Tehnici de Manipulare a Pieței de Capital

Proiect
8/10 (1 vot)
Domeniu: Economie
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 111 în total
Cuvinte : 39988
Mărime: 388.46KB (arhivat)
Cost: 13 puncte
UNIVERSITATEA “BABEŞ-BOLYAI” CLUJ-NAPOCA FACULTATEA DE STUDII EUROPENE

Cuprins

Cuprins:

Introducere 7

Capitolul 1. Istoricul Bursei din România 12

1.1 Bursa românească de la începuturi până la naţionalizare 12

1.2 Evoluţia Bursei în România post-comunistă 14

Capitolul 2.Cadrul juridic şi instituţional al pieţei de capital din România 19

2.1 Cadrul legislativ 19

2.2 Directiva Uniunii Europene privind abuzul pe piaţa 22

2.2.1 Practici de piaţa acceptat 23

2.2.2 Notificarea tranzacţiilor suspecte 26

2.3 Instituţii cu rol de monitorizare şi control al pieţei de capital 27

2.3.1 Monitorizarea pieţelor de capital pe plan internaţional 27

2.3.2 Monitorizarea pieţei de capital din România 30

Capitolul 3. Analiza tehnicilor de manipulare 40

3.1 Indicii posibile ale manipulării pieţei 43

3.2 Tranzacţii false sau care induc în eroare 49

3.3 Manipularea preţului 52

3.4 Tranzacţii implicând procedee fictive 56

3.5 Diseminarea de false informaţii sau care induc în eroare 59

3.6 Manipularea prin intermediul jurnaliştilor 61

3.7 Metode de prevenire .63

Capitolul 4. Manipularea Bursei în România – studiu de caz S.C. Amonil S.A. 69

Concluzii 92

Anexe 96

Bibliografie 102

Extras din document

Lista figurilor

Figura 4.1: Reprezentarea cotelor de piaţă deţinute de principalii competitori 72

Figura 4.2: Evoluţia titlurilor Amonil în perioada noiembrie 2006 – martie 2007 87

Lista tabelelor

Tabel 4.1: Analiza SWOT 71

Tabel 4.2: Acţionariatul S.C. Amonil S.A în 2006 74

Tabel 4.3: Informaţii financiare 76

Tabel 4.4: Indicatori financiari 81

Tabel 4.5: Cotaţiile acţiunilor Amonil în perioada octombrie 2006 83

Tabel 4.6: Cotaţiile acţiunilor Amonil în perioada noiembrie-decembrie 2006 85

Tabel 4.7: Acţionariatul S.C. Amonil S.A. în prima jumătate a anului 2007 89

Tabel 4.8: Acţionariatul S.C. Amonil S.A la sfârşitul anului 200 7 90

Abrevieri

AGEA - Adunarea Generală Extraordinară a Acţionarilor

ANSVM - Asociaţia Naţionala a Societăţilor de Valori Mobiliare

BIS - Bank for International Settlements

BMFMS - Bursa Monetar-Financiară şi de Mărfuri Sibiu

BNR - Banca Naţională a României

BVB - Bursa de Valori Bucureşti

CEO - Chief Executive Officer

CESR - Committee of European Securities Regulators

CG - Consultativ Group

CNVM - Comisia Naţională a Valorilor Mobiliare

COB - Commission des Operations de Bourse

DIICOT - Direcţia de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism

ICMA - International capital market association

IGPR - Inspectoratul General al Politiei Romane

IOSCO - International Organization of Securities Commissions

IPO - Initial Public Offering

ISDA - International Swaps and Derivatives Association

MAD - Market Abuse Directive

MIFID - Markets in Financial Investments Directive

OTC - Over the Counter

OUG - Ordonanţă de Urgenţă

SEC - Securities and Exchange Commission

SIB - Securities and Investment Board

SSIF - Societate de Servicii de Investiţii Financiare

Introducere

Încă din cele mai vechi timpuri popoarele au fost preocupate de dezvoltarea comerţului. Iniţial, schimburile de bunuri au luat forma trocului, însă o dată cu apariţia monedelor această situaţie s-a modificat. În prezent, circulaţia bunurilor se exprimă într-o formă elevată, modernă şi tot mai abstractizată, sub forma titlurilor de valoare. Având în vedere felul în care lumea evoluează spre globalizare putem spune că titlurile de valoare încep să aibă o importanţă tot mai mare, aducând ca argument atenţia crescândă pe care statele, organizaţiile internaţionale şi Uniunea Europeană o acordă reglementărilor pieţei de capital.

