Tehnici și Proceduri Utilizate în Auditul Situațiilor Financiare

Proiect
9/10 (1 vot)
Domeniu: Economie
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 93 în total
Cuvinte : 30635
Mărime: 112.08KB (arhivat)
Publicat de: Veronica Roșu
Cost: 12 puncte
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Lector Univ.Dr.Busuioceanu Steliana

Cuprins

 1. 1. Noţiuni de bază privind auditul pag.3
 2. 1.1. Elemente privind istoricul şi evoluţia auditului pag.3
 3. 1.2. Tipuri fundamentale de audit pag.5
 4. 1.3. Definirea principiilor pag.7
 5. 1.3.1. Principiul prudenţei pag.9
 6. 1.3.2. Principiul permanenţei metodelor pag.9
 7. 1.3.3. Principiul continuităţii activităţii pag.10
 8. 1.3.4. Principiul independenţei exerciţiului pag.11
 9. 1.3.5. Principiul intangibilităţii bilanţului de deschidere al contabilităţii 12
 10. 1.3.6. Principiul necompensării pag.12
 11. 1.4. Obiectivele auditului pag.12
 12. 1.4.1. Criteriul exaustivităţii şi integrităţii înregistrărilor pag.13
 13. 1.4.2. Criteriul realităţii înregistrărilor pag.14
 14. 1.4.3. Criteriul corectei înregistrări în contabilitate şi a corectei prezentării cu ajutorul conturilor anuale pag.14
 15. 1.5. Reglementare audit pag.15
 16. 2. Norme profesionale ale auditului financiar pag.25
 17. 2.1. Acceptarea angajamentului de audit pag.25
 18. 2.2. Orientarea şi planificarea auditului pag.28
 19. 2.2.1. Delimitarea caracteristicilor proprii ale intreprinderii pag.29
 20. 2.2.2. Identificarea domenilor,a sistemelor semnificative şi a riscurilor 30
 21. 2.2.3. Pragul de semnificaţie în audit pag.33
 22. 2.2.4. Planificarea auditului financiar contabil pag.34
 23. 2.3. Acceptarea controlului intern pag.35
 24. 2.4. Controlul conturilor pag.38
 25. 2.5. Controlul situaţilor financiare pag.42
 26. 2.6. Auditul financiar contabil pag.45
 27. 3. Tehnici şi proceduri utilizate în auditul situaţilor financiare pag.49
 28. 3.1. Elemente probante pag.49
 29. 3.1.1. Procedurile de obţinere a elementelor probante pag.52
 30. 3.1.2. Elemente probante privind rubrici specifice ale situaţilor financiare
 31. 3.2. Tehnica sondajului pag.55
 32. 3.3. Tehnica observării fizice pag.56
 33. 3.4. Tehnica interviului pag.57
 34. 3.5. Proceduri analitice pag.58
 35. 3.6. Grupuri de dezbatere pag.60
 36. 3.6.1. Conceptul grupurilor de dezbatere pag.60
 37. 3.6.2. Organizarea şi funcţionarea grupurilor de dezbatere pag.61
 38. 3.6.3. Realizarea grupurilor de dezbatere pag.63
 39. 3.7. Chestionarea pag.64
 40. 3.7.1. Conceptul şi planificarea chestionarului pag.64
 41. 3.7.2. Realizarea chestionarului pag.67
 42. 3.7.3. Analiza datelor din chestionar pag.68
 43. 3.8. Tehnica testării sistemelor şi conturilor semnificative pag.69
 44. 3.9. Tehnica examinării situaţilor financiare pag.70
 45. 3.10. Procedura examinării evenimentelor posterioare închiderii exerciţiului financiar
 46. 4. Studiu de caz pag.73
 47. 5. Bibliografie pag.92

Extras din proiect

1. NOŢIUNI DE BAZĂ PRIVIND AUDITUL

1.1 Elemente privind istoricul şi evoluţia auditului

Evoluţia auditului a fost determinată de dezvoltarea continuă a mediului economic, de amploarea complexitaţii operaţiunilor economice şi de tranzacţiile efectuate de edităţi.

