10KB (arhivat)
Cost: 9 puncte

Cuprins

Introducere 3

Capitolul I. Abordări teoretice privind fenomenul investiţional

1.1 Concepţii de bază privind fenomenul investiţional

1.1.1 Conceptul de investiţii 5

1.1.2 Clasificarea investiţiilor 11

1.2 Concepţii generale prinind proiectul investiţional

1.2.1 Conceptul de proiect investiţional 15

1.2.2 Cadrul instituţional si legal de reglementare a activităţii investiţionale în Republica Moldova 16

Capitolul II. Sursele de finanţare a proiectelor investiţionale

2.1 Surse interne de finanţare a investiţiilor 23

2.2 Surse externe de finanţare a investiţiilor 26

2.3 Metode de finanţare a investiţiilor 30

Concluzii 33

Bibliografie 36

Anexe 36

Extras din document

Introducere

Actualitatea temei de cercetare. Globalizarea economiei mondiale se caracterizează în primul rînd printr-o stabilitate a relaţiilor şi legăturilor informaţionale, financiare, tehnologice între ţari. O însemnatate deosebită în cadrul apariţiei, dezvoltării şi menţinerii acestor relaţii internaţionale o au investiţiile.

Investiţiile reprezintă suportul material al dezvoltării economice a ţării. Ele stau la baza suplinirii, diversificării şi creşterii calitative a tuturor factorilor de producţie. Sporirea capitalului fix sau circulant, creşterea randamentului tehnic şi economic al utilajelor, sporirea productivitatii muncii, crearea de noi locuri de muncă, diversificarea producţiei nu pot fi asigurate fără un consum de resurse financiare, fără investiţii. În acest context investiţiile reprezintă elementul decisiv al creşterii economice, al promovării factorilor intensivi, calitativi şi de eficientă.

Un rol hotărător in cadrul creşterii şi dezvoltării economice îl au investiţiile străine. Acestea vin să completeze necesarul de resurse interne şi să dezvolte factorii competitivi de producţie. Acest lucru poate fi asigurat însa numai în cadrul unui climat investiţional adecvat, bazat pe politici şi reforme transparente, coerente şi competitive. Identificarea avantajelor şi oportunitaţilor investiţionale, valorificarea acestora va acorda şanse reale de redresare a activităţii investiţionale.

Într-o economie mondială puternic competitivă, o structură adecvată de active şi pasive a companiei poate reprezenta cheia supravieţuirii şi chiar a succesului. Astfel, investiţiile, ca promotor al inovaţiei şi progresului, devin o componente din ce in ce mai importanta în funcţionarea economiei de piaţă. O axiomă prezentă în teoriile economice clasice şi dovedită de practică este aceea că dezvoltarea economică depinde esenţial de consecvenţa şi amploarea investiţiilor.

Decizia de a investi se naşte din necesitatea sau interesul de a realiza o investiţie. Orice decizie de a investi trebuie subordonată obiectivului major al finanţelor private: maximizarea valorii firmei şi a averii acţionarilor. Modul în care o organizaţie creşte şi se dezvoltă, capacitatea de a supravieţui şi chiar de a fi competitivă depinde de capacitatea de a genera constant fluxuri de idei pentru noi produse, produse mai bune şi cu costuri mai mici, adică de a lua cele mai bune decizii de investiţii.

Scopul lucrării constă în studierea conceptului de investiţii a şi analiza surselor de finanţare a proiectelor investiţionale la nivelul unităţilor economice.

Pentru realizarea scopului propus au fost trasate următoarele sarcini:

- sistematizarea investigaţiilor teoretice cu privire la invetiţii, procesul investiţional, sursele de finanţare, cauzele şi rolul investiţiilor;

- analiza surselor de finanţare a proiectelor investiţionale şi cadrul instituţional şi legal de reglementare a activităţii investiţiionale în Republica Moldova;

- identificarea avantajelor şi dezavantajelor diferitor surse de finanţare a proiectelor investiţiionale;

- formularea concluziilor si propunerilor privind sursele de finantare a investiţiilor.

Obiectul cercetării reprezintă investiţiile şi modalităţile de finanţare a proiectelor investiţionale ale unităţilor economice.