Luând în considerare intrarea recentă a României în Uniunea Europeana, autorităţile din domeniu trebuie să îşi propună adaptarea deplină a legislaţiei ce reglementează piaţa de capital din România la cea europeană.

Încrederea opiniei publice în funcţionare corectă a mecanismelor pieţei are un impact deosebit asupra bunei funcţionări a pieţelor financiare, motiv pentru care am considerat utilă studierea principalului delict privitor la piaţa de capital. Problema manipulării bursei a fost în mare măsură ignorată de literatura financiară românească parţial datorită dificultăţii de a accesa date detaliate referitoare la asemenea practici, date care sunt disponibile doar autorităţilor de supraveghere. Însa manipularea bursei este la fel de reală astăzi cum a fost şi acum 10 ani, 50 de ani, 100 de ani şi cum va fi şi peste încă 100 de ani. Partea proastă este că forţele care stau în spatele ei sunt tot mai sofisticate, mai inteligente şi mai nemiloase. Partea bună este că precauţia, răbdarea şi sârguinţa pot evita în general cele mai multe arii problematice ale pieţei de capital. Aceasta nu înseamnă că din când în când nu vor mai apărea surprize pentru că, aşa cum ne arată istoria, manipularea pieţei de capital îşi face uneori simţită prezenţa. Ideea de bază ce relevă din conţinutul lucrării este că manipularea pieţei de capital reprezintă o problemă ce determină efecte negative care se pot răsfrânge atât asupra economiilor naţionale cât şi a celor internaţionale.

Ne propunem să răspundem câtorva întrebări pertinente referitoare la: ce înseamnă manipularea pieţei de capital, ce metode utilizează manipulatorii, care sunt efectele pe care le determină, cum poate fi manipularea prevenită sau cum pot fi diminuate efectele sale, cine este responsabil cu monitorizarea şi controlul pieţei de capital şi cum se achită instituţia respectivă de atribuţiile sale.

Lucrarea de faţă este structurată pe arhitectura a patru capitole şi are ca scop crearea unei imagini mai concrete a ceea ce înseamnă abuzul pe piaţă, întru-cât în prezent pe piaţa din România abordările pe această temă sunt într-un număr foarte limitat. În acest scop, după o prezentare succintă a evenimentelor istorice ce au marcat existenţa instituţiei bursiere din România de la crearea sa până în prezent, se va începe cu abordarea cadrului legislativ a pieţei de capital din România şi a organismelor cu rol de monitorizare şi control. O altă componentă de bază a lucrării se referă la adoptarea Directivei Uniunii Europene privind abuzul pe piaţă, care include atât practici de piaţă acceptate, indicii privind posibile tranzacţii suspecte precum şi metoda de raportare a acestor tranzacţii. Urmează o inventariere a practicilor prin care reglementările bursei pot fi eludate precum şi o descriere pe larg a acestora iar ultimul capitol va fi consacrat unei situaţii concrete în care aceste tehnici au fost folosite, lucrarea finalizându-se printr-o serie de concluzii rezultate în urma analizei datelor prezentate.

Metodologia utilizată a fost, în principal, analiza de documente, mai exact analiza legislaţiei în domeniu, a studiilor referitoare la manipularea pieţei de capital şi a presei economice scrise naţionale şi internaţionale. Am încercat, pe cât posibil, să luăm în considerare toate sursele relevante ( cărţi atât în forma tipărită cât şi în format electronic , site-uri internet, articole publicate pe această temă, studii de specialitate). De asemenea, o componentă constantă a metodologiei de cercetare o reprezintă monitorizarea de presă. Rapoartele şi studiile abordate sunt realizate de specialişti în domeniu de la instituţii de învăţământ prestigioase din Europa şi Statele Unite.

