Tehnica Tranzactiilor Futures cu Instrumentele Financiar-Valutare si Sintetice

Imagine preview
(7/10 din 1 vot)

Acest proiect trateaza Tehnica Tranzactiilor Futures cu Instrumentele Financiar-Valutare si Sintetice.
Mai jos poate fi vizualizat cuprinsul si un extras din document (aprox. 2 pagini).

Arhiva contine 1 fisier doc de 29 de pagini .

Profesor indrumator / Prezentat Profesorului: Cociug Victoria

Iti recomandam sa te uiti bine pe extras, cuprins si pe imaginile oferite iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, il poti descarca. Ai nevoie de doar 5 puncte.

Domeniu: Economie

Cuprins

INTRODUCERE
Capitolul 1. Specificul contractractelor futures?
1.1 Definirea contractelor futures.Noţiuni.Caracteristici generale?
1.2 Tipologia contractelor futures?
1.3 Contractele futures pe instrumentele financiar-valutere şi sintetice?
Capitolul 2. Mecanismul tranzacţiilor futures?
2.1 Iniţierea contractelor futures?
2.2 Contractele futures şi formarea preţurilor?
2.3 Specificul lichidării contractelor futures?
ÎNCHEIERE.

Extras din document

INTODUCERE

Tranzacţiile cu contractele futures constituie una dintra ultimele frontiere ale capitalismului.Acestea sunt printre puţinele instrumente de investiţie care necesită o mobilizare relativ mică şi care cu motivaţie, insistenţă şi îndeminare oferă un potenţial nelimitat de profit.

Un contract futures este un contract realizat intre un vînzător şi un cumpărător privind livrarea unei anumite cantităţi dintr-un produs de o calitate prestabilită, într-un anumit loc, la o dată specifică în viitor. Cu alte cuvinte este un acord de voinţă de a cupăra sau de a vinde o cantitate determinată dintr-o marfă, valută sau activ financiar la un preţ stabilit în momentul încheierii contractului.

În primul rînd, într-un contract futures condiţiile contractuale sunt standartizate în ceea ce priveste natura activului de bază (o marfă de o anumită calitate, o anumită valută etc.) şi cantitatea contractuală, numită şi unitatea de tranzacţii (de exemplu,7000 de busheli, 200000 de dolari, etc).Totodată, fiecare contract futures are un anumit termen de executare, mai precis o lună în care urmeză sa aibă loc lichidarea.Lunile de livrare sunt prestabilite şi cotează la bursă iar contractele pe un anumit activ cu aceeaşi scadenţă formează o specie a contractului futures pe acelaşi activ.De exemplu, contractele pe griu cu scadenţă in mai formează specia grîu futures mai.

Tranzacţionarea contractelor futures sunt operaţiuni de mare anvengură,care nu constă numai în stăpînirea unui sistem de tranzacţionare,cunoaşterea pieţei, a paradigmei cerere-ofertă, a teoriilor economice, a analizei fundamentale şi a monedei sofisticate de calcul.

Un studiu al pieţelor futures este, totodată, şi un studiu al psihologiei umane.Deci, piţele futures sunt cele mai active şi cele mai eficiente pieţe şi constituie sursa principală de formare a preţurilor a anumitor marfuri.

Scopul şi sarcinile propuse au determinat structura tezei care constă în introducere, două capitole, concluzii şi propuneri,listă bibliografică şi anexe.

În primul capitol – “Specificul contaractelor futures” este examinat apariţia şi definirea unui contract futures, caracteristici generale ,se analizează tipologia şi tranzacţionarea contractelor futures pe instrumentele financiar-valutare şi sintetice.

Capitolul al doilea – “Mecanismul de tranzacţionare a futures” descrie cum are loc specificul de inţiere şi lichidare a contractelor futures şi formarea preţurilor.

În opinia mea trebuie de subliniat faptul că un contract futures este un produs, ca oricare marfă, iar concurenţa dintre bursele de mărfuri, bursele de valori, pieţele imibiliare,deseori determină succesul unui contract futures.Ca urmare, pieţele futures active presupun acţiuni eficiente de promovare, în care momentul lansării contractului joacă un rol important.

Capitolul 1. Specificul contractractelor futures?

1.1 Definire contractelor futures.Noţiuni.Caracteristici generale?

Înca de la apariţia pieţelor futures, bursele de mărfuri s-au bucurat de un interes deosebit din partea marelui public, reprezentînd pentru unii o speranţă de îmbogăţire rapidă, iar pentru alţii, refugiul în căutarea unei certitudini asupra viitorului apropiat.

Astfel create, pieţele futures reprezintă cele mai competitive şi eficiente pieţe existente în practică , îndeplinind funcţii economico-sociale de mare importanţă.Evoluţia pieţelor futures se datorează, în principal, acţiunii conjugate a două seturi de factori :

- factorii obiectivi ce determină dezvotarea pieţii

- factorii de natură subectivă ce stabilesc configuraţia cadrului organizatoric al pieţilor futures.

Fisiere in arhiva (1):

  • Tehnica Tranzactiilor Futures cu Instrumentele Financiar-Valutare si Sintetice.doc