Capitolul I „ Abordări teoretice privind fenomenul investiţional ” prezintă o analiză a conceptului, genezei şi naturii investiţiilor şi a proceselor investiţiionale.

Capitolul II „ Sursele de finanţare a proiectelor investiţionale ” include modalităţile de finantare a proiectelor de investiţii.

În ultimul compartiment sunt sintetizate şi generalizate concluziile principale ale cercetării şi sunt formulte recomandări privind investiţiile şi finanţarea proiectelor investiţionale.

Preview document

Sursele de finanțare a proiectelor investiționale la nivelul unităților economice - Pagina 1
Sursele de finanțare a proiectelor investiționale la nivelul unităților economice - Pagina 2
Sursele de finanțare a proiectelor investiționale la nivelul unităților economice - Pagina 3
Sursele de finanțare a proiectelor investiționale la nivelul unităților economice - Pagina 4
Sursele de finanțare a proiectelor investiționale la nivelul unităților economice - Pagina 5
Sursele de finanțare a proiectelor investiționale la nivelul unităților economice - Pagina 6
Sursele de finanțare a proiectelor investiționale la nivelul unităților economice - Pagina 7
Sursele de finanțare a proiectelor investiționale la nivelul unităților economice - Pagina 8
Sursele de finanțare a proiectelor investiționale la nivelul unităților economice - Pagina 9
Sursele de finanțare a proiectelor investiționale la nivelul unităților economice - Pagina 10
Sursele de finanțare a proiectelor investiționale la nivelul unităților economice - Pagina 11
Sursele de finanțare a proiectelor investiționale la nivelul unităților economice - Pagina 12
Sursele de finanțare a proiectelor investiționale la nivelul unităților economice - Pagina 13
Sursele de finanțare a proiectelor investiționale la nivelul unităților economice - Pagina 14
Sursele de finanțare a proiectelor investiționale la nivelul unităților economice - Pagina 15
Sursele de finanțare a proiectelor investiționale la nivelul unităților economice - Pagina 16
Sursele de finanțare a proiectelor investiționale la nivelul unităților economice - Pagina 17
Sursele de finanțare a proiectelor investiționale la nivelul unităților economice - Pagina 18
Sursele de finanțare a proiectelor investiționale la nivelul unităților economice - Pagina 19
Sursele de finanțare a proiectelor investiționale la nivelul unităților economice - Pagina 20
Sursele de finanțare a proiectelor investiționale la nivelul unităților economice - Pagina 21
Sursele de finanțare a proiectelor investiționale la nivelul unităților economice - Pagina 22
Sursele de finanțare a proiectelor investiționale la nivelul unităților economice - Pagina 23
Sursele de finanțare a proiectelor investiționale la nivelul unităților economice - Pagina 24
Sursele de finanțare a proiectelor investiționale la nivelul unităților economice - Pagina 25
Sursele de finanțare a proiectelor investiționale la nivelul unităților economice - Pagina 26
Sursele de finanțare a proiectelor investiționale la nivelul unităților economice - Pagina 27
Sursele de finanțare a proiectelor investiționale la nivelul unităților economice - Pagina 28
Sursele de finanțare a proiectelor investiționale la nivelul unităților economice - Pagina 29
Sursele de finanțare a proiectelor investiționale la nivelul unităților economice - Pagina 30
Sursele de finanțare a proiectelor investiționale la nivelul unităților economice - Pagina 31
Sursele de finanțare a proiectelor investiționale la nivelul unităților economice - Pagina 32
Sursele de finanțare a proiectelor investiționale la nivelul unităților economice - Pagina 33
Sursele de finanțare a proiectelor investiționale la nivelul unităților economice - Pagina 34
Sursele de finanțare a proiectelor investiționale la nivelul unităților economice - Pagina 35
Sursele de finanțare a proiectelor investiționale la nivelul unităților economice - Pagina 36
Sursele de finanțare a proiectelor investiționale la nivelul unităților economice - Pagina 37
Sursele de finanțare a proiectelor investiționale la nivelul unităților economice - Pagina 38
Sursele de finanțare a proiectelor investiționale la nivelul unităților economice - Pagina 39
Sursele de finanțare a proiectelor investiționale la nivelul unităților economice - Pagina 40
Sursele de finanțare a proiectelor investiționale la nivelul unităților economice - Pagina 41
Sursele de finanțare a proiectelor investiționale la nivelul unităților economice - Pagina 42
Sursele de finanțare a proiectelor investiționale la nivelul unităților economice - Pagina 43
Sursele de finanțare a proiectelor investiționale la nivelul unităților economice - Pagina 44
Sursele de finanțare a proiectelor investiționale la nivelul unităților economice - Pagina 45
Sursele de finanțare a proiectelor investiționale la nivelul unităților economice - Pagina 46
Sursele de finanțare a proiectelor investiționale la nivelul unităților economice - Pagina 47
Sursele de finanțare a proiectelor investiționale la nivelul unităților economice - Pagina 48
Sursele de finanțare a proiectelor investiționale la nivelul unităților economice - Pagina 49
Sursele de finanțare a proiectelor investiționale la nivelul unităților economice - Pagina 50
Sursele de finanțare a proiectelor investiționale la nivelul unităților economice - Pagina 51