Dintre limitele lucrării, dorim să semnalăm în primul rând faptul că abordarea nu este una exhaustivă, nici din punct de vedere al tehnicilor de manipulare descrise şi nici ca număr de situaţii analizate. Este necesar să precizăm faptul că în cele ce urmează ne vom limita sfera de atenţie exclusiv la bursele de valori, deşi unele elemente ce vor fi abordate pot fi valide şi în cazul burselor de mărfuri. Ne vom focaliza pe prezentarea tehnicilor de manipulare, în defavoarea metodelor de inside trading datorită faptului că limitarea numărului de pagini nu ne permite prezentarea ambelor subiecte.

Precaritatea surselor româneşti referitoare la tema abordată ne-a determinat să alegem ca principală sursă bibliografică o serie de studii întreprinse de universităţi din străinătate precum şi o analiză a articolelor din ziarele economice româneşti, ceea ce reprezintă o altă limită a acestei lucrări în sensul în care o prezentare a imaginii de ansamblu asupra manipulării pieţei de capital din România este destul de dificil de realizat. În sfârşit dorim să semnalăm ca bariere în demers confidenţialitatea unor date sau lipsa accesului la unele surse referitoare la persoanele fizice sau juridice prezentate.

Preview document

Tehnici de Manipulare a Pieței de Capital - Pagina 1
Tehnici de Manipulare a Pieței de Capital - Pagina 2
Tehnici de Manipulare a Pieței de Capital - Pagina 3
Tehnici de Manipulare a Pieței de Capital - Pagina 4
Tehnici de Manipulare a Pieței de Capital - Pagina 5
Tehnici de Manipulare a Pieței de Capital - Pagina 6
Tehnici de Manipulare a Pieței de Capital - Pagina 7
Tehnici de Manipulare a Pieței de Capital - Pagina 8
Tehnici de Manipulare a Pieței de Capital - Pagina 9
Tehnici de Manipulare a Pieței de Capital - Pagina 10
Tehnici de Manipulare a Pieței de Capital - Pagina 11
Tehnici de Manipulare a Pieței de Capital - Pagina 12
Tehnici de Manipulare a Pieței de Capital - Pagina 13
Tehnici de Manipulare a Pieței de Capital - Pagina 14
Tehnici de Manipulare a Pieței de Capital - Pagina 15
Tehnici de Manipulare a Pieței de Capital - Pagina 16
Tehnici de Manipulare a Pieței de Capital - Pagina 17
Tehnici de Manipulare a Pieței de Capital - Pagina 18
Tehnici de Manipulare a Pieței de Capital - Pagina 19
Tehnici de Manipulare a Pieței de Capital - Pagina 20
Tehnici de Manipulare a Pieței de Capital - Pagina 21
Tehnici de Manipulare a Pieței de Capital - Pagina 22
Tehnici de Manipulare a Pieței de Capital - Pagina 23
Tehnici de Manipulare a Pieței de Capital - Pagina 24
Tehnici de Manipulare a Pieței de Capital - Pagina 25
Tehnici de Manipulare a Pieței de Capital - Pagina 26
Tehnici de Manipulare a Pieței de Capital - Pagina 27
Tehnici de Manipulare a Pieței de Capital - Pagina 28
Tehnici de Manipulare a Pieței de Capital - Pagina 29
Tehnici de Manipulare a Pieței de Capital - Pagina 30
Tehnici de Manipulare a Pieței de Capital - Pagina 31
Tehnici de Manipulare a Pieței de Capital - Pagina 32
Tehnici de Manipulare a Pieței de Capital - Pagina 33
Tehnici de Manipulare a Pieței de Capital - Pagina 34
Tehnici de Manipulare a Pieței de Capital - Pagina 35
Tehnici de Manipulare a Pieței de Capital - Pagina 36
Tehnici de Manipulare a Pieței de Capital - Pagina 37
Tehnici de Manipulare a Pieței de Capital - Pagina 38
Tehnici de Manipulare a Pieței de Capital - Pagina 39
Tehnici de Manipulare a Pieței de Capital - Pagina 40
Tehnici de Manipulare a Pieței de Capital - Pagina 41
Tehnici de Manipulare a Pieței de Capital - Pagina 42
Tehnici de Manipulare a Pieței de Capital - Pagina 43
Tehnici de Manipulare a Pieței de Capital - Pagina 44