Auditul reprezintă examinarea de către o persoană independentă şi competentă a fidelităţii reprezentărilor contabile şi financiare. Auditul a început de la corectarea fraudelor în documente financiar-contabile şi a continuat cu aprecierea globală de fidelitate a situaţiilor emise de edităţile economice,cu analiza critică a structurilor acestora şi cu evaluarea procedurilor utilizate la întocmirea situaţiilor. În prezent, auditul este orientat spre evaluarea modului de respectare, de către managementul edităţilor, a principiilor economicităţii, eficienţei şi eficacităţii în utilizarea resurselor financiare.

În evoluţia sa, auditul a parcurs următoarele etape semnificative:

- De la apariţie pănă în 1940:

Auditul se caracterizează prin aceea că obiectivele principale le-au constituit protejarea patrimoniului împotriva hoţilor, reprimarea fraudelor şi eliminarea erorilor.

- De la 1940 la 1970

Auditul a avut ca obiectiv şi atestarea fiabilităţii, sincerităţii şi regularităţii situaţiilor financiare, în această etapă s-a dezvoltat profesia contabilă şi cadrul contabil conceptual şi s-a accentuat executarea auditului de către profesionişti în contabilitate şi audit.

O influenţă deosebită asupra dezvoltării auditului a avut-o evoluţia economică şi socială care a determinat beneficiarii să comande lucrări de audit pentru examinarea riguroasă a situaţilor şi rapoartelor emise de diverse entităţi economice.

- De la 1970 până în prezent

Are loc o extindere a obiectivelor şi tipurilor de audit. Apar obiective noi:

- Atestarea controlului intern;

- Respectarea cadrului conceptual contabil;

- Conformitatea cu reglementările legale în vigoare.

Parlamentele doresc să cuantifice modul în care guvernele utilizează fondurile alocate prin legile bugetare din punct de vedere al economicităţii, eficienţei şi eficacităţii, punându-se astfel bazele auditului performanţei, care a luat o amploare deosebită.

Auditul nu mai pune accentul pe latura sancţionatorie, ci pe latura de evaluare a calităţii managementului, a decizilor acestuia şi chiar pe formularea de recomandări către conducerea entităţilor audiate, în vederea îmbunătăţirii activităţilordesfăşurate de acestea. Practic, auditul devine indispensabil managementului performanţei.

Instituţional, se constituie şi se dezvoltă organisme naţionale şi internaţionale cu atribuţii de organizare, coordonare şi îndrumare metodologică a auditului finanţelor publice. La nivel naţional se crează oficii naţionale de audit, curţi de conturi, iar la nivel internaţional Organizaţia Internaţionalăa Instituţilor Supreme de Audit, care elaborează standarde naţionale, respectiv internaţionalede audit. Auditul îşi lărgeşteşi perfecţioneazămetodologia de audit de la procedeele clasice la procedee moderne, cum ar fi: sondajul, analiza cost-eficacitate, tehnici statistice, chestionarea, grupurile de dezbatere, interviurile, tehnici previzionale etc. Auditorii sunt selectaţi din rândul specialiştilor cu o pregătire tehnică superioară, cu o vastă experienţă practică, cu autoritate şi competenţă recunoscută.

Auditul reprezintă procesul desfăşurat de persoane fizice sau juridice legal, abilitate, numite auditori, prin care se analizează şi evaluează , în mod profesional, informaţii legate de o anumită entitate, utilizând tehnicii şi procedee specifice,în scopul obţinerii de dovezi,numite probe de audit, pe baza cărora auditorii emit într-un document, numit raport de audit, o opinie responsabilă şi independentă, prin apelarea la criterii de evaluare care rezultă din reglementările legale sau din buna practică recunoscută unanim în domeniul în care îşi desfăşoară activitatea entitatea audiată.

Definiţia impune câteva precizări şi anume :

Procesul de audit, numit şi misiune de audit, se derulează pe baza unor standarde naţionale şi internaţionale.

Auditorii sunt persoane care dobândesc această calitate în condiţiile strict reglementate de legislaţia în vigoare.

Entitatea audiată poate fi: o unitate patrimonială, guvernul în ansamblu, ministerele sau după caz departamente ministeriale, programe, acîiuni, tranzacţi , operaţiuni.

Analiza informaţilor în misiunea de audit se face pe baza unor procedee şi tehnici unanim recunoscute în domeniul, care furnizează auditorului probe de audit, pe baza cărora ele îşi fundamentează opinia.

Evaluarea şi interpretarea rezultatelor obţinute se efectuează în condiţile existenţei şi lucrării în consideraţie a unor criterii de evaluare care au la bază referinţe contabile identificate sau principii sănătoase de management, respectiv buna practică managerială recunoscută de specialişti în domeniu.