Conținut arhivă zip

  • Sursele de Finantare a Proiectelor Investitionale la Nivelul Unitatilor Economice
    • Cuprins.doc
    • Introducere.modificat.doc

Alții au mai descărcat și

Surse de finanțare a investițiilor - Banca Mondială și Fondul Monetar Internațional

CAPITOLUL I. SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR 1.1. CONCEPTUL DE INVESTIŢII Investiţiile reprezintă factorul primordial în strategia dezvoltării...

Rolul Investițiilor în Dezvoltarea Economică

Rezumat În lucrarea de faţă se face o analiză privind impactul investiţiilor asupra dezvoltării economice din România. Vom prezenta o clasificare...

Mediul extern al SC Agdesy SRL - oportunități și restricții

Analiza macro-mediului intreprinderii Studiul macro-mediului intreprinderii permite depasirea orizontului mediului concurential deoarece...

România în ecuația integrării europene

Reforme institutionale si politice in U.E. inaintea procesului de largire. Actuala forma de organizare ce cuprinde 15 tari membre nu mai...

Te-ar putea interesa și

Strategii de Creditare ale Băncilor Comerciale la Etapa Actuală

INTRODUCERE Actualitatea temei investigate. Creşterea volumului de creditare este evidentă şi constantă, momentul care demonstrează că sistemul...

Procesul Investițional în România

INTRODUCERE În condiţiile actuale de membră cu drepturi depline ale Uniunii Europene începând cu 1 ianuarie 2007, una din cerinţele ce i se impun...

Monografie Primăria Comunei Dârmănești

CAP. 1 Organizarea si Functionarea Primariei Comunei Darmanesti 1.1 Scurt istoric al orasului Siret Orasul Siret este situat în partea de nord a...

Decizia de investiții - studiu de caz la SC Argeșana SA Pitești

INTRODUCERE Investiţiile reprezintă suportul material al dezvoltării economice, ele stau la baza diversificării sau creşterii calitative a tuturor...

Procesul investițional în Republica Moldova și impactul său asupra întreprinderilor

CAPITOLUL 1 ELEMENTE TEORETICE PRIVIND INVESTIŢIILE 1.1. CONCEPTE, PRINCIPII ŞI REGULI ÎN DOMENIUL INVESTIŢIILOR Numeroase lucrări de...

Impactul Impozitării Profitului asupra Activității Întreprinderii

Capitolul 1 Scurt istoric privind impozitul pe profit În ţara noastră, taxele au fost introduse încă din vremuri străvechi, când acest teritoriu...

Management Agricol

CAPITOLUL I Managementul, definiţie şi activitate Managementul reprezintă arta de a conduce, de a organiza şi direcţiona diferitele sectoare ale...

Climatul Investițional în Republica Moldova

Introducere Problema principală pe care trebuie să o depăşească comunităţile din Republica Moldova ţine de lipsa de investiţii şi capital în...

Ai nevoie de altceva?