Tehnici de Manipulare a Pieței de Capital - Pagina 45
Tehnici de Manipulare a Pieței de Capital - Pagina 46
Tehnici de Manipulare a Pieței de Capital - Pagina 47
Tehnici de Manipulare a Pieței de Capital - Pagina 48
Tehnici de Manipulare a Pieței de Capital - Pagina 49
Tehnici de Manipulare a Pieței de Capital - Pagina 50
Tehnici de Manipulare a Pieței de Capital - Pagina 51
Tehnici de Manipulare a Pieței de Capital - Pagina 52
Tehnici de Manipulare a Pieței de Capital - Pagina 53
Tehnici de Manipulare a Pieței de Capital - Pagina 54
Tehnici de Manipulare a Pieței de Capital - Pagina 55
Tehnici de Manipulare a Pieței de Capital - Pagina 56
Tehnici de Manipulare a Pieței de Capital - Pagina 57
Tehnici de Manipulare a Pieței de Capital - Pagina 58
Tehnici de Manipulare a Pieței de Capital - Pagina 59
Tehnici de Manipulare a Pieței de Capital - Pagina 60
Tehnici de Manipulare a Pieței de Capital - Pagina 61
Tehnici de Manipulare a Pieței de Capital - Pagina 62
Tehnici de Manipulare a Pieței de Capital - Pagina 63
Tehnici de Manipulare a Pieței de Capital - Pagina 64
Tehnici de Manipulare a Pieței de Capital - Pagina 65
Tehnici de Manipulare a Pieței de Capital - Pagina 66
Tehnici de Manipulare a Pieței de Capital - Pagina 67
Tehnici de Manipulare a Pieței de Capital - Pagina 68
Tehnici de Manipulare a Pieței de Capital - Pagina 69
Tehnici de Manipulare a Pieței de Capital - Pagina 70
Tehnici de Manipulare a Pieței de Capital - Pagina 71
Tehnici de Manipulare a Pieței de Capital - Pagina 72
Tehnici de Manipulare a Pieței de Capital - Pagina 73
Tehnici de Manipulare a Pieței de Capital - Pagina 74
Tehnici de Manipulare a Pieței de Capital - Pagina 75
Tehnici de Manipulare a Pieței de Capital - Pagina 76
Tehnici de Manipulare a Pieței de Capital - Pagina 77
Tehnici de Manipulare a Pieței de Capital - Pagina 78
Tehnici de Manipulare a Pieței de Capital - Pagina 79
Tehnici de Manipulare a Pieței de Capital - Pagina 80
Tehnici de Manipulare a Pieței de Capital - Pagina 81
Tehnici de Manipulare a Pieței de Capital - Pagina 82
Tehnici de Manipulare a Pieței de Capital - Pagina 83
Tehnici de Manipulare a Pieței de Capital - Pagina 84
Tehnici de Manipulare a Pieței de Capital - Pagina 85
Tehnici de Manipulare a Pieței de Capital - Pagina 86
Tehnici de Manipulare a Pieței de Capital - Pagina 87
Tehnici de Manipulare a Pieței de Capital - Pagina 88
Tehnici de Manipulare a Pieței de Capital - Pagina 89
Tehnici de Manipulare a Pieței de Capital - Pagina 90
Tehnici de Manipulare a Pieței de Capital - Pagina 91
Tehnici de Manipulare a Pieței de Capital - Pagina 92
Tehnici de Manipulare a Pieței de Capital - Pagina 93
Tehnici de Manipulare a Pieței de Capital - Pagina 94
Tehnici de Manipulare a Pieței de Capital - Pagina 95
Tehnici de Manipulare a Pieței de Capital - Pagina 96
Tehnici de Manipulare a Pieței de Capital - Pagina 97
Tehnici de Manipulare a Pieței de Capital - Pagina 98
Tehnici de Manipulare a Pieței de Capital - Pagina 99
Tehnici de Manipulare a Pieței de Capital - Pagina 100
Tehnici de Manipulare a Pieței de Capital - Pagina 101
Tehnici de Manipulare a Pieței de Capital - Pagina 102
Tehnici de Manipulare a Pieței de Capital - Pagina 103
Tehnici de Manipulare a Pieței de Capital - Pagina 104
Tehnici de Manipulare a Pieței de Capital - Pagina 105
Tehnici de Manipulare a Pieței de Capital - Pagina 106
Tehnici de Manipulare a Pieței de Capital - Pagina 107
Tehnici de Manipulare a Pieței de Capital - Pagina 108
Tehnici de Manipulare a Pieței de Capital - Pagina 109
Tehnici de Manipulare a Pieței de Capital - Pagina 110
Tehnici de Manipulare a Pieței de Capital - Pagina 111