Preview document

Tehnici și Proceduri Utilizate în Auditul Situațiilor Financiare - Pagina 1
Tehnici și Proceduri Utilizate în Auditul Situațiilor Financiare - Pagina 2
Tehnici și Proceduri Utilizate în Auditul Situațiilor Financiare - Pagina 3
Tehnici și Proceduri Utilizate în Auditul Situațiilor Financiare - Pagina 4
Tehnici și Proceduri Utilizate în Auditul Situațiilor Financiare - Pagina 5
Tehnici și Proceduri Utilizate în Auditul Situațiilor Financiare - Pagina 6
Tehnici și Proceduri Utilizate în Auditul Situațiilor Financiare - Pagina 7
Tehnici și Proceduri Utilizate în Auditul Situațiilor Financiare - Pagina 8
Tehnici și Proceduri Utilizate în Auditul Situațiilor Financiare - Pagina 9
Tehnici și Proceduri Utilizate în Auditul Situațiilor Financiare - Pagina 10
Tehnici și Proceduri Utilizate în Auditul Situațiilor Financiare - Pagina 11
Tehnici și Proceduri Utilizate în Auditul Situațiilor Financiare - Pagina 12
Tehnici și Proceduri Utilizate în Auditul Situațiilor Financiare - Pagina 13
Tehnici și Proceduri Utilizate în Auditul Situațiilor Financiare - Pagina 14
Tehnici și Proceduri Utilizate în Auditul Situațiilor Financiare - Pagina 15
Tehnici și Proceduri Utilizate în Auditul Situațiilor Financiare - Pagina 16
Tehnici și Proceduri Utilizate în Auditul Situațiilor Financiare - Pagina 17
Tehnici și Proceduri Utilizate în Auditul Situațiilor Financiare - Pagina 18
Tehnici și Proceduri Utilizate în Auditul Situațiilor Financiare - Pagina 19
Tehnici și Proceduri Utilizate în Auditul Situațiilor Financiare - Pagina 20
Tehnici și Proceduri Utilizate în Auditul Situațiilor Financiare - Pagina 21
Tehnici și Proceduri Utilizate în Auditul Situațiilor Financiare - Pagina 22
Tehnici și Proceduri Utilizate în Auditul Situațiilor Financiare - Pagina 23
Tehnici și Proceduri Utilizate în Auditul Situațiilor Financiare - Pagina 24
Tehnici și Proceduri Utilizate în Auditul Situațiilor Financiare - Pagina 25
Tehnici și Proceduri Utilizate în Auditul Situațiilor Financiare - Pagina 26
Tehnici și Proceduri Utilizate în Auditul Situațiilor Financiare - Pagina 27
Tehnici și Proceduri Utilizate în Auditul Situațiilor Financiare - Pagina 28
Tehnici și Proceduri Utilizate în Auditul Situațiilor Financiare - Pagina 29
Tehnici și Proceduri Utilizate în Auditul Situațiilor Financiare - Pagina 30
Tehnici și Proceduri Utilizate în Auditul Situațiilor Financiare - Pagina 31
Tehnici și Proceduri Utilizate în Auditul Situațiilor Financiare - Pagina 32
Tehnici și Proceduri Utilizate în Auditul Situațiilor Financiare - Pagina 33
Tehnici și Proceduri Utilizate în Auditul Situațiilor Financiare - Pagina 34
Tehnici și Proceduri Utilizate în Auditul Situațiilor Financiare - Pagina 35
Tehnici și Proceduri Utilizate în Auditul Situațiilor Financiare - Pagina 36
Tehnici și Proceduri Utilizate în Auditul Situațiilor Financiare - Pagina 37
Tehnici și Proceduri Utilizate în Auditul Situațiilor Financiare - Pagina 38
Tehnici și Proceduri Utilizate în Auditul Situațiilor Financiare - Pagina 39
Tehnici și Proceduri Utilizate în Auditul Situațiilor Financiare - Pagina 40
Tehnici și Proceduri Utilizate în Auditul Situațiilor Financiare - Pagina 41
Tehnici și Proceduri Utilizate în Auditul Situațiilor Financiare - Pagina 42
Tehnici și Proceduri Utilizate în Auditul Situațiilor Financiare - Pagina 43
Tehnici și Proceduri Utilizate în Auditul Situațiilor Financiare - Pagina 44
Tehnici și Proceduri Utilizate în Auditul Situațiilor Financiare - Pagina 45
Tehnici și Proceduri Utilizate în Auditul Situațiilor Financiare - Pagina 46