Conținut arhivă zip

  • Tehnici de Manipulare a Pietei de Capital.doc

Alții au mai descărcat și

Mediul extern al SC Agdesy SRL - oportunități și restricții

Analiza macro-mediului intreprinderii Studiul macro-mediului intreprinderii permite depasirea orizontului mediului concurential deoarece...

Întreprinderea în era globalizării

In era globalizarii, specialitii in domeniu vorbesc despre “intreprinderea digitala”, “intreprinderea virtuala” sau “intreprinderea mileniului...

România în ecuația integrării europene

Reforme institutionale si politice in U.E. inaintea procesului de largire. Actuala forma de organizare ce cuprinde 15 tari membre nu mai...

Te-ar putea interesa și

Contabilitatea Activelor Imobilizate la Entitatea Patrimonială

INTRODUCERE Motto: “ Studiază mai întâi ştiinţa şi continuă apoi cu practica născută din această ştiinţă ! ” Leonardo da Vinci Complexitatea...

Studiul privind Rolul Managementului în Activitatea Bancară

CAPITOLUL I Managementul in activitatea bancară 1.1. Sectorul bancar modern - evoluţie şi factori de influentă Originea activităţii bancare se...

Distribuția la Viorica Cosmetic

INTRODUCERE Schimbările ce au loc în prezent în societatea noastră, determină agenţii economici să-şi schimbe viziunea asupra cumpărătorilor şi...

Studiu privind politica de produs la SC Bergo SA Târgu-Jiu

INTRODUCERE Politica de produs reprezintă o componentă esenţială a politicii globale de marketing întrucât nu se poate face un marketing eficient...

Analiza Tehnică și Fundamentală în Piața Forex

1. Noţiuni de bază despre Forex 1.1. Scurt istoric şi elementele de bază Va exista mereu cerere și ofertă pentru bani, pentru valută. Democratia...

Studiu de Fezabilitate

CAPITOLUL I INTRODUCERE PRIVIND ROLUL ŞI CONŢINUTUL STUDIILOR DE FEZABILITATE Secțiunea I Aspecte generale cu privire la un studiu de...

Cele Patru Libertăți Fundamentale ale Pieței Unice Interne și Problematica Aplicării Directivei Bolkenstein

Uniunea Europeană (U.E.) este rezultatul unui proces de cooperare şi integrare care a început în 1951 mai intâi între 6 ţări (Belgia, Germania,...

Politici financiare - SC Rompetrol Rafinare Constanța SA

S.C. ROMPETROL RAFINARE S.A. Sediul social: Constanta, Drumul Judetean, nr.226, Km.23, judetul Constanta; Nr telefon/fax:...

Ai nevoie de altceva?