Tehnici și Proceduri Utilizate în Auditul Situațiilor Financiare - Pagina 47
Tehnici și Proceduri Utilizate în Auditul Situațiilor Financiare - Pagina 48
Tehnici și Proceduri Utilizate în Auditul Situațiilor Financiare - Pagina 49
Tehnici și Proceduri Utilizate în Auditul Situațiilor Financiare - Pagina 50
Tehnici și Proceduri Utilizate în Auditul Situațiilor Financiare - Pagina 51
Tehnici și Proceduri Utilizate în Auditul Situațiilor Financiare - Pagina 52
Tehnici și Proceduri Utilizate în Auditul Situațiilor Financiare - Pagina 53
Tehnici și Proceduri Utilizate în Auditul Situațiilor Financiare - Pagina 54
Tehnici și Proceduri Utilizate în Auditul Situațiilor Financiare - Pagina 55
Tehnici și Proceduri Utilizate în Auditul Situațiilor Financiare - Pagina 56
Tehnici și Proceduri Utilizate în Auditul Situațiilor Financiare - Pagina 57
Tehnici și Proceduri Utilizate în Auditul Situațiilor Financiare - Pagina 58
Tehnici și Proceduri Utilizate în Auditul Situațiilor Financiare - Pagina 59
Tehnici și Proceduri Utilizate în Auditul Situațiilor Financiare - Pagina 60
Tehnici și Proceduri Utilizate în Auditul Situațiilor Financiare - Pagina 61
Tehnici și Proceduri Utilizate în Auditul Situațiilor Financiare - Pagina 62
Tehnici și Proceduri Utilizate în Auditul Situațiilor Financiare - Pagina 63
Tehnici și Proceduri Utilizate în Auditul Situațiilor Financiare - Pagina 64
Tehnici și Proceduri Utilizate în Auditul Situațiilor Financiare - Pagina 65
Tehnici și Proceduri Utilizate în Auditul Situațiilor Financiare - Pagina 66
Tehnici și Proceduri Utilizate în Auditul Situațiilor Financiare - Pagina 67
Tehnici și Proceduri Utilizate în Auditul Situațiilor Financiare - Pagina 68
Tehnici și Proceduri Utilizate în Auditul Situațiilor Financiare - Pagina 69
Tehnici și Proceduri Utilizate în Auditul Situațiilor Financiare - Pagina 70
Tehnici și Proceduri Utilizate în Auditul Situațiilor Financiare - Pagina 71
Tehnici și Proceduri Utilizate în Auditul Situațiilor Financiare - Pagina 72
Tehnici și Proceduri Utilizate în Auditul Situațiilor Financiare - Pagina 73
Tehnici și Proceduri Utilizate în Auditul Situațiilor Financiare - Pagina 74
Tehnici și Proceduri Utilizate în Auditul Situațiilor Financiare - Pagina 75
Tehnici și Proceduri Utilizate în Auditul Situațiilor Financiare - Pagina 76
Tehnici și Proceduri Utilizate în Auditul Situațiilor Financiare - Pagina 77
Tehnici și Proceduri Utilizate în Auditul Situațiilor Financiare - Pagina 78
Tehnici și Proceduri Utilizate în Auditul Situațiilor Financiare - Pagina 79
Tehnici și Proceduri Utilizate în Auditul Situațiilor Financiare - Pagina 80
Tehnici și Proceduri Utilizate în Auditul Situațiilor Financiare - Pagina 81
Tehnici și Proceduri Utilizate în Auditul Situațiilor Financiare - Pagina 82
Tehnici și Proceduri Utilizate în Auditul Situațiilor Financiare - Pagina 83
Tehnici și Proceduri Utilizate în Auditul Situațiilor Financiare - Pagina 84
Tehnici și Proceduri Utilizate în Auditul Situațiilor Financiare - Pagina 85
Tehnici și Proceduri Utilizate în Auditul Situațiilor Financiare - Pagina 86
Tehnici și Proceduri Utilizate în Auditul Situațiilor Financiare - Pagina 87
Tehnici și Proceduri Utilizate în Auditul Situațiilor Financiare - Pagina 88
Tehnici și Proceduri Utilizate în Auditul Situațiilor Financiare - Pagina 89
Tehnici și Proceduri Utilizate în Auditul Situațiilor Financiare - Pagina 90
Tehnici și Proceduri Utilizate în Auditul Situațiilor Financiare - Pagina 91
Tehnici și Proceduri Utilizate în Auditul Situațiilor Financiare - Pagina 92
Tehnici și Proceduri Utilizate în Auditul Situațiilor Financiare - Pagina 93

Conținut arhivă zip

 • Tehnici si Proceduri Utilizate in Auditul Situatiilor Financiare.doc

Alții au mai descărcat și

Auditarea Situațiilor Financiare

1. CONCEPTUL DE SITUAŢIE FINANCIARĂ 1.1. ARMONIZAREA CONTABILA 1.1.1. NEVOIA DE ARMONIZARE CONTABILA Situaţiile financiare emise de...

Politica Socială a Uniunii Europene

Capitolul I 1.1. Concepte de baza privind politica socială Politica socială a UE este formată dintr-un set de politici complementare, ce s-au...

Raportul de audit cu privire la situațiile financiare pentru exercițiul încheiat la 31 decembrie 2005

5.1. Auditul stocurilor Obiectivele de audit s-au bazat pe: - Exhaustivitate: sa ne asiguram ca toate stocurile detinute de societate au fost...

Particularitățile auditului intern la DSVSA Arad

AUDITUL – SCURT ISTORIC Auditul a început să fie cunoscut la începuturile secolului al XVIII-lea. Istoria economică delimitează mai multe etape...

Perfecționarea Privind Departamentul de Resurse Umane

Cap.1. Recrutarea şi selecţia resurselor umane 1.1. Caracteristicile principale ale departamentului de resurse umane Succesul, performanţa şi...

Creditarea și Garanțiile Băncii Europene de Investiții

Capitolul 1. Banca Europeană de Investiţii: înfiinţare, misiune şi obiective 1.1. Înfiinţarea Băncii Europene de Investiţii Instituţie europeană...

Auditul Taxei pe Valoarea Adăugată

Cap.1 Auditul taxei pe valoarea adăugată 1.1 Noţiuni introductive legate de taxa pe valoarea adăugată Alături de impozitarea directa orice ţară...

Evaluarea performanțelor

CAPITOLUL I EVALUAREA PERFORMAN|ELOR 1 Definirea evaluarii performantelor Evaluarea performanţelor este activitatea de bază a Managementul...

Te-ar putea interesa și

Auditarea întreprinderii

INTRODUCERE Timpul pe care îl traim este caracterizat de ample procese de reforma economica si financiara, ale caror obiective le reprezinta...

Misiune de Audit Intern la Școala cu Clasele I-VIII Bălcăuți

PREZENTAREA INSTITUŢIEI Şcoala cu clasele I - VIII BĂLCĂUŢI, este unitatea şcolară din comuna Bălcăuţi judeţul Suceava, cu personalitate juridică,...

Audit finaciar la o firmă din domeniul prestărilor de servicii

1. Auditul financiar 1.1 Audit financiar - noțiuni generale La origine, cuvântul „audit” provine de la latinescul „audire”, care înseamnă „a...

Auditul intern la instituțiile publice

Exprim întreaga mea recunoştinţă doamnei profesor universitar Lect. Dr. IONELA CORINA CHERSAN, coordonatorul acestei lucrări, care m-a îndrumat cu...

Delimitări Privind Conceptul de Audit Intern

DELIMITĂRI PRIVIND CONCEPTUL DE AUDIT INTERN Noţiunea de audit în general Audit vine de la cuvantul latinesc „audire” = a asculta; cuvânt de...

Controlul conturilor

Controlul conturilor este o etapa succesiva sau concomitenta cu controlul intern, functie de experienta auditorului. Concluziile rezonabile pe...

Practică de control și audit-financiar la SC Ramira SA

CAPITOLUL 1 DESCRIEREA SOCIETATII COMERCIALE RAMIRA S.A. 1.1 SCURT ISTORIC AL SOCIETATII Societatea comerciala RAMIRA S.A. este o unitate cu...

Audit

1. Caracteristicile calitative ale situaţiilor financiare sau atribute ale informatiilor contabile: a) Inteligibilitatea. Informaţiile furnizate...

Ai nevoie de altceva?